Jump to content
Arkivverket

[#15286] Hans Rasmussen Røraas, Skredder på Kongsberg


Guest Agnete Schjønsby

Recommended Posts

Guest Agnete Schjønsby

Hans var enkemann og skreddermester på Kongsberg da han giftet seg der 4.4.1813 med Stine (Anne Kirstine) Torgiersdatter Bentsen. Henne har jeg funnet i 1801 på Kongsberg. Han er jeg i tvil om. Han bruker etternavnet Røraas ved ekteskapsinngåelsen. De får minst 7 barn på Kongsberg 1814-29. Ved folketellingen 1840 ser det ikke ut til at de bor der. Er det noen som kan hjelpe meg videre?

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Hvor gammel var Hans i 1801? Det finnes noen yngre kandidater, men som tilsier at Hans må ha vært en svært ung enkemann.Kan Petronelle Røraas, 33 år, være hans søster Lenke . Om du ikke finner ut noe mer om Hans kan du jo nøste litt opp i hennes fortid.

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Jeg vet ikke hvor Hans var i 1801 eller hvor gammel han var. Dette er en del av gåten. Det er flere som heter Røraas ved FT 1801 (og 1840-FT for Kongsberg), men han er ikke blant dem - heller ingen med åpenbar navnelikhet via Rasmussen/ -datter. Første gang jeg 'hører fra ham' er når han gifter seg i 1813. Da er han iflg kirkeboken enkemann. Bruden er 'pige'.

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Jeg har avskrift av kirkeboken for vielsen og dåpen til 3 av barna. Det er ingenting som tyder på at han heter noe annet enn 'Hans Rasmus(s)en'. Men han kan jo ha 'lagt til side' et mellomnavn? Han er også konsekvent 'skreddermester'. Etternavnet Røraas som tillegg til Rasmusen har jeg bare ved vielsen. Eneste fadder i barnedåpene som heter Rasmusen/dtr er 'Maren Rasmusdatter' i 1819. Det er ikke oppført forlovere ved vielsen. Jeg har funnet 7 barn, hvorav 2 sønner: Johan Martinius (1818) og Hans Christian (1821).

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Iflg FS blir det døpt en Rasmus Larsen Røraas den 15.08.1744 på Kongsberg. Foreldre er Lars Eriksen Røraas og Johanne Marie Caspersdtr. Dette kan kanskje være faren.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Avskjedigelsesmanntallet for Kongsberg Sølvverk fra 1805 inneholder bl.a. Hans Rasmussen Røraas, 15 år, og Rasmus Halvorsen Røraas, 46 år. Disse to kan muligens være identisk med de to vi finner i bygning no. 630 på Kongsberg i FT 1801 (se Lenke)Alderen på Hans stemmer i alle fall godt. Alderen på faren stemmer ikke så bra, men jeg kan ikke se at det var noen annen Rasmus Halvorsen på Kongsberg i 1801. Jeg vil vel derfor helst tro at dette er de riktige personer.

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Tusen takk! Men hvis dette er rette Hans, må han rekke å bli skreddermester og enkemann innen han er 23 og gifter seg for 2. gang i 1813! Likevel virker dette overveiende sannsynlig.

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Til Knut Bryn: Hvis du har tilgang på 'avskjedigelsesmanntallet' (eller finns det www?) ville jeg bli glad om du også kunne kikke på Torgier Bentsen for meg. Det er faren til Stine, og i 1801 er han bergarbeider. Ellers har jeg i LDS funnet en mulig 1. kone til Hans Rasmussen (gift 1812)og laget meg noen hypoteser om bakgrunn som må sjekkes i arkivene. Takk for all hjelp så langt!

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Om Torger Bentsen heter det i Avskjedigelsesmanntallet at han var 'borhauer', 43 år gammel, gift og at han hadde 4 hjemmeværende barn. Videre står at han var født 6.12.1762, men dette er vel trolig dåpsdatoen. Ettersom Torger er ført med 3 barn i 1801 kan det altså se ut til at han fikk ett barn mellom 1801 og 1805.

