Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torunn C Ludvigsen

[#15770] Pleiebarn - Bakgrund, arvemuligheter, Hva er et pleiebarn? 1800-1900 tallet

Recommended Posts

Guest Torunn C Ludvigsen

Hei!Jeg har opplevd ved flere tilfelle at man har 'satt bort' barn som 'pleiebarn' selvom familien tilsynelatende var velhavende.Dermed så kommer jeg til spørsmål:Hva var egentlig pleiebarn?Hvordan var deres 'arvemuligheter'? Ble de for eksempel tatt med i arvesaker angående odel?Er pleiebarn og fosterbarn det samme?Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det er vel ikke helt det samme.Et pleiebarn er et barn som er bortsatt mot betaling, mens et fosterbarn er et barn som blir oppfostret av andre enn foreldra. etter ordboka)Fosterforeldra fikk ikke nødvendigvis penger for det.Min mormor var fostermor for to av sine barnebarn (datteren døde ung), men hun fikk ingen penger for dette. mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Jeg kan ikke se at det er forskjell på pleiebarn og fosterbarn. Det jeg ville kalle pleiebarn vil nok en annen kalle fosterbarn. Ordbruken er nok mest avhengig av den som snakker/skriver enn selve saksforholdet.Både pleiebarn og fosterbarn er barn som blir satt bort til oppfostring/pleie hos andre enn foreldrene - enten for betaling, - eller uten betaling.Håper en jurist kan korrigere meg, men jeg har ikke vært borti at fosterbarn har arverett hos fosterforeldrene. Men det er vel ingenting i veien for at fosterforeldre ved eget valg kan gjøre pleiebarna til arvinger, særlig hvis de ikke har barn selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Initiativet for eit pleiebarnforhold låg også ofte hos dei som tok til seg barnet. Eit barnlaust ektepar kunne ta til seg eit barn frå ein slektning som hadde 'mange nok' barn, t.d. for å få ein arving til garden sin. Det var ofte jenter i førskulealder som blei 'gitt bort', og eg har ofte lurt på kva desse borna måtte tru å tenkje; store nok til å forstå at dei måtte forlate mor og sysken, men ikkje store nok til å forstå kvifor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

I det ene tilfellet jeg har i tankene så ble barne 'satt' bort til et barnløst par når det var halvannet år.Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Når jeg spør om pleiebarn og fosterbarn er det samme er at jeg har fundert kring ordet 'pleie'. Var det en indikasjon på at barnet var sykelig og trengte pleie?Og hvorfor måtte 'velhavende' familier 'sette bort barn'?I det ene tilfellet jeg har er det heller ikke mange barn i familien....Barnet ble 'satt bort som pleiebarn' til et barnløst ektepar i familien.Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

Når det gjelder ordet 'pleiebarn' må det skilles mellom barn som settes bort mot betaling, jfr Lov om pleiebarn av 29 april 1905 og barn som antas til 'pleie' eller oppfostring uten betaling.Som Arvid Kompelien skriver ble 'pleiebarn' og 'fosterbarn' brukt om hverandre, men hadde samme betydning for barn antatt til oppfostring uten betaling. Ordet 'pleie' kan derfor i vår tids vokabular være noe villedende.Når et barn ble antatt til oppfostring fikk det ikke arverett. Det var ingen andre familierettslige rettigheter mellom barnet og fosterforeldrene enn de som angikk oppdragelsen, idet fosterforeldrene trådde i foreldrenes sted.I ditt tilfelle tror jeg svaret kan ligge i at 'et barnløst ektepar i familien' fikk lov til, eller gleden av, å fostre opp et barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Hei igjen.. Er det noen som vet om pleiebarn ble registrert på noen måte?Jeg har sjekket konfirmasjonen til vedkommende som ble 'pleiebarn' og der er foreldrene oppgitt ved konfirmasjonen og det ser ikke ut til å være noe utenom det vanlige, mens jeg fra en familiebok får vite at vedkommende har arvet de vedkommende var pleiebarn hos. Vil presisere at dette er på tidlig 1800-tall. Toru

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pia Johansen

Et spørsmål i denne sammenhengen . Har flere familier hvor enten mine aner et satt bort som pleiebarn/fosterbarn. Har ikke ennå klart å se sammenheng med om det er til familie eller naboer. Ble de stortsett satt bort til familie medlemmer eller var det like vanlig at en nabo eller annen kjenning fikk omsorgen ?Hva er deres erfaring som har klart å finne sammenheng på hvem disse barna ble oppfostret hos ? Har en familie hvor alle 6 barna er satt bort på forskjellige familier, antar at begge foreldrene er døde da jeg ikke finner dem i folketellinger. (gjelder perioden mellom 1801 og 1865)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.