Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Tysland

[#14704] Hvem var Marie Heronimusdatter?

Recommended Posts

Guest Inger Tysland

Marie Heronimusdatter døde i Brunlanes 1698/1699. Det er alt jeg vet om henne. Har noen litt bedre kjennskap til damen?Hvem var hennes foreldre, og hvor kom hun fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Løfter denne opp. Er det virkelig ingen som kjenner til Heronimus ????? Tidlig ane av en Friis familie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Hvis du vet at hun er en tidlig ane av en Friisfamilie, så vet du tydeligvis mer enn bare dødsåret?? Etterkommere?Uansett kjenner jeg til ei Marie Hieronumusdatter i Larviksdistriktet, men det er tydeligvis ei annen - ettersom hun fremdeles var i live i 1732. Men det uvanlige patronymet tilsier slektskap.'Mi' Marie Hieronumusdatter nevnes 28. november 1732 i skiftet etter Joen Pederssøn, mestersmed ved Næss Hammer i Brunlanes. Hun var hans enke, og mor til følgende tre barn: 1) Peder, mestersmed ved Moholts Hammer i Slemdal (Siljan); 2) Jacob, hadde overtatt farens stilling ved Næss Hammer; 3) Hans, født 24. juni 1709, mestersvenn ved Næss Hammer.Jon Pedersen hadde tidligere vært gift med ei Kirsti Olsdatter, med hvem han etterlot fem døtre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Vi snakker om den samme, men av det jeg har forstått døde hun i 1698/99, noe som altså var feil.Dama er farmor til Nils Friis Pedersen f. 1729

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Det ble som vanlig litt feil. Marie giftet seg rundt dette årstallet, hun døde ikke.Til Kristian, du sitter tydeligvis inne med svært mye info om Brunlanes/Larviksområdet. Jeg har ca. 16 mil å kjøre tur/retur til Statsarkivet på Kongsberg, noe som tar tid siden jeg må gjennom Drammen. Har du noen tips om hvor jeg kan finne mer info på nettet (utenom Vestfoldslekt som jeg er daglig bruker av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Gift 1698/99 ser ut til å passe bra med tanke på at den yngste av tre sønner var født 1709.Tore H. Vigerust har en del kilder knyttet til Larvik rundt 1730 som han har publisert på www.vigerust.net - men ellers kjenner jeg ikke til så mye kildemateriale fra denne epoken på nettet. Jeg antar at du har vært innom mine sider om Hedrum: folk.uio.no/khunskaa/slekt/Hvem var så denne Hieronumus som var far til Marie? Det er vel ikke usannsynlig at han var av utenlandsk opprinnelse. Blant smedene var det en del trafikk fra verk til verk, og sikkert giftermål mellom smedslektene. Kanskje du bør lete etter en Hieronumus ved andre jernverk på Østlandet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Jeg er flittig gjest både på dine sider og Vigerust sine, men noen ganger stopper det opp. Ikke vet jeg heller hvor alle jernverkene i Sør-Norge ligger. Har foreløbig sjekket Telemark, Vestfold og Østfold.Har du noen flere ideer om hvor jeg kan finne andre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg har heller ikke oversikt over hvor det var jernverk. Har du undersøkt Eidsvoll? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Litt flaut å glemme Eidsvold, men fant ingen der heller.Navnet er jo egentlig gresk 'Hiero' = hellig, 'onymus' = navn.Har funnet to som heter Hieronymus i Borgsyssel prosti 1664,men hvorer det? Borg i Østfold? Alder på begge kan passe til å være Maries .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Ja, begge må undersøkes nærmere. Synd at det ikke er finnes opplysninger fra Vestfold på denne tiden, (utenom Brunlanes). Det er så mye lettere å kunne bruke kvelden og natta på interessante navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Thee Danielsen

En liten utfyllende kommentar til Inger:Det greske adjektivet hierós betyr “hellig”; -os er bare en hankjønnsendelse, men -o- brukes som bindevokal i sammensetninger som hiero-glyf, “hellig innrissing” (dvs tegn), mens man ikke trenger noen bindevokal når hovedordet begynner på vokal slik som i hier-arki (hvor arki går tilbake på et verb som betyr å “herske, styre”, jfr. også “arkiv” som tilhører samme ordstamme.Hva angår Digital-arkiv-et, er førsteleddet egentlig latin digitus, “finger” — man brukte jo fingrene til å telle med, jfr. latin computare digitis, “regne på fingrere” — men da man gikk over til å “telle” med binære tall (i praksis 0 og 1), like før siste krig (så vidt jeg vet), var det nok engelsk som dramatisk utvidet ordet digital sin betydningssfære til alle andre språk.Hovedleddet i navnet Hier-onym-us er gr. ónoma, “navn”, hvor vokalen -a ikke hører til ordstammen. Dermed kan man bare føye den latinske hankjønnsendelsen -us til dette greske intetkjønnsordet. Nå brukes imidlertid regelmessig den greske dialektformen ónyma i sammensatte ord, jfr. an-onym, pseud-onym, syn-onym og altså i Hieronymus, mens man i onoma-t-o-poetisk, “lydmalende” (hvor man må skyte inn en ekstra t liksom i ord som hepa-t-itt og kera-t-in) bruker det normale greske ordet for “navn”, ónoma — ikke *onymus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg ble inspirert til å kommentere Inger Tyslands siste innlegg (nr. 11): Det som virkelig er *synd*, er at så få personer arbeider med å digitalisere sentralt byhistorisk kildemateriale, f eks fra 1600-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Til Egil: Jeg skrev oversettelsen av Hieronymus etter Cappelens leksikon, og dere er tydeligvis ikke enig.Til Tore: Vi er enige, men jeg formulerte meg litt dumt. Det er ikke alltid det kommer ned på 'papiret' som en tenker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Thee Danielsen

Oversettelsen i Cappelen er grei nok, men opprinnelsesordene er gale. Ikke alt som står i et leksikon er nødvendigvis riktig. Leksikon betyr egentlig “ordbok”, men Cappelens leksikon er et konversasjonsleksikon (encyklopedi) og ingen ordbok, langt mindre en etymologisk ordbok. For etymologiske forklaringer burde man nok heller konsultere Bokmålsordboka under relevante ord. Men selv der kan man sitte igjen med spørsmålstegn angående tilsynelatende inkonsekvenser. Det skyldes snarere plassmangel enn mangel på kompetanse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

En Hieronymus er nå sjekket ut. Den andre kan være interessant, men det er noe jeg ikke helt forstår.I bygdeboka s. 381, gnr.41, LiChristopher Halvorsen giftet seg i 1654 med Maren Pedersdatter, begr. 28.7.1678. Denne enken giftet seg igjen 1669 med Hieronymus Christensen Bruun som sannsynlig flyttet fra Hvaler 1680.Fra 1670 nevnes også Niels Michelsen, gift 14.11.1669 med enken Maren Pedersdatter, se ovf. død 1678.Her må vel noe være feil, eller var det tillatt med bigami på den tiden??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Høres unektelig ut som noe(n) er blitt forvekslet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.