Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Michael Adeler-Bjarnø

[#15262] Helena, datter af jarl Guttorm ?

Recommended Posts

Guest Michael Adeler-Bjarnø

Kære Tore.Lad mig slå fast, at jeg på ingen måde konkluderer en sammenhæng mellem jarl Guttorm, (den ”svenske”), den eventuelle far til Helena, samt jarl Guttorm (Austmannsson?) (den ”norske”), gift med Ingrid Guttormsdatter på Rein. Jeg nævner blot, at dette fremgår af de nævnte slægts-hjemmesider, i mit sidste indlæg. Jeg godtager intet, uden at kilder(erne) kan bevise eller modbevise dette forudsat at disse overhovedet findes. Gennem mine spørgsmål i mit sidste indlæg/svar til dig, forsøger jeg simpelthen at få startet en debat og få afdækket den viden, som skulle findes om nævnte Guttorm hvor Helena, så åbenbart er blevet sat på som værende datter af Guttorm, gift med Ingrid GD på Rein. Slægtsforskere har åbenbart godtaget en tilsyneladende sammenblanding af personer og skabt en ”ønsket”, jarl Guttorm, og gjort ham til far, for Helena. Denne teori bliver så kritikløst og udokumenteret kopieret fra hjemmemside til hjemmeside; men dette bliver tingene som bekendt ikke mere rigtige af. Det er dog interessant hvis der på samme tid skulle eksistere 2 personer med samme navn og samme titel. Og en af disse skulle så være en accepteret far til Helena. Eller har slægtsforskere taget ”den nemme løsning” i brug og konkluderet, at hvis Helenas far er en jarl Guttorm, må det således være den Guttorm, som er gift med Ingrid på Rein. Disse ”løsninger” har vi desværre alt for mange eksempler på!! Så indtil videre må vi konstatere, at det ikke er muligt, at placere Helena i sin rette sammenhæng.Viden om, fra dansk side, jarl Guttorm og Helena, se mit nye indlæg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Adeler-Bjarnø

Oplysninger om Helena, datter af en jarl Guttorm.I danske kilder er Helene kun nævnt i ”Sorø klosters Gavebog”, som hustru til Esbern Snare, hvor munken også har skrevet at hun er datter af den svenske jarl Guttorm. Danske historikere er enige om, at hun engang efter 1180 bliver gift med Esbern og de får datteren Ingeborg, født senest 1190, gift med stormanden og høvedsmanden på Kallundborg, (Vestsjælland), Peder Strangesen Ulfeldt, død 1241. Endvidere er der enighed om, at Valdemar d. 2. Sejr havde Helene som frille og at hun kort tid efter Esberns død i 1204, føder hendes og kongens søn, Knud, senere hertug af Halland og med titel Hertug af Reval, død 1260. Kort efter Knuds fødsel gifter kongen sig med Dagmar af Böhmen, og Helena forlader, eller forstødes, og rejser med sine to børn til Sverige og slår sig muligvis ned i Västergötland. Danske historikere angiver kun, at hun er død efter 1211.Ydermere optræder Guttorm i to breve, som vidne, fra 7. og 8. sept. 1171 (muligvis 1172) hvor en af medunderskriverne er, ærkebiskop Eskil af Lund. Guttorm har sandsynligvis også jord i nordvestsjælland, muligvis købt af svigerfaderen, Esbern Snare, hvis slægt havde jordbesiddelser i egnen omkring byen Fårevejle, Holbæk amt. Den danske heraldiker, Sigvald Mahler Dam, har i Heraldisk Tidsskrift, bind 6, nr. 51, 1986, skrevet en artikel om et muligt våben til Guttorm: Firdelt skjold af blåt og rødt hvorpå er lagt en ørneklo. Dette våben ses også på skjoldefrisen i Sorø kirke, Sorø amt på Sjælland). Man kunne så spørge hvilke imnteresser jarl Guttorm havde i Danmark. Udover eventuelle jordbesiddelser har han muligvis støttet Hvideslægten respektive den danske kongemagts interesser i Sverige. Skåne, som grænsede op til Sverige skulle forsvares og vi ved, at flere danske tronprætendenter forsøgte at rydde kong Valdemar d. Store af vejen. Disse havde gode kontakter i Sverige og opholdt sig ofte her. Har kongen eller Esbern Snare brugt jarl Guttorm, som en slags allieret i Sverige ? Kongerne af Sverkerslægten havde et tæt samarbejde med Hvideslægten, som jo bekendt endte med danskernes nederlag ved Lena 1208, hvor bl.a., Sune Ebbesen, slægtning til Esbern Snare, mistede livet. Sunes datter, Benedikte, var gift med kong Sverker d. 2., som svigerfaderen, Sune forsøgte at genindsætte på den svenske trone, men forsøget endte med nederlaget ved Lena. Det antydes flere steder, at Guttorm støttede Sverkerne og dette er muligvis årsagen til, at den aldrende Esbern, af jarl Guttorm får dennes unge datter til ægte.Ifølge hjemmesiden Lenke. er følgende kilder anvendt for Guttorm og datteren Helena. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind 1 (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1197. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44. Odd Fladstad: Jöran Willumsdatter Søegaard..og deres aner, side 51. Mit spørgsmål er derfor,om nogen kunne undersøge disse nævnte kilder, da det åbenbart er fra arbejder trykt i Norge. Hvis muligt derefter kommentere disse på Digitalarkivets hjemmeside for på denne måde at publicere dette til så mange som muligt – da jeg næppe tror spørgsmålet kun interesserer mig. Kunne på denne måde en åbenbar myte aflives er der opnået et positiv t resultat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.