Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eva Willenburg

[#14953] Død 108 år gammel!

Recommended Posts

Guest Eva Willenburg

Fant denne 'obituary' i Seattle Times, 3 mai 2003: Lilly Bjørnstad, død 27 april 2003 på Norse Home, Seattle. Født Lilly Havre i Berger, Norge 16 desember 1894, og kom til USA i 1914.Noen eldre i Norge? eva

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Så vidt jeg husker meldte mediene for noen uker siden at Norges eldste, en mann på 110, var død. Og Norgesrekorden er mellom 111 og 112 om jeg husker rett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Men hun var da ikke så dårlig, min kones formor Lisbet Andersdatter Fallejen heller da, hvis man vil tro innskriften i Lesja kirkebok som sier a hun døde 7. mars 1756, 105 år og 5 måneder gammel!Lisbet var svensk, og kom til Lesja som enke ca. 1725 med sin sønn (av vallonætt) som da ble ansatt som hammersmed ved Lesja jernverk (før det var de ved Hakadal jernverk og Odal jernverk, til det sistnevnte kom de sannsynligvis fra Sverige ca. 1708).Jeg har ikke sporet opp Lisbets fødsel i svenske kilder, men hun fikk sitt yngste barn i Snavlunda socken i 1698, dette KAN tyde på at alderen var noe overdrevet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

'Eilev Philips. Ulgenæs død den 20de Junii (1785) gl. 103 Aar mindre 1 m. og 1 Dag' i Kinsarvik sokn i Ullensvang er den første i verdenshistorien som kunne BEVISE at han passerte sin 100-årsdag. Han var døpt i Ullensvang i 1682. Han var tvilling, noe som i seg selv i tidligere tider synes å redusere muligheten for å vokse opp, og han tjenestegjorde som soldat under hele Store Nordiske Krig, der dødeligheten var meget høy, slik at hans 'prestasjon' må sies å være formidabel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Mamen

Folketellingen for 1900 oppgir at Lili Havre bor i Hurum, personnr 3163. Hun er født i Strømmen JL,det er nåværende Svelvik. Der ligger Berger. Faren Jakob Havre var fra Haus i Hordaland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

