Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Barbara Lose

[#15248] Skifte etter Anders Gundersen Sandal, Jølster / S&F, prot. 5a side 237, 1746-49

Recommended Posts

Guest Barbara Lose

Jeg lurer på om han etterlot seg en datter Marte, gift med Ole Andersen Kjelsnes.Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Glemte å si, at jeg vil også gjerne få vite hvem som var hans enke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Anders Gundersen Sandal trolovet seg 23. desember 1700 med Gunnilde Hansdatter Sandal. De ble nok gift kort etter, selv om kirkeboken ikke har opplysning om selve vielsen. Ektefellene holdt skifte med sine arvinger 25. juni 1749. Arvingene var barna Gunder A., Hans A. Dvergsdal, Nils A. Sandal, Anders A., Jens A., 25 år, Ingeborg A., enke i Ytre Sandalen, Marte A., gift med Nils Andersen Kaland i Fana.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Mange takk for svar. Det ser ut som om jeg var helt på feil spor.I Manntallet 1701, Gard Sandahl / Jølster, finner jeg - bortsett fra Anders Gundersen - en 31 år g. oppsidder Anders Larsen og en 16 år g. tjener Anders Nielsen. Er en av disse to menn kanskje Marte Andersdatter Sandals far?Har jeg rett i at Martes ektemann Ole Andersen Kjelsnes er søn av Anders Olsen ( 2år g. søn på Kjelsnes i 1701) og sønnesønn av Olle Andersen ( 5o år g. oppsidder på Kj. i samme tellingen?Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Marte Andersdatter Sandal, døpt 28. september 1716, var datter av Anders Larsen Sandal (fd. ca. 1670) og Lucie Torgersdatter Berg. Anders Larsen var sønn av Lars Olsen Sandal og Gjertrud Johannesdatter. Lucie Torgersdatter var datter av Torger Hansen (ca. 1634-1691) og hans andre kone Christi Andersdatter Gjesdal (ca. 1650-1696).I tillegg til datteren Marte A., hadde ekteparet en datter Gjertrud, døpt 1. april 1699, som giftet seg med Jens Danielsen Fluge, og sønnen Torger Andersen Fluge, som også vokste opp. Datter Christie, døpt 2. februar 1696, og sønnen Lars, døpt 24. juni 1707, synes å være døde i ung alder.Ole Andersen Kjelsnes er vel heller den Oluf A. som er døpt 2. februar 1710, som sønn av Anders Andersen Kjelsnes og Lisbet Nilsdatter. Hun var enke etter Oluf Andersen Kjelsnes, og hadde giftet seg med Ander Andersen 26. desember 1703. opphav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hjertelig takk for utførlige svar.Kanskje fant jeg Anders Andersen Kjelsnes' foreldre i Jens Nielsen Nedrebø's dagbok 1677-1704:S. 221 .... '1695 Den 1 julis døde sallige Andris Anders Kjelsnis en gammel skickelige Lafrettismand I Ord oc gerninger oprectige oc v?? at lide paa - gud glæde Hans Siæl I sit rige - liiffue I tuo oc 90 Aar'S. 173 .... 'Anno 1684 den 7 November døde S Helge I Kielsnes Andris quinde gud gllæde Hindis Siælle - 6 oc 70 Aar' --- Er det kjent hvor Helge var fra?Hvis jeg forstår alt riktig, er det vel slik at Lars Olsen Sandal druknet i Jølstravatnet: S. 203: '1690 den 26 October Bliff S: Laris Ollesøn sandal vede Lynghammer Hos Landet som hand kom af fioren fra Heggens oc vaar drucken .......Oc fandes om Morgen I fierre døde, gud glæde Hans Siæl Hand vaar en god danneMand'...... og S. 233: '1697 Den 13. Feb: Døde sallige giertru Johanis datte sandal S: Laris Ollesøn quinde En stil oc sackmodig quinde - 60 Aar'Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Lars Olsen hadde vært på Hegrenes 'oc vaar drucken'. Lensmannen forteller at Lars hadde tatt inn for mye av sterk drikke. Om han druknet eller ikke vet jeg ikke, men han ble funnet død i fjæren dagen etter.Anders Andersen og Helga Trulsdatter var neppe foreldre til Anders Anderssen Kjelsnes, snarere var de foreldre til Oluf Andersen, Lisbet Nilsdatters første ektemann. Det blir fortalt at Helga Trulsdatter kom fra Førde, der navnet Truls finnes i første halvdel av 1600-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hjertelig takk for forklaringen. Mvh. B. Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Ang. Innlegg 5: 'Marte Andersdatter Sandal....var datter av Anders Larsen Sandal.... og Lucie Torgeirsdatter Berg.'Ifølge skiftet etter Torgeir Hansen Berg, ytre, prot. 2a, side 111b, 1687-1691 var datteren Ludsie gift til Åsen i Førde mens det var datteren Sirj som var gift til Sandal i Jølster.Er det kanskje slik at Marte Andersdatter Sandal var datter av A.L. Sandal og SIRI Torgeirsdatter Berg eller var Lucie 1. gang gift til Sandal og 2. gang til Åsen i Førde?Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Brede

Hei!I Førde bygdebok (1) under gnr. 49 Åsane - bruk 4 Ytre Åsane står følgende:Før 1717 til 1727:Sjur Olson f. kr. 1667. Truleg gift med Lussi Torgeirsdotter f. kr. 1673, truleg frå Berg i Jølster, d. 1725.Gift 2. 1730 med Brite Jonsdotter. Ho hadde vore gift med Anders Mosesson Meåsane.Born av 1. ekteskapet:a. Ole f.kr. 1695, gift med Mari Olsdotter Kjelsnes, til Nedrebø i Jølsterb. Torgeir f.kr. 1698c. Anders f.kr. 1702, gift med Synnøve Andersdotter Anders ble neste bruker.Odd Brede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hei,Lussi Torgeirsdatter var gift med Sjur Olson til sin død 1725, da er det helt umulig at han var mor til Marete Andersdatter Sandal, dåpt 28.9.1716.Tusen takk for hjelpen! Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.