Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Runar juvang

[#15981] Et skifte i København januar 1663

Recommended Posts

Guest Runar juvang

En av mine forfedre er Dorothea Gottlænder død 1713, gift i Kongsberg 1668 med Johan Bøckman -sentral mann i Sølvgruvene. Dorothea er søster til Paul Conrad, Elisabeth Dorthea, Anna Sophie og Abraham.Jeg har ikke lykkes med å finne hennes foreldre. I et skifte nevnes en Poul Gottlænder og Anna, men det er umulig å fastslå om de er hennes foreldre. En felles slektvenn mener det finnes en Poul Gottlender som er død i København i/ca januar 1663.Kan noen hjelpe meg med hvordan jeg kan finne et eventuelt skifte om Poul Gottlender, død i København ca januar 1663 ?Forøvrig er jeg også stadig, etter mange år, fremdeles på jakt etter Johan Bøckmans opphav i Danmark. Er oppgitt født ca 1629 i Danmark.Runar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Du kan kontakte København Stadsarkiv (byarkivet): [url="http://www.ksa.kk.dk/>http://www.ksa.kk.dk/De har utdrag av de gamle skiftene, samt alfabetisk navneregister.Hvis skiftet finnes, og du skal ha kopi av hele skiftet, kan du kontakte: 'Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm': http://www.sa.dk/lakDe har også alfabetisk navneregister.Jeg tror at timeprisen er lavere på Stadsarkivet, men opplysninger om priser finnes på deres web-sider.Du kan også få hjelp på etterlysningssiden hos Dis-Danmark:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar juvang

Takk for nyttig tipsrunar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kaare Seeberg Sidselrud

