Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Vidar Øverlie

[#15678] Svend Grubbe, d. 1761 Grytten, Rauma

Recommended Posts

Guest Vidar Øverlie

Søker opplysninger om foreldrene til Svend (Perderson eller Iverson) Grubbe, født ca. 1700. Begravet 22.11.1761 i Grytten, Rauma.I Romsdal Sogelags årbok for 1925 skrev O. Olafsen følgende:'I 1735 sees Svein Iversen Grubbe at være Gjæstgiver paa Veblungsnes. Han paastod at have faaet Tiladelse hertil af Jerverkseieren paa Lesja. Han optog et Tingsvidne herom dette Aar.'Samme sted nevnes det at Svend Grubbe var i strid med Anders Monsaas om retten til å drive gjestgiveri i 1743.Gjestgiveriet lå på Veblungsnesset like nedenfor gården Veblungen.I matriklene for 1748, 1751 og 1754, Wolds Otting, under gården Weblungen er Svend Grubbe nevnt. Hans Holst var eier av gården. I matrikkelen for 1757 er Svend funnet som en av brukerne under gården Næss i Romsdals fogderi. I tiende manntallet for 1762 (etter hans død?) er også Svend funnet under gården Næss i Romsdals fogderi. Svend var fadder til sitt barnebarn Sigri og til Ole Mariusøn Næsses barn i 1760 i Hen kirke.Gift 23.04.1732 i Grytten, Rauma med Anne Marie Erntsdatter Tønder, født ca. 1702 i Trondheim. Død 20.04.1784 i Kristiansund. Jeg har opplysninger om foreldrene hennes.Barn - Svendsen Grubbe, Ernst Peter. Døpt 19.07.1733 i Grytten, Rauma. - Svendson Grubbe, Harder. Døpt 11.03.1735 i Grytten, Rauma. Død 24.03.1805 i Kristiansund. - Svendsen Grubbe, Lars. Døpt 08.06.1737 i Grytten, Rauma. - Svendson Grubbe, Morten. Døpt 02.06.1739 i Grytten, Rauma. - Svendsdatter Grubbe, Martha.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Salem aleikum. Etter mine opplysningar var Svend Pedersen Grubbe utdanna hattemakar. Kona hans heitte Anne Marie, og ho var datter av Ernst Petersen (ikkje Tønder), kjøpmann i Trondheim, og Marie Hardersdt Holst.Eine sonen deira kom til Kristiansund, Ernst Peter Svendsen Grubbe (-1774), der han var kjøpmann og bakar, gm Anne Sofie Lyders.Ein annan son kom til Sunnmøre, nemlig Lars Lobitz Svendsen Grubbe (1737-1824), som i 1760- og 70-åra var kjøpsvein for William Gordon i Kristiansund fleire plassar på Sunnmøre. I Herøy 1778 ekta han Sara Dortea Nicolaisdt 'Gisløw'. Han fikk to barn før ekteskapet og minst eitt med kona. 1815 er det opplyst at han var utdanna malar. Han budde på Torvnes, bruksnr 13 under gnr 40 Nautøya i Herøy. Lobitz-namnet gir kanskje ein peikepinn om faren Svend sitt opphav/slektskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Bjørn, tusen takk for nye opplysninger. Etter å ha lurt i 30 år på hva slags kar denne Svend Grubbe var så er det veldig kjekt å motta nye opplysninger. Har du noen referanser til opplysningen om at Svend var utdannet hattemaker og hva er bakgrunnen for at du nevnte at svigerfaren ikke var Tønder? Hvor utdannet man hattemakere omkring 1720? Hvor har du Lobitz navnet fra? Er det noen som kan indikere hvor et slikt navn kan ha sitt opphav?Dette ble mange spørsmål, men jeg håper noen kan bidra med opplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Lars Grubbe kalte seg sjøl Lars Lobitz Grubbe, og eg skal komme tilbake til denne Lobitz-/Lobes-problematikken ved eit seinare høve.Dei andre opplysningane har eg delvis fra bibliotekar Anders Welle i Harstad, som sjøl stammar fra Svend og Anne Marie; han er ein kritisk granskar, så i utgangspunktet er det all grunn til å lite på dette. Hattemakaropplysninga skriv seg kanskje fra Ola Holst: Norske hattemakere, eventuelt fra Tore Vigerust sitt skrift Trondhjems borgerskap 1680-1730 (ikkje på internett), eit skrift eg ikkje har, dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Takker for opplysninger. Ser frem til mer innformasjon om Lobitz-/Lobes-problematikken senere.Jeg vil prøve å kontakte Anders Welle som må være en fjern slektning da vi har felles aner i Svend og Anne Marie.Da jeg for tiden bor i utlandet og ikke har tilgang til de kildene som det blir referert til hadde det vært hyggelig om noen har mulighet til å gjøre et oppslag i Ola Holst, Norske Hattemakere og Tore Vigerust sitt skrift Trondhjems borgerskap 1680-1730.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg kan jo godt slå opp i min egen bok for denne gangen, men jeg vet ikke helt hva dere er på jakt etter. Boka inneholder bl a borgermanntall 1714-15 (her nevnes Jens Grubbe), borgermanntall 1722 (ingen Grubbe) og skattemanntall 1729-30 (ingen Grubbe).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Hei, Tore. Slik jeg forstod Bjørn mente han at opplysningen om at Svend Pedersen Grubbe var utdannet hattemaker enten kom fra ditt verk eller fra Ola Holst sin bok om Norske Hattemakere. Svaret ditt kan tyde på at vi kanskje kan utelukke din bok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ja, det høres mere ut til å være fra Ola Holst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Men Ola Holst sin bok om Norske hattemakere er kanskje ikke så lett tilgjengelig. Skulle noen ha den stående i bokhylla så hadde jeg selvsagt blitt veldig glad for et lite oppslag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Joda, eg gjør gjerne oppslag, for no har eg funne skriftet, som heiter 'Norske parykkmakere' (Ola Holst, 1996)! Og der står ingen Grubbe. Holst skal også ha gitt ut eit skrift 'Norske farvere', men 'Norske hattemakere'....???I alle fall: Opplysninga om Svend Pedersen Grubbe si utdanning som hattemakar må komme ein annan stad fra, for eg har ikkje funne på det sjøl. Så er vel kanskje Anders Welle kilda? Kan noken oppe i Harstad lokke han ut på nettet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Bjørn, jeg takker og bukker for hjelpsomheten. Det er neppe noen tilfeldighet at du hadde registrert en av Ola Holst sine bøker i forbindelse med Svend Grubbe. Det er vel bare et oppslag i boka om Norske parykkmakere som igjenstår før vi har sjekket de fleste variantene.Jeg har heller ikke klart å finne epost adressen til Anders Welle. Dersom noen ønsker å kontakte meg direkte kan jeg nås på oeverlie@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

