Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Odd Gunnar Larsen

[#15110] Sperrefrister

Recommended Posts

Guest Odd Gunnar Larsen

Er det ikke tilfelle att det er sp.frist på 100 år på addobsjon eller har jeg misforstått,dette gjelder lennsmanssaker,ved opplysning for 2år siden fikk jeg av statsarkivet i Tromsø beskjed om at jeg ikke fikk tilgang på slike saker, tidsrommet det gjelder er 1860?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Adopsjonssaker er i henhold til gjeldende regelverk sperret i 100 år. Men det var først ved en lovendring i 1935 man fikk 'sterk' adopsjon, slik at regelverket ikke kan anses å gjelde for vedtak før denne lovendringen (noen av vedtakene gjelder personer født før 1935, selv om vedtaket ble fattet etter 1935).I 1860 hadde vi ikke regler for adopsjon i Norge overhodet, slik at det ikke vil være mulig å sperre saker fra 1860-årene på et slikt grunnlag. (Men de kan sperres dersom de ikke er i en fysisk forfatning som tillater bruk.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Gunnar Larsen

Hei Yngve Hvilken saker kan hvære i så fysisk forfatning at de fortsatt er sperret etter 143år? reisendefolket? (tatere) Eller kan familier sperre slike saker for all fremtid, slik at det ikke forskes på dem.? Takk for svaret jeg fikk. Jeg har mail hvis jeg er kommet inn på ømtålelige ting!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Yngve skriver jo om den fysiske forfatning,og han mener sikkert skrøpelige protokoller som ikke tåler bruk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Med 'fysisk forfatning' menes vel om materialet er f.eks. slitt, eller ødelagt av tidens tann osv, ikke hva som står skrevet.En del materiale på Riksarkivet er f.eks. 'sperret' pga at det ikke er systematisert. Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Når vi får spørsmål om å hente fram arkivsaker må vi alltid vurdere om originalene tåler å bli håndtert, og altså ikke vil ta skade av den behandlingen de vil få. Dette vil alltid kunne være en reell grunn for å nekte bruk av 143 år gamle arkivsaker - eller 500 år gamle arkivsaker for den saks skyld, alderen er da uvesentlig.Men slik nektelse skal selvsagt ikke ha noe med innholdet i materialet å gjøre. Normalt skal materiale som er over sperrefristene 60, 80 eller 100 år være tilgjengelig for den som har bruk for dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Gunnar Larsen

Takk Yngve for ett godt innlegg, jeg får bare studere videre, og ta meg en ny tur innom statsarkivet. hilsen Odd Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.