Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Myrstad

[#14726] Hans Guttormsen Høye, Ringebu, ca. 1690-1772

Recommended Posts

Guest Trond Myrstad

Mari Hansdatter Høye, døpt 1.1.1733 var datter til Hans Guttormsen Høye og Ingeborg Haagensdatter Gutu. Disse to giftet seg 28.2.1732 i Ringebu. Jeg antar at Hans er den samme som begraves 21.2.1772, 82 år gammel. (Alle opplysningene er hentet fra kirkebøkene for Ringebu på nettet). Kan noen bekrefte at det er riktig Hans ? Var faren Guttorm Hansen Høye, begravd 31.1.1740, 101 år gammel ? Hvem var isåfall Guttorm gift med ?Det er mulig at disse opplysningene kan finnes i boka til Einar Hovdhaugen om gardar og slekter i Ringebu, men den har jeg ikke tilgang til akkurat nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Trosdahl

Jeg har sjekket i Hovdhaugen sin bok, men finner ikke gårdsnavnet Høye.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Hanslien

Høye er nok en fordansking av navnet Hauge.Trond, Jeg søkte litt i minn database og fann følgende:Guttorm Hansson Høye/Hauge, far til Hans Guttormsson, er trolig den Guttorm Hansson som var født Rudi i Heidalen, sønn til Hans Larsson Rudi (f.ca 1585, d.ca 1672)og Anne Eysteinsdatter Rudi(f.ca 1600). Anne var datter til Eystein Eiriksson Rudi f. Bjølstad.Engebret Hougen skriver at Guttorm kom til Hauge i Ringebu og at han var født i 1652 (basert på opplysninger fra skiftet etter faren i 1672). Etter alder på 101 år ved død skulle han være født ca 1640 så her er eventuelt en uoverenstemmelse.Utfra navn på barna til Hans og Ingeborg Høye tippet jeg at kona til Guttorm heitte Mari Jakobsdatter. (Nesteldste datteren var Guri etter mormoren Guri Gudbrandsdtr - derfor var trolig eldste datteren Mari oppkalt etter farmoren hvis denne var død da hun ble født. Tilsvarende fikk eldste sønnen Gudbrand navnet fra morsiden, og derfor fikk trolig den neste Jacob navnet fra farmorsiden. Viktig å merke seg at farfar Guttorm Hansson fortsatt levde)Da jeg sjekket videre fant jeg en Mari Jacobsdtr Høye død i 1729 86 år gammel. Dessuten var en Jacob oppsitter på Høye i 1660-tellingen som kan være faren.Men Hovedehaugens bok kan sikkert avkrefte/bekrefte dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Einar Hovdhaugens bok kan hverken bekrefte eller avkrefte det meste da boka er nesten kjemisk fri for kildehenvisninger (utover de 'selvfølgelige'). Dessuten svært mangelfull generelt.Da forfatteren i forordet henviser til at Ivar Kleivens bygdebok er svært mangelfull mht. gards- og slektshistorie, vil jeg dessverre si at Hovdhaugens bok ikke har bidratt vesentlig på dette feltet, det er de absolutte minimum som står der - og som sagt kildene... Det står i forordet at han bygger vesentlig på skriftlige kilder og at det faktisk kan være et ankepunkt mot boka!Dette høres svært kristisk ut, men for meg var 'Garder og slekter i Ringebu' en stor skuffelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslaug Andersen

Jeg har ventet i flere uker på Hovdhaugens bygdebok, men dette høres ikke lovende ut! Jeg leter også etter noen i denne slekta, men i første omg. i etterslekta til Hans Guttormsen Høye. Han hadde sønnen Torger f. 1748. Torger kalte seg seg senere Brækken og ble i 1776 g.m. Ragnil Jacobsdtr. De hadde datteren Karen, f.1777,og jeg undres på om det var den Karen Torgersdtr. som ble g.m. Haagen Evensen på Spellplassen i Alvdal. Har noen av dere opplysninger om denne Karen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Alt som står om to generasjoner i boka, er fort gjort å skrive av:1728 Hans Guttormsen fekk skjøte på 1 hud i Haugje av Gabriel Ramsøe i 1728. Hans Guttormsen og Ramsøe var svogre. Hans Guttormsen gift med Ambjørg Håkonsdtr. Gutu.1774 Gulbrand fekk skjøte på Haugje som eldste bror i 1774 for 350 rd. med bygsel over 1 hud bygselgods. Gift med Anne Engebretsdatter.(Forfatterens stavemåte av navnene). Eller står at Haugje er skrevet Høye i 1520, Hoe i 1578 og Høye i 1604.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslaug Andersen

