Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Erik Alhaug,

[#15012] Thomas Hanibalsen bosatt trolig Furnes født omkring 1730-35.

Recommended Posts

Guest Erik Alhaug,

Jeg er ute efter opplysning om 4xtippoldefar Thomas Hanibalsen født trolig 1730-35. Bosatt trolig i Furnes eller nabokommune på Hedemarken. Han var gift med Mari Polsdtr født 1737 i Brumunddal, Furnes. Et barn er Poul Thomassen født 1765 i Furnes. Men jeg er interessert i Hanibalsen og forgjengere. Kan noen hjelpe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solvår Nergaard

Mulig du allerede har funnet sønnen Poul? Det passer vel ikke helt med fødselsår men..Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Har du sjekket Furnes boka for aktuelle kandidater ? Dette er ingen spesielt god bygdebok, men jeg har lest gjennom den endel ganger og kan erindre en Hanibal på en av gårdene, men hvilken husker jeg på stående fot ikke. Har desverre ikke boka selv. Hans Hanibalsen som i 1801 er 70 år og nyder opphold på gården Mæhlumssæteren i Furnes er vel muligens en bror ? Mvh Else Kari,Moelv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Etter litt roting i noen av mine papirer ser jeg at jeg har notert meg følgende fra VELDRE Bygdebok : Hanibal og Kari bruker Kokkine Barn: 1.1730-1804 Hans Hanibalsen gm Sigri Mogensdtr Bruker Mælum i Furnes 2.1733-? Tosten Hanibalsen gm Fredericha Johannesdtr Asla eie 3. Haagen Hanibalsen 4.1737-1800 Thomas Hanibalsen gm Mari Povelsdtr 5.1741-1748 Jens Hanibalsen 6.1744-1812 Ane Hanibalsdtr gm Iver Olsen Butteqvern bruker Gåsqvern 7.1747-1748 Frantz Hanibalsen.Det er hva jeg har notert meg, regner med at det står litt mer i Veldre boka under Kokkine,samt i Furnes boka, Thomas er nevnt som bruker av både Jevanord,Stafsberg og Presterud,hvis jeg forstår mine notater rett.Nå ser jeg også mens jeg sitter her å blar i mine gamle notater at under garden Haugli i Veldre er følgende person bruker : Hans Christophersen 1678-1726 gm Johanne Hanibalsdtr. 1673- 1753 fra Nes ? Disse hadde 7 barn derav Hanibal Hansen 1704-1773 gm Kari Tostensdtr.Som du ser bør du nok låne Veldre og Furnes bygdebøker.Mvh Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Hei igjen! Beklager at forrige innlegg ble så rotete oppstilt, det så ikke sånn ut da jeg la innlegget på plass ! Pytt,pytt.Forøvrig finnet du blant døpte i Ringsaker følgende kar : Dpt 17/5 1737 Thomes - Hannibal Kokhinne.Lykke til videre ! Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Alhaug

Mange mange takk til Else Kari sålangt. Jeg hører kanskje enda mere fra deg. Er interessert i å høre om Hanibalnavnet kan spores bakover til en skotte fra Skottetoget og slaget ved Kringen i 1612. Jeg skal løpe og låne bygdebøkene Veldre og Furnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Skottetoget og slaget ved Kringen har vært oppe ved flere anledninger i det siste, blant annet her i DA. Konklusjonen er alltid den samme, nemlig at ingen av de overlevende skottene (18, tror jeg) ble værende igjen i Gudbrandsdalen.En mulig far til 'Johanne Hanibalsdtr. 1673- 1753 fra Nes ?' kan kanskje være Hannibal Frantsen, 21 år, på Foss i Øyer 1665? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Hei igjen ! Johanne Hannibalsdtr. fra Nes, det spørs hva bygdebokforfatteren har den antagelsen fra ? Den eneste Hannibal jeg foreløbig har funnet er sognepresten på Nes Hannibal Knutsen Hammer f 1646 d 1706. Sønn av fogden på Hedemarken Knut Andersen og Maren Jensdtr Hals. Oppkalt etter Hannibal Sehested. Hannibal Knutsen vokste opp på Storhamar.Denne Hannibal overtok kallet etter sognepresten på Nes Oluf Jensen Pharo, og giftet seg (selvfølgelig) med enken etter Pharo, Bente Hansdtr.EideDe hadde sønnene: Ole Hannibalsen Hammer f1674Jens Hannibalsen f 1675 byfogd og postmester i Trondheim.Kanskje trodde forfatteren at denne Johanne kunne