Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Håkon Brun

[#15236] Christoffer Nilsen, Hunland i Lurøy

Recommended Posts

Guest Håkon Brun

Christoffer Nilsen var født ca. 1783 på Hunland i Lurøy. I 1813 giftet han seg med Elen Hansdatter fra Lurøy, og de fikk i hvert fall en sønn, Hans Nicolai Christoffersen, f. 1815. Er det noen som kjenner til hvor og når Elen ble født, og hvem hennes foreldre var. Jeg har foreldrene til Christoffer Nilsen, men ønsker å finne ut mer om hans aner. Noen som kan hjelpe meg? Med vennlig hilsen Håkon Brun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Du skriver at Elen var fra Lurøy, og i 1801 fantes det kun 1 på gården Taaness (10år). Men, du har også 1 Elen Margrethe (13) i Rødøe sogn på gården Rangsund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg kan foreløbig ikke svare angående anene til Elen Hansdatter, men i 1812 er det skifte på en som sikkert var foreldre til din Christopher Nilsen: Niels Hansen og Elen Hansdatter i Haugland i Lurøy. Det var skifte på begge. Deres barn: -Christopher Nilsen -Jacob Nielsen -Peder Nielsen -Karen NielsdatterJeg skulle gjerne ha slått opp dåpen til Elen Hansdatter i kirkeboka(hun som var gift med Christopher Nilsen), men med alle 'baller i lufta' jeg har i slektsforskning nå, så ser jeg ikke for meg at det kan bli før langt uti Juni iallefall. Kirkeboka for Lurøy 1767-1824 finnes på mikrofilm PF-423.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Kirkeboka for Lurøy 1767-1824 begynner på mikrofilm PF-423, og fortsetter på PF-424, og på en av disse mikrofilmene finnes også klokkerbok for Lurøy 1774-1793.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har nå sett kirkebok for Lurøy og Træna 1767- 1824 på mikrofilm, og det jeg fant stemmer ikke helt med opplysningene ellers her. Christopher Nilsen Haugland(ikke Hunland) ble gift 13.p.trinit. 1813 i Lurøy med Karen Jensdatter som da bodde på samme sted(altså ikke Elen Hansdatter).Kan du Håkon Brun ha forvekslet mor og ektefelle til Christopher her?.Ved folketellingen 1801 finner jeg 3 Karen Jensdatter som kan passe: -Karen Jensdatter på 17 år som var fosterdatter hos Ole Benjaminsen i Enga i Meløy -Karen Milla Jensdatter som var i tjeneste på gården Meløy, og var 25 år. -Karen Jensdatter på 28 år, som var i tjeste i Hestmoen. Det er i Lurøy.En Karen Jensdatter var 7 år og bodde i Oldervik, men hun er en venninnes ane og var gift med en annen enn Christopher Nilsen. Så dermed kan hun utelukkes iallefallDet er skifter både i Lurøy og Meløy som kan passe angående aner på henne, men jeg tror at hun er datter av Jens Jacobsen og Maria Hansdatter som det er skifte på i 1786. Dette på grunnlag av at hun kaller en av sine sønner for Jacob. Barna til Jens Jacobsen og Maria Hansdatter var: Lorents 17 år, Niels 6 år, Kierstine 19 år, Karen 12 år og Maria 10 år. Formynder for Lorents og Kierstine var Hans Jacobsen Hestmona. Ole Joensen Hestmoen var formynder for Niels, Jens Hansen Alderen for Karen og Jacob Jacobsen Sør-Nesø for Maria.Det er også skifte på mor til Jens Jacobsen i 1783:Karen Jensdatter var hovedperson. Barn: -Jens som var i Alderen-Hans som var i Hestmanden. Han var da gift med min ane Dorothea Jensdatter Hønnichen. Det står ikke i skiftet, men det vet jeg siden hun er min ane(jeg har ikke Hans Jacobsen som ane, men det er fra Dortheas første ekteskap jeg har aner her).-Jacob som var i Nesøen-Michel som var død. Barn av han: -Peter Michelsen.Jeg vil presisere at jeg er slett ikke sikker på om dette er riktig Karen. Når det gjelder Christopher Nilsen har jeg funnet følgende:Han ble døpt 4.søndag efter påske 1783, og far var Nils Hansen Haugland.Nils Hansen Haugland og Elen Hansdatter Alleren ble trolovet i Lurøy 2.p.epiphan 1781, og gift VI trinit. 1781 i Lurøy. Barn: 1)Christopher Døpt: 4.søndag etter påske 1781 2)Jacob Døpt: 22.p.trinit. 1784 3)Peder Døpt: 1.pentacostes 1788 4)Karen Døpt: 16.p.trinit.1791 Denne familien bodde på Haugland i 1801, og Nils Hansen var da 45 år, bonde, bruker av jord og fisker i Hunland(som sikkert skal være Haugland). Elen Hansdatter var hans kone på 49 år. Ellers bodde Hans Christophersen på 69 år også der, og han var enkemann etter 1.ekteskap.I 1766 finner jeg en Hans Christophersen som sikkert er den som er i Haugland i 1801, og her kommer det frem at hans mor var Maria Hansdatter. Jeg tror at han kan være far til Elen Hansdatter som ved giftermålet i 1781 var i Aldersund, men han kan jo også være far til Nils Hansen. Maren Hansdatter er halvsøster av Maren Poulsdatter som det er skifte etter.Skiftet i sin helhet: Maren Poulsdatter som var hovedperson, og var gift med Lars Olsen. Hennes halvsøsken og søsken:-Nils Hansen som bodde på Sutternes-Karen Poulsdatter som var søster, og hadde vært gift med Christian Christophersen Indre Kvarøen.