14. oktober 1696 begraves Ole Sørensen Houkemyr på Nøtterøy. Presten skriver 's. efter Testam. opskrift var 132 aar gl.' Testamentarisk oppskrift er vel neppe det samme som oppskrift på hvordan man skal bli så gammel...I Manntallet 1664 er alderen hans oppgitt til 56 år.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Denne mannen frå Aust-Agder (Olav) som det vert vist til oabfor, var fødd 23. oktober 1892 og døydde 25. april 2003, mao. 110 1/2 år gammal. Det er godt mogleg at han er Noregs eldste Mann, men landets påviseleg eldste Person var han likevel ikkje:Den 'norske rekorden' er det truleg Maren Bolette Torp; som har. Ho var fødd 21. desember 1876 og døydde 20. februar 1989, - altså 112 år og 61 dagar gammal.Eit oversyn over 'jubeloldingar' der ein påviseleg kan dokumenterast at dei verkeleg har blitt så gamle som det vert påstått (dvs. at fødselsdato- og år kan dokumenterast), syner at ei fransk dame; Jeanne Calment var verdas eldste menneske då ho døydde i august 1997.Jeanne i Frankrike var fødd 21. februar 1875 og var altså 122 år og 164 dagar då ho døydde den 04. august 1997. Dei sju neste kandidatane på lista pr. 1998 (- men no i 2003 kan det jo kanskje finnast menneske som vart enno eldre) var desse:Schigechiyo Izumi, Japan, 29.juni 1865 - 21. januar 1986; 120 år og 237 dagar.Carrie White, USA, 18.november 1874 - 14. februar 1991; 116 år og 88 dagar.Charlotte Hughes, Storbritannia, 01. august 1877 - 17. mars 1993; 115 år og 229 dagar.Pierre Joubert, Canada, 15. juli 1701 - 16. november 1814; 113 år og 124 dagar.Caroline Maud Mockridge, Australia, 11. desember 1874 - 06. november 1987; 112 år og 330 dagar.John Evans, Wales, 19. august 1877 - 10. juni 1990; 112 år og 292 dagar.Josefa Salas Mateo, Spania, 14. juli 1860 - 27. februar 1973; 112 år og 228 dagar. --------------------- Med unnatak av herr Izumi frå Japan så har dei andre røter i den europeiske kulturen. Det tyder sjølvsagt ikkje at europearar har særlege føresetnader for å leva lenger enn asiatar og afrikanarar (bortsett frå levestandaren, som naturlegvis er ein viktig faktor); men rett og slett òg at europearne har vore/er flinkare til å dokumentera fødsel- og død; dei har mao. prov. (No har vi europearar diverre også vore svært flinke til å utsletta dokumentasjon gjennom utallige brannar, skadeverk, kriger osv.).I tillegg til at alderen på fleire av desse påståtte jubeloldingane i Kaukasus, Sentral-Asia, Kashmir, i Ecuador og andre stader sjølvsagt er sterkt overdriven (påstandar om 150-, 160- og 170-åringar); så har ein altså det momentet at fødselen som oftast ikkje er nedskriven, slik at den rette alderen ikkje kan påvisast -.Éitt av fleire lokale døme på manglande dokumentasjon finn ein i Os i Hordaland, der alderen til 'Lars ved sjøen' (Lars Larsson Osøyri), vart oppgjeven til 106 år i 1763. Dersom det er rett var Lars fødd ca. 1657, men dét veit vi ingenting om.Lars Larsson var busett på øyra nedanfor Os kyrkje der han dreiv fiske og 'etter det me kan skyna ogso tok til å selja øl og mat til kyrkjefolket og anna ferdafolk', som det står i bygdesoga for Os. Vidare i den samme bygdeboka står det at:'Då Lars døydde i 1763 skreiv presten han for å vera 106 år gamall, og etter det skulde han vare den eldste mannen me kjenner i Osbygdi. Presten gjorde likevel den merknaden at alderen ikkje var heilt viss i dette høvet, då Lars var fødd fyrr det kom kyrkjebøker i Os og difor ikkje var innskriven i dei. Den fyrste kyrkjeboki her kom i 1668, og då Lars var fødd fyrr, tore me tru at han iminsto var 100 år gamall då han døydde'.Her ser vi at forfattaren av bygdeboka er klar over problemet med manglande dokumentasjon, og at han -heldigvis- gjer lesarane merksam på dette. For Lars Larsson Osøyri KAN ha blitt over 106 år, han kan ha blitt omkring 100 år, eller kan hende vart han berre knapt 96; - og dét illustrérer etter mi meining heile problematikken.Mvh., Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Litt presisering til meg sjølv:Denne bonden og tømmerfløtaren frå Froland i Aust-Agder som både eg og andre viser til ovanfor heitte Olav Hovatn, han var fødd 23. oktober 1892 og døydde 26. april 2003; og vart altså 110 år og 185 dagar gammal. I følgje diverse norske aviser budde han heime på garden til han var passert 108 og var visst sprek til det siste.Elles er det vel ikkje eit mål i seg sjølv å bli så gammal som mogeleg, men heller å ha eit så rikt, gjevande og meiningsfylt liv som råd er; der helsa di samstundes er rimeleg god. Eg meiner, kva er eigentleg vitsen med å bli langt over 100 år om du er heilt 'grønnsak' dei siste 20 åra dine? Kor stort utbyte har ein av dét?Nei, då har eg meir sans for eit utsagn som visstnok kjem frå ein av dei meir karismatiske amerikanske kulturpersonlighetane (kan det ha vore Ernest Hemingway, tru?), som på spørsmålet om korleis han helst ville døy, svara: 'Alive !'-terje-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

En tremenning av min mor ble i USA gift med Axel Eugen Olsen Valla fra Hemnes i Nordland (en tremenning til ikke en ukjent dame her i landet med samme etternavn). Han var født 27. juli 1894 og døde 18. sept. 2000 i Mineapolis, USA, 106 år gammel.Det er også en betydelig høy alder.mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Dersom eg ikkje hugsar heilt feil, så fann hervérande redaktør Jan Oldervoll i si tid ut at venta gjennomsnittleg levealder for eitt-åringar i 1701, i alle fall i Os prestegjeld, var 53 år for menn og 60 år for kvinner. Oldervoll nytta då ei lokal folketeljing som grunnlagsmateriale.Tilsvarande venta levealder for norske eitt-åringar var 73 år for menn og 79,5 for kvinner for tjue år sidan. I dag (altså pr. 2003) kan norske eitt-åringar av hankjønn venteleg bli 76 år og jentene 81,5 år i snitt. Dette då ifølgje SSB (Statistisk SentralByrå). I Europa er det berre svenskar, islendingar og færøyingar som kan vente å leva like lenge som nordmenn, eller jamvel endå lengre.Ut i frå det eg no har skrive kan ein kanskje drista seg til å hevda at ein som vart 100 år eller eldre på 1700-talet kan hende var like uvanleg då som det ein 120-åring er i dag?Så den påviseleg høge alderen (103 år) til Eilev Filipson Ulgenæs frå Kinsarvik i Hardanger var nok sjeldan/eksepsjonell i si samtid; jamfør innlegget til Yngve Nedrebø (4) i denne lenka.Mvh., Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

