Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid Ryen

[#16202] Bergskriver Jens Finne (Røros) - hans opphav

Recommended Posts

Guest Astrid Ryen

Jeg er nokså sikker på at Jens Rasmussen Finne i manntallet 1701 for Nordre Bergenhus er den senere bergskriver Jens Finne på Røros, som døde i 1733 54 år, og som hadde en sønn Rasmus: LenkeJeg går ut fra at faren het Rasmus Finne og var sønn av Peder Finne og Anna Rasmusdatter Stoud (tema 6387).Hvem var Jens Finnes mor Anna Jensdatter? Hvor ble det av hans bror Absalon? Var det flere søsken? Håper noen kan svare meg på dette, eller henvise meg til et sted hvor jeg kan finne svar.MVH Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Presteenken Anna Jensdatter var d. av den forrige sognepresten i Gloppen (fra 1652 til sin død i 1683), Jens Hanssen Schreuder og Anna Jørgensdatter Beyer (som også bør være å finne i manntallet for 1701, muligens i Gloppen).Navnet Absalon kommer fra Anna Beyer's bror og morfar Absalon Beyer, sistnevnte prest i Gloppen 1603-30, førstenvente prest i Innvik, Stryn 1650-80.Anna Jensdatter var g.m. Rasmus Pedersen Finde, s.pr. i Gloppen 1683-94 (død 1694).Jens og Absalon Finde hadde de eldre søsknene Elsbeth (kone 2 av 3 til Thomas Jenssen Collin) og Peder, s.pr. i Eid, Nordfjord 1709-1739, 2. ektemann til Margrethe Randulf (som muligens var d. av Bergens-bispen Niels Enevoldsen Randulf og hans 1. kone Mette Pedersdatter (var hun?)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Uff, jeg glemte at det vel bare en mannfolk i prestemanntallet for 1701 ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