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Takk! Dermed er det nok han som er døpt 6.12.1762, Rollag i Buskerud (LDS), sønn av Bent Johansen. Siste barnet har jeg funnet - Anna Maria født 1801. Vet du hva en 'borhauer' er?

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

En 'hauer' var en gruvearbeider som arbeidet med selve bergbrytingen. Flere metoder ble brukt: Bl.a. fyrsetting, kaldkiling og kruttsprengning. Såvidt jeg husker, arbeidet en 'bohrhauer' med å lage hull for kruttsprengning.

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det finnes flere gårder som heter Rørås, bl.a. i Fiskum i Øvre Eiker og i Slagen (nå Tønsberg). Kanskje kan det finnes en forbindelse til en av disse gårdene (den første er vel mest sannsynlig)?

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Hei Kristian, Flott! Vet du hva området/gården i Fiskum/Øvre Eiker het i 1801? Jeg kan ikke finne noen gård ved det navnet i 'Eger' da. Jeg tror 'mine' Røraas-folk hadde bodd på Kongsberg i et par generasjoner i 1813. Jeg har i alle fall funnet en passende Rasmus Halvorsen, ft 1759 i Kongsberg, sønn av Halvor Kieldsen. Men har ennå ikke hatt tid til tur til kildene på arkivet...

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det er vel også mulig at opprinnelsen er RØROS - at de 19 på Kongsberg i 1801 (eller i hvert fall noen av dem) hadde sin opprinnelse i Røros?

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Ja, det er slik jeg hittil har tenkt. Begge er gruvebyer, og jeg regnet derfor dette som selvsagt. Men slike 'opplagte' slutninger har vist seg å være feil før. Særlig når man er så skråsikker at man ikke engang sjekker om det finns gårder med dette navnet... Så takk til Kristian som minner om muligheten!

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Næmen! Det er vel poenget - at folk kan 'blande seg inn' så mye de vil. Det er ofte ut fra slike tankesprang gullet kommer. Særlig fordi man nettopp ofte ikke tenker på det opplagte. Så fortsett med å 'blande deg'. Jeg håper ikke mitt svar fikk deg til å føle deg uvelkommen i diskusjonen. Det var slett ikke meningen. Jeg er lykkelig så lenge noen bryr seg om mine 'problemer'. Agnete :-)

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Den omtalte plassen/gården Rørås i Eiker har idag gnr.162 bnr. 7 og 8. Den ligger i et område av Øvre Eiker kalt for Lurdalen. Et dalstrøk i grenselandet Kongsberg/Øvre Eiker. - Mye av bosettingen i dalen skyldes nok i hovedsak sølvverket og etableringen av Skarragruvene.Fra Rørås i Øvre Eiker kan en, viss en er litt sprek i armene kaste stein til Kongsberg. Den ligger nesten på kommunegrensa.Forøvrig kan det legges til at veldig mange av beboerne i Lurdalen døpte sine barn i Kongeberg, det virker ihvertfall slik ut fra kirkeboka,Ved tellinga i 1801 lå Røraas i Eiker under gården Schjelbred.Tor Kenneth

Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Bygdebøker for Øvre Eiker og plassen Rørås under Skjelbred er vel neste skritt. Noen råd om disse bygdebøkene (hvis de finns!). Jeg er enn så lenge nokså trygg på at min Hans Rasmussen (ft 1790 i Kongsberg) er sønn av Rasmus Halvorsen. Jeg tror også at Rasmus er født på Kongsberg i 1759 og sønn av Halvor Kieldsen. Det er klart at både Hans og faren Rasmus kalte seg Røraas. Halvor Kieldsen har jeg ikke klart å finne via digitale kilder - annet enn på Kongsberg ved sønnens dåp. Agnete

