Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjellaug Robberstad Petit

[#15096] Kristoffer Jenson Rydland f. 1783 Fitjar, d. 1847 Bømlo

Recommended Posts

Guest Kjellaug Robberstad Petit

I FT 1800 finner jeg en Christopher Jensen Rolland som passer akkurat med alderen. Er Rolland en eldre form for Rydland? Foreldra her står oppsatt som Jens Knudsen 56 å og Christie Pedersdtr 58 år.Christopher/Kristoffer er en av forfedrene til mine barnebarn, er det noen som kan gi meg flere opplysninger her?mvh Kjellaug R.P.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

I 'Norsk stedsfortegnelse' står en gård Rødland på Osterøy, og bak står (Rolland), så det er vel sannsynlig at Rydland og Rolland kan være samme gård. Et annet sted står en gård Rolland (Nyborg i Åsane - Bergen), og der er hengt på (Rødland).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Ja, det var noe slikt jeg tenkte. Håper at noen kan slå opp i bygdebøkene for meg.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

I Meland kommune heter det Ryland og i Sunnhordland Rydland. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei Kjellaug!Eg har diverre berre Fitjar bygdebok nr.2 og der er ikkje garden Rydland omtala. Men eg snakka litt med mor mi som er født og oppvaksen i Fitjar. Ho veit ikkje om noko gard med namn Rolland i Fitjar, så den garden som står omtala med namnet Rolland i Ft. 1800 må då truleg vera garden Rydland, sjølv om ho aldri har hørt at den er blitt kalla dette. Det kan vel ha vore ein skrivemåte i gamal tid.Elles er det personar på Fitjar (Osterneset) som nyttar Rolland til etternamn i vår tid. Dette er i fylgje mor mi ein familie som kom flyttande dit for ca. 100 år sidan frå Nordhordaland. Dvs. ein mann frå Rolland (Rydland?)i Norhordland vart gift med ei frå Levåg. Dei nytta Rolland som etternamn.mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg tror nok det at det kun er en variasjon av gammel skrivemåte som andre har påpekt her.Synd du ikke har den andre Fitjarboka, men jeg håper noen vil se dette og komme opp med noe.Jeg er ellers nesten 100 % overbevist om at det er den rette Kristoffer jeg fant i FT.1800Jeg har ikke hatt tid til å kikke på FS enda, kanskje jeg finner noe der og.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei!Dersom ingen andre svarer deg her dei neraste dagane, skal eg ta ein tur innom biblioteket på Svortland neste gong eg er der ute. Dei har begge Fitjar bøkene der. Elles så trur eg også at Mariann Stokken (eller far hennar) har den rette Fitjar boka. Meinar at ho tidlegare har komme med info frå denne boka her i digitalarkivet.Helga K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Har ikke sett noe til Marianne på en stund, hun skulle sende meg noe annet når hun fikk tak i den rette boka så jeg er ikke sikker på at hun har dem selv.Jeg fikk ikke tid til å gå på biblioteket da jeg var på Bømlo - tiden bare fløy avsted!Takker ellers for tilbudet, du er en knupp, Helga-:) mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

