Jump to content
Arkivverket

[#15693] Anne Marie Jensdatter Tømte (Aker/Nittedal).


Guest Øystein Lillegaard

Recommended Posts

Guest Øystein Lillegaard

Jeg har store problemer med å finne opplysninger om Anne Marie Jensdatter Tømte sin barndom og opplysninger om hennes aner. Det jeg har av opplysninger er at hun i 1810 ble gift med min tipp- tipp oldefar- Torer Iversen fra gården Moe i Nittedal. Torer var sønn av Hr Iver Olsen Kjølen og Marte Thorersdatter Tonsen. Torer Iversen var født i 1781 og han giftet seg med Anne Marie Jensdatter i 1810 i Nittedal. I kirkeboken for Nittedal er det skrevet Anne Marie Jensdatter fra Tømte/Aker. Torer Iversen døde i 1816 og Anne Marie giftet seg igjen med Jens Pedersen Løken i 1817. Jeg kan ikke finne Anne Marie i folketellingen for 1801 og jeg har kontaktet Digitalarkivet, de hevder at alt er innført. Jeg har også hatt kontakt med noen som har god greie på Tømteslektene i Aker og de har heller ikke opplysninger om noen Anne Marie Jensdatter som passer med henne. Kan noen hjelpe?

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Hun er nok fra Aker og hun står som enke når hun gifter seg med Thorer Iversen 04.08.1810, nærmere bestemt 'Enke Anne Maria Tømte af Aggers Sogn med Attest.' (Nittedal Mini 2 1779-1814 5/5 no.10 f.228a) De giftet seg forøvrig uten tillysning ifølge Kongl. Bevilling.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det var litt rart du ikke fikk hjelp, men i alle fall:Skifter i Aker: 09.05.1810 etter avdøde Gulbrand Christophersen gift med Anne Maria Jensdatter. Barn Christopher 13 år, Jens 10 år, Ellen Marie 15 år. (Protokoll 1804-1809 s.553, Tømte ødegård i Aker - ligger i Sørkedalen)

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk for hjelp så langt. Kan jeg spørre Geir om fra hvilken gård skiftet er hentet? Er det Tømte, altså slik at Anne Marie trolig var gift til Tømte? Slik jeg forstår det så er det en Tømte gård i Sørkedalen og en gård Tømte i Maridalen. Igjen Takk!

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Skiftet er fra gården 'Tømte ødegaard i Aker'. Dette skifet stod omtalt i en serie 'Skifter i Sørkedalen' i 'På Stubben' nr.1 1998, utgitt av Sørkedalen historielag. Ifølge Oslo Byleksikon er det to gårder som heter Tømte, det er også en beliggende i Maridalen, opprinnelig plass under Vaggestein. Tømte i Sørkedalen nevnes på 1600-tallet som en del av Bogstad, under Nordmarksgodset fra 1854. Denne ligger nordvest for Grøttumsbråten.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk til Geir! Slik jeg ser det nå så er det utelukket at den Anne Marie Jensdatter du fant Laila, at det kan være den samme som jeg søker. Jeg har lett etter de andre personene som nevnes i skiftet - (som da trolig må holde til på Tømte i 1801), men jeg har ikke funnet disse i 1801 tellingen. For meg ser det ut som om Tømte i Sørkedalen mangler og at Tømte i Maridalen finnes i tellingen.Er det noen som har tilgang til tellingen for Tømte i Sørkedalen i 1801?

Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Detta har je greie på... Anne Marie var var fra gården Bjertnes i Nittedal. ( Se Birger Kirkeby gårdshistorie for Nittedal ) I 1801 var hun gift på Gården Tømte i Aker/MARIDALEN ( ved Kapellet ) Nåv. navn Øgården. Maridalen ft. 1801 er tapt og det er en hodepine for oss som forsker der. Dette burde de vite i Digitalarkivet. Anne M sin mann Gulbrand døde i 1809, det store hungersåret, Gulbrand sin bror overtok bykselen og enka flyttet hjem til Nittedal. Jeg mange flere opplysninger om denne slekta.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk skal du ha Dag! Jeg regner med at jeg vil komme videre ved å låne bygdeboka til Birger Kirkeby. Men er interresert i alle opplysninger dersom du har noen utenom dette(olillega@c2i.net). Det ser også ut som om det er litt vanskelig å finne ut om det dreier seg om Maridalen eller Sørkedalen, men etter hva du Dag sier så må det være Maridalen. Digitalarkivet fortalte at de hadde lagt inn Tømte og forøvrig hadde de lagt inn alle data. De opplyste ikke om det du forteller, men de fortalte at de hadde vansker med å gå i 'dybden' på mitt spørsmål på grunn av få behandlere. Takk igjen!