være en søster av disse ? Tviler på om det er rett da ville hun nok være nevnt i skiftet etter moren i 1725.Noen annen Hannibal har jeg som sagt ikke funnet ennå.Men den som leter.... Mvh Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Jeg har nå lest i Veldre bygdebok at Johanne Hannibalsdtr ' antakelig var datter av presten Hannibal Hammer på Nes '. Men som Else Kari skriver : I Nes bygdebok står det at presten Hannibal Knudssønn Hammer (som nedstammet fra familie som hadde hørt hjemme i gamle Hamar by (Hammer den gangen?) hadde to sønner Ole og Jens. (Bygdebok Nes forteller forøvrig at Ole( 1673-1744) ble sogneprest til Nes etter farens død).Hvor finner du skiftet etter moren i 1725? Kan det ha vært et skifte etter farens død i 1706 hvor Johanne var nevnt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Opplysningene om skiftet står i Nes bygdebok andre bind del 2,under Prestegården.Der står det bl.a at : ' Da det var skifte etter Bente Hansdtr i 1725, viste boet ei formue på 2687 rd. Broderlodd ble 881 rd, Søsterlodd 440rd.'I sitt ekteskap med Pharo hadde Bente Hansdtr følgende barn :1 Marte Olsdtr f 1664 gm Casper Rømer2 Hans Olsen f 1666 død før 17253 Jens Olsen levde i 1762 død før 17254 Kjerstine Olsdtr gm Hr Anders Hoff prost på TotenDet nevnes ikke noe om noe skifte etter Hannibal. De skiftene som er finnes vel på statsarkivet i Hamar. Kan være verdt å sjekke, men det er litt rart at en datter av disse havner på gården Haugli ?! Eller hva tror du ?Ser at Johanne Hannibalsdtr tidligere var gift med Erik Monsen Gåsqvern. Hva sier Furnes boka om dette ekteskapet, barn etc ?Mvh Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Kunne dere være så snille å oppgi kildenavisninger? Det refereres delvis til bygdebøker generelt, for å spare andre for eventuelt arbeid; er noen primærkilder benyttet og i tilfelle hvilke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Fra min side er det mine egne notater fra Veldre bygdebok skrevet lenge før jeg lærte meg ordet 'kildeanvisninger'. Så de må selvfølgelig bare tas for det det er, tips om hvor man kan lete.Dåpsdatoen til Thomes f 1737 i Ringsaker er mine egne avskrifter fra fødte i Ringsaker 1734-1747. Bør også sjekkes selvsagt.Opplysninger ellers er hentet fra Nes bygdebøker. Som jeg har for hånden.Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Nes Bygdebok bind 1 del 1 side 109 angir at Bente Hansdatter og Oluf Jenssøn Pharo (død 17.03.1671) hadde to døtre, men det kan jo være at de to gutter Hans og Jens døde så tidlig at de ikke er nevnt i bygdeboka. Iflg Furnes Bygdebok 1. bind s 55 ble Johanne Hannibalsdtr gift den 26.12.1693 med Erik Monssen (1666-1695) Gåskvern. Av barna kjennes (ble neppe mer enn et barn av så kort ekteskap) Åse Eriksdtr døpt 27.09.1694 gift med Johannes Larssen, seinere bruker av Gåskvern omkring 1719-20. Johanne ble så 2.gang 'trolig gift' med Hans Christophersønn Haugli i Veldre 1.12.1695;ihvertfall bryllup på Gåskvern den dagen. Hans og Johanne bruker så både Haugli og Gåskvern iflg Veldre bygdebok og får 7 barn, herunder Anne Hansdtr f 1698, Erik Hansen dpt 19.03.1701 og Hanibal Hansen f 1704, far til 'min' Thomas Hannibalsen. Else Kari syns det er litt rart at en datter av prosten havner på Haugli, men hun havnet jo først på gården Gåskvern, som vel er av de større gårder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Hei Erik !Nevner Furnes boka i forbindelse med vielsen med Erik noe om at Johanne Hannibalsdtr var fra Nes og mulig datter av Hannibal K.Hammer? Eller nevnes hun bare som Johanne Hannibalsdtr uten kjent opphav ? Står det noe mer om Erik Monsens opphav,hans mors navn f.eks ?Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Vil bare nevne at et eventuelt skifte etter presten Hannibal Knudssønn Hammer må søkes i egne geistlige skifteprotokoller.Det er også viktig å huske, at dersom det skulle vise seg at Johanne nevnes som barn i et eventuelt skifte etter Hannibal Knudssønn Hammer ca. 1706, kan hun ikke være datter i ekteskapet med Bente Hansdatter siden hun ikke nevnes i skiftet 1725.Da kan en spørre seg om det foreligger opplysninger om at Hannibal Knudssønn Hammer var enkemann da han overtok prestekall og presteenke. Kan det påvises at han var ungkar, må han utelukkes som far til Johanne med utgangspunkt i skiftet etter Bente Hansdatter. Jeg ser da bort fra muligheten for at Johanne er født utenfor ekteskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Furnes bygdebok virker noe usikker i sin ordbruk: 'Enka etter Erik Monssen ble visstnok 2 g.med neste bruker ' (som var Hans Christophersønn Haugli). Videre at Haugli 'ble trulig g.m.enka etter Erik 1.12.1695; det var ihvertfall bryllup på Gåskvern den dagen'. Furnes Bygdebok nevner således under Gåskvern ikke brudens navn, kun benevnt som enka. I Veldre bygdebok (som jeg bare leste på biblioteket i kveld) står det at Hans Christophersønn giftet seg med enka etter Erik Monsen på Gåskvern Johanne Hannibalsdtr ' som antakelig var datter etter presten Hannibal Hammer på Nes.' Under Gåskvern i Furnes bygdebok står at Erik Monssen mulig var sønn av Mons Gundersen; han satte Gåskvern i pant for 20 rdr i 1668. Mons var trulig svigersønn av Erik Olsen Kåtorp. Det står intet om moren til Erik Monssen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Det som opplyses om Hannibal Knudssøn Hammer i Nes bygdebok bind 2 del 2 s 90 er følgende (noe forkortet): Født 1646, Oppvokst på Storhamar, uteksaminert fra Odense i 1666, overtok kallet som sogneprest på Nes etter Pharo som døde 1672. Han er da bare 26 år hvis fødselsåret er rett. Tviler på om han har rukket å bli enkemann, Johanne sies å være f 1673 , det er året før første sønnen i ekteskapet med Bente Hansdtr blir født.Så hvis Johanne skulle være datter av Hannibal Hammer må hun være uægte født. Dette hvis de angitte fødselsår er riktige da. Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg tror at om man summerer alle antakelser og 'mulige personer/slektskap' i bygdebøkene for Veldre, Furnes og Nes, sitter man fast.F.eks., som nevnt i (16) ble det holdt bryllup i Gåskvern 1. søndag i advent 1695 (1. desember). Dette er riktig (Vang Mini 1 1683-1713 1/3 p.36), men ikke engang brudgommens navn står nevnt. Og når bryllupet ble holdt på Gåskvern, er en kgl. bev. en snublende nær tanke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Takk for siste innlegg, men hva menes med siste setning og ordene kong.bev.? Unnskyld min uvitenhet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Du skal slett ikke be om unnskylding for din 'uvitenhet', det var jeg som uttrykte meg upresist. Kongelig bevilling (som forkortelsen henviste til) var opprinnelig det vi kaller kongebrev, altså brev utstedt i kongens navn (forbildet var vel pavebrevene). Denne middelalderformen forsvant etterhvert og på 1600-tallet fikk man et rent dansk mønster for 'kongebrev'. Fra den tiden vi her snakker om (1695) og ut over 1700-tallet ble disse brevene ofte benyttet til å gi skriftlig tillatelse til ekteskap. De vanligste bevillinger på 1690-tallet i firbindelse med ekteskap kunne lyde som (forkortet) '19.03.1695. Ekteskapsbevilling for Gunner Olsen og Gunnbør Jørgensdatter fra Åmli, Råbyggelag. Hennes avdøde mann Aslak Svenningsen var beslektet med Gunner i tredje ledd'Det lå etterhvert ikke så rent lite status i det å inngå ekteskap etter 'kongelig bevilling' og ikke minst at vielsen ble holdt hjemme.En rask kikk ga negativt resultat mht. bevilling i Vang prestegjeld rett før 1.12.1695. Men hensikten min med innlegget (11), var at foruten at jeg er interessert i området, blir en diskusjon uten å vite hvilke 'påstander' som kan dokumenteres og hvilke som bygger på antagelser, fort