Geir! Ja, dette var ikke mye om to generasjoner! Så mine forventninger til boka er borte etter dette! Men takk til deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

14.03.1711 var det skifte på Houge i Ringebu. Det var Guttorm Hansen og hans hustru Marri Jacobsdatter som hadde bedt om at det skulle holdes skifte. Både Guttorm og Mari levde altså fortsatt. Barna deres var sønnen Hans Guttormsen og døtrene Anne, Karri og Ingebor Guttormsdøtre. I tillegg hadde Mari Jacobsdatter barna Tjøstel og Jacob Hansen med sin forrige avdøde mann Hans Tjøstelsen. Guttorm og Mari tok av et stort kår og beholdt 10 skinn uten bøksel i gården. De 'indgifuer sig saa til sin huersøn Sergiant Gabriel Pedersen Ramssøe som forsørger dem til sin døde dag'. I 1711 var dattera Ingebor fortsatt umyndig/ugift.Jeg kan ganske sikkert finne mer om denne slekta dersom det er interesse for det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslaug Andersen

For øyeblikket har jeg 'allernådigst' til låns bygdeboka av Hovdhaugen og kan si meg enig i Geirs skuffelse over boka. At det gikk an å lage noe sånt! I kirkeboka for Ringebu heter Hans Guttormsens kone Ingeborg Haagensdtr., men i bygdeboka er hun kalt Ambjørg. Er dette den samme? Min interesse for flere opplysninger om denne slekta er avhengig av om Guttorms sønn, Torger Hansen Høye, er 'min' Torger, - som jeg nevnte tidligere. I så fall er det interessant med flere opplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Halvor,Dersom du kjenner foreldre, etc. til Ingebjørg Håkonsdatter Guttu (1707-186); kona til Hans Guttormsen Høye, og til Maren Jacobsdatter Guttu (ca. 1643-1729; kona til Guttorm Hansen Rudi, er det absolutt av interesse !Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Mari Jakobsdatter Høye f ca 1643 var sannsynligvis fra Høye. Hun var imidlertid ikke datter til den Jakob som var bruker i manntallet 1666, men stedatter til den andre brukeren, Siver. På et ting i 1665 forklarte nemlig Siffuer Hoie at hans kvinne Kari Hoie tidligere hadde vært gift med Jakob Hoie. I 1665 var Siver og (en annen) Jakob Høye lagrettemenn.Mari Jakobsdatter ble først gift med Hans Kjøstelsen. De hadde barna 1) Kjøstel g 1706 m Maren (Mari) Torgiersd. De bodde på Brettingen, 2) Jakob f ca 1677, død 1724 på Høye. I andre ekteskap ble Mari gift med Guttorm Hansen som i følge tingboka var 48 år i 1695, dvs. f ca 1647. Jeg kjenner disse barna: 3) Anne f ca 1679 d 1723, gm Gabriel Ramsøe, hadde gården, 4) Kari f ca 1682 død 1763, gm Bjørn Torgersen Bø, 5) Ingeborg f ca 1684, død 1746, 6) Hans f ca 1690, død 1772, gm Ingeborg Haagensdatter Guttu, overtok gården etter svogeren.Det er liten tvil om at Ingebor Haagensdatter Høye var datter til Haagen Gulbrandsen Guttu. Guttu er nabogård til Høye. Ingebor ble døpt 4/12 1707. Jeg er ikke helt sikker på om mora het Guri Gulbrandsdatter. I den trykte utgava av Ministerialboka for Ringebu står nemlig navnet til kona til Haagen Guttu alltid i parentes, dvs at navnet ikke finnes i originalkilda. Utgiverne av kirkeboka har gjetta seg fram til navnet. Av et skifte fra 1683 framgår det at foreldra til Haagen Gulbrandsen var Gulbrand Poulsen og Marit Knutsdatter Guttu.Det var 2 Høye-garder på siste halvdel av 1600-tallet. I kilder fra ca 1720 er gården til Guttorm Hansen og Gabriel Ramsøe kalt Søndre Høye, mens nabogården som ble drevet av Jakob Johannesen, kalles Nordre Høye. Dette stemmer ikke med at Gulbrand Hansen, barnebarnet til Gulbrand, overtok nordre Høye etter faren Hans Guttormsen, og heller ikke med opplysningene hos Hovdhaugen. Jeg er ikke sikker på hva som er årsaken til dette navnebyttet/gårdsbyttet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Hanslien

