Jump to content
Arkivverket

[#15947] FT1875 Skjeberg


Guest Magne Grasto

Recommended Posts

Guest Magne Grasto

Kan man fra Digitalarkivets side si noe endelig tidspunkt for når folketellingen for Skjeberg 1875 blir lagt tilgjengelig på nett?Den skal visstnok ha blitt innsendt for godt 2 år siden...Jeg tror mange vil ha glede av at den blir gjort tilgjengelig sammen med de andre folketellingene.Dette er vel å merke ikke ment som kritikk, men heller en 'påminnelse', dersom man kan bruke et slikt ord.Mvh,Magne Grasto

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Vi fikk 1875-filer fra RHD ved årsskiftet 2001/2002, og de ble lagt ut hos oss 23. januar 2002. Så vidt jeg vet er alle de vi fikk lagt ut. Hvem skal ha sendt oss Skjeberg 1875?

Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Jan-Erik Eriksen fra Skjeberg Historelag skal ha sendt dere dem. Det er hva han opplyste til meg.Han sier det er over to år siden han sendte dem, og at det blir opplyst fra DAs side at det er like før de kommer på nettet, de gangene han har forhørt seg.Magne

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Me har hatt filen ei stund. Men den var komplisert og me kunne ikkje bruka dei vanlege konverteringsprogramma våre utan vidare. Det måtte spesialprogrammering til. det vart faktisk gjort for nokre dagar sidan. No har me att å finna ut kva ein del av felta er. Det blir det arbeidt med nett no, og det er berre snakk om timar eller kanskje ein dag før Skjeberg er ute. me er lei for at det tok tid. Men me har svært begrensa programmeringskapasitet og har difor måtta prioritera systemet framom enkeltkonvertering.

Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Men det var da en hyggelig tilbakemelding!:)Jeg har full forståelse for at ting tar tid.Nå ser vi bare frem til å se folketellingen på nett en av de neste dagene:)Mvh,Magne Grasto

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Hei!Det viste seg at det var en feil i første del av filen. Vi har forsøkt å få den rett strukturert, men det har tatt lengre tid enn vi regnte med. (Kunne folk bare ha brukt standard!)Vi har nå bestemt oss for å legge filen ut slik den er, men vi vil nok vurdere sterkt for fremtiden å nekte å bruke tid på filer som ikke lar seg tilpasse våre systemer.Den åpenbart meget etterlengtede filen vil man kunne vente å finne på nettet seinest torsdag.

Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Det er fullt ut forståelig Yngve. Har det på noe tidspunkt vært aktuelt å sende filen tilbake til registrator for at han selv skulle rette den opp?Uansett er vi nok endel som er takknemlige for at FT1875 nå blir tilgjengelig på nett.Magne G.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

hei DA, ang. Skjeberg FT 1875, den må ligge i feil fylke / kommune, når jeg søker på 'samme område' kommer jeg til kom. 0602 /Drammen.mange sommer hilsen Egil

Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Hva er galt med gårdene i FT 1875? Søker på navn som jeg vet ( ved å dobbeltsjekke mot FT1875 i bokform) så virker det som det ikke stemmer med gårdsnavnene.Torunn C

Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Det kan se ut for at gårdsnavnene ikke helt stemmer overens med familienavnene.Som f.eks. følgende famileLenkebor etter mine andre kilder slettes ikke på Brandstorp, men på Skyttebraaten Torunn C

Link to post
Share on other sites
Guest Bente Kopperdal

Det ser ut som om det er ein feil med konverteringsprogrammet som gjer at det vert feil i databasar som er lagde ut på to nivå. Dette er noko Jan Oldervoll må retta. Han er attende frå ferie først i august.Databasen med 1875-teljinga frå Skjeberg er mellombels lagt ut på eitt nivå. Me vil vurdera kva som er mest føremålstenleg å gjera med skifteregisteret frå Drammen.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Ved søk etter ft 1875 i Skjeberg får jeg dette svare 'Feil i database f70115' . Dette da ikke stemme :-) Hilsen Egil

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Eriksen

Jeg synes det er dårlig gjort av DA å henge ut andre når de selv somler og roter det til. Siden Skjeberg 1875 er korrekt skrevet ut må det være konverteringsrutinene til DA som ikke fungerer. Dere har selvfølgelig tilgang til opplegget i BD87 og rekkefølgen på datafeltene så det brurde ikke være noe problem. Det kan og nevnes at folketellingen tidligere er skrevet ut på papir med BD87 sitt utskriftsprogram uten noe problem.Mvh Jan Erik Eriksen

Link to post
Share on other sites
Guest Bente Kopperdal

Digitalarkivet mottok fila for folketeljinga for Skjeberg for ca. 2 år sidan. På det tidspunktet hadde me ikkje noko program som kunne konvertera dette filformatet. Fordi me trudde det var ein enkel sak å ordna, lova me å leggja den ut. Dette viste seg å ikkje vera heilt enkelt, og den vart difor lagt vekk for ei stund. Dessverre gjekk den litt i gløymeboka.I framtida må me vera litt meir forsiktige med å lova å leggja ut filar me ikkje har programvare til å konvertera slik at me unngår å hamna i denne situasjonen igjen.Det har ikkje vore meininga å 'henga ut' andre enn oss sjølve. Når eg sa at konverteringsprogrammet ikkje verka, meinte eg vårt eige konverteringsprogram. Det vart gjort rettingar i dette like før Jan reiste på ferie, og det oppstod feil i samband med dette. Desse feilane vart diverre ikkje oppdaga før Jan hadde reist.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.