... eller er det enken Anne Jørgensdatter (presteenke etter Jens Schreuder) som er inderst på Indre Henden i Wereid sokn i Gloppen, og som av ukjent grunn ikke er ført med alder (som ev. i 1701 må være ca. 70 år) ? (se Lenke)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Anne's mulige svigerinne, Anna Hansdatter Schreuder (død 1718) er i samme manntall (se Lenke) å finne på garden Myklebust i Askvoll, som enke etter sognepresten der fra 1653, Otte Jonassen Mechlenborg (1625-1688). Spørsmåler er altså om hun ER søster av hr. Jens Hanssen Schreuder til Gloppen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Tusen takk. Dette var verdifulle opplysninger for meg. Jeg har funnet Jens Finnes bror Peder som kapellan til Selløe i 1701, videre en Jørgen Finde 60 i Aurland, som antageligvis er en onkel av disse. Videre en Inger Finde i Førde pluss en Maren som er enke etter salig Henrick Finne. Deres sønn Peder 24 og student mener jeg må være den Peder H. Finde som i et skifte i 1712 (Røros) nevnes som pastor i Innvik og et søskenbarn av Jens Finne på Røros.Jeg har funnet en Peder Finde fra Vendsyssel som tok borgerskap i Bergen i 1632. Er dette ham som ble sokneprest i Førde og altså er far til Rasmus Pedersen Finde?Hvorfra stammer slektsnavnet Stoud?Jeg er veldig takknemlig om du eller noen andre kunne si noe om dette!MVH Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Namnet Stoud er ei forvansking av Stud, som tyder ''stut''. Slekta kom til Norge med Rasmus Lauritzen Stud, som døde som borgarmeister i Bergen. Du kan søke på Stud i Digitalarkivet, og vil då finne mykje om ætta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Takk for opplysning. Jeg fant Rasmus L. St. i borgerskap for Bergen, pluss en del informasjon her i forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Faren til Rasmus Finde var Peder Jørgensen Finde (1610-1691), som var s. av slottsskr. på Akershus 1607, senere (1614) fogd i Moss og Rakkestad, ØF, Jørgen Pedersen Finde (f.1583 i Oslo) og hans kone Maren Michelsdatter van Thien (f. 1585 i Oslo). Hans far 'herr Peder' (Nielsen Finde) var borgermester i Aalborg in 1585. Den (skipper) Peder Finde (Krag) fra Vendsyssel (Vraa, Hjørring ?) som tok borgerskap i Bergen den 2 Aug 1632 var såvidt jeg vet s. av Dorthe Pedersd. Finde (d. av 'herr Peder') og Oluf Andersen Krag, død i Vraa, Hjørring, i 1625, der han var sogneprest og sønn av rådmannen.Forøvrig stemmer dine antakelsen vedr. 'onkel' og 'søskenbarn', Astrid. Inger Finde må være Peder og Jens' tante.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Takk igjen, Per, for meget utfyllende informasjon om familien Finde. Jens Finne kom til Røros noe før 1710, skulle jeg anta. I 1712 kjøpte han en gård i Galåen (noe sør for Bergstaden), og noen år senere hus 13 i Hyttgata (nåværende Bergmannsgata), den såkalte Finnegården, hvor hans sønn Rasmus bodde og deretter dennes sønn Jens som i 1801 er 52 år og proprietair. Han var barnløs, så navnet Finne eksisterer ikke mer på Røros etter hans død.Jeg har en fjerdedel av mine aner på Røros, men det finnes nok ingen 'kondisjonerte' blant dem. Men mange av de barn som ble døpt på Røros på 1700 - tallet, hadde en Finne / Borchgrevinck / Brun som fadder, også mine aner. Derfor min interesse for disse familiene.Jens Finne den eldre kom fra Nordfjord - derfor er jeg spesielt interessert i ham - for derfra kom også en god del mennesker (en av mine aner pluss to brødre) som arbeidet ved Verket. Noen kom fra Oppstryn, andre fra Loen, et par fra Innvik, etter hva jeg vet hittil. I all beskjedenhet arbeider jeg en del med dette, fordi jeg finner dette interessant og fascinerende.MVH Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Astrid: Jeg antar at den Maria Borchgrevinck f.ca.1750 som Jens d.y. Rasmussen Finne var g.m., er sønnedatter av Jens' farfar Jens d.e. Rasmussen Finne's kone's 1. ektemann Henrik Christian B., slik at ekteparet er søskenbarn ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Maria, født 1750, var - såvidt jeg vet - datter av direktøren for Verket Leonard Borchgrevinck og Malena Brun, datter av organist og kirkeverge Johannes Brun og Anne Margrethe Svendsdatter Busch. Leonard var sønn av Catharina Krag og Hendrik Christian Borchgevinck og dermed stesønn til Jens Finne den eldre. Leonard hadde en bror Berent som var bergkirurg på Røros og en bror Lorents som av en eller annen grunn var i 'Ostindien'.Per, jeg håper dette ble riktig, tatt ut av min hjerne som er dopet av tropevarmen her i byen!Leonard og Malena hadde forresten 16 barn! Ikke rart at hun døde i en alder av 48 år!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Rasmus Finne (eneste barn av Catharina Krag og Jens Finne d. e.) var gift med Margareta Brun, en søster av Malena Brun som var gift med Leonard Borchgrevinck.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Berent og Lorents var brødre av Johannes Brun!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Såvidt jeg skjønner svar du '- Ja.', Astrid, på mitt spørsmål (innlegg 11).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg ble forvirret av ditt spørsmål, men svaret er Ja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Ref innlegg 6: Her er utdrag utfyllende fra bygdebok for Innvik vedrørende Peder Henrikson Finde:9. Peder Henrikson Finde, 1707-48, var f. 1678 i Førde, Sunnfj., der faren H. P. Finde var sokneprest, vart stud. 1696 og i 1702 skipsprest på skipet «Kronprinsen», som Det ostindiske komp. åtte og som då skulle sigle til Trankebar (i India) .Då det kom dit, vart han kalla til prest ved Zionskyrkja der. Heten tok sterkt på helsa hans, så han i 1706 laut fare til København. Året etter 17.6. vart han utnemnd til sokneprest i Innvik, der han sidan var til han døde 16.7. 1749. I 1742 vart han prost i Nordfjord. Han levde i den tida då skulestellet vart skipa kringom i bygdene. Nokon særs ihug for å fremje skulen synte han ikkje. Av breva hans til bispen ser vi at han sette seg imot at Pontoppidan si «forklaring» vart nytta i skuIane då.Peder Finde hadde god midel. Pengane sette han i jordegods, som han hadde mykje av. Han skipa eit legat på 300 rdl. (ikring 960 kroner) .Rentene av det skulle utdelast mellom 12 fattige, 2 frå kvar sokn.G. m. 1. Dorthe Marg. Schreuder, dotter av føremannen, d. 1727. 2. Else Katrine Frimann, dotter til Claus Frimann d. e., sokneprest i Selje. Born: 1. Henrik F ., godseigar, bs. i Hellevik, Sunnfj. (med første kona), 2. Dorthe Margr., g. m. prost J. A. Dåe i Vik i Sogn, 3. Claus Frimann F., sokneprest i Kinn, truleg rikaste presten i Bjørgvin bispedøme.Her er også litt om presten Peder Rasmussen Finne, bror til din Jens:Peder Rasmussen Finde, 1709-39. Faren var Rasmus Finde, prest i Gloppen. Ane, mor hans, var dotter til gloppepresten Jens Schreuder. Peder var innskriven ved universitetet i Kjøpenhamn 1696.Ferdig med prestelæra vart han kapellan, seinare prest i Selje. Kom derfrå til Eid i 1709 og var prest her i 30 år til han døydde i 1739. Ei tid var han prost i Nordfjord. Han var gift med Margrete Randulf, dotter til bergensbispen Niels Randulf (1665—1711), enke etter Selje presten Peder Harboe. Einebarnet deira Ane Marie gm. Sigvard Brarup, kapellan hjå far hennar, seinare sokneprest i Kinn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Til Tor Kvien.Bygdeboka for Innvik og Stryn hadde jeg på hjemlån før ferien for å se etter folk som utvandret derfra til Røros, men det var FØR jeg visste at bergskriver Jens Finne kom fra Nordfjord. Derfor er jeg takknemlig for at du tok deg tid til å skrive av dette om de to prestene Finde i Innvik!MVH Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg vil bare nevne at rørosingen Ole Jørgen Kjellmark nylig har utgitt et hefte med tittelen 'Det tapte slaget om Røraas Bergstadt 1718'. Den 21. desember 1718 invaderte svenskene Røros og heftet inneholder mye interessant stoff bl.a. om Jens Finnes rolle i disse dramatiske dagene. Det er også gjengitt et fargebilde av mannen, - med parykk og det hele. Originalen skal henge i sakristiet i Røros kirke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Dette heftet kjøpte jeg på Ratvollen i forrige uke og sitter og leser i dette nå om dagen. Er enig i at dette er interessant og spennende lesning.Angående Jens Finne - jeg har funnet noen interessante opplysninger i tema 5923 (om fam. Busch i Tronhjem). Auksjonsdirektør Svend Busch ble i sitt tredje ekteskap (1700)gift med Anne Elisabet Rasmusdatter Finne. Deres sønn Rasmus oppholdt seg etter farens død i 1717 hos Sr. Jens Finne på Røros. Dette kunne vel tyde på at Jens og Anne Elisabet var søsken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Sokneprest Rasmus Pedersen Finde (ca. 1649-1694) skal ifølge Lampes prestehistoriue ha hatt sju barn: 1) Peder Finde, sokneprest til Eid, 2) Anne Stoud Finde, gift med Niels Larsen Smith, 3) Absalon Finde, sokneprest til Viborg Domkirke, Gertrud Marie Finde, gift med løytnant Cortin, 5) Elsebe Finde, gift med Thomas Jensen Collin, sokneprest til Verdal, 6) Jens Finne, bergskriver på Røros, 7) Anna Elisabeth Finde, 'skal have giftet sig med en Kjøbmand'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

