Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Vidar Larsen

[#15496] Marte Nilsdatter, Skjelland Øvre, Andebu, Vestfold

Recommended Posts

Guest Vidar Larsen

I have been informed that one of my ancestors were Marte Nilsdatter from Øvre Skjelland in Andebu. She married Hans Torgersen from Nedre Solberg in Sand(herr)ad and settled on Solberg farm in Sandar. This must have been in the last half of 1600 or very early 1700. (Tema 11373/innlegg 81). If anybody have easy access to bygdeboka for Andebu (or kirkeboka), I would greatly appreciate any information on Marte. Mvh VidarPS. I read Norwegian.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Håkestad

Hei Vidar!Litt avskrift fra Norges første Bygdebok av Lorens Berg, utgitt 1905. Andebu. En Vestfold-Bygds- Historie I 1600 Aarene.http://slekt.no/lars/Øvre Sjeland, i 1605 blir gaarden overtat af Jon, som som har den i 50 aar. Han døde i 1657 og kaldes med rette Gamle-Jon. Han maa ha arbeidet sig godt frem, for han eier sit brug 1650. En søn, Even døde før faren. Flere sønner havde han neppe, men vistnok en datter. I 50-aarene synes Jon at ha solgt gaarden til Nedre-Sjelands-folket. Opsidderen her Ola Nilssøn og hans ældste søn Nils Olssøn har Øvre Sjeland i 1657. Det ser du til, at Nils er gift med en datter efter Jon. Men Ola døde allerede 1658, og siden har Nils Olssøn garden alene. I 1661 eier han sit brug. Han døde i 1679 omtr. 65 aar. Nils Olssøn havde flere barn, sønnen Anders fik halve gaarden. En datter blev gift med Erik Henrikssøn Askjeum, og en anden, Marte med Hans Torgerssøn (som bodde paa Solberg i Sandehered). Disse to eier hundreaaret du hver sin Fjerdepart i gaarden. (side 145-146) Marte og Hans kan følges videre i Sandar Bygdebok side 263.Med hilsen Kjell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi again Kjell. Thanks for information. I presume that this is as far back as bygdeboka for Andebu goes? Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg tror ikke de nye bygdebøkene for Andebu går lenger bakover heller.....Jeg har notert meg følgende fra kildene (Ola, død 1658, har jeg ikke noe på):Nils Olsson, 50 år i 1664, og altså f. ca. 1614, død 1679 på Skjelland; alder ikke oppgitt. 1664 var han enebruker på Øvre Skjelland. Barn:1. Marte, døpt 10. juni 1649.2. Live, døpt 15. juni 1652. At hun var gift med Erik Henriksson bekreftes av at Anders Skjelland kalles barnas morbror i skiftet etter Erik. Erik var sønn av Henrik på Askjem i Andebu og døpt 20. november 1653. Han bodde på Askjem, men flyttet mot slutten av sitt liv til Midtre Klopp i Ramnes, der det var skifte etter ham 30. oktober 1710.3. Anders, døpt 11. september 1657.Jeg har ikke noe fullgodt svar på hvem Nils Olsson var gift med. Hans kone kan ha vært den 'Mari øfre Siæland' som ble begravet 1676, men ettersom alderen ikke er oppgitt er det uråd å si noe sikkert uten andre kilder. Barna til Marte og Anders har jeg ikke oversikt over her jeg sitter, men Live hadde ei datter som het Maren/Mari. Men navnet er jo svært vanlig, så observasjonen har liten verdi isolert sett.Jeg ser av Kjell Håkestads innlegg at Lorens Berg gjettet på at Nils Olsson var gift med ei datter av Jon. Min hypotese er derimot at Nils' kone var datter av Anders på Skjeau i Høyjord (d. 1651). En eierpart i Øvre Lobsbøen under Skjeau, som Nils Olsson eide en periode, er for øyeblikket det sterkeste argumentet. For øvrig forsøker jeg å samle nok indisier, og forhåpentligvis et bevis, til å verifisere hypotesen i en senere utgave av Gjallarhorn.Når jeg først er inne på Gjallarhorn, kan jeg nevne at nr. 32 sannsynligvis er i postkassene i løpet av juni, men noen eventuell artikkel om Skjelland/Skjeau blir det nok ikke der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Kristian. Thanks very much for the information. I am looking forward to your article on Skjelland/Skjeau when this is published in Gjallarhorn. Regarding Gjallarhorn, you mention issue no 32, I hope that this is just a misprint as the last issue I have seen is no 30 (as is the ‘latest number’ on Gjallarhorn på Internett). Have I missed out on something? Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Nei, det er faktisk nummer 32 som kommer nå snart. Nummer 31, som skulle vært ute ved juletider, ble kraftig forsinket og forelå ikke før i mars 2003. Dessverre har ikke nettsidene blitt oppdatert på ei stund, ettersom redaksjonen ikke har noen nettansvarlig for øyeblikket. Slektshistoriske artikler i nr. 31 var:Are S. Gustavsen: 'Lindum i Skoger - én ny løsning og flere problem' (s. 5-15).Odd Arne Helleberg: 'Vebrands-ætta fra Veggli i Numedal - del 1' (s. 17-32 og s. 47).Kristian Hunskaar: 'Gjerlaætta i Skjee' (s. 33-38).Noe om Skjeau og diverse tilknytninger kan tidligst ventes i nr. 33, som etter planen skal komme til jul 2003.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Kristian. Again tanks for the information.I will organise purchase of both 31 and 32 anyway even though your article will apear later. Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

