Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Agnete Schjønsby

[#15286] Hans Rasmussen Røraas, Skredder på Kongsberg

Recommended Posts

Guest Agnete Schjønsby

Kjære Tor og Bjørg. Nå er jeg ganske stum av takknemlighet (billedlig talt: jeg har vokst opp i Bergen). Snakker om vilje til å hjelpe en stakkar uten kunnskap om Kongsbergområdet! Jeg håper jeg kan hjelpe noen tilsvarende en gang!Til Tor, hvis du har tid til å sjekke: Jeg mistenker at vår venn Halvor Kieldsen kan ha giftet seg enda en gang - kan du sjekke ekteskap 23.12.1781 i kongsberg. Family Search angir at en Halvor Kieldsen da giftet seg med Maria Elisabeth Hage. Videre: Anne Kirstine (kalt 'Stine') skal være datter av Torger Bentsen og Marthe Jahns- (Johannes-)datter. Iflg folketellingen 1801 skal hun være født ca 1791, samme året som foreldrene gifter seg (2.4.1791 i Kongsberg). Jeg finner henne ikke i FS - kanskje de virkelige kirkebøkene kan fortelle noe?Kanskje finner jeg flere spm i løpet av morgendagen, men dette var alt for nå!Nesegrus hilsen fra Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Hallo Agnete. Enkemand Halvor Kieldsen gifter seg med Madame Maria Elisabeth Hage sal. Bogbinder Ole Bodens. Dato; 23/12/1781 - Her står det noe mer tekst på side 355 i Mini. 5 for Kongsberg. Men jeg hadde trøbbel med å tyde det idag.....På side 130 i Mini 6 Kongsberg døper Torger Bentzen sin datter Stine. Datoen er 5. mars 1791. Faddere; Inger ?? - Ingeborg Hansdatter - Anders Pedersen (præst?)- Claus Nilsen Smith - Nils Nilsen Smith og Hans Lovaldsen.Jeg har noen 'flere' barn av Halvor Kieldsen med faddere liggende å flyte. Send meg en mail på: tallmoen@start.no - så skal du få dem den veien.Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Bestefaren til Hans Rasmussen Røraas - Halvor Kieldsen hadde trolig en bror ved navn Anders. Da Halvor Kieldsen 11. desember 1756 døpte sin sønn Jens, sies en av fadderne å hete Anders Kieldsen. At han er en bror av Halvor er det selvfølgelig drøyt å påstå, men magefølelsen sier at det er slik.Ellers er det interessant å merke seg at når Halvor Kieldsen døper sine barn brukes ikke Røraas. Det kommer først i neste generasjon, hvor både Rasmus og hans bror Hans 'skrives' Røraas i kirkebøkene..mvh Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg tror Tor Kenneth kan ha rett i at Anders Kieldsen var en bror av Halvor Kieldsen (Røraas). I kirkebok for Kongsberg finner vi nemlig flg.:6. nov. 1757: Døpt Amund Larsen Linums datter Anna Dorthea. Faddere: Ole Larsen Ringnæs' hustru Berthe, Jens Andersen Smaalands kvinne Ingebor Marie, Giermund Olsen, Halvor og Anders Kieldsen brødre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Jeg mistenker en kopling til en familie på Røros. Ref. det Bjørg skriver om å lete der. Jeg finner (via google-søk) en slekt som heter Skanke (Schanche). En av døtrene, Anna Fastesdatter ft ca 1655, død 21.2.1727 - begge deler på Røros, gifter seg med en SKREDDER ved navn Anders Kieldsen, som det er skifte etter i 1721. De får - på Røros - barna Faste (1681-1728), Ildri (1685-1712), Ole (ft. 1693, Anna Catharina (1696-1744). Det er ikke nevnt noe barn ved navn KIELD ANDERSEN. Men det er min foreløpige teori til etterprøving: Far til ANDERS og Halvor Kieldsen Røraas er Kield Andersen fra Røros - sønn av Skredder Anders Kieldsen og Anna Fastesdatter Schanche. Kommentarer der ute?