Jump to content
Arkivverket

[#15214] Sotaaen mellom Nesset og Bolsøy


Guest Gunnar Lie Eide

Recommended Posts

Guest Gunnar Lie Eide

Hei godtfolk!Kan følgende slektskapsrekke bekreftes?Det er en Arne Olsen døpt 13 okt 1759. Han er sønn av Ole Sotaaen og ei Guri Andersdatter.Jeg lurer på om han kan være den som gifter seg med Magnhild Olsdatter 4 juli 1790.Disse er i alle fall foreldre til Ole Arnesen som er født 6 jan 1795. Han giftet seg (hvis jeg har rett) med Ingeborg Olsdr 26 des 1817.Og jeg tror de fikk Arne Olsen som giftet seg med Ane Olsdatter 1 jan 1847.Et av deres barn var Gjertrud Anna Arnesdatter født i nettopp 1847. Hun er min Morfars Mor. Derav min interesse for Sotaaen.Jeg vet ikke om dette er riktig og håper noen er inne på denne slekten og kan hjelpe meg.Hilsen Gunnar Lie Eide, Opprinnelig fra Hungnes

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Christian Andreas Sotaaen ble født 1806 i Molde, døpt 28.5 ifølge gamle slektspapirer. Han var sønn av skredder i Molde Ole Sotaaen og hustru Ingeborg Christoffersdatter. CAS ble skreddermester i Trondheim, og døde i 1866. Han er min mormors morfar. Har CAS noen forbindelse til din Sotaaen?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Skreddarmeister Ole Sotaaen (c1764-1842)på Molde ekta som enkemann 1801 Ingeborg Christophersdt(d 1855). Skreddaren var nok bror til Arne (Olsen) Sotaaen, som var forlovaren hans 1801. Ingeborg var datter av Christopher Christophersen (Sylte) (d 1806, 82 år gammal)ved Leet på Molde (matrikkelnummer 147 i kjøpstaden) og kona Siri Olsdt. Ei av søstrene til Ingeborg, Gyri, var gift med innenlandshandlar Peder Larssen Sanne på Molde, stamfaren til møreslekta Sanne. Eg skulle gjerne ha visst meir om etterslekta til Christian Andreas Sotaaen.

Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Lie Eide

Hei Bodil og Bjørn!Vet at det var noen Sotaaen i Molde og har selv ikke funnet forbindelsen.(litt fersk i gamet)Din skreddarmeister Ole Sotaaen (c1764-1842) er altså din mormors morfars far.(Da er han jo oppkalt etter sin far Ole) Og han er bror til Arne Olsen(Sotaaen) døpt 13 okt 1759.Så hvis jeg kan finne ut om det virkelig var han(Arne) som giftet seg med Magnhild Olsdatter 4 juli i 1790, vil jeg være et stykke på vei.Jeg er jo heller ikke sikker på om disse to er foreldre til den neste Arne Olsen, som giftet seg 1 jan 1847. Men hvis alt dette klaffer, så er det felles slekt vi kikker på!Takk for fin respons fra dere!GunnarRegner med at de har sin oprinnelse fra stedet/gården Sotaaen som lå i grenseland mellom Nesset og Bolsøy komune.

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Christian Andreas Sotaaen har en stor etterslekt. Hans kone var Pauline Hellesen f. 1816 i Trondhjem, død 1877. Barn: a) Caroline Othilie f. 1836, d. 1914 gift med apoteker Jens Nicolai Lindgaard, bodde i Christiania. b) Olaf Sotaaen c) Paul f. 1838 d) Christian Sotaaen.Alle opplysningene er fra gamle slektspapirer, ikke sjekket i kirkebøker o.l.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

1801 var Arne Olsen (43, dvs fødd 1759) og Magnild Olsdt (31, dvs fødd 1771) husbondsfolk på garden Romuld i Kleive sokn, Bolsøy gjeld. Arne var i 2. ekteskap, Magnhild i 1. Sønene deira var: Ole Arnesen (6), Ole Arnesen (3) og Arne Arnesen (1). Døtrene: Mari (13)og Gjertrud (9). Dette ser ut til å vere Gunnar si slekt.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

1801 budde Arne Sotaaen (41, dvs fødd 1761), Ole Sotaaen sin forlovar, som husmann på Molde i matrikkelnummer 127. Han var i 2. ekteskap, kona Synneve Nilsdt (46)i 1. Denne Arne Sotaaen er altså ein annan enn Arne Olsen på Romuld.

Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Lie Eide

Takk til Bjørn.Jeg skal ikke mikse disse to Arne karene. Jeg må på sikt prøve å finne dokumentasjon på at den antatte slektsrekken min stemmer. Så langt har kan vi vel konstatere at den er sansynlig riktig.Skulle flere ha greie på Sotaaen og kanskje videre slekt på Romuld så er jeg takknemmelig for innspill.Gunnar

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Hei Bjørn. Du skrev 'Eg skulle gjerne ha visst meir om etterslekta til Christian Andreas Sotaaen', og fikk et svar. Men nå er jeg nysgjerrig på hvorfor du ville vite om etterslekta? Er du noe i familie med Sotaaen, eller arbeider du med å kartlegge flest mulig av Moldes innbyggere med etterslekt?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Christopher Christophersen (-1806) ved Leet på Molde (matrikkelnummer 147) og kona Siri Olsdt hadde fleire barn, m.a Ingeborg, som var gift med skreddarmeister Ole Sotaaen, og Gyri, som var gift med innanlandshandlar Peder Larssen Sande / Sanne (1767-1854) på Molde (matrikkelnummer 112), stamforeldre til møreslekta Sanne, som er morsslekta mi. Under arbeidet med slekta Sanne fatta eg interesse for slekta Christophersen, som i ein framtidig publikasjon om slekta Sanne vil bli omtalt i eit appendix (til liks med slekta Lindseth). 1989 ga eg ut ein roman der dei eldste ledda i disse slektene på Molde har ei hovedrolle (Peter Brest: Napoleons nattspegel - Fraktur, Samlaget).

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Takk for opplysningene. Nå tegnes bildet av slekten meget klarere. Skal det være slik at Ole Sotaaen og Guri Andersdatter får (minst) to barn, Arne Olsen døpt 13.10.1759 og Ole Sotaaen (c1764-1842). Den siste Ole var skreddermester, først gift med Karen Olsdtr, og fikk (minst to barn) Ingeborg Malina og Ole med henne. Da Ole ble enkemann, giftet han seg med Ingeborg Christophersdtr. og fikk iallfall Christian Andreas Sotaaen med henne i 1806.Ingeborg Chr.dtr. var datter av huusmand Christopher Christophersen (Sylte) som står oppført som 73 år i 1801, men som 82 år da han døde i 1806. Ingeborgs mor var Sirie Olsdtr. som skal ha vært 71 år i 1801.Et spørsmål, hvor var Ingeborg i 1801? Har funnet en passende kandidat som 33 årige tjenestepige hos Friderich Christian Steenbuch, sogneprest i Bolsøe præstegjeld.Har også funnet søsteren til Ingeborg som Jørrie Christophersdtr. 30 år, gift med høker Peder Sande, og med to barn.Stemmer alt dette? Det blir mye nytt for slekten. Det er morsomt å følge sporene bakover. Akkurat tiårene etter 1800 var ikke så lette i Norge, men de greidde da å få frem barna.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ole Sotaaen ekta 1793 Karen Olsdt Lønset. 13. oktober 1801 ekta han så Ingeborg Christophersdt (som døde 1855). Ingeborg og Ole fikk 5 barn: 1) Karen Serina Sotaaen 1803-, levde 1826, 2) Christian Andreas Sotaaen 1806-66, skreddarmeister i Trondheim, 3) Ole Olsen Sotaaen 1807-54, skreddarmeister på Molde, 4) Lars Sotaaen 1810-12 og 5) Christopher Sotaaen 1811-32, omkom på sjøen i lag med læremeisteren, skomakar Peter C Lund.Forlovarar for Ole Sotaaen og Ingeborg Christophersdt var Christopher ved Leet og Arne Sotaaen. På grunnlag av dette og 'fadderbytte' har eg rekna med at Ole og Arne var brør.Etter Per Gjendem var Christopher Christophersen d.e fra Sør Sylte i Tresfjord og kona Siri Olsdt fra Hoem, også i Tresfjord. Eg har ikkje granska meir på dette. Christopher og Siri hadde også sonen Christopher Christophersen d.y, som har stor etterslekt, m.a datra Lorentze Christophersen (1799-1851) som 1824 ekta Svend Andreas Eidsvig (1800-78), gjestgivar og landhandlar i Eidsvika, Vatne på Sunnmøre.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...
Guest Kjell Ove Hattrem

