Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sol. H. Ulvestad

[#16087] Adopsjonspapir, stadfesting av fødsel m.m. - for nolevande person

Recommended Posts

Guest Sol. H. Ulvestad

No vil eg prøve meg som 'Tore på sporet' og skal prøve å hjelpe ein kjenning til å finne, for denne personen, viktige papir.Advokat har vore engasjert, men har ikkje funne fram til noko.No vil vi høyre om der er nokon på Debattforum, som veit kvar vi kan leite etter slike papir.Personen har desse opplysningane;- Fødd i 1948, på eit sjukehus i ein by vest for Oslo, av gifte foreldre, seinare skilde.- Ikkje døypt som spebarn.- Var først hos bestemora, seinare plassert på barneheim (veit ikkje namn)- Midt på 50-talet vart barnet adoptert(??) av 'Per og Kari Normann'. Då vart barnet døypt i kyrkja. 'Per og Kari Normann' står skrivne som foreldre i ei kolonne der (dei nye) foreldra skulle namngjevast ved adopsjon. Innførselen i kyrkjeboka har advokaten skaffa kopi av.- 'Per Normann' skriv i eit offentleg dokument; 'til mitt einaste barn ....'. Han ivaretok barnet sine interesser til det var myndig.- 'Per og Kari Normann' døyr og barnet arvar desse på vanleg måte; foreldre - barn. Ingen kom med insigelse då. (Dette arveoppgjeret er forelda) Biologiske foreldre arva barnet ikkje, då det var adoptert bort.- Ved eit nytt arveoppgjer i familien krev skifteretten adopsjonspapira på bordet, elles blir personen ikkje rekna som arving etter 'Per og Kari Normann'-I Folkeregisteret og som nemnt i Kyrkjeboka står 'Per og Kari Normann' oppført som foreldre,- Kjenningen min er litt forvirra, i snart 50 år har personen trudd at 'Per og Kari Normann' hadde adoptert barnet og rekna dei som foreldre. Og no er han heilt rotlaus.- Vi trudde at det som er innført i kyrkjeboka skulle vere å stole på, også Folkeregisteret. Men i denne saka vert det ikkje godteke. Papir finnst ikkje - er truleg brende- og dei som visste noko er borte.Håper at nokon på DebattForum kan ha ei god løysing på problemet - snarast.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Er det ikke fylkesmannen som er det rette stedet å henvende seg til? Sitter ikke de på slike papirer som kan bekrefte adopsjonen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Adopsjon kunne midt på 1950-tallet gjøres gjennom fylkesmannen, eller i Justisdepartementet. Adopsjonspapirene vil ligge i arkivet til det organet som stod for adopsjonen (men trolig avlevert til Arkivverket siden dette ligger så vidt langt tilbake i tid). Dersom adopsjon fant sted før 1956 kunne det være 'svak' adopsjon, eller 'sterk' adopsjon. Etter 1956 er bare sterke adopsjoner mulige (før 1936 bare svake). På 1950-tallet var nesten alle gjennomførte adopsjoner 'sterke'.Den 'sterke' adopsjonen gir barnet juridiske rettigheter (stort sett) tilsvarende de biologiske barn har, mens den 'svake' adopsjonen ikke brøt de juridiske forbindelsene til biologiske foreldre.Etter adopsjonsloven fra 1985 har den adopterte (som den eneste) rett til innsyn i sine papirer, og spørsmålet om innsyn skal rettes til det organet som i sin tid gjennomførte adopsjonen (uavhengig av om dokumentene fortsatt ligger der eller ikke). Både det aktuelle folkeregisterkortet og kirkeboken/fødselsregisteret til presten skal normalt ha referanse til adopsjonsbevillingens dato og journalnummer.Rådet må være at den adopterte selv tar kontakt med Fylkesmannen/Justisdepartement for å få avklart hvilke dokumenter som ligger i saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.