Jump to content
Arkivverket

[#15853] Kolonneoverskrift mantall 1845 og 1855, Stod, Nord-Trøndelag


Guest Sissil Bruun Sørensen

Recommended Posts

Guest Sissil Bruun Sørensen

Mantallet for Stod, Nord-Trøndelag 1845 og 1855 har nummererte poster som sannsynligvis henviser til kolonner. Men hva er overskriften på disse kolonnene?

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

De trykte skjemaene til 1845-tellingen har følgende rubrikker: 1) Gaardens eller Stedets Navn, 2) Gaardens eller Stedets Løbe Matrikul-No. 3) Huusholdningenes Antal, 4) Folkemængden inddeelt efter Alder og Kjøn, Under 1 Aar, Fyldt 1 men under 3 Aar, Fyldt 3 men under 5 Aar, Fyldt 5 men under 10 Aar, Fyldt 10 men under 20 Aar, Fyldt 20 men under 30 Aar, Fyldt 30 men under 40 Aar, Fyldt 40 men under 50 Aar, Fyldt 50 men under 60 Aar, Fyldt 60 men under 70 Aar, Fyldt 70 men under 80 Aar, Fyldt 80 men under 90 Aar, Fyldt 90 men under 100 Aar, Fyldt 100 Aar, og derover, Totalsum,5) Folkemængden inddeelt efter Stand og Næringsvei: Embedsmænd, Bestillingsmænd, Gaardmænd: Selveiere, Leilendinger og Forpagtere, Huusmænd: med Jord, uden Jord, Rydningsmænd, Føderaadsfolk, Pensionister, Handelsmænd, Contorister, Studerende, Værkseiere og Fabrikanter, Skippere: med Borgerskab, uden Borgerskab, Søefarende, Lodser, Fiskere, Værksarbeidere, Daglønnere, Tjenestefolk: Mk., Qk., Hos Forældrene hjemmeværende ugifte Børn: Mk., Qk., Personer, der ikke kunne henføres under nogen af de nævnte Classer, Totalsum.6) Udsæd i Aaret 1845: Havre, Rug, Byg, Blandkorn, Havre, Erter, Poteter. (alt i Td.)7) Kreaturhold den 31te Decbr. 1845: Heste, Stort Qvæg, Faar, Gjeder, Sviin, Reensdyr (alt i Stk.)8) AnmærkningerAf omstaaende Folkemængde ere: Alder: Gifte: Mk., Qf., Fattige, der forsørges ved Understøttelse af Fattigvæsenet og derunder hørende milde Stiftelser, I det Heele, For en Deel.Sindssvage: Rasende, (Gale) eller Saadanne, der lide af en langvarig almindelig Forstyrrelse i Forstanden, forbunden med Heftighed, Vrede eller Raseri.Fjanter, eller saadanne, der lide at en almindelig Svækkelse eller mangel paa Udvikling af Forstandsevnerne: Medfødt, Opstaaet efter Fødselen.Spedalske: Gifte, UgifteDøvstummeBlinde, eller saadanne, der enten Intet kunne see, eller som kun have Gangsyn, eller som af Mangel paa Syn ei formaae at udføre Arbeider, hvortil Syn udkræves.(For alle disse kategoriene er det skilt mellom mannkjønn og kvinnekjønn.)Anmærkninger:

Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg tror at Stod må ha hatt en egen variant. De første innføringene har udsæd nummerert som nr. 13, og kreatur som 14, men deretter samsvarer innføringen med nummereringen som er oppgitt.Nr. 6 Udsæd oppgis fra a til og med f - ergo mangler det et alterntiv. Rug har jeg sett lite av tidligere, men det har forekommet. Bør jeg anta at det er poteter som ikke er med i oversikten?Det samme gjelder nr. 7, men her antar jeg at det er reinsdyr som er utelukket.Så kommer noen nye punkter: Pkt. 15 er oppgitt med tall, f.eks. 6 på en stor gård og 2 på en husmannsplass, men er også utelatt på noen gårder.Pkt. 16 er også oppgitt med lave tall der det forekommer (1 og 2)Pkt. 17 er oppgitt med antall MelingerPkt. 18 er oppgitt med lave tall i de få tilfellene den forekommerPkt. 19 har hittil forekommet 1 gang, og da med navn og alder på 2 gutter/menn på 26 og 30 årPkt. 20 oppgir antall, av og til med teksten 'ugifte' bak, og antallet stemmer helt med antall ugifte.Noen forslag til hva de lokaltilpassede kolonnene kan stå for?

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Poteter må antas å ha vært et viktig produkt i 1845.Det skal finnes summeringslister for Stod. Listene ligger i Riksarkivet, men det kan godt tenkes at det finnes kopier i Statsarkivet i Trondheim. (Vi har kopier for prestegjeldene i Bergens stift.)

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.