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Dersom den hypotetiske Kjell Andersen ikke er nevnt i skiftet fra 1721, er jeg redd teorien kan skrinlegges. Det er uhyre liten sjanse for at arvinger utelates i skifter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Du har sikkert rett... Selv om jeg ikke har sett dette skiftet selv, bare referanser til det. Tor Kenneth synes også at teorien min er vel luftig. Hva mener du om muligheten for at plassen Rørås i Eiker har fått navn etter 'innvandrere' fra Røros?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Din hypotese høres ikke så urimelig ut, Agnete. Iflg. Ryghs verk om norske gårdsnavn, kommer imidlertid navnet på denne plassen (g.nr.162, b.nr.7) sannsynligvis av det gamle ordet 'røyrr' som betyr røys. Det kan vel også stemme med at plassen ligger like ved en ganske så bratt ås der det ikke er usannsynlig at det er en steinur. Men jeg har altså aldri vært der. Og Rygh uttrykker seg ikke skråsikkert om opprinnelsen heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar Lie

Roeraas=plassen i Eiker, eller mer spesifikt i Lurdalen har neppe noe med folk fra Roeraas aa gjoere. Jeg har drevet med folk i Lurdalen en del, og mener aa ha rimelig oversikt over hvem som har bodd der. Derimot har vi jo Roeraas-plassen under Stengelsrud, og den ser det ut som stiller seg litt annerledes med. Bakgrunnen for mitt utsagn er at jeg driver med folk i Kjennerud-grenda (som jo ligger like ved), og har derved kommet over de som bodde paa Roeraas-plassen, f.eks. ved barnedaaper og ved en interessant sak i tingboka for 1768 der ganske mange av dem som bodde paa Stengelsrud er nevnt. ---------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Hurra! Originalkildene kom til hjelp. Kirkebok for Kongsberg var til dels uleselig, men jeg fant:20. april 1726: Kield Andersens Søn HALVOR. Dessverre fikk jeg lite ut av fadderne, pga bleket kirkebok. Dette er det jeg klarte: Ingeborg Maria Rasmusdatter, 2 uleselige, Ole Halvorsen, Anders ....19. juli 1728: Kield Andersens Datter INGEBOR MARIA. Faddere: Beerte Halvorsdatter, Berte... Casper Arnesen, ... , Jon .Er det noen med tilgang til disse kirkebøkene - kanskje bedre kopi enn den som er på Riksarkivet - som kan kikke på disse og hjelpe med fadderne?Dessuten: Anders Kieldsen fant jeg ikke. Siden han heter Kield Andersen, er han sannsynligvis den eldste og født før 1726.Uansett er dette et laaangt skritt framover. OBS! Jeg fant ingen annen Kield som far til Kongsbergbarn i denne perioden. Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Ivar: Interessant informasjon om Røraas-plassene i Eiker. Takk! Vet du (eller noen andre) noe om når disse plassene ble tatt i bruk?Ville ellers sette stor pris på om Eiker-forskere holdt et øye åpent for 'Kield', 'Kield Andersen', etc... Hilsen Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

I ett hefte utgitt av Bergverksmuseet og Bjørn Ivar Berg i 1983; 'Eksaminasjonsmanntallet i 1732', står det på side 4 at i Kongsberg Sølvverks arkiver som oppbevares på Riksarkivet skal det være manntalslister fra juni 1724 og mars i 1729. - Listen i 1724 skal være ført alfabetisk på fornavn..... - Disse kan kanskje gi spor til Kield Andersen? Etter hva jeg har forståelsen av inneholder disse manntalslistene bl. a. navn, fødested, alder og tjenestetid.Men, forutsetningen er vel ihvertfall at han var ansatt.....mvh. Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Rudlang

