Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eileen Moen Arndt

[#16159] Etterkommeren av Tøllef Olsen Moen f.10-12-1819 d.1914 Olsborg,Målselv, Troms

Recommended Posts

Guest Eileen Moen Arndt

Søk meddelelse med etterkommeren av Tøllef Olsen Moen f.10 Dec 1819 og døde 1914 i Olsborg, Målselv. Takk for hjelpe. Eileen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Antar at det vil bringe mulig fremgang med å ta fatt i dem som finnes her:LenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Hamstad

Tøllef Olsen gift 1.g.16.juli 1843 med Pernille Arnesdatter.Barn Johan født U. 27.nov 1837 Arne født U 8. sept 1839, Berthe født12 okt 1843 Pernille døde på barselseng 4.okt.1854. Tøllef gift 2.gang 30.juli 1854 med Karen Jakobsdatter F.1831. Barn Pernille 13.des 1856,Jørgine Oline 9.apr.1860 Dorthea 1862,Ole 1864,Jentoft 1867,Teodor 11.aug 1871,Magna 12.mai 1875.Jeg fant dem i tellinga 1875,men 1900 var de borte.Kanskje dem reiste over i denne tiden. Ellers takker jeg for din hjelp ang Ole Moen. Hilsen Per.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

For dem som har dem kan man finne mer i disse kb-søk, f.eks. at Pernille er f. i Østerdalen. Men het hun også Dorte? Søk på begravelse finner man henne også. Kanskje finnes kone nr. 2 også i disse kb'er.http://www.rhd.uit.no/rhdbin/vliste.asp?RR=14129Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Klefsås

Et lite supplement, kanskje: Br.nr. 3 Moen nordre Eiendommen ble skilt ut fra br.nr. 1 i 1850 da Ole Tollefsen delte jorda si i tre. Sønnen Tollef fikk da denne sørligste delen, l.nr. 93 c som fikk navnet Moen søndre, for 125 dl. Den grenser nå til br.nr. 2 og 45 i nord og br.nr. 4 og 20 i sør. Eiendommen var på 59 mål dyrket mark, 130 mål naturlig eng, skog verdt 110 dl og beiter verdt 30 dl. Vanlig utsæd var 12 v korn og 4 t poteter, som ga 5 foll. Taksten var 460 dl. 16. oktober 1863 ble husene taksert. Her var det da et middels stort våningshus av tømmer med vel 3 alen av lengden i reisverk. Alle vinduene og dørene var malt. I 1. etasje var det stue, kammers, spiskammers og gang. I 2. etasje tre værelser med loft over det ene. I stua var det grue og kakkelovn, og i kammerset ovn. Vest for stua sto en matbod i tømmer med 2 små vinduer og 2 dører. Sørvest for denne sto stall og låve, også i tømmer. Den søndre delen sto på stolper. Under samme tak var det vedbod. Litt sør for stallen sto en bygning som var fjøs, sauefjøs og høylade. I fjøset var det grue. En god del lenger sør sto ei gammel badstue av tømmer. Uthusene lå alle på en rekke mens stua sto noe for seg selv, og så sto stabburet borte ved den, men på samme rekke som de øvrige uthusene. Tollef Olsen f. 1819 g. 1843 m. Pernille Arntsdtr. f. 1813. 1 barn. Pernille Arntsdtr. døde i 1854. Det var da gjeld i boet for over 90 dl til forskjellige kreditorer. Søsteren Karen Anna Arntsdtr. og datteren Berit arvet 25 dl 2 ort 9 sk hver. Tollef giftet seg senere med Karen Jakobsdtr. f. 1831, datter av Jakob Nilsen. 7 barn. 1865 bor Karen og Tollef her sammen med barna Pernille 10, Jørgine 6, Dortea 4 og Ole 2. Karens bror Ole 24 er dreng. De har tjenestejentene Anna Maria Ingebrigtsdtr. 23 og Karoline Olsdtr. 15. På bruket før de 1 hest, 11 kyr og 14 sauer, og sår 3 t bygg, 1 t havre og 5 t poteter. Tollef Olsen overtok handelen etter faren. Perioden 1879-83 var han ordfører i bygda. Før det hadde han vært varaordfører en tid. 1892 delte han eiendommen i to. Sønnen Teodor fikk da den nordre parten, br.nr. 3, og datteren Dortea og svigersønnen Ole Uhlen fikk br.nr. 4 som var den søndre delen. Slik ble dette Moen nordre, og ikke søndre lenger. Den eldste sønnen Ole overtok forretningen. Ole Tollefsen f. 1864 g. 1892 m. Anna Sofie Toresen f. 1866 på Navaren. Teodor Tollefsen var f. 1867. Han døde ikke lenge etter han hadde overtatt bruket, og 1900 solgte Tollef Olsen det til svigerdatteren Anne Sofie Tollefsen mot kår til seg og Karen Jakobsdtr. Kåret besto av for og stell av ei ku og en sau. Kua skulle melkes og sauen klippes og slaktes. Kalvene kua fikk var kårfolkenes, og ble kua utjenlig på grunn av alder eller sykdom, eller omkom ved uhell, skulle kåryterne skaffe ny. Dessuten skulle de ha 1 t poteter, halvparten av det de trengte av brensel ferdig opphogd og bragt inn, to voksne sauer med ull som slakt pluss 125 kr i året. Og ellers fritt hus og kjøretøy når de forlangte det, samt forsvarlig stell og pleie, iberegnet legehjelp ved sykdom, og til slutt en anstendig begravelse. Når en av kårfolkene døde, falt halvparten av kåret bort, unntatt brenselet. Dette kåret skulle deles på br.nr. 3 og 4. 1919 ble det store våningshuset med tomt solgt til kommunen til distriktslegebolig. Dette var et yngre hus enn det som er beskrevet her tidligere. 1935 ble br.nr. 36 skilt fra til idrettsplass, og i 1946 ble br.nr. 42 skilt ut. Alf Andersen fra Takelvdalen som var gårdsbestyrer her, overtok eiendommen etter Anne Tollefsen. (Eilertsen: Målselv Bygdehistorie bd2, ss. 258-259)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eileen Moen Arndt

Takk skal du har, Ola og også Knut og Per. Når jeg var i Målselv på Juni 2003, se skilten 'Moen' og også 'Olsborg Moen'. Tenke kanskje 'Olsborg Moen' har noen om med Tollef Olsen Moen? Jeg må fin etterkommeren av Ole Tollefsen og Anna Sofie Toresen og Uhlen familien nu. Takk for hjelpe. Eileen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.