Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Kvernhusvik

[#16252] Gamme og Børmarken, Gran i Oppland

Recommended Posts

Guest Leif Kvernhusvik

Iver Nilsen Gamme, f. ca 1727, konfirmert 21 Apr 1743 d. 1794, gift 28 Okt 1756 med Goro Povelsdtr Børmarken f. ca 1737, konfirmert 5 Mai 1755, d. 1813.Kan noen hjelpe med foreldre til disse ?Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole P. Gamme

Hei Leif. Ivers foreldre var Nils Iversen Gamme, født 1681 på Flatla i Lunner, begravet 15.10. 1766,og Kirsti Pedersdtr. sør-Lunder, f. 1693, begravet 26.5.1767. Goro Paulsdtr. Børmarken, er ikke å finne kirkebøkene som døpt, heller ikke en av hennes søstere. Hun skal etter alder ved død være født ca 1833, og det kan stemme med at hun hadde en søster som døde året før med samme navn. Men konfirmasjon i 1755 ? Hennes foreldre var Paul Olsen Helmen, gift 30.10.1724 med Mari Christensdtr. Børmarken. Hilsen Ole, tipp, tipp, tippoldebarn av Iver og Goro.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Joda, hun finnes som døpt, søstrene også.Povel Olsen Baarmarchen og Marie Christensdatter fikk 7 barn og Goro var nr. 2, døpt 4.søndag i advent 1727,(21/12). Det er nok denne personen som dør på Gamme , begravet 5/3-1813.Alderen som er oppgitt ved død, 80 år er fem år feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Thon

Hei Leif. Litt motstridende opplysninger i innleggene over. Et av Randi Bjørkviks notater ved bygdebokarkivet ved Hadeland Folkemuseum tyder på at du bør gå for opplysningene fra Ole Gamme. Ifølge notatet var det 11 barn i denne familien, hvorav to ikke er innført blant døpte i kirkeboka. Den ene av disse er din Goro og den andre er Siri, f ca. 1750.Goros fødselsår kan nogenlunde fastslås på bakgrunn av noen av søsknenes dåp: Goro (som Hans Myhre nevner) ble døpt 2. s i advent 1727. Hun ble begravd 1732 som Gorroe Povelsdtr Baarmarcken, 4 år. Den neste er Anne døpt 26. desember 1831, så Christen døpt Trinitatissøndag 1734 og deretter Ragndi døpt 16. juni 1737 begravd 1739, 1 år gammel (da kalt Ragnil). Din Goro bør derfor være født 1732 – 1736, men neppe i 1734 hvis hun ikke var tvilling. Du har kanskje en alder oppgitt ved konfirmasjonen også?Om Goros foreldre: Povel Olsen, Helmen ved vielsen, ble begravd 3/5-1769 fra Børmarken, 75 2/3 år. Hans foreldre var Ole Iversen og Goro Christophersdtr (Helmen – Skattum). Mari Christensdtr, Børmarken ved vielsen, ble begravd fra Skjervum 5/11-1781. Hennes foreldre var Christen Hendrichsen og Kari (Andersdtr?).Og som tipp tipp tippoldebarn til Goros søster Marie(a), er jeg sjumenning til Ole Gamme, og kan vel da vente invitasjon til neste familiemiddag på Gamme! Siden du bor i Nittedal, må jeg på det sterkeste anbefale et (mange) besøk i arkivet ved Hadeland folkemuseum. Bygdebokarkivet er en meget bra ressurs for slektsgranskere. (Har følelsen av å jukse når jeg er der!) Hilsen Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Ole Gamme bekrefter at Goro f.1727 døde 1832, beklager at jeg ikke sjekket dette. Men, de barna kirkeboka oppgir er: Karie 1725, Goro 1727, Anne 1731, Christen 1734, Rangdi 1737, Rangdi 1739, Marthe 1742 og Marie døpt 1/1-1745. Det er jo ikke så god plass til en Goro mellom her. Hva er det da som beviser at denne Goro f. ca.1733 og Siri ca. 1750 er søsken til de ovenenvnte? Et skifte? Ifølge Leif er Goro konf. 5/5-1755?? Er det oppgitt en alder på henne? 22? Marie Christensdatter gift 1724 , hva var oppgitt alder ved død i 1781?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Thon