En stor takk til deg, Yngve, for rask tilbakemelding!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Astrid, kan Malena/Magdalene Johannesdatter Brun (1705-1753) (g.m. dir. ved Rorøs gruver Leonard Borchgrevinck) være søster av overstiger Matthias Volquart Brun, som var g.m. Leonard's søster Maria ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kjennes foreldrene til Berent, Lorents og Johannes Brun, organisk og kirkeverge (på Røros?) ?Og kona til Johannes, Anne Margrethe Svendsdatter Busch, var hun datter av Svend Gjertsen Busch (1645-1717) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Mathias Volquart Brun er det eldste av barna til Johannes Brun og Anne Margrethe Busch, og gift med Maria, som du sier.Moren til de tre brødrene Brun (to av dem var på Røros, Berent som bergchirurgus, Johannes som organist) het Magdalene Lorentsdatter, som i sitt andre ekteskap var gift med organist på Røros Volquart Jöns. (Det var skifte etter ham i 1694) Det var skifte etter Magdalena Lor.d. i 1702.Faren til brødrene Brun skal ha vært Mathias Brun som visstnok var organist (i Domkirken). Jeg tror jeg fant dette hos Simon Ellefsen.Det ser ikke ut til at noen vet noe mer??Anne Margrethe Busch (født ca 1674) var ifølge Rørosboka datter av Svend Gjertsen Busch. Det må ha vært i hans første ekteskap med Johanna Ditlefsdatter. Det passer godt med det faktum at de to eldste sønnene til Johannes B. og Anne Magrethe heter Mathias og Svend, de to eldste døtrene Magdalena (Malena) og Johanna.MVH Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.