Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigmund Hanslien

[#15612] Lendmann Guttorm Snerill

Recommended Posts

Guest Sigmund Hanslien

Jeg ser det er så mye 'tung' ekspertise som er inne på dette forumet, så jeg våger meg på med et spørsmål som går litt utover vanlig slektshistorie. I Kong Sverres saga er det nevnt en Guttorm Snerill som var lendmann under Kong Magnus Erlingsson og som fall i slaget på Kalvskinnet i året 1179. Når jeg søker i O.Ryghs Norske Gaardnavne finner jeg at garden Snerle i Vågå tidligere er blitt skrevet 'Snirill' og jeg finner ingen andre gardsnavn som ligner ellers i landet.Så spørsmålet er: Er det noen som kjenner til hvor denne lendmann Guttorm Snerill hadde sin hjemstavn og om det evt. kan knyttes noen forbindelse til Snerle i Vågå?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Kjennes en Lodvar, og hans slekt, som bodde på gården Snerle (Snerill) i Vågå?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Hanslien

Knut,Ja, jeg har også en Erik Lodvarson på Snerle, sønn til Lodvar Erikson på Slette i Heidal. Men disse var født på 1500-tallet 'Min' Guttorm Snerill levde 400 år tidligere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Den nevnte lendmann, Guttorm ?(s)son Snerill, d.1179 (ref.: Kong Sverres saga), kjenner man til eventuelle etterkommere? Mao. har man muligheten til å fremsette en anerekke med det forbehold at den ikke kan dokumenteres i dag?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Hvis der skal være noen mulige muligheter i dette temaet, vil vel svaret ligge i gårdshistorien.Spørsmål:Hvor langt tilbake kjenner man gårdshistorien for Snerlegårdene - navn på en birkebeiner som overtok?Fra ISBN 82-91080-08-9, 3.2. Lendmenn, årmenn, sysselmenn og lensmenn fra ca. 1160 til 1662, hentes følgende uttdrag:'Men begge disse representanter for sentralmakten/kongen, dvs.lendmenn og årmenn, arbeidet parallelt, tildels med de samme oppgavene, og også med uklare kompetanseforhold seg imellom. Det var antakelig kong Sverre som satte ordningen noe mer i system og innførte sysselmannsombudet, som fortrengte både lendmenn og årmenn. Sverre hadde jo, før slaget på Kalvskinnet i 1179, sagt til sine birkebeinere at nå måtte de seire i slaget, og den birkebein som drepte en lendmann i slaget skulle få overta lendmannens stilling. På Kalvskinnet falt da også en rekke lendmenn. Kong Sverre og de etterfølgende kongene rekrutterte ellers sysselmennene fra kongens hird'.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Sigmund. Da jeg er gift med ditt søskenbarn Randi, kunne det være greit å få din email-adresse. Hilsen Helge H. helge.haa@tiscali.no . .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Kan det ha kommet noe nytt siden 2004 om slekten(e) til snerle(Snerill)?Jeg har notert at Lodvar Eiriksson på Slette i Vågå pr. 3. juni 102 eide 1 hud i Snerle, som ble delt mellom sønnene Eirik(Erich) Lodvarson slette og Ola Lodvarson slette.Erich Lodvarson Slette vvar også på tidlig 1600 tallet eier av 1 hud i Horgen i Heidal og 2 schind i Holbøe.Er det noen som kjenner til hvem Lodvar Eirikson på Slette var gift med og hvem hans sønn Erich Lodvarson Slette var gift med?Engebret Hougen refererte i et par linjer i en av sine bøker om Horgen-Snerle-Solgjemætta, men den ble ikke utredet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Beklager. Jeg må rette årstallet til 1602

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.