verdiløs. Det er helt i orden å sitere fra bygdebøker, men da bør det(etter min mening) opplyses om denne kilden. Og flere opplysninger rundt diskusjonen(e) under dette temaet, kunne vært kontrollert.Men dette er jo en høyst subjektiv oppfatning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Har vært på statsarkivet i Hamar og det foreligger intet skifte etter Hannibal Hammer i 1706, og det tyder vel på at han kun var gift med Bente Hansdtr,kfr inlegg (10) og (15). Det er ingen flere Hannibal på Folketelling 1660-65 enn Fransten i Øyer, kfr innlegg(7). Nå omfattet folketellingen den gang kun menn over 12 år, og siden Johanne Hannibalsdtr var født i 1673 kan faren ha vært en yngre mann, som ikke var med i folketellinga. Klarer noen å finne ut om flere Hanibal'er i vårt område?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Har du fått sjekket noe om denne Hannibal Frantsen i Øyer da ?Må si han høres spennende ut jeg, het ikke en av brødrene til Thomas Hannibalsen, Frantz da?Når vi tenker på at Øyer fjellet har grense til Ringsaker fjellet, der det var mye seterdrift, så er heller ikke geografien her helt gal.Mvh Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Enig med deg Else Kari at Øyer og Ringsaker er inntil hverandre 'i fjelli', og bør forfølges. Thomas Hannibalsen var nr 4 i søskenflokk på 7; eldste var Anne Hansdtr f 1698 og så var det en Erik f.1701; de andre stod i Veldreboka (Kokkine) som jeg ikke har for hånden; har du den for hånden? Med det samme Else Kari, klarer du et oppslag på Thomas Hanibalsens sønn Poul Thomassen. Jeg har et privatnotat på at han var født 1765, døpt 17.3.1765 i Furnes krk og at' han var- som kona- fra Snarud i Furnes', samt var gift 6.3.1793 i Furnes krk (her sier Family Search 4.4.1794). Gift med Anne Jacobsdtr døpt 1766. Jeg finner ikke ut i de gamle håndskrevne bøker på arkivet om ham. Iflg Furnes bygdebok s 741 bind I hadde Thomas Hanibalsen minst 7 barn, hvorav en Pål oppgis født2.2.1765 og begravet 04.12.1768...Likeså Pouls sønn Thomas Poulsen finner jeg ikke i kirkebøkene for Vang(Furnes) og Ringsaker. Iflg samme privatnotat skal han være født 18.02.1809, døpt 26.02.1809 i Furnes krk, og viet 6.11.1833 i Furnes krk til Siri Olsdtr. Folketelling Furnes(Vang) 1801 angir Poul Thomesen 32 år med hustru Anne Jacobsdtr 34 år, samt bl.a. barn Thomes Pouelsen 6 år (dvs født 1795). 'Min' Thomas Poulsen angivelig født 1809, men det kan jo selvsagt ha skjedd at det første barn Thomas døde 1801-1809 og at et nytt barn fikk samme navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Hei igjen, du har visst fått blandet litt generasjonene når det gjelder Thomes f 1737 (utgangspunktet ditt) sine søsken. Anne f 1698,Christopher f 1699,Erik f 1701, Hanibal f 1704, Anders f 1708, Thomes f 1711 og Johanne f 1716 het alle Hansen/dtr og var onkler og Tanter til din Thomes Hanibalsen. Foreldre var Hans Christophersen og Johanne Hanibalsdtr som brukte Haugli og Gåskvern. Thomes er altså sønn av Hanibal i denne søskenflokken og Kari Tostensdtr.De hadde Kokkine på Veldre og deres barn står i innlegg 4.Desverre har jeg ikke (her og nå)tilgang på kirkebøker for Furnes eller Vang, men kanskje andre har. Mvh. Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Det er flere Hanniballer i distriktet som ikke har fått noen slektsbakgrunn. I Heggen i Løten dukker det i 1708 opp en Hannibal Hansen. Han flyttet i 1718 til Nybuåsen. I følge Løten bygdebok bind 3 var han født ca 1662 og begr. 9/7 1741. Han var g.m. Torgun Tollefsdtr født ca 1662, begr. 4/5 1738. De hadde barna Gjertrud født 1701 og Kjersti født 1710 eller 1711. Om Hannibal sin bakgrunn vet vi bare at han var geworbne soldat. Kona Torgun har muligens røtter i Elverum på bakgrunn av hennes farsnavn og hvem de hadde forbindelser med i Løten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.