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ved Gulbrand Christophersens begravelse 14.07.1809 står det 'Gulbrand Christophersen Tomte i Maridalen' (Aker Mini 10 1786-1809 13/13 f.363 b). At historielaget i Sørkedalen ikke har kjent til hvilken gård som ligger hvor, får være en ting, skiftet som refereres til er rellt nok. Det står forøvrig ikke så mye i Nittedals-boka om akkurat dette paret. Ved Christophers dåp 18.12.1796 står kun Tømte uten nærmere stedsangivelse, men ved Elen Maria's dåp 14.09.1794 står igjen Tømte i Maridalen (Aker Mini 10 1786-1809 3/13 f.82b). Så det skulle ikke være noen tvil om at Dag Brodin har rett og Sørkedalen Historielag tar feil med hensyn til hvilken Tømte gård det er snakk om.

Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Ja, for ordens skyld; det finnes to Tømte i Maridalen, Tømte under Vaggestein, som nevnes ovenfor (Gnr. 69, bnr. 2 i Aker) men dette er altså Gnr. 63 bnr. 1. Skiftet som nevnes var ganske rikt ( brutto 764 rdlr.) og vi finner ' I Dagligstuen 10 sølv Kandelabrer vægtig omtrent 20 lod ' (dvs. 3 kg) taksert til 40 rdlr. ' På loftet 10 tønder Rug = 80 rdlr. I Stallen 1 sort Vallak, 4 aar = 50 rdlr. 1 Hoppe, 7 aar = 40 rdlr. ' Iflg. Nittedalsboka s. 268 var Anne Marie datter av Jens Olsen Nitberg 1728-96 og Anne Enersdtr. Holm 1730-1807 Hun ble gift i 1793 med Gudbrand Kristoffersen Tømte og barn i første ekteskap var Cristopher og Ellen Marie nevnt ovenfor, samt Jens f. 22/9 1799. Disse tre barna overlevde faren. Jens er muligens den Jens Gulbrandsen som dør på Nordbye i Nittedal 1867, 70 år. Men Anne M hadde også tre yngre barn som alle ble gravlagt i Aker kirke den 1 Februar 1809, nemlig Anne Karine 6år, Christian 4 år og Marthe Marie 1 år. Det ville vært nærliggende å tro at disse barna sultet ihjel ettersom dette var midt under blokaden (Napoleonskrigen), men det rikholdige skiftet et drøyt år senere motsier dette, men det kan også ha vært epidemier som fulgte med hungersnøden. Hvem vet ? Sikkert var dette en stor tragedie og mannen Gulbrand døde selv et halvt år senere, ( Gulbrand C døpt 11.12.1757, begr. 14.07.1809 Aker ) Det ville være interessant å høre om hvordan det gikk med Anne M i hennes to senere ekteskap. hvor mange barn, husmann/selveier, når og hvor døde hun osv. Forøvrig gikk gården Tømte/Øgården ut av denne slekten i 1833 da den ble solgt til private etter å ha tilhørt kirken siden middeladeren.Fra 1908 er Kristiania Kommune eier.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Selv om det her altså er tale om en av Tømte-gårdene/-plassene 'i' Maridalen, kan det for orienteringens skyld være greit å se hva Erik Grøttum skriver om brukerne ved Tømte i Sørkedalen i 'Sørkedalens bosetningshistorie' på [url="http://home.chello.no/~egrttum/Tomte.htm>http://home.chello.no/~egrttum/Tomte.htm.Maridalen-Tømte ligger vel strengt tatt ikke /i/ Maridalen, men i linje øst for Liggeren og vest for Laskerud (Nittedal). Men tilknytningen til Maridalen (plass u. Vaggesten) er nok grunnen til at denne Tømte ikke er med i ft. 1801. Den tidligere plassen Finnevollen, som lå bare noen hundre meter unna, er nemlig med. Liggeren er f.eks. også med, i likhet med f.eks. plassen Lørenskog, som begge ligger lengre syd enn Tømte.(De angjeldende personer er forøvrig /ikke/ omtalt i Egil Collett Aabels 'Nordmarksfolk' (Grøndahl & Søn, Oslo 1985; der Tømte er omtalt s. 147-149).Mvh. R.C. (rc@heimr.net /