Jeg har kommet over litt mer om denne familien.Viet 7.6.1721, Kield Andersen, Anne Christensd.Døpt 20(?).2.1722, Kiel Andersens s. Anders. Faddere: Amun Siulsøn, Ole Amundsøn, Casper Arnesen, Beerte Halvorsd., Anne Arnesd.Døpt 2.11.1723, Kiel Andersens d. Ingebor Maria. Faddere: Ingebor Rasmusd., Maren Nielsd., Halvor Østensøn, Rasmus Pedersøn, Ole Olsøn.Faddere for Halvor 20.4.1726: Ingebor Maria Rasmusd., Caren Christensd., Erland ?, Ole Halvorsen, Anders Olsen.Faddere for Ingebor Maria 19.7.1728: Beerit Halvorsd., Berte Lofthuus, Casper Arnesen, Lars(??) Christensen, Jon Børgesen.Kield Andersøn begravet 30.4.1729. Ingen alder er oppgitt.Anne Christensd. giftet seg igjen 1.4.1730 med Anders Rasmusen.Anders Rasmusen kalles andre steder med 'etternavnet' Nordfjord. Det kan være samme person som i 1701 befant seg på Røros og er født omkring 1685. Skifte etter Anders på Kongsberg 17.5.1757 oppgir som arvinger hustruen Anne Christensd. og barna Sara (dp. 22.5.1732) trolovet med Amun Larssøn Lindum, Kari 22 år (Karen, dp. 5.3.1735) og Kirstine 17 år (trolig døpt o. 1740). I tilegg hadde de Rasmus dp. 31.12.1730, trolig død som liten.Det vil si at Sara Andersd., halvsøster til Anders og Halvor Kjeldsen var mor til dåpsbarnet Anna Dorthea Linum som Anders og Halvor var faddere for 6. nov. 1757.Saras søster Karen giftet seg med Gjermund Olsen Skavanger. Halvor Kjeldsens hustru Catrine Elisabet Andersd. og Anders Kjeldsen var faddere for deres sønn Anders 15.6.1761. Det var denne Anders Gjermundsen som igjen var fadder for Rasmus Halvorsens sønn Hans 20. 2. 1790.Blant fadderne for barna til Anne Christensd. finner vi både Karen Christensd. og Lars Christensen flere ganger. Trolig er dette søsken av Anne. Lars er trolig den jeg finner i 1732 som tømmermann, fra Kongsberg, 23 år, ugift, boende hos faren.For å finne lenger tilbake tror jeg det er lurt som Tor Kenneth sier å sjekke manntallet fra 1724.Bjørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Kjære Bjørg: Hjertelig takk. Jeg trenger nok litt tid til å sortere dine funn, og det viktigste akkurat nå er å takke. Faddere er så viktig og kan fortell så mye. Hilsen Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Fra Eksaminasjonsmanntallet 1732: En ung herremann ved navn Anders Kjellsen sies å arbeide ved Mildigkeit Gottes Pukkverk. Her skal han være 'Bühntrekker' - uten at jeg her å nå tør si hva den yrkestittelen betyr at han gjorde ved pukkverket.Manntallet sier videre at denne herremannen var 12 år og at han bodde hos moren. I tilleg sier manntallet at han hadde vært ved verket i 0 år. Det betyr jo igjen at han er relativt 'nyansatt'. Selv om alderen på denne Anders ikke passer helt er jeg relativt sikker på at det er vår mann og da kommer vi til nok en henvisning til 1724 manntallet. For i 1732-manntallet sies det at Anders Kjellsen sin far var Bergmand. Dermed bør han finnes i 1724-materialet, med alder,fødested o.s.v.mvh. Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Den Anders Rasmussen som Bjørg sier giftet seg med enken etter Kield Andersen finnes i 1732 manntallet.Han sies da å arbeide ved Kronprinsens Gruve. Han er der Knekt ved Kjerraten.Anders Rasmussen sies videre å være 40 år og han har vært ved Sølvverket i ti av dem. Han er gift, har ett barn og bor i eget hus på Kongsberg. Han har tidligere anfart ved Røros Kobberverk.Er det denne karen som bringer inn Røraas, tro ???mvh. Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Da blir Riksarkivet neste. Neppe anledning før i slutten av neste uke. TAKK igjen for veldig god hjelp og interessante innspill. Gleder meg til å forbløffe familien (som trodde de var trauste bønder i uminnelige tider). Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Jeg er først nå blitt oppmerksom på denne tråden, og ettersom jeg arbeidet med denne slektskretsen for endel år siden, legger jeg inn noe av det jeg har av opplysninger.Jeg har også vært inne på tanken på en forbindelse til Røros, og håper ved å flytte tråden opp at andre kanskje kan bidra til en oppklaring. Jeg tar med opplysninger her, selv om de kanskje finnes i innleggene over:Kjell Andersen ryddet jord og bygde hus på Korpemoen på Skavanger grunn i utkanten av Kongsberg. Han døde 1729 (begr.30/4). Han ble gift 7/6 1721 med Anne Kristensdatter, født ca. 1696, død 1766 (begr.31/10). Anne ble som enke gift 1/4 1730 med Anders Rasmussen (Røraas) og fikk med ham tre døtre - Sara, Kari og Kirstine. På sine gamle dager ble Anne Kristensdatter blind, og de siste årene før sin død bodde hun hos sønnen Anders på Postbromoen.Kjell Andersen og Anne Kristensdatters barn:1. Ingeborg Maria Kjellsdatter, gift 13/3 1756 med Peder Kristoffersen Bøthner, født ca. 1733, død 1763 (begr.10/3). Peder Bøthner omkom 30 år gammel i Hellig Trefoldighets Gruve 'udi Stanken', d.v.s. av forgiftning p.g.a. dårlig ventilasjon under fyrsetting. Ingeborg Maria bodde i 1801 som 80 år gammel enke og almisselem hos sønnen Kjell på 'Postbroe Mellem Gade'.Ingeborg Maria og Peder Bøthners barn:1.a. Kjell Pedersen, født 1756 (døpt 20/6), død 1806. Gift to ganger. To sønner, Anders og Halvor.1.b. Kristoffer Pedersen, født 1759 (døpt 16/9)2. Anders Kjellsen, født 1722 (døpt 20/2), død 1763 (begr.21/7), gift med Boel Maria Larsdatter, født ca. 1717, død 1787 (begr. 22/6). Deres barn:2.a. Berte Maria Andersdatter, født 17482.b. Rasmus Andersen, født 1749. Kaller seg Broman i 1770, antagelig etter bostedet Postbromoen.3. Halvor Kjellsen, født 1726 (døpt 20/4), død 1878 (begr.11/5). Elleve år gammel begynte Halvor i gruvene som sjakthauer, og utførte tømmermannsarbeide i gruvene. Senere ble han understiger (en slags formann) og kunsthauer beskjeftiget med pumpeutstyr og andre mekaniske innretninger i gruvene. Dernest avanserte han til sjaktstiger og hadde som sådan ansvaret for alt tømmermannsarbeidet i gruvene, og han ledet arbeidet med å transportere frem i dagen den stenen som var brutt løs. I manntallet 1765 får Halvor Kjellsen attesten ''Tienlig og duelig''. Senere overtok han som oberstiger den daglige arbeidsledelsen ved gruvene. De siste årene var Halvor Kjellsen einfahrer, en slags oppsynsmann som daglig skulle befare gruve- og verksanlegget og rapportere feil, mangler og forsømmelser til gruveledelsen.Halvor Kjellsen bodde på Skavanger grunn hvor han i 1774 kjøpte en gressløkke med låve og lade for 300 riksdaler. Ved denne anledningen benyttet han slektsnavnet Werge, et navn han og etterslekten senere brukte - og fremdeles bruker. I 1781 fikk oberstiger Halvor Kjellsen Werge skjøte på en gård inne i Bergstaden, og samme år solgte han sin gård og gressløkke på Skavanger. Halvor Kjellsen var gift tre ganger, og det var barn