Noen utfyllende opplysninger:1. Ola Sotåens første ektefelle, Karen Olsdatter Lønset (ca. 1757-1801) var datter av skomaker Ola Olssen Lønset og Ingeborg Malena Larsdatter Lindal i Molde. Ola var i likhet med svigerfaren medlem av Molde likbærerlaug ('Dødeladen'). Bjørn Jonson Dale skriver at Ola og Karen giftet seg i 1793. Hva er kilden for dette? Jeg finner dem ikke nevnt i ministerialboken for Bolsøy.2. Ola Sotåen giftet seg annen gang med Ingeborg Kristoffersdatter ved Ledet. Hennes far, Kristoffer Kristoffersson (fra Sørsylte), var sønn av Kristoffer Kristoffersson (fra Helland) og Gjøri Toresdotter på Sørsylte (i Tresfjord). Moren, Siri Olsdotter (fra Hoem), var datter av Ingeborg Pedersdotter fra Sørsylte (av Dall-slekten der).3. Kristoffer Kristoffersson bodde ved Ledet i Molde allerede ved skiftet etter moren 26. mars 1761. I 1763 ble det innført i ministerialboken for Veøy prestegjeld at han og Siri flyttet til Molde for å bo der. Jeg har bladd litt i _Napoleons nattspegel_ og tror Kristoffer ved Ledet der er omtalt som gjestgiver eller lignende. Er dette dikterisk frihet, eller er det noe som tyder på at han var det? I et manntall for Molde fra 1815 (ved Statsarkivet i Trondheim) er han omtalt som arbeidsmann.4. Ola og Ingeborg Sotåens datter Karen (Serina) Olsdatter Sotåen levde ved folketellingen 1865; hun bodde i foreldrenes gamle hus på matrikkelnr. 70 (i Kirkebakken).

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Opplysningane om Sotaaen, Lønset osv er biprodukt av arbeidet mitt med slekta Sanne. Nokre opplysningar er nok fra Collins samlingar ved Statsarkivet i Trondheim (der finn ein både ein god del som er urett eller som rett og slett ikkje høver på prent). Men eg har også gått gjennom kirkebøkene for Bolsøy.Når det gjeld Christopher ved Leet så har eg vel dikta litt til i Napoleons Nattspegel. Han var ikkje, så vidt vi veit, gjestgivar, men at han kan ha dreve litt øltapp ser eg ikkje vekk fra.Finst det fleire opplysningar om slekta Lindahl?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Kort fortalt om glassmakerslekten Lindal (de skrev seg gjerne uten h):Ingeborg Malena Larsdatter Lindal, født etter 1716 i Molde, gravlagt 21. juni 1785 ved Molde kirke. Gift med skomaker Ola Olssen Lønset, gravlagt 29. april 1784 samme sted. De bodde i Røysa og 'innpå gata' i Molde.Malena var datter av glassmester Lars Larssen, født ca. 1677, gift etter 1704 med Karen Nilsdatter, begge død ca. 1741 i Molde. De hadde også barna Ola (gift med Hermike Sørensdatter Panch), glassmester Lars (gift med Anne Olsdatter), Gunnhild, Maren Katrine og glassmester Kornelius (gift med Anne Katrine Mattiasdatter) -- alle med familienavnet Lindal. Fra før hadde Lars et barn med Sivert sersjants enke, Gunnhild Andersdatter. Sønnene Lars og Kornelius (og kanskje Ola) fikk etterkommere i Molde.Lars Larssen var sønn av glassmester Lars Larssen, født ca. 1655, død 1715 i Molde, gift med Maren Feddersdatter, død etter 1695. Jeg har først funnet Lars og ektefelle nevnt i Molde i 1681. De hadde også sønnene Johannes og Anders.Det kan godt hende alle disse het Lindal, men navnet er ikke funnet nevnt i kildene før barna til Lars og Karen i 1742 skjøter foreldrenes hus og grunn over til sin søster Malena. Da er barna, men ikke foreldrene, kalt Larssønner og -døtre Linda(h)l.Jeg har blant annet brukt postmester Collins samlinger, men kun der det er snakk om direkte avskrifter av originalkilder. Hva som ikke skulle egne seg på trykk, aner jeg ikke, men jeg er litt nysgjerrig.

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Kjell Ove Hattrem

Angående Kristoffer-slekta ved Ledet / i Schultzhagen:John H. Aarønes har på sitt Molde-område en grunnleggende oversikt på siden ''Christopher Christophersen'': LenkeEn korreksjon: Guri Kristoffersdotter, som bodde på Røysan i 1801 sammen med en sønn, hører ikke til denne familien. Hun er ført gravlagt 14.12.1809 som ''Guri Christophersd: Skultzhaven'', men bostedet hennes er forvekslet med en kvinne som ble begravd samme dag -- Sofie Pedersdatter, som i 1801 var gift med Morten Anderssen og bodde i Schultzhagen.Guri Kristoffersdotter var fra Lyftingmo på Lesja og var enken etter skoleholder Peder Toresson fra Lyftingsbakken. De hadde blant andre en sønn Kristoffer som ble gift til Oterhalsen på Gossen.

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.