Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jon Torp

[#15141] Norsk statsborgerskap ca. 1895 ? Hvor finnes opplysningene?

Recommended Posts

Guest Jon Torp

Min tippoldefar m/familie kom fra Sverige til Norge (Eidsskog) første gang ca.1884. (Jeg er kjent med at det kom lover om statsborgerskap 1888). Familen flyttet til Bærum ca. 1890 - senere Kristiania 1893 - Tilbake til Sverige 1895 - Asker 1867 - for endelig å flytte til Eiker ca. 1899. I folketellinge 1900 kalles alle norske statsborgere. Kan det forventes å finnes noe i noen arkiver om min tippoldefars skifte av statsborgerskap ? I såfall - i hvilke arkiver (og hvor) bør jeg begynne å lete ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Amtmann/fylkesmann har hatt saker som gjelder avlegging av ed for dem som fikk norsk statsborgerskap. Det finnes normalt journalregistre, som skulle gjøre det mulig å orientere seg relativt raskt. Arkivene etetr fylkesmenn/amtmenn ligger i statsarkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Takk for kjappt og klart svar !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Lov om norsk Statsborgerret 21. april 1888 har klar prosedyre for utlendinger som ønsket norsk statsborgerskap:§ 2, Gjennem egen Handling erhverves norsk Statsborgerret: a) ved Ægteskabm nemlig af fremmed Kvinde, som gifter sig med norsk Statsborger; b) ved at tage fast Bolig i Norge, nemlig saafremt den Indflyttede efter Gundlovens §92,a, b eller d har norsk Indfødsret ...., c) ved at modtage bestalling som Embedsmand eller fast Ansættelse af Kongen eller et Regjeringsdepartement ... Bestillingsmand ....,§3. Norsk Statsborgerret kan ogsaa tilstaaes andre Indvaanere af Landet ved Bevilgning af Kongen eller den, han dertil bemyndiger (d.e. Justisdepartementet), Saadan Bevilgning maa dog i Almindelighed kun meddeles den, der q) har haft fast Bolig her i Landet i tre paa hinanden følgende Aar; b) har vundet Hjemstavnsret i noget norsk Fattigvæsendistrikt ..., c) er fuldmyndig; d) ikke befinder sig i noget af de Tilfælde, som efter Grundlovens §§ 52a og 53a medfører Stemmerets Suspension eller Fortabelse.Etter dette skulle det være i Justisdepartementets arkiv (i Riksarkivet) man kunne forvente å finne søknad og bevilgning ca. 1895.Den videre prosedyren var: 'Et ved Bevilgning meddelt Statsborgerbrev træder først i Kraft, naarden, hvem det er meddelt, har aflagt den i Grundlovens § 51 omhandlede Ed. Den Dommer, som modtager samme, giver Statsborgerbrevet Paategning om Edsaflæggelsen.'Det betyr at man også i sorenskriver/byfogd-arkiv skal vente å finne opplysning om edsavleggelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solfrid Henriksen

Var det vanlig at svensker søkte statsborgerskap på den tiden? Eller ble de bare norske etterhvert uten at de eller myndighetene gjorde noe formelt med dette? Solfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bent Vangli

Kanskje ikke svar på det du spør om, men morsomt likevel.Se linken: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.