Johan Bøckman var noenlunde samtidig med en Benedict Bøckman i Lübeck. De førte samme våpen men med forskjellig hjelmpryd. Benedict var lærer, han finnes under borgerlige slekter i Siebmachers wappenbuch - bruk registerbindet for å finne ham. Det er også andre ved navn Bøckman som dukker opp i Lübeck. Johan Bøckman var amanuensis (privatlærer) for en adelsmann i Stockholm før han måtte reise. Det fins også et par personer ved navn Bøckman i Stockholm på tidlig 1600-tall, hvorav en ble inngiftet i svensk adel med utspring fra Lübeck. Jeg har derfor tenkt mer i retning Lübeck enn Danmark, spesielt pga våpenlikhet. De samtidige ved navn Bøckmann i Danmark har markant forskjellig våpen slik jg ser det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Jeg anser det som rimelig sikkert at far til Dorothea Gotlænder (død 1713) er datter av gullsmed i København Paul Gotlænder, født i Grötlingbo på Gotland 8. oktober 1601 - som sønn av sogneprest samme sted, Paul Sørensen (1572-1638) og hans hustru Sofie Pedersdatter Stub (1562-1620) - og død i København 7. november 1663. Men jeg vedgår at jeg ikke har sett (eller søkt etter) skifte etter gullsmeden Paul Gotlænder. Hans kone het forøvrig Maren, og det er kanskje Dorotheas mor.I 1737 var det skifte etter den barnløse birkedommer i Laurvig grevskap, Søren Gotlænder - jf. Digitalarkivet, Skifteregister for Larvik 1672-1737, forretning nr. 442. Her omtales fire søsken:1. Hans (Paulsen) Gotlænder, borger og kjøpmann i København, død før 1737 (skifte etter ham i København 1737), etterlot to døtre.2. Cathrine Gotlænder, 'død for mange år siden', var gift, men etterlot ikke livsarvinger.3. Dorte (Dorothea) Gotlænder, hadde i ekteskap med Johan Bøckman barna Paul Conrad Bøckman (høyesterettsadvokat og prokurator i København), Abraham Bøckman (kjøpmann i Larvik), Elisabeth Dorothea (død før 1737), Anne Sofie Bøckman og Cathrine Bøckman.4. Paul Gotlænder, var student og er i 1737 død for mange år siden, uten livsarvinger.En bror av gullsmeden var den barnløse Søren Paulsen Gotlænder (Judichær), født 1599, død 1668, sogneprest til Slangerup og Uvelse på Sjælland, Danmark. Han har fått sin plass i Dansk biografisk leksikon som forfatter. Han har også etterlatt seg noen biografiske opptegnelser som blant annet gir opplysninger om herkomsten hans.Dersom du, Ragnar, oppgir (e-)postadresse kan jeg sende deg et fyldigere notat om slekten Gotlænder.Vennlig hilsen Odd (også en av Dorotheas ætlinger).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Dette var veldig spennende, Odd. selvfølgelig skal du få mailadr: runar@juvang.noDet er mye her jeg gjerne vil drøfte med deg, men en ting helt i starten; du skriver at kona til Poul het Maren. Det er det navnet som dukker opp i notatene til Thomle. I skifte etter Johan Bøckman blir imidlertid en dame omtalt som 'Matrone, Anna, sal Poul Gotlenders'. Så enten har Thomle skrevet av feil i sine notater som jeg har studert i Oslo, eller så er det noe annet her, som at Poul var gift både med Anna og Maren. Skulle vært moro og vist hvor du har fått navnet Maren fra ??Gleder meg veldig til å se litt av dine nedtegnelser over Gotlænder-slekten. Hadde nesten gitt opp håpet om å finne noen som holdt på med denne slekten ....mvh Runar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Tenkte jeg kunne komentere litt på navnet Sofie Pedersdatter Stub også ... som hustru til sokneprest Poul Sørensen. Du skriver, Odd at Søren Poulsen etterlater seg noen skrifter om sin herkomst. Disse er oversatt av Rørdam i Kirkehistoriske samlinger. Fra dette har jeg oppsummert noen linjer om Poul Sørensen;Gikk først noen år på skolen i Visby på Gottland, siden i Helsingør i Danmark, så i Lund og Malmø. Siden studerte han noen år i København.Poul og Dorothea seilte til Gottland 3 uker etter St Michelsdag 1597 og slo seg ned på Poul fars gård, Dommerarv gård i Øie sogn.Sitat fra Rørdam: ..(Poul).kom så i ægteskab med Birgitte Jakobsdatter, sig til største besværing, med hvilken han levde et harmeligt ægteskab 11 aar 3 maaneder.Derfor tror jeg Navnet Sofie Pedersdatter Stub i stedet eller i tillegg burde inneholde Dorothea, som jo også hennes barnebarn blir døpt.mch Runar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Jeg kontakter deg privat, men vil gjerne bemerke de to punkter du konkret tar opp i dette forum.For tretti år siden fikk jeg skrive av de deler av slektshistoriske notater (ordnet på person) som en slags 'filleonkel' (Mads A. Nissen) av meg hadde samlet ihop og som angikk mine egne forfedrende slektninger. Heriblant var blant annet familien Gotlænder. Nissen viser ikke alltid til kilder, men han kan vel ha hatt Thomle - som du viser til - som kilde for at gullsmed Paul Gotlænders hustru het Maren (jeg kan ikke se at jeg her har annen kilde enn Nissens opptegnelser). Din opplysning om at 'Matrone, Anna, sal. Poul Gotlenders' er nevnt i skiftet etter Johan Bøckman, er i så måte trolig korrigerende.Det er også feil at jeg har kalt sogneprest Paul Sørensens første kone for Sofie. Hun het Dorothea. Jeg ser videre at jeg har klart å gi deres sønn Paul feil fødselsdata (jeg har tillagt ham fødselsdata for broren Jens); Paul var født 13. oktober 1605. (Du, 'Ragnar', heter jo dertil Runar. - Kan jeg få skylde på varmen?)Odd

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Varmen er god på flere måter den ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Er det noen av dere som vet hvor langt tilbake skiftesamlingen for København strekker seg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Nei, jeg vet ikke. Men om du benytter en av linkene i innlegg 2 finner du vel ut av det tenker jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Vil bare opplyse at mange danske kirkebøker er scannet inn og lagt ut på Internett, også fra København. Her er webadressen:LenkeSe på København amt og Sokkelund herred. Her er en god del av de mest sentrale kirkene i København (rundt Støget). Endel starter tidlig på 1600-tallet. Kvaliteten er meget god.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Bare et forsøk på å komme i kontakt med Odd Ottesen i innlegg nr 5 og 8 igjen. Jeg har hatt fullstedig datacrash og mangler mange mailer. Hadde vært flott om du tok kontakt igjen. gjerne på mail runar@juvang.nomvh Runar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Jeg har undersøkt litt, og det ser ut til at skiftene i København er bevart fra 1681.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.