En ane av meg på Hadeland hadde på 1680-tallet kommet i skade for å fornærme en høyere militær. Han ba aller ydmykest om unnskyldning på tinget, og ble også tilgitt. En av grunnene han oppga for at offiseren måtte se bort fra det inntrufne, var hans 'høye alder'. Ut fra aldersangivelsen i 1664 skulle han på dette tidspunkt ha vært i midten av 50-årene. Tankevekkende! Man ble fort gammel tidligere... - Så en 100-åring må ha vært sett på som den reneste Metusalem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Skartsæterhagen

Selv om gjennomsnittsalderen var lav i tidligere tider betyr ikke det nødvendigvis at det var så sjeldent at folk ble gamle, men som oftest betyr det at barne- og ungdomsdødeligheten var stor. Jeg så en gang en gammel kirkegård (øverst i Aurlandsdalen tror jeg det var) hvor ca. halvparten av gravene gjaldt personer under 20 år, mens den andre halvparten gjaldt svært gamle personer. I det jeg selv har drevet med av slektsforskning, synes jeg det ikke er uvanlig å finne personer som levde til godt opp i både 80- og 90-åra, selv om de var født på 1700- eller 1800-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

En av mine oldeforeldre ble 103, ikke værst det heller.Men her i Strömstad skal det etter sigende ha vært en dame som levde til hun ble 128!! Det må være sjøluften tror jeg :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Ny rekord?? 200 år. Jeg har ikke kilden tilgjengelig, men hvis jeg ikke husker feil så er det en innførsel i kirkeboka for Bragernes, Drammen. Døde på begynnelsen av 1740 åra. Aldren til vedkommende person som begraves da (en mann)har presten kommentert. Ordlyden husker jeg ikke presist men noe i nærheten av - han siges å være henimot 200 år - For å slå denne må vi vel over til bibelen :-))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Jeg skrev følgende innlegg på no.fritid.slektsforsking.diverse sent i går kveld. Da det kanskje kan være av interesse også for denne tråden gjentar jeg innlegget her:'Jeg forsøker å samle opplysninger om dokumenterte tilfeller av nordmenn som har nådd 110 år. Det er ikke alle jeg har klart å finne gjennom folketellingene (som man jo bør sjekke først før kirkeboken), så hvis noen har stedsopplysninger (og ev. annet) om følgende(#), så hadde jeg satt pris på det. Har sjekket Digitalarkivets dødsfallsoversikt for samtlige.* Wilhelmine Sande (?, Norge 24.10.1874 - ?, Sverige 21.01.1986): 111 år, 89 dagerDet er noen få personer med fornavnet Wilhelmine (født i 1874) i folketellingen for 1875 (som ikke er komplett). Vet ikke om Sande-navnet er hennes fødenavn eller navn fått ved ekteskapsinngåelse.* Herman Smith-Johannsen (Horten 15.06.1875 - 05.01.1987 i Canada): 111 år, 204 dagerFødt i Horten, bekreftet ved kirkeboken. Skal være klart dokumentert.* Maren Bolette Torp (21.12.1876 - 20.02.1989): 112 år, 61 dagerTrenger mer informasjon om hennes fødested. Skal være godkjent av Guiness.* Kristianna Ullaland (02.12.1878 - 26.01.1989): 110 år, 55 dagerFor mange i folketellingen 1900 til å kunne få sjekket dette uten nærmere informasjon. Tror hun giftet seg til navnet (uten å være 100% sikker).*Åsne Hustveit (2.12.1879 - 07.12.1989): 110 år, 5 dagerEtter det jeg forstår kom hun fra Vinje i Telemark (men er ikke 100% sikker). Flere alternativer jf. folketellingen 1900. Må ev. sjekke kirkeboken.* Laura Hansine Svehaug (19.12.1886 - 6.3.1998): 111 år, 107 dagerFødsels- og dødsdato bekreftet av Bergen byfogdembete, jf. Digitalarkivet.no. Dødsfall i Norge 1995 - april 2001 (1947-2001). Født på Stadtlandet, Selje, død i Bergen.