Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#15267] Fredrik Lillevik, Gjemnes - 1647-

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Fredrik Lillevik på Bergsøya eide i 1647 hele gården på 2 øre 9 marklag. Han var død før 1664. Jeg lurer på om han var far til disse tre (som var søsken):1) Anne Fredriksdtr. g.m. Svend Trondsen Dalen (f. ca. 1647). Skifte etter Anne på Dalen i 1686.2) Guri Fredriksdtr. f. omkr. 1635, gift 1) med Sivert Christensen Sørdalen d. 1677, gift 2) med Erik Toresen (ca. 1630-1707). Barn i 1. ekteskap: Christen f. ca. 1658, 2) Fredrik f. ca. 1661. Var 1698-1718 leilending på det andre Sørdalsbruket. 3) Jacob f. ca. 1667, 4) Anders f. ca. 1669. Barn i 2. ekteskap: 1) Sivert f. ca. 1678 d. 1746, Bygslet Sørdalen.3) Marit Fredriksdtr. gift med Knut Andersen Lillevik. Skifte 10/4 1682 etter Marit. Erik Sørdalen og Anne Fredriksdtr. Dalen møtte.Erik Sørdalen var verge for Annes barn ved skifte etter henne i 1686.Fredrik Lillevik er den eneste ved navn Fredrik i Gjemnes og omegn i 1647, så vidt jeg kan se, bortsett fra Fredrik Møst. Disse var ikke datter av sistnevnte (f. ca. 1623).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Den som leter finner, og for interesserte kan jeg opplyse følgende: Fest. Pentec. 1660 ble Knut Andersen Sødal og Marit Fredriksdtr. Lillevik viet i Tingvoll. Disse var senere på Lillevik (se over).Fest. Coena Dom 1663 ble Fredrik Lillevik begravet i Tingvoll, 67 år gml.Søskenflokken var altså fra Lillevik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Litt mer om Fredrik Lillevik:Den første kjente brukeren på Lillevik het Jacob. Han er død ca. 1629, og i 1630 og 1631 er det enken Lillevik som driver gården.Fra og med 1632 er det Siver Lillevik som skatter av de 18 marklag som Jacob tidligere hadde skattet av, dette ennå i 1635, men i 1640 er det 1/2 sp. 6 marklag. I samme periode er det Fredrik og Siver Lillevik som står oppført som leilendinger.I kontribusjonen 1645 nevnes bare Fredrik Lillevik. Koppskatten 1645 nevner disse personene: Enken Lillevik, Gjertrud ibid, Fredrik Lillevik, kvinnen, Elling ibid. - Enken Lillevik er nok Sivers enke.Fredrik Lillevik var lagrettemann i 1648. Seglet hans er bevart i lensregnskapene, legg nr. 68.4. Seglet er satt på et tingsvitne dat. 29/10 1648 og som omhandler skatten 1640. Seglet viser tydelig initialene 'F I'. På denne tiden skrev man bokstaven 'J' som 'I' i hvert fall ved bruk av initialer. Det kan dermed passe at Fredriks far var Jacob Lillevik. - På skiftet etter Johan Hansen Holten 12/1 1741, gift med Fredriks datterdatter Anne Svendsdtr. Dalen, fantes det bl.a. to sølvskjeer med initialene 'F.I.S.' Disse har nok tilhørt Fredrik Jacobsen.Til og med rosstjenesteskatten for 1646 står Siver Lillevik fortsatt oppført som eier av 1 øre 7 1/2 marklag, men i realiteten er det vel Fredrik som nå er eier. I skattematrikkelen 1647 står Fredrik Lillevik som eier av hele gården på 2 øre 9 marklag. Odelsskatten 1648: Fredrik Lillevik eier som Marit ibid. bruker 7 1/2 markl. I 1649 er dette redusert til 3 marklag. - Marit er formodentlig Sivers enke. Fredrik Lillevik døde ikke før i 1663, men senest ved jordeboka 1661 står det at Knut og Jacob eier Lillevik på 2 øre 9 marklag. I matrikkelen 1669 står det at Jacob Siversen og Knut Andersen eier selv 2 øre. Knut Andersen var Fredriks svigersønn, gift med Marit. Jacob Siversen var ganske sikkert sønn av Siver Lillevik, altså er han nok Fredriks brorsønn. Det kan passe med at det var to brødre som overtok etter Jacob Lillevik. Jacob Siversen var født ca. 1634, og i 1666 hadde han sønnene Knut 4 og Nils 2 år.Jeg vet ikke sikkert hvem Fredrik var gift med, eller om han var gift mer enn én gang. 21/2 1669 (Dom. Esto Mihi, fastelavnssøndag) ble i Tingvoll begravet Kari Andersdtr. Lillevik, 65 år (f. ca. 1604). Hun kunne i prinsippet være Fredriks enke, både fordi alderen kunne passe, og fordi Sivers enke synes å ha hett Marit.Dette er info som jeg har sittet på en stund, og som kanskje kunne interessere flere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.