Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#15818] Svend Bergersen Bøen, Høland

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Iflg. FamilySearch/batch C428071 ble Svend Bergersen på Bøen i Høland døpt 27.11.1757. Vel og bra hadde det ikke vært for at hans foreldre, Berger Svendsen og Ragnhild Jørgensdatter kort tid etter, 15.12.1757 hadde sønnen Christen/Christian til dåpen.Kan noen forklare dette? Var de tvillinger, men Christen var for svak til å bæres for dåpen med en gang? Ville det ikke da ha vært snakk om hjemmedåp?Litt lettere kan det være å forklare at denne Svend er den tredje i ungerekka med dette navnet. De to første kan jo ha dødd som småbarn. Men var det ikke vanlig å stanse oppkallingen når det andre barnet med ett spesielt navn døde?Jeg formoder at denne Christen (som det står i FS) er den samme som seinere tok over Bøen og som giftet seg med Gunhild Olsdatter. Kan noen bekrefte eller avkrefte det?På forhånd takk.Mvh Torgeir Kvalvaag (som pt. ikke har adgang kirkebøkene.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Sjekket kirkeboka for Høland: dpt. dom. 1.ma adventus i Hemnes, Svend. Foreldre Borger Svendsen og h. Ragnill Jørgensdt. Bøen.dpt. 15/12 Setskoven, Christen. Foreldre Borger Ols. og h. Ragnill Nielsdt. Laxerud.Noen flere var det ikke.Med det samme jeg holdt på så skrev jeg av fra kortregisteret skiftene på Bøen. Bare datoer og navn. Jeg vet ikke om du er interessert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk, Berit.Beklager å ha plaget verden med en ren kortslutning. Denne Christen hadde jo ingenting med Bøen å gjøre.Når det er sagt, må jeg medgi at jeg i FS fortsatt ikke finner fødselsregistreringen av Christian Bergersen, sønn av Berger Svendsen og Ragnhild Jørgensdatter på Bøen. Jeg har registrert fra sekundærkilder at han er født 19.6.1763 eller i 1767. Men i FS finner jeg ikke kombinasjonen barn=Christian/far=Svend på de aktuelle tidspunktene.Kanskje du har en løsning på det óg?Ellers ville jeg sette stor pris på det du har om skifter.Takk igjen fra Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Det er vel ikke barn=Christian/far=Svend du søker etter?Dersom du på FS VRI søker med Birth/Christening, Norway Father: Berger Svendsen, Mother: Ragnhild (uten årstall) så skal du få 11 tilslag. Så får du gå videre til KB.Borger og/eller Ragnnil gir ikke Soundex tilslag!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg har alle de elleve, men denne Christian er jo ikke blant dem (ihvertfall ikke på det bildet jeg får opp.) Det er derfor jeg ber om tips.Beklager bare at jeg nok en gang blingset mht. navn. Far til Christian er selvsagt Berger Svendsen (håper det ble riktig denne gang.)Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Skifter Bøen i Hemnes, Høland:14/1 1809. Gunnild Olsdt.+ gm. Christian Borgersen, 1 dt. Rebekka.28/7-30/8 1800: Berger Svensen+ gm. Ragnild Jøgensdt. Barn: Jørgen, Joen, Christian, Hans, Elie+ gm. Ole Knudsen Skullerud (1s. 1dt.), Christine gm. Tollef Hællesen Bergsiøe.1/5 1748 Elen Svendsdt.+ 1.gm. Svend Bergersen+, 2.gm. Baard Gutormsen. Barn: Borger Svendsen 20, Christence gm. corporal Anders Olsen Ruud. Ingen barn i 2.ekteskap.30/8 1742 Svend Svendsen+ gm. Maren Svendsdt.+. Arvinger: Moren Elen Svendsdt. ny gm. Baard Guttormsen. Helsøsken: Borger Svendsen 14, Christence 17.31/7 1731 Maren Olsdt.+ gm. Knud Bergersen. 1 dt. Guri 3 1/2 år.26 eller 28/7 1730 Svend Bergersen+ gm. Elen Svendsdt. Barn: Svend 13, Berger 1 1/12, Maren 7 1/2, Christence 5.23/2 1725 Guri Knudsdt.