Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Yvonne Trengereid

[#16234] Britha Asbjørnsdt. Skaret

Recommended Posts

Guest Yvonne Trengereid

Jeg står totalt fast i videre gransking om Britha Asbjørnsdt. og lurer på om det er noen som har info. foreldrene hennes? Her er det jeg vet: Født 1816 og død 1889. Føderådskone. Hun var gift med Ole Henriksen Hollund (1818-1907) som bla drev med handel. Mor til bla Britha Olsdt. Hollund (1851-1934) og handelsmann Elias Olsen på Døscherholmen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Hvor er hun født? Hvor døde hun? Hvor bodde hun? Jeg trenger stedets navn-i det minste fylke. mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Her er 1865 tellingen:Lenkemvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yvonne Trengereid

Hordaland. Vet ikke hvor hun er født, men vet at hun bodde som gift på garden Hollund, og det er mest sannsynlig i Bømlo- området. Det er iallefall i Hordaland!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Her er eneste 'Asbjørn' i Finnaas 1801: Lenkemvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Hvis det viser seg at denne 'Asbjørn' er hennes far så er vielsen her:Lenkemvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kvernhusvik

Ifølge familysearch så ble Ole og Brita gift 22 okt 1843 i Stord, Brita's far Asbjørn Asbjørnsen gift 1812 i Fitjar, Brita's oppgitte fødested i 1865. På Asbjørn er det mye info på fs.Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Her er det som står i B I om paret, det kan jo være til hjelp, men du må nok over i bygdebøker fra Fitjar for å finne mer ut om henne.kopi:s.283 i Bømlo I :75 Ola Henrikson Hollund, f. 1819, d. 1907. G. m. Brita Asbjørnsdtr. Skaret, Fitjar, f. 1816, d. 1889. Born: a. Asbjørn, f. 1844, g. Hollund. b. Brita, f. 1846, d. 1851. c. Henrik, f. 1847, g. Kloven. d. Anna, f. 1849, g. Økland. e. Brita, f. 1851, g. Erevikjo. f. Ola, f. 1852, d. 1869. Gjekk gjennom isen på Storavatnet. g. Elias, f. 1856, handelsmann på Døscherholmen, Tysnes. h. Marie Elisabet, f. 1859, g. yttra Klubbo. Ola kjøpte bruket og fekk kongeskøyte i 1844. Kjøpesummen var 170 spd. Årleg jordavgift 5 skjepper 2 fjerdingkar bygg. Ola var brukar til 1873. I 1865 fostra Ola 6 kyr, 18 smaler. Sådde 4 t. havre, 3 t. poteter. Brita var «Fødselshjelperske». «Henriks-Ola'n» var ein vyrd mann i bygda. Han kunne godt snakka for seg og var godt skrivefør og dreiv mest som ein bygdeprokurator, var laverje for ekkjer og meir slikt. Ola dreiv med litt handel i eit lite hus på vestre sida av hovudvegen no er. Det var ein mura kjellar med tak over som var kalkslegen innvendes. Den stod til bort 1930-åra. Her selde Ola brød, tobak og andre daglegvarer som sonen sende til han frå Døscherholmen. mvh Kjellaug R.P.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yvonne Trengereid

TAKK FOR HJELPEN!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Her er litt mer :Individual Record FamilySearch™ Vital Records Index Norway-------------------------------------------------------------------------------- Brithe ASBJORNSDR Age At Marriage: 26 Sex:--------------------------------------------------------------------------------Event(s): Birth:--------------------------------------------------------------------------------Parents: Father: Asbjorn ASBJORNSEN--------------------------------------------------------------------------------Marriage: Spouse: Ole HENRIKSEN Age At Marriage: 24 Marriage: 22 Oct 1843 Place: Stord, Hordaland, Norway--------------------------------------------------------------------------------Source Information: Batch Number: M429253 Source Dates: 1841 - 1877 Film or Fiche Number: 278084 Collection Details: Stord; Den Norske Kirke******* Britte Asbiornsdr Female -------------------------------------------------------------------------------- Event(s): Birth: Christening: 11 MAY 1817 Stord, Hordaland, Norway-------------------------------------------------------------------------------- Parents: Father: Asbiorn Asbiornsen Family Mother: Britte Amundsdr -------------------------------------------------------------------------------- Messages: Extracted birth or christening record for the locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the birth or christening date. -------------------------------------------------------------------------------- Source Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: C429252 1816 - 1840 0124697 Film NONE ******* Her ser det ut for at det er den eneste Asbjørn Asbjørnsen på Fitjar : FT 1801 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11221&variabel=0&postnr=2063&fulle=true&spraak=n>Lenke****** Foreldras giftermål :

