Jump to content
Arkivverket

[#15024] Thomas Fasting Daae, lensmann i Lavik


Guest Egil Thee Danielsen

Recommended Posts

Guest Egil Thee Danielsen

Under et nylig besøk hos relativt fjerne slektninger i Dresden fikk jeg endel opplysninger som nærmest har gått i arv i flere slektsledd. Da jeg fortalte om DAs debattforum, ble det til “eine dringende Frage” å få klarhet i følgende historie:Thomas Fasting Daae (09.02.1818 — 31.01.1871), lensmann i Lavik fra 1855 til sin død, var gift med Johanne Elisabeth Danielsen (13.07.1830 — 01.06.1877). Det går historier om at sistnevnte var et ødeland. Da mannen døde, satt familien i stor gjeld. 6 1/2 år etter dør også enken, og 5 sønner i alderen 8 til 15 år blir sendt (eller var allerede blitt sendt) til diverse slektninger før de alle med tid og stunder emigrerer — én til Madagaskar, tre til USA og én til Tyskland.Fins det noe skifte etter Thomas Fasting Daae som kan bekrefte eller avkrefte hans angivelige økonomiske misere?Fra annen kilde — muligens «Ættebok for Lavik» som jeg dessverre altfor overfladisk konsulterte for ca 10 år siden — ble gården som lensmannen drev, Indre Torven, solgt på tvangsauksjon til Johanne Elisabeth som solgte den videre til brødrene Anders og Hans Paulson. (Kan dette være riktig?) Disse brødrene delte gården mellom seg og Johanne Elisabeth slo seg ned i Bergen. Hun døde imidlertid på Måren — bare knapt 47 år gammel. Den gården det her er snakk om, tilhørte hennes svigerfar og er gjenstand for en ganske eventyrlig beskrivelse etter en bispevisitas i 1823. En sønnesønn av en yngre søster av Thomas driver i dag gården på Måren.Denne grenen av Daae-familien var altså ganske velstående. Og det later ikke til at man bar noe nag overfor Johanne Elisabeth — om hun var en sløser eller ikke. Det er et stort ønske både fra Dresden og fra undertegnede om å få klarhet i hva som egentlig skjedde for rundt 130 år siden.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Enken fikk første bevilling til å sitte i uskiftet bo, men forlangte selv registrering, og den ble holdt 2. mars 1871. Boet ble sluttet 13. juni 1872, og viser at boets samlede inntekt var 3881 dalere 111 skilling. Gjelden var på 3797 dalere 51 skilling. I behold til arvingene 84 dalere 60 skilling. Ved tilleggsutlodning 10.juli 1872 ble det fordelt 31 dalere 114 skilling på arvingene.Boet etter enkefru Hanna Daae ble sluttet 20. august 1877. Der er det vist til løsøreauksjon 24. og 25. april 1876. Boets eiendom Torfven var solgt ved auksjon 24. april 1876 for 11 680 kroner. Gjelden på eiendommen var kroner 6832,53. Boets samlede inntekt var kr. 7581,21. Gjelden var på kr. 1614,77, slik at boet hadde kr. 5966,44 til fordeling mellom arvingene. Ved tilleggsutlodning 8. november 1879 ble kr. 39,37 fordelt mellom arvingene.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Thee Danielsen

Jeg har strevd litt med å sette disse tallene i perspektiv og er ikke så sikker på om jeg er kommet til noen tilfredsstillende forståelse av skiftene. Dette var imidlertid den katalysatoren jeg trengte for å komme litt videre her! Takk for utfyllende svar! Jeg har i mellomtiden fått kontakt med norske etterkommere på Daae-siden som bl.a. sitter på Amerika-brev. Tidligere i år har en amerikansk dame med flere bidrag til DAs debattforum ytet uvurderlig hjelp for å få bedre innsyn i de dramatiske omskiftelsene på denne grenen.Hvis noen føler seg kallet til å gi sin vurdering av de tallene som Yngve Nedrebø har lagt fram, ville jeg sette stor pris på det!En påfallende ting til slutt: Verken i Dresden eller på Måren har man den minste idé om hvorfor Thomas Fasting Daae og hans kone døde i såpass ung alder. Nære familiemedlemmer på både Daae- og Danielsen-siden ble både gamle og utgamle. Hvis man skal dømme etter de bildene som Aagot Daae offentliggjør på s. 57 i «Stamtavle over familien Daae i Norge», Trondhjem 1917, ser det ut som om Hanna står med ett bein i graven, mens mannen på sin side ser svært så elegant ut. Hvis ekteparet hadde levd i et par tiår til, er det vel tvilsomt om vi hadde sett 5 sønner spredt for alle vinder. Jeg ser et mønster i andre deler av familien som antyder at familieoppbrudd av forskjellig art synes å befordre emigrasjon.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.