+ gm. Børger Svendsen+. Barn: Svend, Knud, Siri gm. Anders Holm, Anne gm. Ole Andersen Titterud?, Ragnild gm. Amund Ringstad. Jord i Bøen, Holm og Soprum.20/10 1723 Borger Svendsen+ gm. Guri Knudsdt. Barn: Svend, Knud, Siri gm. Anders Holm, Anne gm. Ole Halvorsen Titlerud/Titterud?, Ragnild gm. Amund Ringstad. Jord Holm og Soprum.14/9 1686 Olloug Pedersdt.+ gm. Svend Sifverssen. Jordbytte og skifte. Barn: Svend, Børge, Marthe gm. Niels Tornebye, Karen gm. Gullich Suendsen, Maren gm. Hans Nielsen.Det var alt. + etter navn betyr at det er den personen som er død eller skifte etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Tusen takk, Berit.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Torgeir, du stiller faktisk et svært uklart spørsmål: er det Svend eller Kristian, sønner av Berger Svendsen og Ragnhild Jørgensdatter du er ute etter? I mitt følgende svar, formoder jeg det er Kristian, som er mannen som overtok som Bøn innen 1800.Ved skiftet etter Berger Svendsen (1729-1800) på Bøn i Hemnes i Høland i 1800 omtales seks barn: Jørgen Bergersen Skarrebol (1754-1832), Svend Bergersen Kongtorp (1757-1801), Kristian Bergersen Bøn (d. 1832), Hans Bergersen Kongtorp (1767-1847), Eli Bergersdatter Skullerud (1750-1788) og Kristine Bergersdatter Bergsjø (1761-1841).Ekteparet Berger Svendsen og Ragnhild Jørgensdatter hadde i tillegg flere barn som døde uten barn før 1800, blant annet Berger Bergersen (1769-1795). Men ekteparet hadde intet barn døpt med navnet Kristian i Høland, så enten er Kristian døpt annetsteds, eller han må være døpt under et annet navn i Høland.Etter alderen i folketellingen 1801 er Kristian Bergersen født ca. 1768, etter oppgitt alder ved sin død er han født ca. 1763. Jeg tror forklaringen ligger i følgende forhold: 5. januar 1764 hadde Berger Svendsen og Ragnhild Jørgensdatter til dåpen et tvillingpar, Jørgen og Berte; om ingen av dem kjenner jeg til flere opplysninger i kirkeboka for Høland. Men ettersom der i 1764 allerede var en sønn Jørgen (født 1754) i barneflokken, spørs det om ikke Kristian Bergersen i virkeligheten er tvillinggutten som i kirkeboka i 1764 er kalt Jørgen - og i så fall vel ved en feil. - En annen mulighet er som antydet, at Kristian ble døpt i et annet prestegjeld, og da vel i 1765. Av skiftet av 1800 vet vi at Kristian var yngre enn Svend, født 1757, og eldre enn Hans, døpt 4. juli 1767. Men jeg har selv mest tro på at gutten som i januar fikk navnet Jørgen i kirkeboka, er ham vi senere møter som Kristian Bergersen på Bøn.Om ikke annet formoder jeg at dette forklarer hvorfor Kristian Bergersen på Bøn ikke finnes som døpt barn i Høland av foreldrene Berger Svendsen og Ragnhild Jørgensdatter i Family Search. Ekteparet har ganske enkelt ikke noe barn døpt under navnet Kristian i kirkeboka for Høland.Vennlig hilsen Odd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Odd: Jeg synes du utelater et viktig elementet som skulle styrke teorien om navnefeilen ved tvillingdåpen, døde det noen Jørgen Bergersen i Høland melllom 05.01.1764 og det omtalte skiftet? Ble det konfirmert noen Christian rundt 1780 (konfirmerte er vel ført i Mini'en?) - har ikke kirkeboka for hånden her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Som nevnt kjenner jeg ikke til ytterligere opplysninger fra kirkeboka om tvillingparet Jørgen og Berte. Kristian Bergersen kan meget vel være konfirmert omkring 1780, men jeg har ikke registrert konfirmantene. Ved konfirmasjonen vil du (på denne tiden) i beste fall få oppgitt alder, ikke fødsels- eller dåpsdato og år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det er jeg klar over de mangelfulle opplysningene ved konfirmasjonene på denne tiden, men nærværet (forhåpentligvis) av Christian ved konfirmasjon (og fraværet av Jørgen blant de døde) ville styrket din teori sterkt. Men jeg kan se på Mini'ene i helgen (hvis ingen andre rekker det først).