Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#15530] Skule Ingvaldson, fødd i Hafslo, Sogn 1719, flytte i 1750-åri, kvar? - Valdres?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Skule Ingvaldson (Melheim), døypt i Hafslo 5.11.1719, gifte seg i Hafslo 25.11.1747 med ei Britha Pedersdotter og fekk to born i Hafslo:* Inga Skulesdotter, døypt i Hafslo 20.8.1747* Peder Skuleson, døypt i Hafslo 28.6.1750Far til Skule, Ingvald Johnson Melheim, var innflyttar til Hafslo, truleg frå Valdres; kanskje Skule flytte attende dit? Eller flytte han utover mot ytre Sogn eller Sunnfjord?Skule hadde ogso fleire søsken som forsvinn frå Hafslo, mellom anna:- Martha Ingvaldsdotter, døypt i Hafslo 8.9.1723, levde i 1735, men er elles ukjend- John Ingvaldson, døypt i Hafslo 19.1.1727, gifte seg i Hafslo 28.6.1759 med Kari Andersdotter Sie, døypt i Hafslo 3.4.1733. Dei budde framleis i Solvorn i Hafslo i 1781, men forsvinn deretter sporlaust! Ei dotter ser ut til å ha vokse opp:* Inga Johnsdotter, døypt i Hafslo 27.4.1760, kan vera identisk med kona til gardbrukar Erik Kjeldson på Hopperstad i Vik i Sogn??Eg takkar hjarteleg på førehand for alle gode tips eg kan få med å løysa desse flokene!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg ønskjer i kveld å blåsa litt støv av dette problemet, som vart lagt ut for snart tre år sidan.Eg står framleis heilt utan spor etter denne huslyden. Skule-namnet er usedvanleg sjeldant, men ein eller annan stad må dei jo ha gjort av seg...?Eg vonar at einkvan dreg kjensel på desse folki og kan hjelpa meg løysa denne gåti?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Kva med den 'Schule og hustrue' som i 1762 (ekstraskatten) er almisselemmar, og er nemnt mellom strandsitjarar, husmenn og innerstar i Joranger sokn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Jo Rune for interessant innlegg. Etter nærare vurdering kan det sjå ut som du har rett, sjølv om det synest svært so underleg at eit ektepar var almisselemmar berre vel 40 år gamle! Mistanken vert styrkt av at ''Skule-Brita'' vart gravlagd i Hafslo i 1780, 54 år gamal!Men kvar vart det av borni deira?Det er vonlaust at kyrkjebøkene for Hafslo er so ufullstendege for so store delar av 1700-talet...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Jeg vet ikke hvor Ingvald Jonsen kom fra, men har en mulig kandidat.Den 13. juni 1715 ble det holdt skifte etter Jon Johannesen øvre Ljøsne i Lærdal (1630-1715), som med andre kona Rannei Håkonsdtr. Øye (1647-1721) etterlot fire barn som alle var gifte og myndige, den eldste het Ingvar Jonsen. I følge Lærdal bygdebok tjente han på Mo i Lærdal 1701 og var da 24 år - født 1677.Da jeg i sin tid noterte fra skifteprotokollene for Indre Sogn skrev jeg (Molland?) ved navnet hans uten at jeg i dag kan forklare hvorfor. Kanskje det kan stå noe mer i skiftet om hans bosted? Molland er jo en gard i Hafslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Terje for eit svært so interessant innlegg. Eg har vore inne på tanken om denne Ingvard Johnson før, og når eg no ser på saki på ny, er eg ganske so overtydd om at du har rett, Terje! Ingvard i Lærdal vart Ingvald i Luster, på same vis som Samuel i Lærdal var Salomon i Luster - lokale variasjonar i namn som eg ikkje har forklaring på. Men at Ingvard Johnson frå Ljøsne er Ingvald Johnson, som ei tid budde på Molland før han flytte til Melheim, vert underbygt av namnet på eldste dotteri til Ingvald: Rannei Ingvaldsdotter (1710-1761) som då er oppkalt etter bestemor si i Lærdal!So eg trur me kan seia at eit nytt stort problem med dette er løyst, og eg kan ikkje anna enn å vera svært so nøgd!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg står framleis fast når det gjeld å finna lagnaden til dei to borni i denne huslyden:* Inga Skulesdotter, døypt i Hafslo 20.8.1747* Peder Skuleson, døypt i Hafslo 28.6.1750Det finst knapt nok nokon i heile Noreg i 1801 med Skule som farsnamn, so kvar i all verdi kan desse søskeni ha gjort av seg?Eg takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.