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Giftermål til Asbjørn og MariLenkeHun var enke med flere barn da hun giftet seg opp igjen (se FT 1801)her er hennes første manns død på FSIGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0 Norway Search Results | Download | Pedigree-------------------------------------------------------------------------------- Asbjorn Asbjornsen Male Family --------------------------------------------------------------------------------Event(s): Birth: Christening: 29 JUL 1753 Tranoy, Fitjar, Hordaland, Norway Death: 1797 Burial: --------------------------------------------------Parents: Father: Asbjorn Knutsen Family Mother: Ingeborg Pedersdtr -------------------------------------------------- Marriages: Spouse: Mari Pedersdtr Family Marriage: 12 MAY 1788 Fitjar, Hordaland, NorwayDet må jo selvsagt sjekkes at dette er rette Asbjørn Asbjørnsens foreldre, men ettersom det bare var en på Fitjar i FT 1801, så er det nesten sikkert.mvh Kjellaug R.P.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

I så tilfelle kom Gjøa fra Sele på Bømlo ( det er like ved Hollund) :Utdrag fra B I, s. 259 :49 Endre Olson Rubbestad, d. æ. f. 1700, d. 1744. G. m. Ingeborg Eriksdtr. Nesbø, Fitjar, d. 1744. Born: a. Ola, f. 1730. b. Gjøa, f. 1733, g. m. Peder Salomonson Hovstad. c. Sakkarias, f. 1736, d. liten. d. Sakkarias, f. 1738. e. Erik, f. 1743. Var «mariner» og tenestgjorde i Kjøbenhamn der han gifte seg og hadde 2 born. Då Endre og kona døydde, kom dei 3 yngste borna til morbroren Mattias Nesbø, den eldste var hjå farbroren Nils O. nora Sele. Endre stod seg ringt. I 1743 måtte han - som so mange andre - få stønad, 2 rdl. av «den Kongel. Naadegave» som vart dett ut avdi det var sott og uår i landet. I skiftet etter Endre og kona var m. a. 4 kyr, 3 kviger, 1 stut, 1 kalv og 2 smaler. Peder H. Urong fekk utlagt I rdl. 2 mark for underhald for eit av borna. Husa på bruket var mykje til nedfalls Nettoeiga var Il rdl. Endre bygsla i 1728 og var brukar til han døydde. Bruket vart no liggjande øyde til 1748 då Jacob Hasse Hy nnemør, gastgjevaren i Brandasundet, vart brunkar, men truleg slo han berre høyet og svara grasleige av bruket. Jacob hadde det til 1752. Foreldra til Endre, som du ser kom han fra Hollund egentlig, B I, s. 244 :79 Ola Endreson Hollund, var 33 år gl. i 1701 og var «mariner». Han d. i 1722. I 1701 er sagt at han kunne svara skattane, «Dog Fattig». G. m. Mari Rasmusdtr. Innvær, d. 67 år gl. i 1744. Born: a. Endre, d. æ. f. 1700, g. nora Sele. b. Synneva, f. 1707, g. Urong. c. Endre, d.y. f. 1709, d. 1727. d. Rasmus, f. 1714, g. nora Sele. e. Nils, f. 1716, g. nora Sele. f. Barbru, f. 1719, d. 1727. Em veit ikkje året då Ola bygsla på Rubbestad. Han var brukar til ikr. 1719 då han flytte til nora Sele, (sjå Sele, Nordre nr. 48). Ola brukte 5/12 partar av garden. Då han gav bruket frå seg, bygsla Jon Olson, på bruk A dette bruket ogso. Bruka vart slegne saman til eit bruk då, og var 2/3 partar av garden.side 278 : far til Ola:55 Endre Hollund var 56 år i 1665. Døydde ikr. 1680. G. m. 1. Brita, d. ikr. 1660. Ikkje kjende born. Endre vart g. att m. Barbru Guttormsdtr. Urong. Born: a. Knut, g. Mækjebakken. b. Ola, g. Rubbestad. c. Siri, g. Stavland. d. Barbru, g. Gåsland. Barbru Guttormsdtr. vart g. oppatt m. Nils E. Hollund. Endre var brukar frå 1634 og truleg til han døydde. Endre var ein vyrd mann i bygda. Han var lagrettemann i mange år, og kyrkjeverje i 3 valbolkar. I 1662 vart Endre stemnd av presteekja, Anna Offesdtr., for ei ku som han,hadde lova henne i «utferd» for konasi. Kua hadde han teke i leige av Nathanael Melbo som var i nær slekt med henne, og truleg laverje for henne. Endre vitna at drengene til den nye presten, hr. Johan Bechmann hadde vore på Hollund og henta kua, og meinte at «Efterdj Hr. Johan gjør hende Regnskab for andet hendes jndkomst, at hand och er god for at giøre hende Rigtighed for dend. » På tinget vart «Herom afsagt at saa frembt hr. Johan