For eventuelt interesserte kan jeg nevne at jeg hadde en artikkel i Gjallarhorn nr. 33, s. 125-130, kalt 'Gamle og nye Skjeauætlinger', der jeg argumenterte for at Nils Olsson (ca. 1614-1679) på Øvre Skjelland i Andebu var gift med ei datter av Anders på Skjeau i Høyjord og hans kone, hvis navn muligens var Marte. Noe navn på Nils' kone hadde jeg derimot ikke.I dag kom jeg tilfeldigvis over en tinglysning, hentet fra Søndre Jarlsberg sorenskriveri, tingbok 1, 1689-1690, fol. 3a-3b. Det var ting for Andebu prestegjeld den 18. november 1689, og gjengir følgende redigerte tekst:Hans Torgersen på Solberg i Sandar og Erik Henriksen i Andebu bygsler 2 pd 6 mrk smør i Øvre Skjelland i Andebu til Ole Kristensen. De er enige om, at når 'deris wærmoder Gunnild Anders datter' ikke lenger vil bruke sin fjerdepart, skyldende 1 1/2 pd smør, så skal Ole også bruke denne. Bygselseddelen datert 3/1-1683.Nils Olssons kone het altså Gunhild Andersdatter, og var i live i 1683, vel også i 1689. Navnet bygger ytterligere min teori om at hun var fra Skjeau - om jeg ikke var sikker før, så er jeg det nå!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Kristian. Many thanks for the information, and yes I am interested in anything you got on these people and where published. Thanks again. Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Ny viten om ættene på Skjelland-gårdene sto på trykk i Gjallarhorn nr. 46 (Lenke).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Asbjørn Værnes

(10) Er det noen nye opplysninger om den tidlige ætta på Nedre Skjelland i din artikkel i Gjallarhorn? Mer spesifikt Ingvald og Ole Nilssøn som døde hhv 1655 og 1669.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det er to artikler i Gjallarhorn nr. 46, men den ene har visst falt ut av innholdsfortegnelsen på nettsida.Når det gjelder Ola Nilsen gjør jeg rede for at han aldri bodde på Nedre Skjelland, bare på Øvre Skjelland. Videre viser jeg at han var gift to ganger, første gang med ei Live (d. 1628), andre gang med Mari Olsdatter (d. 1676) fra Bjørndal (hun var altså ikke gift med Ingvald). Endelig viser jeg at etterslekta er større enn bygdeboka har oversikt over, samt at jeg lanserer Nils på Aker i Sem (nevnt 1593-1618) som mulig far til Ola Nilsen.Når det gjelder naboen Ingvald på Nedre Skjelland, viser jeg at han ikke var bror av Ola Nilsen, i det hans navn var Ingvald Mattissen. Videre argumenterer jeg for at hans kone Mari (d. 1675) var datter av forgjengeren på Nedre Skjelland, Jon Olsen (d. 1657).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Asbjørn Værnes

Oi, her er det visst mye nytt ja. Takk for info, jeg får skaffe meg dette bladet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Many thanks for the information Kristian. Gjallarhorn has been a much neglected source in the last few years, something I need to rectify.Thanks againVidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.