I O. Rygh: 'Norske Gaardnavne' finner jeg følgende: b.11, s.374   85. Ryland. Udt. r‡:2lann. -- [Rickland (!) NRJ. II 499.] Ry- landt NRJ. III 442. 1563. 1567. 1610. 1611. 1620. Ryland 1667. 1723. Navnet bør vel ikke skilles fra Ryland i Bremanger og i Herlø (GN. 2), paa det sidste Sted i MA. skr. Ryggia-, Rya-, Ryia-. Formen R‡ja- land (eller *R‡jarland, hvis 2det -r- allerede i MA. kan være svundet ved Dissimilation) synes bedst at stemme med den sammendragne Nutidsform, medens det vilde være temmelig paafaldende, om Ryggja®- paa 3 Steder havde faaet den uregelmæssige Udtale Ry-. Desuden vilde en Forklaring af ryggr m., Ryg, Høideryg (Indl. S. 72) ikke passe paa alle Steder; Ryland i Herlø kunde nok være benævnt efter en Ryg paa Gaardens Indmark; men her i Seim er der ingen anden Høideryg end den, som strækker sig langs Halvøen mellem Seimsvaagen og Rylandsvaagen, og paa hvis Vestskraaning ogsaa de omgivende Gaarde ligge. R‡jaland kunde være den senmiddel- alderske Form for *R‡gjarland, sms. med r‡gr f., Kvinde, Husfrue, og betegne, at Eiendommen indehavdes af en Enke eller maaske snarere, at den ved Arv var tilfaldt en odelsberettiget ugift Kvinde (baugr‡gr, se Glossaret til NgL.). Baade ved sit 2det Led -land og ved Naboskabet med flórs- land (sms. med Gudenavnet Tor) henviser Ryland i Seim efter denne For- klaring til hedensk Tid. Et Navn af ligesaa høi Ælde, som ligeledes er sms. med et Fællesnavn, der indeholder en Personbetegnelse, er flrælaland, GN. 92 i Lindaas. O. R. gjør ved Navnene i Herlø og i Bremanger op- mærksom paa, at 'Forklaring af Elvenavn paa disse Steder kunde passe; her [ved Ryland i Alversund] er derimod kun er ganske ubetydelig Bæk'. Se NE. S. 201. Ryland kan vist ikke have nogen Sammenhæng med de under Sveen GN. 61 omtalte Ord. b.7, s.458b.11, s.378   2. Ryland. Udt. r‡2lann. -- Ryggialand DN. XII 159, 1427 Ryaland DN. XII 200, 1463 Ryialand DN. XII 227, 1490 Riland NRJ. II 500. Ryelandt NRJ. III 436. Rylandt 1563. 1610. Ryland 1667. 1723. Se Alversund GN. 85. 33. Nystu. Udt. n‡1st,og. -- Rolland nedre med Thraaen 1665. Roeland Nystue med Traaen 1723. 26. Ryland. Udt. r‡1land. -- Ryle NRJ. II 134. Rylandt 1563. Rylannd 1567. Ryllanndt 1603. Rylland 1667. Ryland 1723. Mangelen paa tilstrækkelig gamle Former gjør en sikker Forklaring umulig. Navnet er sammenstillet med Ryland i Alversund og Ryland i Herlø (begge udt. r‡2lann). Det sidste skr. Ryggialand DN. XII 159, 1427 Ryaland DN. XII 200, 1463 Ryialand DN. XII 227 1490; men selv om Forklaring af ryggr m., Ryg, Høideryg, skulde være rigtig ved Navnet i Herlø, er det dog usandsynligt, at Ryggja®- paa tre Steder skulde have faaet den uregelmæssige Udtale Ry-. Magnus Olsen gaar derfor ud fra Formen Ryialand, hvori han antager Bortfald af -r foran l-, og i *R‡jarland formoder han en senmiddelalderlig Form for *R‡gjarland, sms. med r‡gr f., Kvinde, Husfrue. Navnet kunde da betegne, at Eiendommen inde- havdes af en Enke (jfr. med kerling sms. Gaardnavne), eller maaske snarere, at den ved Arv var tilfaldet en odelsberettiget ugift Kvinde (se Bd. XI S. 374). I NE. S. 201 er derimod Ryland i Bremanger, som ligger ved en mindre Elv, og under Tvivl Ryland i Herlø opført under en Elvenavnstamme Ry- (jfr. Elven Rydøla i Lyster), medens O. R. har havt Betænkelighed ved at for- klare Ryland i Alversund paa samme Maade, da der her kun findes en ube- tydelig Bæk. Der kan ogsaa være andre Muligheder for Forklaring, alle lige usikre som de anførte (jfr. t. Ex. Bd. XV S. 213). Paa Kartet feilagtig skr. Rydland.'Men dette har du kanskje funnet.Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Nei, det hadde jeg ikke. takk skal du ha, det var interessant lesestoff-:) mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roald Sjursen

HalloJeg ser det er endel diskusjon rundt gardsnavnet Rydland på Fitjar. Hovedbiblioteket i Bergen har en liten bok som inneholder gårdene i Hordaland og med henvisning til hvilke bygdebok gårdene er omtalt i. Det går an å bestille boken der.Mvh Roald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Helga har heilt rett, pappa eig bøkene, men no er dei komen opp til oss...Og mannen var nok frå Rydland i Fitjar!Det står i bygdeboka: 'Kristoffer f.1783 g. Stangervåg,(pappa seier Stongavågen) Bømlo'.Resten(det er ein del) sender eg deg på mail, NO!!Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Kjempeflott, Mariann!Far min sa og 'Stongavågen' -:)Men han var frå 'Bømlå'...Til Roald, litt vanskelig for meg da jeg er bosatt i utlandet.mbh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.