Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ole Bjørn Darrud

[#14687] Helge Tjostolfsdtr Torvetjønn, Rauland, ca 1700

Recommended Posts

Guest Ole Bjørn Darrud

Helge Tjostolfsdtr (ca 1670 – ca 1742) er gift med Knut Peerson og bor på Torvetjønn i Rauland. De har barna Eli, Margit, Kristi, Anne og Sigurd. Hvor kom Helge Tjostolfsdtr fra? Her er noen ”Tjostolf’er” nevnt i noen skifter. ??Vik i Fyresdal 1668 Avg. Tiøstuff Soffussen Wig Syndre i MorlandsSogen, Enke: Kristj Knudsdatter, Barn: Soffus, Gunild, Hegge, Ranej, Tore. Faderbroder: Wetle BondalÅse i Mo 1674 Avg. Joen Tiøstuffsen Aase, Enke: Kari Gunlichsdatter, Barn: Tiøstuff, Mariet, Hæge, GuriTveiten i Lårdal 1677 Avg. Knud Torgrimbsen Tuedten udj Hødalsmoe, Enke: Kari Tiøstuffsdatter, Barn: Tiøstuff, Taleff, Olle, Biriet, LaveiRovshus i Vinje 1683 Avg. Anund Ollesen Roffshuus paa Rolandstrand, Enke: Mariet Tiøstuffsdatter, Barn: Olle, Tiøstuff, Suend, Ashier.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Helge Tjostolvsdatter hadde sannsynligvis en søster som het Barbro/Barbara. Barbro var fadder til et av Helges barn i 1710 i Seljord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Hei, Ole Bjørn - og takk for sist.Jeg kan dessverre ikke besvare ditt opprinnelige spørsmål, men har noen (negative?) kommentarer til et par av dine ‘Tjøstolv’er’:Åse i Mo: Iflg Steinar Marvik bygdebok for Mo I s232 kom Jon Tjøstolvsen til Åse fra Lundehall i Fyresdal. Iflg samme forfatters bygdebok for Fyresdal II s1009 er han nevnt som bruker der 1654-1666 og kom - med spørsmålstegn - fra Uppigard Fjone. Hans for-mann på gården var Aure Talleivsson hvis datter Jorånd var gift med en Tarjei Tjøstolvsson Uppigard Fjone, hvis sønn Olav Tarjeisson overtok Lundehall etter Jon. Ut av dette kan en kanskje slutte seg til at Jon og Tarjei muligens var brødre? Bindet med Uppigard Fjone har jeg dessverre ikke tilgjengelig.Tilbake til bygdeboka for Mo samme side: Han var gift med Kari Gunleiksdotter, mulig datter av Gunleik Dale ‘som var med å løysa Åse i 1664’. De hadde barna Tjøstolv død før 1683, Margit 1655-1727 g Halvor Alvsson Åse, Hege g(1) Olav Talleivsson Ringestoga g(2) Herjus Torsson N Håtveit og Guri 1665-1729 g(1) Steffen Tovsson Berdal i Vinje g(2) Odd Trondsson Åse. Noen Helge er ikke nevnt, med mindre Hege var gift en 3. gang...Rovshus i Vinje: Margit kom iflg Rikard Berge II s312 fra Lofthus. Da var hun vel antagelig datter av den i I s526 omtalte Tjøstolv Ånundsson Lofthus nevnt som bruker der 1602-1631 som i hvert fall hadde barna Torunn, Gunnhild og en datter som hadde sønnene Knut og Ånund Toressønner...? Ingen Helge nevnt, men jeg ser av andre debattinnlegg at du ‘kjenner’ Rikard Berge...Håper dette kan være til noe hjelp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn

Tom,takk for negativ informasjon, som er (nesten) like nyttig som positiv bekreftelse. Mvh Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslak Bekhus

Å leite vestover i Mo og Fyresdal er nok feil retning, eg kom over fylgjande i Inger Johanne Bakka si bok: Historia om Andres Fredlaus og Margith Juvik - ei ættesoge frå Møsstrond.I boka er det gjengjeve noko som er kalla: Møestrandens og Deszen Beboeres Beskrivelse i det Aar=1722.Om Torvetjønn står fylgjande: Torvekiøn. Skatter inted, Tilhører Roelands Annex giver 1 1/2 rdl: i Rettighed til Opsidderen paa Moen i bemte: Annex. Beboes af Knud Pedersen 50 Aar gl: fød paa Tind. Qvinden Helge Tiøstofsdaatter fød i Hierdals Prestegield 40 Aar gl: Haver 6 Børn. Deraf 2de: Sønner og 4r: Døtre Sønnene Swend 15. og Sigur 6 Aar gl: Døttrene Elj 21. Aar gl: gifft, og holder til paa Gibøen, Jngebiør 18. Margitte 12. Anne 9. og Kirsten 3 Aar gl: Søger Deris Kircke og Altergang wed Roelands Kircke, Hworhen De hawer 1 1/4 Miil; giwer Presten = 1/2 rdr: i Rettighed. Kand føde 6 Kiør og 10 Smaa Creatur Saaer eller Aufler inted. Lever af Creaturene. Lykke til vidare - i Hjartdal !Helsing Aslak

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.