Jeg har sjekket litt videre om Guttorm Hansson Høye. Som jeg nevnte skriver Engebret Hougen at Guttorm var fra Rudi i Heidalen, sønn av Hans Larsson Rudi (1585 til ca 1672) og Anne Østensdtr. f. 1600/03. Jeg antar EH har opplysningen om at Guttorm kom til Høye i Ringebu fra skiftet etter faren i 1672 (som jeg ikke har tilgang til). I manntallet fra 1666 finner jeg ikke andre Guttorm Hansson enn Guttorm Hansson Rudi, så det støtter opp om EH info. Alderen på 13 år som oppgis er trolig feil da mora da villle vært over 50 år. At han var født ca 1647 som Halvor opplyser passer bedre. Men hvis alderen på 101 år oppgitt ved begravelsen i 1741 er korrekt var han født ca 1640.Ellers var mora, Anne Østensdtr Rudi datter til Østen Eiriksson (Bratt) Rudi og Signe(Synne) Guttormsdtr f.Graffer. Østen kom fra Bjølstad og var sønn av Eirik Trondsson og Tora Østensdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Takk skal du ha Halvor !Da regner jeg med at Gulbrand Poulsen er samme person som er registrert som oppsitter på Guttu i folketellinga fra 1665, 48 år gammel (og at den andre oppsitteren på gården, Erik, er broren), og at Haagen Gulbrandsen er gravlagt 5.4.1739, 84 år gammel, og at Guri Gulbrandsdatter er gravlagt 27.2.1736, 68 år gammel.Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Aslaug!Det er ingen tvil om at Torger Hansen Brekken f 1748 var sønn til Hans Guttormsen Høye og Ingeborg Haagensdatter. Dattera Karen er ved FT 1801 sannsynligvis i tjeneste på Rankleiv i Ringebu. Her var også broren Jakob. Jeg kan ikke bekrefte at Karen Torgersd. ble gift med Haagen Evensen Spellpladsen.For øvrig ble sannsynligvis navnet Ingeborg som regel uttalt Embjør. Ambjør er derfor ikke så fjernt fra det rette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslaug Andersen

Halvor! Hvis Karen Torgersdtr. Brekken var i tjeneste på Rankleiv i Ringebu i 1801, er det ikke den Karen jeg leter etter. For min tipptippoldemor Karen T. var i tjeneste på Stai i 1801. Så da kan jeg antakelig gå bort fra denne teorien og lete videre! Men takk skal du ha! Hilsen Aslaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Aslaug: Jeg har en annen kandidat av omtrent samme alder. I 1793 ble Kari Torgersd. Nedre Vedstad, kommen fra Froen, konfirmert i Ringebu, 15 1/2 år gammel. Hun var altså født ca 1777/78. I 1794 ble Karen Torgersd. KoldstadEjer konfirmert, 15 1/2 år. Dette må være Karen fra Brekka og sannsynligvis den som tjente på Ranklev i 1801. (bygd på alderen og atbroren Jakob tjente der. En av disse to konfirmantene kan være den som kom til Østerdalen. Karen og Kari går om hinannen som navn, men Karen Brekka ble stort sett skrevet Karen, ikke Kari. Ingen Kari(en Torgersd. med rett alder er død i Ringebu før 1865.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslaug Andersen

Halvor: Det kan jo være at denne Kari/Karen er den rette. Jeg hadde en forespørsel til ST Hamar, med der fikk jeg bare bekreftet de opplysningene jeg hadde fra før, men de mente at hun het Kari og ikke Karen. Av opplysninger jeg har fått før, døde hun i 1859, 83 år gl. og skulle da ha vært f. 1776. Så det kan jo være denne Kari. Det blir nok ikke lett å finne ut om det er den rette, -så skal det være at en kan finne henne i et skifte etter foreldre eller andre slektninger, så jeg ser for meg at det blir mye leiting ennå! Men tusen takk til deg for disse opplysningene! Hilsen Aslaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslaug Andersen

Trond: Dette ble nok litt på siden av ditt innlegg, så jeg beklager at jeg kom inn med andre spørsmål. Men på det tidspunktet var jeg inne på at det kunne ha vært en etterkommer av Hans Guttormsen Høye, som var min tipptippoldemor Karen Torgersdtr. og benyttet ekspertisen til å finne ut om jeg var på rett spor! Det ser ut til at det ikke er riktig. Jeg går tilbake til tema 1o874, der jeg startet dette innlegget. Hilsen Aslaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.