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk igjen for mange interessante og fine opplysninger! Jeg vet ikke så mye om Anne Marie, men kan fortelle litt om hennes andre ekteskap med Torer Iversen Moe (Bruker av gården Moe i Nittedal), som tidligere nevnt hadde hun ett tredje ekteskap med Jens Pedersen Løken (g 1817). Anne Marie giftet seg med Torer i 1810, han var sønn av en av de mest velstående menn i Nittedal gjennom tidene - Iver Olsen Kjølen. Iver var bruksfullmektig for Bernt Anker og kom fra Solør og var bruker av gården Haug. Iver hadde flere gårder i Nittedal og jeg kan nevne at Bernt Anker skrev en meget rosende gravskrift til Iver. (Se Nittedalsboka). Mor til Torer var Marthe Thorersdatter Tonsen (Ved Aker sykehus) og i tellingen for 1801 bor han på Tonsen. Denne slekten hadde vært på Tonsen gjennom mange generasjoner og en gren av slekten kom fra Ammerud. Anne Marie og Torer fikk barna Anne Carine ( 1811), Kristoffer (Dal) og Gudbjørg (1814). Anne Carine giftet seg med 1. Jacob Jensen Bjertnes og 2.Lars Amundsen Kirkebye Moe, hun var på gården Moe i Nittedal. Lars Amundsen blir i Nittedal kalt for ”Gammelordføreren” og Birger Kirkeby sier han var den mektigste mannen i bygda i ”forrige” århundre. Lars var ordfører i flere perioder. (Se hjemmsiden til Nittedal gullsmie).

Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Vi skal vel ikke bli for pedantiske om PLASSEN Tømte, ofte kalt Tømte-Nordmarka ligger i Maridalen eller ikke. Den var som nevnt først plass under Vaggestein, men ble senere innlemmet i Nordmarksgodset. Det er litt rart at en husmannsplass lå så langt fra gården (ca 1 km), men Maridalen har delvis vært en 'skogsbygd' på den måten at man ser at hvis en gård har hatt mange plasser har disse plassene vært tilknyttet skogsbruk eller annen bruksvirksomhet og ikke rent landbruk. GÅRDEN Tømte ( nå Øgården ) ved Maridalsvannet for å vende tilbake til Anne M, hadde for eksempel lite skog og bare en husmannsplass. Når de sultet under Napoleonskrigen var det jo ikke bare fordi korn ikke kom inn i landet, men også fordi man ikke fikk eksportert trelast og da særlig til England. Hverken gården eller plassen Tømte er altså med i ft. 1801.Håper det ble klart nå ? Forøvrig en stor takk til RCH Skogly for hans pionerarbeid med å digitalisere kirkebøker for Aker, se hans hjemmeside !

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg er litt i tvil om hvilken Tømte det dreier seg om her, er det riktig når jeg forstår det slik at det er to Tømte i Maridalen og en Tømte i Sørkedalen? Jeg forstår det også slik at dette er ikke den Tømte som omtales i boka om Nordmarksfolk? Denne Tømte ligger ved kapellet ved Maridalsvannet og ikke øst for Liggeren? Ps. Jeg er ikke lokalkjent i området, har bare brukt kart for å finne plassene etter hva som har kommet fram her.

Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Ja det stemmer Øystein ! Takk for opplysningene om Anne M sitt andre ekteskap.Hun bodde altså på Tømte ved Kapellet, en ganske stor gård. Jeg skal forøvrig sende deg et kart per e-post.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Beklager at jeg skapte forvirring ad. Tømte i Maridalen! Jeg 'overså' /gården/ i min iver etter å forklare marka-beliggenheten til /plassen/...Jeg kan slutte meg til Brodins forklaring på avstanden mellom gårdene og deres tilhørende plasser, men tillegge at det her i stor grad også var snakk om seterdrift (jfr. f.eks. også Ullevålseter, Haugseter m.fl.)R.C. (rc@heimr.net)

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.