Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Mathisen

[#15955] Seufde som stedsnavn: Sauherad eller Sande?

Recommended Posts

Guest Hans Mathisen

En slektsinteressert slektning, som er uten erfaring med DAs debattsider, ber meg presentere følgende spørsmål for de mange hjelpsomme folkene her:Kan Seufde, brukt som stedsnavn i kirkebok for Lardal i Vestfold i 1836, være Sande i nordre Vestfold? Min slektning har tidligere trodd at det dreiet seg om Saude, d.v.s. Sauherad, i Telemark, men har kjørt seg bom fast der.Problemet er en husmann Jon Michelsen på Engelstad i Lardal, som ved sin vielse til piken Helene Andreasdatter, også da på Engelstad, sies å være 'fød paa Florand i Seufde, bor paa Engelstad'. I Sauherad har det hittil ikke vært mulig å finne noe sted som heter Florand eller noe i nærheten av det, men en husmannsplass kan naturligvis likevel ha eksistert med et slikt navn. Men en henvendelse til lokalhistorisk kompetente folk i Sauherad har brakt den opplysning at det muligens kan dreie seg om Sande i Vestfold. Dette hadde det vært nyttig å få bekreftet eller avkreftet.Ved vielsen i 1836 er Jon Michelsens alder oppgitt til 63 år, så han er altså født omkring 1773.Om noen har tilgang til kirkebok for Sande, så ville et oppslag på døpte der omkring 1773 kanskje bringe problemet nærmere en løsning? I Sauherad er han ikke funnet døpt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Det skal ikkje vera Sauda (i Rogaland)då? Det vart kalla Søvde før.Det var jo 'vandring' frå Telemark til Rogaland,(Telemarks-slepa) det var kanskje nokon som gjekk andre vegen? og deretter tok turen til Vestfold og gifta seg :-)Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Dersom avskrifta er rett, vil ''Seufde'' trulig vise til ein stad som på denne tida til vanlig blei skreve ''Søvde''.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Seude (Seufde) Prestegjeld i Nedre Telemark.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det ser ut til at det ofte kun ble notert Seude (Seufde) , som viste til at det var innenfor Seude (Seufde) Prestegjeld i Nedre Telemark Prestegjeld. Derav antagelsen her at det dreier seg om et sted. Lignende forkortelser sees andre steder. Sannsynligvis er Florand en feilstavelse, og det bør sjekkes hva som kan inneha noe av bostavene.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk for alle innspill!Det dreier seg neppe om Sauda i Rogaland, selv om dette ikke helt kan utelukkes.Spørsmålet var om Seufde kan være Sande i Vestfold? Dette hevdes nemlig ganske bestemt av lokalhistorisk interesserte personer i Sauherad i Telemark.Jeg har jo forøvrig oppdaget at døpte i Sande i Vestfold ligger her på DA. Men der fant jeg ingen Jon Michelsen.Stedet/plassen med navnet Florand (med åpning for feilskrift eller feiltolking) er fremdeles ikke funnet, hverken i Sauda, Sauherad eller Sande, og heller ikke ved landsomfattende søk på gardsnavn.Mulige ideer/forslag/tips er som man vil forstå fortsatt svært velkomne!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Granly

Du har selvsagt også tenkt på at han kan komme fra Søvde i Nome. I Holla blir det døpt en Jon i 1771, og faren heter Michel Jonsen Tejen. Bare et lite skudd i blinde, men det hender jo at en kan treffe da også.2re

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Til Tore: Dette var interessant nytt. Det er meget mulig at du her har funnet den rette Jon Michelsen. Søvde (vel egentlig Søve idag?)har ikke vært tenkt på tidligere.Faren kaller seg altså Michel Jonsen Tejen, så vi må vel anta at han enten bor på gården Teigen i Holla på det tidspunkt han døper sønnen Jon, eventuelt at han tidligere kan ha bodd på Teigen såvidt lenge at han har beholdt dette som sitt etternavn?Det er vel mulig at sønnen faktisk ble født på 'Florand i Seufde', selv om faren ved sønnens dåp kalles Tejen. Det er vel også mulig at sønnen Jon faktisk ble født på Tejen, men senere vokste opp på 'Florand i Seufde', og derfor oppga dette siste som sitt fødested?Vi kan antagelig heller ikke helt utelukke at 'Tejen' og 'Florand i Seufde' er ett og det samme?Min slektning, som har denne Jon Michelsen blant sine aner, ser nå om det kan finnes andre momenter som kan bestyrke troen på at det virkelig er den rette Jons dåp som er funnet. Bl.a. sees det på faddere, mulige oppkallinger etcOm ditt skudd i blinde, Tore, er et blinkskudd, det vil forhåpentlig tiden vise. Igjen: tusen takk!Andre innspill/synspunkter er fortsatt meget kjærkomne!.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.