I meldingen ovenfor mente jeg selvsagt oppslag i boka om Norske garvere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eller 'farvere'... Eg klarer ikkje å spore opphavet til Svend Pedersen Grubbe, men eg ser jo at det 'kryr' av folk med dette etternamnet i Norge kring 1700. Dømmer vi etter namna på barna, ser det ut til at han var gift over sin stand.Lobes/Lobitz: Lars Lobitz Svendsen Grubbe må vere oppkalt etter den Lorentz Lobes som sist i 1730-åra ekta ei datter av verkseigaren på Lesja, Ziegler. Denne Lorentz kan vere lik Lars (fødd 1699 eller 1700), son av presten Johan Lobes i Haltdal. Ein Lorentz Lobes fra Trondheim var 1760 kjøpsvein på Tyskholmen i Borgund for Co Eeg & Ord (Molde). Lykke til vidare med Grubbe-leria!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Verken Ola Holsts 'Norske farvere' eller 'Norske parykkmakere' inneholder den ønskede referansen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det føles godt å ha et brukbart bibliotek - -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Tore, takker og bukker. Tjaaa, da må jeg se å få kontakt med bibliotekaren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Bjørn, nå skjønner jeg ikke hvor du har dine opplysninger fra. Vi har sjekket alle de skriftlige kildene du nevnte. Siste håp var en hyggelig telefonsamtale med Anders Welle i kveld, men heller ikke han hadde noen håndfaste opplysninger om at Svend skulle ha vært utdannet hattemaker eller noe om hans opphav. Har du eller dere andre noen flere forslag?Hvilke kilder har du som viser at sønnen Lars også brukte navnet Lobitz? Jeg har bare registrert han som Lars Svendsen Grubbe eller Grabe (1801).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg siterer etter Bjarne Rabben: Herøyboka, Gardar og folk II (1963) side 528 (bnr 13 Torvnes uder gnr 40 Nautøy):''1778-1831 Lars Lobitz Svendsen Grubbe, Kristiansund N, 1737-12/4 1824 g 1778 Sara Dortea Nikolaisd. Gisløw (Gjerløw?) ....-13/4 1839.''Eg reknar med at Rabben har namna fra kirkeboka. Etter eigne avskrifter svarte Lars Grubbe 'fra Christianssund' handelsskatt i Borgund 1766-68 og i Herøy 1769-71 (Flåvær, for William Gordon). Hattemakarmysteriet står derimot enno uløyst. Grunnen til at eg har notert ned disse opplysningane om Lars Grubbe, er at han virka som kjøpsvein på Sunnmøre då britiske kjøpmenn prøvde å skyve dei lokale borgarane ut av fiskehandelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Takker for opplysningene, Bjørn.Jeg har nå fått innformasjon om at det i Ola Holst sin bok om Norske farvere er nevnt en Peder Grubbe fra Christiania 'Tok borgerskap i Bergen 1850'. Dette er selvsagt ikke en kandidat til å være Svends far da Svend døde i 1761.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Fra Anders Welle har jeg fått opplyst at det var en Jakob Jakobsen Grubbe i Børsa i Trøndelag på 1600 tallet. Han skal være omtalt i Danmarks Adels Årbok. Det er mulig at han kan ha hatt noen barn som kan ha hatt tilknytning til Svend Pedersen Grubbe. Er det noen som kjenner til denne Jakob Jakobsen Grubbe og eventuelle barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Han må isåfall stå under Grubbe i DAA, som jeg dessverre ikke har privat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Denne listen inneholdt stor sett bindnummeret. Bakerst i hver årbog av DAA står en mer komplett fortegnelse med sidetall også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Takker for opplysningene fra Tore og Ole.På DIS-Danmark sitt nettsted fant jeg en som har indikert at han kan være villig til å gjøre oppslag i Danmarks Adels Aarbok. Har spurt om han kan hjelpe meg og venter nå på hans respons.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Jeg har fått hjelp fra to hyggelige danske slektsgranskere til å gjøre oppslag i Danmarks Adels Aarbok, men der finnes det ingen Jakob Jakobsen Grubbe i Norge.Derimot har jeg kommet over en trykksak som nevner en Jakob Jakobsen Grubbe som var lensmann på Utstein kloster g.m. Hilleborg Daae Æansdotter f. 1618 på Tronhjemsgaard. Han skal ha vært sønn til Jakob Sivertson Grubbe til Røgle i Danmark. Så da får jeg prøve å finne ut om han Grubbe karen på Utstein hadde noen barn. Kanskje noen har et tips til meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.