Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gry Vibeke Ertvaag

[#15564] Arkiv over svenner?

Recommended Posts

Guest Gry Vibeke Ertvaag

Min tippoldefar var bakersvenn i Drammen. Noen steder omtalt som baker, andre steder 'bagersven'. Er det noen som vet om det finnes et register /arkiv el.l over de som fikk svennebrev? Er dette isåfall intakt og mulig å få informasjon fra? Mvh. Gry Vibeke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

I byer flest er håndverkerne organisert i laug, og dermed blir laugsarkivene er gullgruve for dem som søker etter svennebrev. Laugsarkivene er imidlertid privatarkiv og finnes kun delvis bevart i f eks stats- og byarkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Takk for hjelpen! Mvh. Gry Vibeke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Idar Loe

Tidspunktet for din forfars bakergjerning er ganske viktig i denne sammenheng. Arbeiderbevegelsen har også arkiver omkring sine medlemmers gjøren og laden. Også bakere. Svenner og læregutter. Lauget ble etter hvert et forum for de som var mestere. Eller om du vil: de som hadde 'løst ut sitt mesterbrev'. De hadde nemlig rett til å ansette svenner i sin tjeneste. Og ut ifra gitte betingelser også ta inn læregutter. Men, mest fordi disse bestemmelsene var regulert i lovs form, var det ofte byens politimester som var formann i 'lærlingenemda'. (Betegnelsen finnes med ulike navn på ulike tidspunkt!) Det eksistere derfor mange svennebrev rundt om i Norge som er undertegnet av selveste politimesteren i byen! Men andre varianter finnes. Litt avklaring ligger i om det var før eller etter forrige århundreskifte din forfar fikk sin attest, - og vet du om han fikk sin opplæring i Drammen, eller i en annen by?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Hei Idar og takk! Min tippoldefar het Ellev Olsen, jeg har flere innlegg om ham...:) 1. Født i Asker 10.feb.1821 2. Konf. i Røyken 1836. 3. 1845, gift med første hustru, alle første barn født i Lier. 4. 1865, som enkemann, giftet seg på nytt, Eiker, fire 'nye' barn. Trolig hele første familie død. Ft-1865 sier 'bagersvend'. 5. Ft-1875, bodde på Lysagereje, Eiker. 6.Død, Bragernes 1898, gravlagt Strømsø. 7. Ifølge min mormor skal han ha vært baker hos Pedersen i Øvre Torggate i Drammen. Går ut fra at han ikke har oppholdt seg andre steder.Han må ha blitt svenn før 1865. Mvh. Gry.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Idar Loe

I følge Norsk Baker og Konditorforbunds 60 års historie: 'Natt - demring og dag' utgitt i Oslo 1952, ble Bagersvedenes Forening, Drammen, stiftet i 1894. De var aktive frem til 1906, og ble reorganisert i 1909. Om den første foreningens arkiv er i behold vet jeg ikke, men det kan være verd et forsøk om det finnes et byarkiv i Drammen. Eller om LO/Samorg på samme sted har tatt vare på gamle protokoller. Et lite spor kanskje? - Til å gi litt flere opplysninger om tidligere slektsmedlemmers liv og lagnad.Lykke til videre.Idar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Takk skal du ha Idar! Mvh. Gry VIbeke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.