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Hei Agnete. Bygdebøker med slektshistorie for Øvre Eiker er en drøm enkelte har, men dessverre -så langt er og blir det tydeligvis med drømmen. Der vil du med andre ord få liten hjelp.Dersom du kommer med litt nærmere datoer på de aktuelle navnene du har, kan jeg slå opp i kirkebok for Kongsberg på mandag. Jeg har tilgang til tidsperioden 1756 til 1792 for tiden.mvh Tor Kenneth

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Rudlang

Hei Agnete.Jeg har sett litt i krikebøkene for Kongsberg og sølvverkets manntall, samt det jeg har i min database, og har funnet følgende.Døpt 15. feb. 1812, ??skrædder Hans Rasmusen og Serine Haavelsd.'s hjemmedøpte datter Karen, f. 11. jan. Faddere: Siri Pedersd., Charlotte Andersd. Løckting, Christian Wennict(?), Hans Michalsen Hogsted og Ole Winger.Bgr. 23. mai 1812, skredder Hans Rasmusens hustru Serine Haavalsd., 22 år.Brg. 3 okt. 1812, Hans Rasmusens datter Karen, 3/4 år.Jeg finner ikke Hans og Serine viet på Kongsberg. Den eneste Serine Haavelsd. (e.l.) i passende alder som jeg kan finne i 1801 bor i Christiania.Døpt 20. feb. 1790, Rasmus Halvorsen Røraas' hj.dp. s. Hans. Fadd: Marthe Larsd., Johane Maria Christensd., Ole Justsen Palm, Tobias Helgesen, Anders Giermundsen, Torjer Larsen.Viet 7. mai 1783, Rasmus Halvorsen Røraas og Anne Maria Helgesd. Vold sal. Hans Bentzøn Bratsberg.Døpt 17. nov. 1759, Halvor Kieldsens s. Rasmus. Fadd: Ivar Ivarsen sadelmagers qv. Barbara Frisch, Else Xstine Nielsd. Aasland, Niels Thoresen Aasland, stiger Christian Asmand, Mogens Hansen og Ivar sadelmager.Døpt 2. nov. 1765, Halvor Kieldsen i smaa gardene hans datter Anne Dorthe. Fadd: Halvsteen Hansens qv. Friderica Wilhelmina Andersd., Anna Cathrina Samuelsd. Frisch, einfahr Lorentz Taxt, stiger Johannes Olsen Røraas og Jens Nielsen Aasland.Døpt 27. juli 1754, Halvor Kieldsens s. Christen. Fadd: Arne Andersens qv. Anna Maria kaaberslagers, Helvig Hansd. Møller, Xstian Hansen smed, Endre Olsen og Hans Lorentzøn Albech.Viet 23. okt. 1751, Halvor Kieldsen og Anna Dorthea Hansd. Møller.Viet 27. juni 1758, Halvor Kieldsøn enkemd og Catharina Elisabeth Andersd. sal. Rasmus Hansen.Flere av fadderne som er nevnt her kommer fra Røros-familier, uten at det behøver å bety så mye.I manntallet 1765 finner jeg kun én Halvor Kieldsen, 39 år, sjaktstiger, født på Kongsberg, gift med 3 mindreårige sønner. NB! opplysningene i manntallene er ikke alltid korrekte.Jeg finner ingen passende Halvor i 1771.I manntallet 1732 finner jeg kun én Kiell, nemlig Kjell Kolbjørnsen fra Røros. Han er da 48 år og ugift. Dette kan jo være far til Halvor dersom han er noe yngre enn oppgitt i 1865.Det var mange på Kongsberg på 17-1800-tallet som hadde 'navnet' Røraas, bl.a. noen av mine aner. Så langt jeg har sett har alle disse kommet fra Røros evt. via andre steder der det ble drevet bergverk. Det var stor innflytting til Kongsberg fra disse områdene i første halvdel av 1700. Ettersom de færreste hadde noe etternavn ble de i kirkebøkene benevnt med stedet de kom fra. Jeg tror derfor at du skal lete på Røros.Mvh Bjørg

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.