jche fornøyer hende med Penger for Koen da haffuer hun sig koen at tilholde. Thi Endre kand jche giffue 2 Kiør for Een Sagh.» I 1666 vart Endre stemnd att. Denne gongen av Peder Larsson nora Sele som kravde han for bygsel og landskyld av ein part i Sele som han og systera hadde arva. Endre var formyndaren deira og hadde teke mot pengane på deira vegner. Endre svara at han burde ha kostpengar for 6 år for Brita Larsdtr. etterdi ho var lita då han tok henne til seg. Saka vart utsett og kom ikkje opp meir. Barbru gifta seg opp igjen med Nils Erikson Hollund og ho døde i 1712. Far hennes var : Guttorm Jonsson Urong. Om han står det :Guttorm Jonsson, var 50 år i 1665. Ukjent kva tid han døydde. Kona var truleg ekkja etter Knut Omundson. Kjende born: a. Jon Guttormson Svortland. b. Knut Guttormson Urong. c. Barbru Guttormsttr. Hollund. Guttorm vart brukar ikr. 1645. Då ekkja etter grannen Lars gjekk frå bruket sitt i 1657, vart det delt mellom Guttorm og grannen Halvard, soleis at Guttorm då brukte 5/8 partar av garden til ikr. 1664 då sonen Knut fekk bygsla 112 1. smør, 1/2 hud. Bruket vart då delt i 2 bruk, som me her vil nemna bruk A I og A 2. Guttorm sat att med 3/8 partar av garden, eller 3/4 1. smør, 3/4 hud, til ikr. 1683. Det ser ut som om Guttorm var velstandsmann. I 1657 fostra han 1 hest, 12 kyr, 4 ungnaut og 9 smaler. Han var kyrkjeverje. Nå håper jeg at dette er de rette anene til Britha.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Her har du med det samme foreldre til Mari Rasmusdtr. Jeg drar på ferie i morgen (Bømlo) så det er best å få det unna.B I, s.221 :43 Rasmus Endreson, var 50 år i 1701, d. i 1720. G. m. Synneva Mikkjelsdtr. d. 1725. Born: a. Mari, g. nora Sele. b. Endre, f. ikr. 1683, g. Innvær. Rasmus var komen til Innvær i 1685. Han svara då odelskatt for noko «barnegods» (dvs. at han var formyndar og styrde med jordegodset) i Vestvik i Valestrand. Rasmus var brukar til han døydde. Det vart haldde skifte etter Rasmus i 1720. Nettoeiga i buet var 22 rdl. Elles er nemnt noko sylv, m. a. eit sylv signett, 9 kyr, 2 kviger, 2 stutar, 2 kalvar, 4 geiter, 6 smaler, 1 kvern med hus og 1 utan, 1 børse og 1 kårde. Rasmus var lagrettemann i mange år, kyrkjeverje og legdsmann. I 1701 er sagt om brukarane på Innvær: «Bønder, kand svare Deris skatter, Dog Fattige.» Litt ved siden, har du navnet ditt fra Samnanger? Min mor er derfra og jeg har flere Trengereid i min database.mvh Kjellaug R.P.kelly.petit@wanadoo.fr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Foreldra til Peder Salomonsen Hovstad (1733-1798)Salomon Larsson Hovstad (f. ca 1695 - d. 1775) og Mari Pedersdtr Brekke (f. ca 1700) fra Bømlo.Foreldra hennes, B I, s. 481 :8 Peder Jensson, d. 71 år gl. i 1740. Første kona er ukjend. Ho d. ikr. 1702 og vart gravsett under stolane i Gåslandskyrkja. For dette betala Peder 2 rdl. Andre kona heitte Anna Larsdtr., d. 77 år gl. i 1755. Born: a. Jens, f. ikr. 1702, g. nera Nese. b. Mari, g. Hovstad, Fitjar. (Desse borna kan vera etter første kona.) c. Nils, f. ikr. 1711, g. Brekke. d. Brita, f. ikr. 1715, g. Noraneset. e. Lars, f. ikr. 1718, g. Brekke. f. Ola, f. 1719. g. Anna, f. 1723, g. m. Lars L. Tjong. Peder var truleg av «betre» folk. 1 skoskattmanntalet i 171 I er kona hans nemnd «Hustru» og tausa vart kalla «Pige», medan det vanlege var «kone og tøs». Peder var ein av dei beste menn i bygda. I 1701 vart sagt at han var 30 år og «lever vel» dvs. at han stod seg godt. Han hadde då ein dreng, Anfinn Jensson, som var 14 år gl. Peder var brukar til han døydde. I 1720 kjøpte han bruket som var 2/5 partar av garden. Den tiandeparten som vanta på helvta var truleg parten i laksvågane som seljaren heldt unna. Parten var eit sjølvstendig bruk, som her vert nemnt bruk C. På skiftet etter Peder vart bruket utlagt på ekkja og arvingane. Dei selde til sonen Lars i 1747. I 1712 bygsla Peder den helvta av garden som låg øyde. mvh Kjellaug R.P.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.