Jump to content
Arkivverket

[#15657] Spinnehus/strømpehus


Guest Solfrid Therese Henriksen

Recommended Posts

Guest Solfrid Therese Henriksen

Leter etter 'strømpehuset' Det har blitt meg fortalt at dette var et bordell, antaglig i Kristiania/Oslo. Men av teksten under kan det se ut som at det heller var navnet på stedet man kom etter å ha blitt straffet for f.eks. bordellvirksomhet.http://home.online.no/~fndbred/barnef.htm'Også de som vanket på horehus utsatte seg for straff. Menn som var kommet dit for å tilfredsstille sine lyster, fikk 8 dagers fengsel første gang og det dobbelte ved gjentakelse. Kvinner som var på horehus for å drive utukt, derimot, skulle straffes med 'kagen' - byens skampel, der lovbrytere ble bundet og pisket (avskaffet i Norge i 1842) eller settes i spinnehus. I 1842 ble straffen avskaffet for menn, mens den først ble helt avskaffet for kvinner i 1902.'Noen som kjenner til noen spinnehus som var i virksomhet frem til 1902? Solfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Kan det ha vært Landsfengsel for kvinder i Storgade 33 i Kristiania.Det er et sted i Oslo hvor nå bare muren står igjen som et minne hvor det var noe for kvinner. Jeg kan ikke huske navnet på stedet, men det er i nærheten av Youngstorvet/Centrum kino (Storgata?). 'Restene' eller stedet ble revet for ikke så mange år siden.Er det noen andre som har bedre hukommelse enn jeg?

Link to post
Share on other sites
Guest Kirsten M. Holerud

Hei Berit. Stedet i Storgata het Mangelsgården. Det ble visstnok senere fattighus. Forfatteren Frederik Parelius' hovedverk 'Drift' handler om en ung pike som havner på Mangelsgården. Den beskriver også de prostituertes forhold inntil den offentlige prostitusjon ble avskaffet i 1884. Det gikk bra til slutt. Mvh Kirsten

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Mener bestemt at Mangelsgården eksisterer i dag som gamlehjem eller sykehjem, så den kan det ikke være. Nei, det stedet jeg mener hadde noe med straff å gjøre.

Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Mangelsgården (jeg mener å ha sett at det ble kalt 'Prinds Christian Augusts minde' eller noe i den duren også) ligger nesten helt øverst i Storgata, og jeg har for meg at det er dagsenter for eldre (eller noe i den duren) i dag.

Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

I etterordet til Gyldendals 1999-utgave av Chr. Krohgs roman 'Albertine' finnes det et meget interessant etterord, som bygger på Aina Schiøz' hovedoppgave i historie 'Prostitusjon i Christiania ca. 1870-1890. En sosialhistorisk undersøkelse'. Her er det nevnt at straffen for overtredelse av forskrifter og bestemmelser for offentlige fruentimmer var innsettelse i Tvangsarbeidsanstalten (Prinds Chr. Augusts minde, også kalt Mangelsgården).

Link to post
Share on other sites
Guest Solfrid Therese Henriksen

Takk for svar. Men hva var et spinnehus? Var det mange av dem i Oslo eller på Østlandet? jeg tenker da på slutten av 1800-begynnelsen av 1900. Solfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Fra Store Norske leksikon:Spinnehus, gammel betegnelse for tukthus for kvinner, egentlig fattighus og tvangsarbeidshus, senere straffeanstalter. Arbeidet bestod bl.a. i spinning og veving.Oslo Byleksikon (fra en laaang artikkel!):Stiftelsen Prinds Christian Augusts Minde ble opprettet 1809 og kjøpte Mangelsgården i 1812. ---- De elegante interiørene ble etter hvert sterkt redusert. Det kom 'spinderi, veveri og stenhuggeri' i stedet.Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Litt mer fra byleksikonet:Mangelsgården lå i Storgata 36. Det står at i 1898 ble sykestuen nedlagt, da arbeidsanstalten trengte lokalene til eget bruk, så det er mulig at den eksisterte i 1902 også.Mangelsgården i 1900: LenkeI Storgata 33 lå Tukthuset, som Berit skrev om. Det var egentlig opprettet som en sosial stiftelse til bekjempelse av tigging og løsgjengeri,en industriell tvangsarbeidsanstalt for arbeidsføre fattige og en disiplinær læreanstalt for vanartede barn og dovne konfirmanter! Tukthuset hadde tekstilverksted, tobakksspinneri, garveri, fargeri, steinhuggeri m.m. Det var også en 'Daarekiste' der. Fra begynnelsen av 1880-årene gikk det over til å bli et kvinnefengsel. Det står et bilde av tukthuset i byleksikonet. Bildet er tatt i 1910.Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Hmm... kan tukthuset være den store, skitne, triste, gamle (og forlatte?) murbygningen som står ved siden av Mangelsgården i dag?

Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Nr. 35218 på den lenken til Digitalarkivets 1900-telling i Mangelsgården er broren til min tippoldefar... Laila

Link to post
Share on other sites
Guest Tove Tjøstheim Eek

Er det noen som vet hvor lenge Prins Christian Augusts Minne ble brukt som fengsel, en av min bestefars kusiner skal ha bodd på Prins Christian Augusts Minne ved 1920-1930 årene , fikk inntrykk at det da var å betrakte som et gamlehjem eller noe i den retning.

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Til Tove.Det stemmer nok det! Prinds Christian Augusts Minde har hatt mange aktiviteter:Fra Oslo Byleksikon:'1860 flyttet Alderdoms Hvile inn i den nyoppførte fattigstuen på Kroghstøtten. ------- 'Fra 1915 ble Prinds Christian Augusts Minde arbeidshjem, samt pleiehjem for eldre og syke.' ------- 'Prinds Christian Augusts Minde bo- og aktivitetssenter holder nå til i en institusjonsbygning bak Mangelsgården.'Til Andreas.Om Tukthuset:Hovedbygningen ble revet i 1938. Den lå omtrent der hvor Brugata kommer ut i Storgata, men på det andre siden av gata, altså ikke på samme side som Mangelsgården, som ligger nærmere Legevakten.Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Laila! At jeg ikke tenkte på at tukthuset lå der du beskriver - der ligger nemlig Tukthuskvartalet i dag - rett over gaten for Gunerius. Det finnes faktisk rester av den gamle muren til tukthuset - tvers igjennom Sentrum politistasjon i Tukthuskvartalet.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.