Jump to content
Arkivverket

[#15600] Oberst Balhtazar Meitzner, død av kolikk i krigen mot svenskene.


Guest knut fasting

Recommended Posts

Guest knut fasting

Balthazar Meitzner d. Trondhjem død 23.11.1718. Han skal nedstamme fra en teolog i Wittenberg (kilde: Henrik Sommerschild) Kjenner noen til obersten og denne bakgrunnen ?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg finner ham ikke i Olai Ovenstads verk Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, I-II. Men det ble sendt mange (ny)vervede offiserer fra Danmark til Norge i løpet av årene 1710-1718(-19), som både fikk en brå død og dessuten mangler hos Ovenstad. Men de danske offisersbiografiene burde ha ham med, kanskje. Det finnes garantert en omfattende faglitteratur og teologene i Wittenberg, men slik litteratur er kun sporadisk tilgjengelig i norske biblioteker. Men en reise til Lutherstadt Wittenberg og dets universitetsbibliotek kan anbefales.

Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Han er nevnt av Johan Wilhelm Klüver: Krigen Nordenfjelds 1718. Sammesteds ankom (1717) vor nye Oberste, Baltzer Meitzner, fra Dannemark, en meget ferm og martialsk Mand, som udi Bataillen ved Gadebusk 20. desember 1712 havde især signaliseret sig, sammeteds stærk blesseret og fangen af en svensk Cornet, malhonnet tracteret, som tog ham paa Valstædet hans Guldbørs, Uhr og Sølvkaarde fra, og lod ham halvdød ligge paa Jorden blant de døde, og efter indstændig Bøn ei vilde hielpe ham af Stedet, men sagde: du kan ligge Juta Tiuf.Han må jo også ha etterslekt ?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Dermed var Meitzner i dansk tjeneste fra senest 1712 og derfor skal det være en biografi over ham i de danske offisersbiografiene (Hirsch). (Det finnes også monografier over slaget ved Gadebusch der også offiserene er nøyere omtalt.)

Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Det står faktisk litt om Baltzer Meitzner i Ovenstads Militærbiografier: F. ca 1655. Faren var toller i Fr.hald. B.M. tjenestegjorde 1696-97 i Flandern som pr.lnt. ved batj.en av Prins Frederiks regt. Kpt. 1701. Sek.maj. ved Ribe stifts nasj. inf.regt. 1704. Obl. ved Viborgske nasj. inf.regt. 1712. Utmerket seg ved slaget ved Gadebusch s.å. Oberst fra 19/1 1714. Chef for 1. Trondhj. nasj. inf.regt. fra 16/3 1717. Død 23/11 1718 i sitt 63. år og ble 'nedsat i Kirken (i Trondhjem) i Justitz Raad Abraham Drejers Gravsted i Een Liigkiste af Fyrretræe'. Gift med Magdalena Pain (Pein, Peine) fra Krempe i Holsten. Hun døde 16/1 1751 i Trondhjem. Meitzner, Christian. Sønn av oberst Baltzer Meitzner. Sies i aug. 1717 å ha stått som kadett i 3 år. Sel.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Selbuske komp. 11/8 1717. Kom senere til Overhaldske komp. Redusert fra 1/11 1720.Så langt Ovenstad.Iflg Personalhistorisk Tidsskrift 2-2, ble Christian født 7/12 1705 i Balle ved Bresten kirke i Nørre Jylland. Han var premierløytnant v/Gen.major Dombroks reg. i Rendtborg.Iflg. samme kilde hadde B.M. også datteren Sophie Christine født 13/8 1700 i Ballabye ved Bresten kirke, Nørre Jylland, død 12/10 1747 i Trondheim, gift 23/5 1719 i Trondheim med oberstløytnant, amtmann i Finnmark, Peter Schnitler, født 17/1 1690 i København, død 21/1 1751. De har en meget stor etterslekt, der mange heter Balthasar til fornavn.Oberst Baltzer Meitzner skal ha vært sønnesønn av Baltazar Mitzner, en berømt evangelisk lærer i Wittenburg.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det var fint du oppklarte dette, Sølvi, for jeg har oversett ham hos Ovenstad. I Ovenstads privatarkiv (i Riksarkivet) ligger Ovenstads 'rulleblad' eller personalkort. Her finner leserne de kildene som er anvendt i militærbiografiene.Problemet blir da å finne dokumentasjon for -- og forklaringen på -- at en teologsønn fra Wittenberg ble toller på Halden.

