Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Aase R Sæther

[#15648] Dødfødde i Bergen

Recommended Posts

Guest Aase R Sæther

Finst det eigne protokollar for dødfødde i Bergen? Tida det dreiar seg om, er ca 1882-1910, og dei av familien sine born som er med i basen over døypte, er skrivne i ME.Bakgrunnen for spørsmålet er berre ein kuriositet; det hadde vore interessant å etterprøve ein historie i familien om eit bergensk ektepar (slektningar av oss) totalt fekk 16 born, alle gutar, men av dei skulle vere 3 dødfødde tvillingpar. Ein så stor overvekt av gutar i ein familie ville vel gjerne ikkje vere nokon rekord, men i alle fall, som sagt: ein kuriositet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Registreringen av de dødfødte varierer. Fra 1820-tallet står de jevnt over i egne kolonner. Det ble nok etter hvert et poeng at de som ikke var registrert som født/døpt, heller ikke skulle registreres som døde/begravde, da det ville gi feil i statistikken.Reglene for føring av kirkebøker etter 1877 er gitt i kongelig resolusjon 13. juli 1877, den er gjengitt hos oss: Lenke'2. For de levendefødte Børns Vedkommende, der dø udøbte, kunne Navn-Rubrikerne i Afdelingerne A og E anvendes til en Notis om, at Barnet er død uden daab.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Konklusjonen er dermed at desse eventuelle tvillingpara ikkje vil vere registrerte nokon stad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Konklusjonen min er at du burde sende oss navnene på foreldrene, slik at vi kunne se i vårt relativt omfattende kildespekter om vi kan finne en løsning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Det er no gjort i ein e-post, sidan ekteparet har fleire barneborn i live, vel eg å holde dei 'i skjul' inntil vidare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.