-Elen Hansdatter som var enke og halvsøster-Kiersten Hansdatter som var halvsøster, og gift med Erik Olsen Meløsundet.-Maria Hansdatter som var halvsøster og død, og hadde vært gift med Christopher Adriansen Haugland. Deres barn: -Hans Christophersen som var gift på Haukland. -Adrian Christophersen -Ana Christophersdatter, som var gift med Jacob Nilsen Lurøysundet -Maren Christophersdatter som var gift med Peder Andersen,Alderen. -Karen Christophersdatter 20 år, som bodde i Indre Quarøen, og formynder var Nils Middel- strøm Klippenvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Kilder er: -'Skifter fra Meløy,Rødøy,Lurøy, Træna 1686-1780 og 1780-1810, av Svein Edvardsen.- Ministralbok for Lurøy og Træna 1767-1824, på mikrofilm PF-423/24(brukte bare PF-423 her).Dessverre har ikke biblioteket her kirkebøker som går lengre tilbake, men en god del er jo utlagt på Digitalarkivet. Kirkebøkene for Rødøy 1750-1758 mangler av en eller annen grunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Takk Anne Lise. Jeg må a vært bra 'haulaus' når jeg skrev det første innlegget. Christoffers kone er selvfølgelig Karen Jensdatter. Elen Hansdatter, f.ca. 1752, var gift med Niels Hansen, og de var Christoffers foreldre. Jeg skal forfølge videre de ideene du har om Karen Jensdatter. Takk så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Anne Lise. Den Hans Christophersen på 69 år som du refererer til, er far til Niels Hansen. Jeg har i mine notater at hans Christophersen var født ca. 1732. Jeg kjenner ikke til hans kone. Takk for alle andre opplysningene. Dette er min kones slekt, og det er flere år siden jeg holdt på med den. Nå har jeg god kontroll på mine aner, og da graver jeg frem hennes slekt på Helgeland og prøver å komme litt videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg glemte et skifte i forrige innlegg, og i 1750 er det skifte på mormor til Hans Christophersen:Anna Nielsdatter var hovedperson, og arvingene var:-Niels Hansen som var sønn, og bodde i Sytteren.-Even Hansen var sønn, og bodde Alleren i Lurøy.-Karen Hansdatter var datter, men var død. Hennes barn: -Anna Christensdatter som var gift med Elling Johansen Indre Quarøen. -Ingeborg Christensdatter som var gift med Nielse Pedersen i Sør-Nesøen(Lurøy i dag) -Margrethe Christensdatter som var gift med Hans Larsen Ringen(Rødøy). -Maren Povelsdatter var datter som var gift med Lars Olsen Alleren. Her er nevnt noe med 1. ekte- skap.-Elen Hansdatter var datter, og gift med Nils Han- sen i Klippenvaag.-Maria Hansdatter var datter som var død. Hennes barn: -Hans Christophersen 15 år(selv om du har han som født i 1732 så tror jeg dette er han). -Adrian Christophersen 14 år -Niels Christophersen 8 år -Peder Christophersen 6 år -Anne Christophersdatter 21 år -Sophia Christophersdatter 17 år -Maria Christophersdatter 7 år -Karen Christophersdatter 4 år. De yngste i denne barneflokken bør det være mulig å finne som døpt i kirkebok utlagt på netter for 1739-50. I den perioden og for 1758 og 1759 er hele Rødøy prestegjeld utlagt, men etter 1759 mangler Lurøy på nettet.-Kiersten Hansdatter var datter, som var gift med Erik Olsen Meløysundet.Dødsfallet i 1750 burde også være mulig å finne i kirkeboka 1739-50 på nettet.Jeg ser gjerne etter Karen Jensdatter som døpt i Lurøy ca 1774, hvis det viser seg at dette er din Karen. Hvis hun er født i Meløy eller Rødøy, har jeg dessverre ikke mulighet for å finne henne, men Rødøy skal jo være utlagt på nettet angående kirkebøker på den tiden. Under noen omstendighet får jeg ikke sett noe på biblioteket før på Mandag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Angående de tre Karen’er: Karen Jensdatter, på Enga i 1801, var født 1784 i Borvik i Meløy. Hun fikk en uekte sønn med skoleholder Nathanael Angell i 1811, og jeg kan ikke se at hun ble gift i Meløy. Det er sannsynligvis hun som dør som legdslem på Setereng i 1856.Karen Milla gifter seg i Meløy i 1802 med Anders Jensen. Hun dør i 1813.Da skulle to av dine Karen’er være eliminert. Framsida | English | Kontakt | Deb