i alle ekteskapene:Gift første gang 23/11 1751 med Anne Dorothea Hansdatter Møller, født ca. 1728, død 1757 (begr. 28/5), datter av Hans Jensen Møller og hustru Anne Arnesdatter.Gift annen gang 27/6 1758 med enke (Anne) Catharina Elisabeth Andersdatter, født 1732 (døpt 28/2), død 1781 (begr.6/1), datter av oberstiger Anders Halstensen og hustru Anne Cathrine Ottesdatter Iffert. (Catharina Elisabeth var første gang gift 2/10 1755 med enkemann Rasmus Hansen (død 1757).)Gift tredje gang med enke og bokbinderske Maria Elisabeth Hage, født ca. 1742, død 1802 (begr.31/7). (Maria Elisabeth var første gang gift med Doctor Johan Westrum og annen gang 14/1 1767 i Christiania med bokbinder Ole Nilsen Bodin fra Karlstad (død 1780).) Halvor Kjellsens barn fra første ekteskap:3.a. Hans Halvorsen, født 1752 (døpt 23/6), død 1759 av meslinger (begr.19/6).3.b. Kristen Halvorsen, født 1754 (døpt 27/7), død 1759 (begr.20/7, en måned etter broren).3.c. Jens Halvorsen, født 1756 (døpt 11/12), død som barn.Halvor Kjellsens barn fra annet ekteskap:3.c. Rasmus Halvorsen Werge, født 1759 (døpt 17/11). Begynte i gruvene som niåring og var i 1771 scheidjunge, d.v.s. en som sorterte ut malm og malmholdig stein for hånd fra den løsbrutte massen. Han kalles da 'Værge'. Rasmus var i 1787 fullmektig ved opplagsmagasinet i Drammen.3.d. Hans Halvorsen Werge, født 1761 (døpt 4/7), død 1805 (begr.16/2), gift 18/10 1787 med Elisabeth Johanne Bredahl, født 1767, død 1795 (begr. 2/5). Parets eldste sønn Halvor Hansen Werge (1789-1842) kom til Søllerød på Sjælland og har stor etterslekt i Danmark, og deres nest eldste sønn Erik Andreas Hansen Werge (f.1791) kom til Stathelle og har etterslekt her i landet.3.e. Anders Halvorsen Werge, født 1763 (døpt 21/10), gift 7/9 1792 med Aaste Torkelsdatter Sunde. Anders var oberstiger i 1801, og han bodde da med familie i Møllergaten ved sykehuset.3.f. Anne Dorothea Halvorsdatter, født 1765 (døpt 2/11). Hun oppholder seg antagelig i Christiania i 1795.3.g. Kristen Halvorsen, født 1768 (døpt 28/5), død 1769 (begr.23/11).3.h. Kristen Halvorsen Werge, født 1772 (døpt 28/5), død 1797 (begr.21/1). Kristen var i 1787 i tjeneste hos kjøpmann Knut Samuel Winther på Kongsberg, og i 1795 var han ''skriverkarl'' hos magasinforvalter Nikolai Scheitlie i Drammen. Her døde Kristen plutselig av slag 25 år gammel og ble begravet fra Strømsø kirke.3.i. Anne Cathrine Halvorsdatter, født 1778 (døpt 13/2), død før 1781. Halvor Kjellsen Werges barn fra tredje ekteskap:3.j. En dødfødt sønn, begr. 21/1 17833.k. En dødfødt datter, begr. 3/4 17843.l. Catharina Elisabeth Halvorsdatter, født 1786 (døpt 13/7). Hun bodde i 1801 sammen med sin mor og en eldre halvsøster på Sandsværmoen. Som sagt: Skulle noen ha opplysninger om stamfaren Kjell Andersen og hans bakgrunn, er jeg også veldig interessert i det!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest A. Vidvei

Tusen takk! Jeg har lest dine innlegg i NST om denne familien, så det meste av det du har strevet med å skrive her, hadde jeg fra før. Med samme kilde :-) Men det er fint å ha kontakt. Jeg har dessverre ikke kommet videre med Kjell Andersens bakgrunn eller noen endelig forklaring på hvordan Røraas-navnet ble familienavn. Fint om vi kan ha kontakt, om en av oss skulle finne noe mer! epost: agnetesch krøllgreie gmail.comHilsen Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.