Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eilif Røen

[#15378] Ole Olsen Dille f. 1857,Sel,Vågå.

Recommended Posts

Guest Eilif Røen

Ragnhild Olsdtr.Brun f.1859 på gården Bruløkken i Vågå ble gift med en Ole Olsen Dille,og disse flytter nordover til Bardu.Ragnhilds aner kjenner jeg,så spørsmålet gjelder Oles.I Ft 1865 finner jeg under Taugløkken gård i Sel,Vaage antagelig denne Ole 8år,med foreldre Ole Olsen 40år(husmann med jord)og Rønnaug Larsdtr. 30år,begge oppgitt å være født i Sel.Jeg antar at det paret som er oppført som føderådsfolk er Ole Olsens(40 år)foreldre:ole Pedersen 64 år,f.Sel og Olia Olsdtr.65 år f.Norderhaug prestegjeld.Under merknader står det at Olia Olsdtrs. far er Ole Olsen Dile,klokker i Vågå 1815.Det er hva jeg har på denne familien.Er det mulig å finne ut noe mer,foreldre til Rønnaug Larsdtr.,Ole Pedersen,klokkeren Ole Olsen Dile etc.?Mvh.Eilif Røen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Du må vel etter hvert til Røros. Jeg mener å huske at det er noe franske aner i Dille-slekta, men husken er ikke god. Du finner noe i NST nr 29, side 61+63 når det gjelder Ole Olssen Dille, men det tror jeg er fra 1600-tallets Røros. Fra samme tidsrom finnes en del på FamilySearch (søk på Dille).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Dette kunne muligens være Ole Olsen Dille i 1801.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hvis den omtalte klokkeren i Vågå - som sannsynligvis er skoleholderen i Nordrehoug 1801 - skulle være født i Røros, så fant jeg en bra kandidat i kirkebøkene på Hognes.net: Ole, døpt 29/1 - 1775, foreldre Ole Pedersen Dille og Karen Abrahamsdatter. Foreldrene finner du her i 1801:LenkeSiden jeg nå vet omtrent hvor disse bodde 1801, skal jeg se om jeg kan finne dem i Rørosboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg fant Ole Pedersen Dille og Karen Abrahamsdatter under hus 36 i Hyttgata (Bergmannsgata) på Røros (Rørosboka, bind 4, side 156). Det sies en del om sønnen Peder Olsen D. som overtok huset etter faren, og dennes etterkommere i det samme hus. De øvrige barn er nevnt bare med fornavn og fødselsår, bl. a. OLE født 1775.Det er nevnt to generasjoner Dille som bodde i hus 36 før Ole Pedersen D. Hvis du ønsker det, kunne jeg skrive av den lille informasjon som finnes. Gi meg tilbakemelding i så fall.Det var det! Du kan kanskje benytte dette som en 'arbeidshypotese' - noe mer er det vel ikke?? Men etternavnet Dille peker utvilsomt mot Røros. Om opprinnelsen til navnet vet jeg svært lite - ifølge en relativt pålitelig nettsted jeg er innom av og til, skulle navnet stamme fra Dille i Oviken i Jämtland. Dette kan du sikkert finne ut mer om ved å lese de artiklene i NST som Arnstein Rønning refererer til.MVH Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eilif Røen

Tusen takk til Arnstein og Astrid!Det hadde vært flott om du kunne referere det som står om generasjonene før Ole Pedersen Dille på Røros,AstridMvh.Eilif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Rørosboka (bind 4, side 156):Hus nr. 36: I 1731 bodde Peder Olsen Dille her, f. 1698, d. 1778, g. m. Berit Pedersdatter Ryen, f. 1698, d. 1737. De hadde barna: Peder f. 1732, Marit f. 1733, og Agnes f. 1735. I 1740 giftet Peder seg igjen med Kirsten Knutsdatter f. 1704, d. 1779, barn Berit f. 1741 og OLE f. 1743. Ole Pedersen overtok huset, han ble g. m. Kari Abrahamsdatter i 1768, barn Karen f. 1769, Kirsten f. 1770, Peder f. 1772, Abraham og OLE f. 1775, Christen f. 1778, Berit f. 1780, Johannes f. 1785, og Lars f. 1786. Enken Kari Abrahamsdatter døde i 1832, 87 år. Peder Olsen arvet gården..... (Etter hva jeg kan se bodde den samme slekten i hus 36 i 1973)I kirkebøkene for Røros her på DA fant jeg en Ole Olsen DILLE som døde i 1741, 73 år. Hans kone (sannsynligvis) Agnes Pedersdatter døde i 1736, 67 år (forsørger Ole Dille). Dette er interessant, ettersom Peder Olsen Dille og Berit Pedersdatter hadde en datter Agnes.Dille finnes ikke som etternavn i manntallet for Røros 1701 (her i DA). Det kunne være interessant å vite hvor den Ole Olsen Dille som døde i 1741, bodde på Røros. Han finnes nok et sted, men Rørosboka er vanskelig å orientere seg i!MVH Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg tror at sognepresten på Prestegården i Nordrehaug 1801 (hvor Ole Olsen Dille var jordløs husmann og skoleholder) Jens Finne Borckgrevinck 63 år, kunne være født på Røros, eventuelt sønn av direktøren for Røros Verk Leonard B. og Malena Brun. De hadde en sønn Jens, født 1737. Dette må du som en ren antagelse!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eilif Røen