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...
Guest knut fasting

Balthazar Meitzner finnes ganske riktig hos Hirsch, men der er ingenting om hans foreldre.Hvem er så denne tolderen i Halden og hans familie?E.A.Tomle:'Hendes (nemlig Sophiæ Christinæ) Farfader har først boet paa Wigssideni Bahuus Lehn, men efter dets Aftrædelsse fløtted derfra, og blev tolder i Fridrichshald.....Hendes Olde Fader har været den berømte Evangelliske Lærer i Wittenberg, Doctor Baltazar Mitzner,.....'Kan noen bidra til et svar på Tores spørsmål i nr. 9 ?

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
Guest Iver Mosvold

Men Johan Brygger har kone og familie i Hamre (FT1801 Lenke ). Og det ser ut til at Mathea har både eldre og yngre halvsøsken som er født innenfor ekteskap. Så dette er nok klassisk militær utenomektskapelig historie.IM

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Ja, og det var de fortsatt i 1801. Men Anne Karen og Karen Cecilia er neppe identiske. Slektninger er de nok, - kanskje sågar søsken, - desto verre !!(Er det forresten LEUCH vi ser etter ?) IM

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

-Trekker tilbake påståeligheten i siste innlegg om at Anne Karen og Karen Cecilia ikke kan være identiske (og dermed også min moraliserende antydning om militær usømmelighet). Vossa-presten kan jo ha rotet med barnets morsnavn.. Men hvordan skal man tyde (Lenke innlegg 13) det som står mellom ANNE KAREN og LÖCHS ved dåpsinnførselen i 1792? Det er vel et egennavn ??Den kryptiske parentesen i forrige innlegg tok utgangspunkt i at kanskje Knut visste om en tidligere forbindelse mellom enten Leuch/Løch eller Brygger/Brügger på den ene siden og Meintzer, på den andre siden. - Og at dette kunne forklare hvorfor Mathea var fosterbarn hos Meintzer på Voss, men så er vel neppe tilfelle (?).Ellers er det jo to noe overraskende forhold dersom Mathea er født innenfor ekteskap: - . Fadderne ved dåpen i 1792 er vel stort sett folk fra allmuen Hele den øvrige Brygger-familien (Mor-far-og barn) er trygt samlet på i Hamre i 1801. Hva skulle da tilsi at Mathea (alene) skulle være forsterbarn på Voss ?IM

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Löchs (genetiv) anvendt på Anna Karen tyder vel på at dette uleselige navnet (som begynner med L og slutter på ..tia) også kan være siktet mot ANNE KARENS opphav eller henne selv, men vel ikke på barnet (Mathea). Lucie (eller Lustia) er godt forslag.Men dette forsterbarnet ble da også konfirmert på Voss (Vossevangen, - dog ikke Opheim): [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=96&filnamn=Kf12351780&gardpostnr=3629&personpostnr=3629&merk=3629#ovre>Lenke i 1808.I kirkeboka er står hun først blant jentene (som den eneste jomfru -hehe-) (Spalte 2:

Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Jeg har 2 kandidater til å være Johan Friderich Brygger/Brügger i basen:1) Johan Fridrich Brygger, 1674 - , med foreldrene Ole Jørgensen og Eva Marie Segelche, og2) Johan Friderik Weinmann Brügger, 1656 - ,g.m. Karen Cecilie og med foreldrene Hans Andreas von Brügger og Karen Marie Tuchsen.; o} knut f

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Barnefaren ved dåpen på Voss (Opheim) i 1792 (Lenke i innlegg 12)har da visselig WEISMAN som mellomnavn. I så måte er dette en meget sterk indikasjon på at kandidat nr.2 (i innlegg 23) må pålegges farskapet til vår Mathea.(Om ikke også Ole Brygger/Eva Segelcke også har også har et WEISMAN-navn å hoste opp på sin Johan Friderich, - som vi vel ikke vet noe mer om enn at han fikk sin hjemme-dåp stadfestet i Hosanger 12.apr.1764.)IM

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.