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Ja, det ble dessverre litt uklart. Men i utgangspunktet forsøkte jeg å få sortert ut noen Svend'er, men så ble det klart at ingen kunne gjøre rede for denne Christian.En amerikansk slektning, Mike Oiseth, oppgir at Christian ble født 19.6.1763. Jeg vet ikke hvor han har det fra. Men det kan kanskje være til noen hjelp for de av dere som har adgang Mini'ene.Igjen sier jeg meg litt lei for litt mangel på fokus i starten, men du verden så mye bra det er blitt, sånn etterhvert.Takk så langt fra Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Kirkebøkene viser at ingen passende Christian er innført som døpt i perioden umiddelbart etter 19.06.1763. Dessuten ser det ut til å mangle noen år med konfirmantinnførsler, frem til 1785, så medmindre jeg har sett feil sted, vil det trolig heller ikke her være informasjon å finne. Ved Christian Bergersen Bøen sitt ekteskap 15.09.1807 med Gunhild Olsdatter er innført causjonister Svend Soprim og Christen Soprim. Hilsen Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. skiftet skal av sønnene Jørgen være eldst,deretter kommer Joen, Christian og Hans.Så vidt jeg kan se i 1801 så var det Jørgen f. 1754 som levde da. Jeg tror også paret fikk 14 barn, litt i tvil om to som skal ha vært døpt i Løken, det er tvillingene Johanne og Svend 10/10 1756. Av de 14 var 9 døde i 1800.De fikk også tvillinger dpt. 5/1 1764(f.1763?) som het Birte og Jørgen. Siden Jørgen 1754 levde slo en tanke meg. Kan det egentlig være Birte og Joen eller Christian? Da kan det bli: Jørgen 1754, Joen 1762 eller 64, Christian 1764-66 og Hans 1767. Alle barna burde sjekkes i kirkebøkene. De navn og datoer jeg nå har gått ut fra har jeg funnet på Familysearch og det kan jo være feil i navnene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg takker for alle bidrag til oppklaring av Christian Bøens fødselsdato.Siden datoen tilsynelatende ikke lar seg fastsette, tross all kompetanse, lurer jeg på om det så langt går an å konkludere med at det etter alt å dømme var Christian og ikke Jørgen som ble døpt 5.januar 1764? Eller hva synes ekspertisen?Ang. navneform skriver jeg Christian (med Chr-) siden dette er en form som går igjen i slekta helt opp til vår tid.Dessuten lurer jeg på (Odd O.) om garden heter Skarrebol eller Skarrebøl.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Lokal uttale av navnet på matrikkelgården Skarrebol i Hemnes i Høland er vel 'skarrabol', mens det skrives 'Skarrebol'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Er det slik å forstå at brødrene Jørgen, Svend og Hans Bergersønner ble gift med tre søstre? Det er Svend Svendsen og Christine Johannesdatter på Skarrebol jeg lurer litt på som eventuelle foreldre til de tre. For å komplisere ytterligere: hvem var Svend og Christine? Jeg finner ingen i FamilySearch som 'passer' med mulig fødselsår (1723 og 1733 iht. FT 1801.)Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.