Mange takk,Astrid.Dette var mer enn jeg hadde håpet på.Mvh.Eilif Røen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai M Kveum

I Årbok for Gudbrandsdalen 1965 s.122 har O.M.Høgåsen skrevet om klokkar Dille og ætta hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Til innlegg (1). Denne Olia Olsdatter 65 år født i Norderhaug, var identisk med: Olia dpt. 27.febr.1803 i Norderhov kirke. Foreldre UnderKlokker Ole Olsen Dille og Maria Paulsdatter. (Kirkebok nr.7 for Norderhov, fol. 114a. - Mikrofilmrull HF 409).Se også LenkeTil innlegg (8): Sogneprest til Nordrehaug, Jens Finne Borchgrevink døde 18.okt.1819 og ble gravlagt 23.okt. Alderen var i kirkeboka satt til 82 1/3 år.Stemmer som antydet. Etter *Norderhov 1914, side 321*, var han født 1737 på Røros, sønn av bergverksdirektør Leonard Borchgrevink.Mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Litt utenfor sjølve temaet: Virker som flere trøndere fant veien til Vågå, via Norderhov. Deriblandt presten Fietzentz. Han er og omtalt i artikkelen om klokker Dille og ætta hans, i Årbok for Gudbrandsdalen 1965. Der fortelles det at Fietzentz kom til Vågå fra Norderhov, hvor han hadde sett seg ut klokkeremnet Ole Olsen Dille.Her tyr jeg nok en gang til *Norderhov - 1914*. Boka har et kapittel, hvor der i utilslørede ordelag fortelles om Norderhovs geistlighet. Sterkt klippet og sitert derfra:*Residerende kapellan Liv Borch Fietzentz, fra 1799 til 1814. Han var født i Trondhjem 1768, tok attestas 1791, blev 6. januar 1792 utnævnt til res. kap. til Slidre og ordinertes dertil 23. mars samme aar. Med de beste anbefalinger fra provst blev han 7 aar senere forflyttet som res. kap. til Norderhov, 21. juni 1799. Den 30. august 1804 blev han egteviet med jomfru Steinchen Morsing Schioldager. Den 22. april 1814 utnævntes han som sogneprest til Vaage. . .Klippet. . . I Vaage forsøkte han at indføre 'Evangelisk Kristelig Salmebog' til bruk i kirken, men der kom han til kort. Menigheten vilde ikke ha den 'Evangeliske', og naar presten opgav salmer efter sin bok, saa svarte vaageværingerne med at synge av fuld hals de tilsvarende numre efter sin gamle bok! - I sine siste aar blev han blind, men fungerte allikevel som prest. Han døde 22. jan. 1830* Sitat slutt.Dette bare som et lite tillegg til artikkelen i årboka. Der fortelles det at det var skotte-blod i denne presten. Nok om han, og tilbake til sjølve tråden. (Har forresten årboka på hjemmelån. Leverer den tilbake i morgen, slik at den blir lettere å få via fjernlån).Mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Dahle

Prest Fietzenz kom altså til Vågå 1814, Ole Olsen Dille som klokker 1815. Presten fungerte til sin død 1830.Hvem blei ny prest?Dille dreiv klokkergarden Hølen fram til han kjøpte garden Skjerstulen i Skårvangen i 1837/1840 (?) og flytta dit opp som 63-/66-åring. Det var langt fra Vågåmo til Skårvangen.Slutta Dille først da som klokker i Vågåkyrkja?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Årbok for Gudbrandsdalen 1965 forteller ikke hvem som vart ny prest etter Fietzentz. Ei heller hvor klokker O.Dille døde.Boka nevner at klokkeren kjøpte Skjerulstulen for 294 rd. i 1837. Videre at han døde 20/12-1854, 79 1/2 år gml. Samt at Madam Maria Dille døde i Hølen 31/8-1857, 78 1/2 år gml. (Dette har jeg ikke kontrollert, men i fall dette siste er rett, tolker jeg det som de begge bodde i Hølen. Mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Dahle

Datra Kari og mann tok over Skjerstulen da Dille døde. Jeg har tenkt som så at OODille slutta som klokker da han som 63-åring kjøpte Skjerstulen og tolka det slik at han døde der oppe, 80 år gammel. Så flytta madam Dille tilbake til Hølen, og med henne fulgte gardsfolka på grannegarden, Oppistuen Skårvangen, datter Johanne og Fredrik Jacobsen Dahle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Jeg har intet undersøkt rundt Dille-slekta, hverken før-, eller etter dens opphold her på Ringerike. Knapt nok da. Bet meg allikevel merke i navnet, da dette var heller sjeldent.Eldste sønnen til Ole O. Dille og Maria Paulsdatter er ikke nevnt i Årbok for Gudbrandsdalen. Dette var Anders dpt. 5.mai.1793 - konfirmert 6.okt.1811, 17 år gml. Han var født utenfor ekteskap. Foreldrene giftet seg ikke før 19.juli.1798). Anders var også skoleholder og døde, etter hva *Norderhov -1914* opplyser, i 1816. (Dødsdatoen til Anders har jeg ikke kontrollert, kun dåps og konfirm.)Føyer også til en datter - Anna Pauline f. 10.febr.1816, dpt. 3.mars i Norderhov. Hun døde 28.juni 1816, 19 uker gml. - begr. 4.juli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.