* Karen Svisdal (16.12.1889 - 23.2.2000): 110 år, 59 dagerFødsels- og dødsdato bekreftet av Nordmøre herredsrett, jf. Digitalarkivet.no. Dødsfall i Norge 1995 - april 2001 (1947-2001). Født i Vistdalen, Nordmøre, død i Sunndal (jeg har dog problemer med å finne henne i folketellingen 1900).* Olav Hovatn (23.10.1892 - 26.04.2003)Født og død på Froland. Kilder: Folketellingen 1900, Skattelisten for 2001 (bekreftelse fødselsdato), rikspressen vedrørende 110-årsdagen og dødsfallet.Norges eldste nålevende person er etter det jeg forstår Harriet Holm, født i Kristiania 13. november 1893, etterfulgt av Borghild Marie Nilsen, født Mæhlum Skien, 2. desember 1893 (jf. skattelistene og SSB).(#) Noen av tilfellene er dokumenterte, jf. opplysningene over, men jeg tar det med for helhetens skyld. Det er spesielt Sande, Torp, Ullaland og Hustveit jeg trenger opplysninger om.Takker på forhånd for all informasjon og ledetråder!Dag T. Hoelseth'*********************************Det er altså dokumenterte tilfeller jeg ønsker flere opplysninger om, ikke vandrehistorier. Som nevnt et annet sted i tråden her på Digitalarkivet så er Torp den eldste nordmannen som er dokumentert. Men jeg skulle gjerne funnet flere genealogiske opplysninger om henne.DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Dag For noen år siden var det en avisartikkel i Drammens Tidende og Buskerud Blad. Der nevnes ei dame av norsk opprinnelse, som da bodde i Sverige. Jeg mener å huske at hun var 110 år gammel. Noe av hennes opphav var og nevnt (Hoff i Vestfold?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Kunne dette være Wilhelmine Sande, mener du? Takker for tipset, skal undersøke det nærmere.DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Uss deat index Ill Karen Brikland f 26 april 1891.Død 08 des 1996. Født i Bakke V Agder,hun utvandret ung og var ikke gift-kansje derfor hun ble så gammel ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Dag, Digitalarkivets dødsfallsoversikt er vel ikkje så god til ditt bruk, sidan mange (dei fleste?) +hundreåringar er blitt 100 år for unge, som t.d. denneLenkeHo var fødd i 1897, ikkje 1997.Elles ser eg med glede fram til å sjå oversikta di den dagen du har klar ei tilsvarande for Noreg som den amerikanske som er vist til ovanfor. Men eg tykkjer du kunne senke kravet litt, sidan vi er så få her på berget; 108 år, for eksempel, og også ta med dagens 'fem-på-topp', dersom det ikkje er noko personvernomsyn ute og går for dei nolevande? Eg har 'samla på' gamle folk i min eigen kommune i mange år, men har ikkje funne nokon eldre enn 107 år og nokre månader.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Hei Dag! Ny info om Wilhelmine. Jeg fant avisklippet. Drammens Tidende og Buskerud Blad 24.10.1984. Artikkelen starter med to ungjenter, hennes nieser på 86 og 79 år som skulle til Stockholm å feire tantens 110 års dag samme dag. Det står bl.a. Wilhelmine Marie Holst Sande, født i Hof (Vestfold) i 1874. Gift med Johan Emanuel Sande, død 1943. De flyttet til Sverige i 1914. Fikk syv barn og har i dag ca 150 etterkommere (1984).Jeg vil tro dette kan hjelpe deg vidre, hvis du ikke allerede han funnet ut av det.Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Henry Neverdal

Vedk. Kristianna Ullaland. Ho var fødd Ullaland, foreldre Nils Kristofferson og Sofie Kristina Olsdotter. Ho vart gift i 1904 med Andreas Kleiva. Han skifte, etter vanleg tradisjon, namn til Ullaland då dei tok over garden etter foreldre hennar i 1908. Dei fekk to jenter som begge er døde no. Alderen stemmer etter det eg veit og bør i tilfelle lett kunne dokumenterast.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.