Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Andreas Totland

[#15945] Skipperborger

Recommended Posts

Guest Andreas Totland

Hva innebar det å være skipperborger? Hvem kunne bli det? Finnes det registre over skipperborgere, f.eks. slike som 'Borgere i Bergen', og hvor finner man dem i tilfelle? Jacob Wrede Sahl er oppført som skipperborger da han døde i Bergen i 1905, men jeg finner ham ikke under Borgere i Bergen. Han bodde i Bergen fra ca 1880. Kan han ha vært registrert andre steder? Mvh AT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jacob Wrede Sahl/Zahl var født i Bergen i 1810, se [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=2doep1668&variabel=0&postnr=52577&fulle=true&spraak=n>LenkeHan står i 1865-tellingen som kanaloppsynsmann i Finnås, se LenkeHan er ikke ført i borgerbøkene for Bergen som dekker perioden ca. 1830 til han døde i 1905. Han står ikke i registrene til sjømannsrullene for Bergen.Da han døde var han forhenværende skipperborger. Han kan ha vært borger i Haugesund, eller et annet sted, men tilsynelatende ikke i Bergen. Da han døde var han 95 år gammel, og det var lenge siden han kunne ha vært aktiv på sjøen, kanskje var det en som hadde misforstått hans tidligere virke som gav opplysningen?Skipperborgerne føres i den vanlige borgerrullen for Bergen til siste del av 1800-tallet, jfr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Totland

Takk for svar, Yngve. Jeg har vært inne på tanken om at han kanskje var registrert som skipperborger i Haugesund eller Stavanger. Det måtte vel i tilfelle finnes ved Statsarkivet i Stavanger? Kanskje han ikke var skipperborger, men jeg tror kanskje at han har vært skipper etter som han i en periode drev gjestgiveriet Betlehem på Spissøy. Var ikke gjestgiverne langs kysten ofte skippere? Et tilleggsspørsmål: Hvilke rettigheter hadde en skipperborger i forhold til en skipper som ikke hadde borgerbrev? Mvh AT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Karin Henriksen

I et hefte ' Larvik og Bygdene, Folk og Yrke,' F.M. Hesselberg, fortelles det om Skipperborger Chr. Christiansen, død 1816, som fikk etterslekt i Larvik. Han var jakteskipper fra Flensburg, ' særlig besøkte han Larvk, men også byene vestenfor til Kristiansand - ja muligens ennå lenger vest. Han kjøpte visst selv varer, korn, fødevarer, muligens også manufakturvarer i Slesvig og solgte disse i Norge. Her kjøpte han så trelast,tømmerplanker, bord ect. og avsatte disse i Slesvig eller Danmark'. På gravstenen hans i Larvik står det Skipperborger. Det kan vel forståes slik at en skipperborger hadde bevilling til å drive handel handel fra sin skute. (dette var rikig nok nesten 100 år før din ane). mvh. M-K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Totland

Takk for svar, May Karin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Av Bygdeboka for Moster - VI Generell Historie - går det fram at Jacob Wrede Zahl var oppsynsmann for kanalen på Kulleseid (Det går fram at kanalen vart bygt i åra 1854-56) og samstundes telegrafstyrar - det siste er truleg meint at han var linjeoppsynsmann på telegraflinja (Frå 1857). Telegrafstasjonen på Kulleseid - Finnås vart opna dette året og det vart bygt eige stasjonshus ved kanalen. I dag er dette Telenors eldste bygning og er med på Verneplanen for Telenor sine installasjonar og bygningar. Av ein artikkel av EivB i BØMLO-nytt 22.juli 1981 går det fram at Zahl kom frå Spissøyhamn og at han i 1883 tok med seg huslyden og flytte til Bergen. Det går også fram av artikkelen at han var postmann på Finnås/Kulleseid medan han budde der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Totland

Takk for innlegg, HJR. Det stemmer at JWS kom til Kulleseid fra Spissøyhamn, der hadde han vært gjestgiver en tid. Jeg er interessert i å finne ut om han hadde vært skipper før (og mens) han drev gjestgiveriet i Spissøyhamn. Aldersmessig kunne han godt ha vært det. Han var født i Bergen i 1810. Fra ca. 1817 til 1832 bodde han i Torvastad, og deretter i Mosterhamn, Spissøyhamn og Kulleseid (nåværende Bømlo kommune) til han flyttet til Bergen i 1883. Han kan jo også ha vært skipper uten å være skipperborger. Hvis noen skulle ha noe mer å tilføye til dette temaet, er det kanskje like godt å bruke tema nr. 15967 i Brukarforumet. Mvh. AT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.