Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Olav Gatland

[#14824] Skifte etter Gjertrud Christensdtr.Florvaag Askøy.

Recommended Posts

Guest Olav Gatland

Søker opplysninger etter skiftet til Gjertrud Christensdtr.Florvaag side 464 b protok.18. Er intresert i barn,og om det kunne fremkomme noe om hvor hun stammer fra,hun er antagelig ikke fra Askøy. Mvh.Olav Gatland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg finn henne i mitt Askøy-register, men ikkje kor ho kom frå. Derimot finn eg at ho vart gift med Jens Larsen i Florvog.Her er ekteksapet til Jens og Gjertrud:AS1148,0,Jens,Larsen,Florvog,Uk daglønner,,37,Pige,Gertrud,Christensdatter,,,,,,2407,1825Einaste barnet eg finn:AS1148,1,Jens,Larsen,Florvog,,,,,Giertrud Christensdtr,,,,Huusmand,Larsine Christine,0109,0409,1825Og her er ho gift:AS1556,0,Elling,Hansen,Florvaag,Uk,Hammer/Horsaas,23 1/2,Pige,Larsine Cedittine,Jensdtr.,Florvaag,Florvaag,18,,,2008,1843Dei får følgjande born (ei av dei som gjennom tidene får flest i Askøy):AS1556,1,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Plasmand,Jens Olai,1904,2804,1844AS1556,2,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand,Hans Olai,0306,1506,1845AS1556,3,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pagter,Elen Gjertine,2403,0504,1847AS1556,4,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand,Jens Johan,2301,0403,1849AS1556,5,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand Hjemmedøbt 6/8,Karine Martine,2607,1808,1850AS1556,6,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Forpagter,Ane Larsine,1909,1010,1852AS1556,7,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand,Lars Andreas,3112,2201,1854AS1556,8,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand,Berthine Larsine,0708,1208,1855AS1556,9,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand,Lars Olai,0602,0504,1857AS1556,10,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand,Andreas,0809,2410,1858AS1556,11,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand,Elling Annanias,2903,2204,1860AS1556,12,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand,Christian Bertin,0108,0112,1861AS1556,13,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand Hjemmedøbt 9/7,Bertine Kristine,1706,2607,1863AS1556,14,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Huusmand Hjemmedøbt 11/1,Anne Larsine,2312,0204,1865AS1556,15,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Huusmand Hjemmesdøbt 8/3,Gjertina Karina,1202,1304,1868AS1556,16,Elling,Hansen,Florvaag,,,,,Larsine Christine Jensdtr,,,,Pladsmand Hjemmedøbt 28/3,Johan Berthin,2303,2804,1872

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skiftet etter Gjertrud Christensdatter er foretatt mellom 14. desember 1831 og 1. mars 1832. Som arvinger nevnes enkemannen Jens, og datteren Larsine Christine, 6 år gammel. For datteren ble Niels Olsen Kleppe oppnevnt som formynder, men uten at det er opplyst noe om slektsskapsforhold. Enken Anna Andersdatter nevnes med fordring i boet.Ved vielsen i 1825 er det ikke gitt opplysninger om fødested eller gardsnavn, men bruden var 22 år ifølge kirkeboken. Anders Andersen Sandvig og Elling Andersen Florvaag var forlovere.Da datteren ble døpt var Karen Olsdatter, Berte Andersdatter, Christine Christensdattrer, Pagter Elling Andersen 'Ibid.' og Torger Madtzen faddere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Gatland

Tusen takk til Bjørn og Yngve for for svært omfattende svar. Kansje har jeg kommet et skritt videre med og finne opphavet til,Gjertrud også. Denne Christine Christensdtr.som er fadder ser jeg er gift på Askøy og er begge fra Gloppen.Det kan muligens være søster til Gjertrud ,men det får jeg se mermere på seinere. Mvh.Olav gatland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Christine/Christiane Chr.dtr. er nok systera og vart gift med Knut Olsen i Alvøen. Men kor har det det frå at dei var frå Gloppen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Gatland

Hei Bjørn! Under vigde på Askøy fant jeg ei Christiane Ch.dtr.gift med Ole larsen han fra Søreide Gloppen og hun fra Wittrup-Gloppen gift 1827.(Gårdsnavnet Wittrup finner jeg ikke i Gloppen). Mener og ha identifisert begge på gården Søreide. Hun var da tjenestejente F.T 1801. Det som jeg overså var dette paret du nevner, som også selvfølgelig kan være vedkommende. Eller vet du at dette er riktig?Mvh.Olav Gatland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Der er ingen ting ved vigsla til dei du nemner som peiker i retning Florvåg. Ho eg fann, står oppført ved vigsla med Florvåg som fødestad, men eg finn ikkje at ho er døypt i Askøy. Dessutan er ho eg fann noko yngre og berre litt eldre enn Gjertrud.Eg sit diverre ikkje på 'rette' staden nett no, og har difor ikkje tilgang på andre kjelder enn dei som ligg på DA, men eg skal sjå meire på dette når eg kjem heim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg har no gått gjennom mitt Askøy-register. Dei du fann fram til, Ole Larsen og CC, frå Gloppen, fekk eit barn kring vigsla på Damsgård. Dei har då truleg halde seg innafor Kvarven.Men det er konfirmert ei Christiane Christensdtr., 15 år gamal, frå Loddefjord i 1812. Dette vil eg tru er den same du finn som fadder i Florvåg og seinare gift frå Alvøen, med fødestad Florvåg (sjølv om ho nok ikkje er fødd der). Det høver i alle fall med alderen.Florvåg er ikkje den enklaste garden på Askøy når det gjeld opphavet til folket. Nokre slekter der, kan førast attende til 1701-teljinga. Men mange kjem innom og dreg att etter eitt eller fleire år. Og kor dei kom ifrå, seier kjeldene sjeldan noko om. Sameleis er det òg nordover på austsida til og med Ask. Mange kom frå Jølster; det veit vi avdi skifter i Jølster peiker dit. Men finn du ikkje skifter andre stader som peiker på dei du vil vite kor kom ifrå, er det få kjelder i Askøy som gjev deg svaret. I visse tidsbolkar før 1865 kan kyrkjeboka for døde fortelje om fødestad. Men elles er det 'bingo', i alle høve når det gjeld dei som vart gifte før kykjeboka førde inn namnet på foreldra.Eit halmstrå er fadrane, men dei er ofte naboar. I beste fall kan du finne eit førenamn eller eit likt patronym og arbeide vidare utifrå det med von om å finne noko meir. Men lett er det ikkje, når det gjeld folk som kjem rekandes til austsida av øya føre 1865.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Og da er vel dette den samme Christiane i Landefiord 1801.2219 Christiane Uægte, faders navn vides ikke, forsterbarn af bergen 3 Opholdes mod ubetydelig betaling døbt i byen Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Gatland

Hjertelig takk til Bjørn og Rune. Ei vanskelig nøtt å knekke dette. Hadde vel igrunnen stua 'denne' Gjertrud bort men tenkte jeg skulle forsøke denne siste gangen. Om det er riktig som du Rune mener,og det er vel ikke urimelig,kan denne Christiane neppe være søster til Gjertrud. Finner to som muligens kan være henne du nevner døpt i Bergen. Christiane Abelone f.1798 men her er farsnavnet Knut Johannesen. Den neste er Christiane Marie f.1797 med foreldrene Jon Christian og Barbara Jakobsdtr.Mvh.Olav Gatland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.