Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Heidi Lyshol

[#15822] Hva er en bisidder?

Recommended Posts

Guest Heidi Lyshol

Min manns ane Georg Hechel omtales i Bergens Murmesterlaugs gamle protokoller (1703-1864) som BISIDDER i 1798.'...Da fleere Mæstere end følgende neml. Oldermannen Jogan H. Wrigge, Bisidder Georg Heickel, Musmæster Lars Johan Arentsen og Murmæster Anders Haagensen, hvilke samtlige, som af Magistraten ha begiæret Wrigge til sin Oldermand og dertil i Dag af Magistraten er beskicket og Eed taget, faaet undertegnede til Deris Laugs Patron forbandt sig til at rette sig effter de om dette Laug allernaadigst udgivne Articler og seenere Anordninger.'Det ser i protokollen ut som om de fire murmesterne i Bergen har kommet til enighet om at de skal nyorganisere/reformere lauget - foregående år klages det over at folk stjeler hverandres svenner og også går ut på gatene og TILBYR folk å jobbe for dem, noe som visstnok ikke var populært.Året etter signerer han (med påholden penn)'Som Bisiddele Georg Heickel'.Enda et år senere omtales han som murermester Georg Heichel, ikke som bisidder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Murermester var nok yrket hans, men han var bisitter i disse sakene. En bisitter - det betyr egentlig 'en som sitter ved siden av, som hjelper til' - var en slags meddommer. På tysk heter det 'Beisitzer' og på latin 'assessor'. Georg Hechel var nok en betrodd mann innen murerlauget, siden han ble oppnevnt til bisitter.Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Lyshol

Takk for det! Så enda han ikke kunne skrive navnet sitt (det kunne de andre) og trolig var utlending (Nürnberg?) var han bisitter? Nå blir svigermor glad!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

OBS. 'Med påholden penn' betyr ikke nødvendighvis at han ikke kunne skrive. Dette kan bl.a. være avhengig av dokumentets art eller en ren praktisk måte for underskrift når mange skulle skrive under.Hva som er tilfelle her, har jeg ingen formening om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det kan kanskje tenkes at Georg Hechel var meddommer, men vanligvis var/er vel en bisitter heller det vi i dag ville kalle en observatør. I et styre kan det f.eks. være hensiktsmessig å trekke inn bisittere/observatører som bl.a. kan bidra med nyttige opplysninger for styret, men som altså ikke har stemmerett. Slike bisittere/observatører kan ha fast møterett eller bli innkalt ad hoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.