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Da gjenstår såvidt jeg kan se den Karen Jensdatter som var i tjenste på Hestmoen(Hestmona) i Lurøy i 1801 som da var 28 år, og det passer jo bra med hun som var 12 år ved skiftet etter sin far Jens Jacobsen i 1786.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Tusen takk til Anne Lise og Terje. Takket være dere mener jeg at jeg nå har funnet den rette Karen Jensdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Har litt lyst til å sjekke dåpen til Karen Jensdatter i ca 1774(12 åe ved farens skifte i 1786), og skal se om jeg får gjort det i løpet av neste uke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har nå funnet litt mer om Karen Jensdatter.Karen HeleneDøpt : Dom. 1p. trinit 1774 i Lurøe.Far: Jens Jacobsen Alleren.Søsken av Karen:LoretnsDøpt: XXII p. trin. 1769. Her er far oppgitt å være Hans Jacobsen Alleren, men en uke etter når moren er introdusert står det Jens Jacobsen Allerens kone.ChristenDøpt: Dom. 5. p. trinit 1771. Far: Jens Jacobsen Alleren. Han er ikke nevnt i farens skifte i 1786.Har også funnet 2 Maria døpt i 1775 og 1776, men det er ikke mulig å lese hvem som var faren(Maria er nevnt som 10 år ved farens skifte i 1786).Jens Jacobsen Alleren ble gravlagt 06.06.1786, og var da oppgitt å være 63 år.Siden biblioteket her ikke har kirkebøkene for Lurøy før 1767, så er det ikke mulig for meg å komme videre her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Tusen takk, Anne Lise. Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg glemte å skrive opp kilden her. Det er minstralbok for Lurøy og Træna 1767-1824, på mikrofilm PF-423.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.