Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Agnete Schjønsby

[#14686] Herlaug Hovudfat e.l.

Recommended Posts

Guest Agnete Schjønsby

Herlaug Hovudfat (? hukommelsen kan svikte!) skal ha vært en bondeopprører e.l. På 1500-tallet? I sørøst-Norge tror jeg nok. Kan noen hjelpe med mer informasjon om denne mannen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslaug Andersen

Jeg antar at du mener (Herlaug) Herlog Hudfat. Han bodde på Hedmarken, og ble leder for et bondeopprør mot hertug Kristian, (den senere kong Kristian 2 av Danmark-Norge) som var i Norge som visekonge fra ca. 1507. Hertug Kristian var en hard mann som satte det norske riksrådet fullstendig utenfor norsk politikk og rettsstell, - i følge Norgeshistorien. Så i 1508 samlet hertug Kristian en straffeekspedisjon som skulle kue bøndene på Hedemarken. Hedemarkingene hadde bygd forskansninger på vegen for å stanse dem , men ble overfalt bakfra, og Herlog Hudfat og en rekke andre framstående ledere ble drept. Misnøyen på Hedemarken kom etter hardhendt inndriving av en ulovlig ekstraskatt som Kristian ikke hadde brydd seg med å innhente allmuens samtykke til, slik det var foreskrevet i Landsloven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Hjertelig takk, Aslaug! Hilsen Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Du bør lese Svein-Erik Ødegårds artikkel ''Herlog Hudfat'' i Norsk slektshistorisk tidsskrift bind xxviii, 1982, med påfølgende kommentarer og rettelser helt til midten av 90-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Takk skal du ha, Tore. Jeg har bestilt artikkelen, og gleder meg til å bli klokere. Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Ludvig Holberg skriv om 'Herlof Hyddefad' og hertug Kristian i Danmarks Riges Historie tomus I, 1732, under Johannes (kong Hans):Hertug Kristian (seinare kong Kristian II) overfalt opprørarane 'ikke langt fra Opsloe. Jeg finder ikke udi Historien, hvor stor de misfornøides Tal var, ey heller om der var Folk af Stand og Anseelse iblant dem. Jeg seer allene, at de vare anførte af en ved Navn Herlof Hyddefad, hvis Stand og Qvalitet Historien ey mælder noget om, saa at man veed ikke, om han var af Adel eller ey. Over samme Herlof Hyddefad erholdt Hertuegen Seier --- Efterat Oprøret var stillet, blev Herluf Hyddefad piinligen forhørt, og udlagde han da mange, som man tilforn ingen Mistanke havde haft om, saa at det menes, at hans Angivelser enten skeede af Ondskab eller for at undgaae Piinen.' Sidan lot kongen 'en Hob Norske Herrer aflive, og giorde saadant Hull paa samme Riges Adel, at Hvitfeldt siger, det endnu er kiendeligt.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Jeg har mottatt, og lest, Ødegaards artikkel. Et fascinerende stykke arbeid. Rent vitenskapelig er det spennende hvordan han går frem. I det minste for en ren amatør! Og nå må jeg nesten spørre deg, Tore V., hvorfor du i et annet innlegg sier: 'Det ville være en milepæl (i norden) hvis en opprøreleder fra norsk senmiddelalder eller tidlig nytid har etterkommere...' (Innlegg nr. 29 i debatt 14592). Mitt problem kan kanskje være at jeg ennå ikke har lest de påfølgende kommentarer og rettelser du nevner? Slik det nå er, tror jeg kanskje at en familiemyte for én gangs skyld kan vise seg å være korrekt. Det ser ut som om vi faktisk stammer fra Herlaug Hudfat (Huvudfat brukes også, har jeg sett, bl.a. i Ringsakboka). Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Du har FULLSTENDIG RETT, Agnete, i at din villfarelse og ditt problem skyldes at du ENNÅ IKKE har lest de andre artiklene som står i NST. Lest disse først du, Agnete, så kan vi ta diskusjonen etterpå. OG: IKKE tor på familiemyter i det hele tatt, især ikke når du allerede på forhånd er blitt henvist tl litteratur der disse familiemytene er avlivet. I NST må du særlig ta for deg artiklene av Løberg, Weidling og Leistad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Jeg skal ile til kildene. Jeg lover. Takk for presiseringen av opphavsmennene til de innleggene jeg trenger å lese. Men jeg hadde jo håpet at jeg nå skulle kunne erte T.V. litt... Uten det aller minste agg: jeg setter stor pris på din vilje til å dele ut fra din kunnskaps godteposer. Jeg har imidlertid ant en smule humor i en del av dine innlegg. Men akk, det ble ikke meg til del - denne gangen. Og ertingen faller på stengrunn. Jeg innser det. Jeg er ikke så veldig villfaren, egentlig. Jeg stoler ikke det aller minste på familiemytene, men jeg har stor glede av å nøste i dem. Og avlive dem. Mine mer ættekaute omgivelser begynner å bli litt grinete på meg, så nå hadde jeg håpet for en gangs skyld å kunne gi dem rett. Nå velger jeg selvsagt i stedet å fobli i min upopulære rolle. Smil-smil. Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hei, det er vel jeg som pleier å innta den upopulæres rolle, her. Herlog Hudfat kan ikke lenger knyttes til noen bestemt slekt, heller ikke til Nøttestad-ætten fra Stange. Men ætten var jo i seg selv eksisterende, bare uten han.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Slekten (Nøttestad) var reell kun i Stange. De andre etterkommerne Ødegaard trodde tilhørte slekten, skal utgå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.