Jeg har dessverre ikke Bjørkviks notater om ekteskapene til disse mulige døtrene Goro og Siri, så jeg er ikke sikker på hvilket belegg hun har for å plassere dem i denne familien. Mitt notat tyder på at hun er mindre sikker mht. Siri. Har en litt råtten fiche (og ditto leser) her, men det ser ut til at Goros alder ved konfirmasjonen er oppgitt til 16 år, da bosatt i Børmarken. Den alderen vilker noe ung siden hun ble gift vel et år senere. I 1801 er hun føderådsenke i Gamme, da 63 år, så aldersopplysningene spriker som så ofte.Glemte å oppgi Mari Christensdatters alder ved begravelsen i 1781. Den var oppgitt til 83 år. Det siste barnet Bjørkvik oppgir er Rangdi født i Børmarken og døpt 24. s e Trin. 1747. Det betyr vel at Rangdi f 1739 også er død da.Hilsen Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Gunnar, arkivet til Bjørkvik er meget bra,men ikke noe bevis. Jeg hartil nå bare funnet noen få feil der og de skriver seg fra hennes bruk av andres avskrifter. Med hensyn til denne Goro så er alderen hennes ett problem . Denne Siri eller Sirie Povelsdatter f. ca. 1750 er heller tvilsom fordi Marie Christensdatter da er 52 år hvis den oppgitter alder er riktig. Hva med Siri's konfirmasjon? Hva med skifte etter Povel Olsen og kona? Det ville kunne klargjøre det som presten eventuellt har glemt å føre inn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kvernhusvik

Iver og Goro er mine 4tipper, artig å treffe slektninger. Har vært på Hadeland folkemuseum, men det er en stund siden.Jeg har notert Nils Iversen og Kirsti Pedersdtr som de sannsynlige foreldre til Iver, men har ikke funnet ham døpt.Goro er oppgitt 16 år ved konf, 63 år i ft1801, 80 ved død.Povel Olsen Helmej har jeg notert som sannsynlig far, har ham i basen på en annen gren. Har notert disse barna av Povel og Marie: Karen døpt 21 Okt 1725, Goro døpt 21 Des 1727, b. 7 Feb 1732, Anne døpt 26 Des 1731, Kristen døpt 20 Jun 1734 død før 1793, gift med Marte Andersdtr Torgersrud, hun ble 2g Peder Olsen Morstad, mine aner. Randi døpt 16 Mai 1737, b. 2 Jul 1738, Randi døpt 2 Jul 1739, Marte døpt 11 Feb 1742, konf 3 Okt 1757, Marie døpt 1 Jan 1745, konf 13 Apr 1760Siri som Gunnar nevner har jeg notert konfirmert 10 Apr 1763, 16 år, passer ikke helt det heller.Med tanke på giftermålet i 1756 så bør min Goro være noe eldre enn født 1737/38/39, hun burde være født ca. 1733 og oppkalt etter søsteren, det går vel akkurat mellom Anne og Kristen, men hva med konfirmasjonen i 1755 som skal være 5 januar og ikke mai.Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Leif, det finnes en Rangdi til, døpt 12/11-1747. Se om du kan få tak et skifte etter Povel Olsen og kona Marie (Marj) Christensdatter. Der bør din Goro og den usikre Siri (Sirie/Sigri) være nevnt for sikkerhets skyld. Litt rart om denne Siri f. ca. 1750, mora var da 52 + - .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole P. Gamme

Kjære slektninger,( og Hans) Jeg må tilstå jeg ikke har brukt mye tid på min egen familie, alt jeg kan avse av tid går til kontakten med etterkommere av hadelendinger i Amerika. Det ser ut til at vi kan få et stort familieselskap på Gamme, ikke minst hvis vi også får med slekninger i USA. En av disse, Brian Christensen, ivrig slektsgransker, har Mari Christensdtr. som født i 1707. Hans stammor er omtalte Siri, som var gift 2. gang 22.11.1781 med Gunder Gundersen Skjervum, Siri var gift 1. gang med Lars Hansen Skjervum. Det har vært antydet at Randi f. 1739 er feilskrift, skulle vært Goro. Brian har en Martha f.1741/1742 gift med Gunder Gundersen, en Rangdi f. 12.11.1742 gift med Lars Ingebretsen. han har derimot ikke med Rangdi f. 1747. noe er galt her, men en ting er sikkert, vi har et kobber kokekar merket O.P.S.H., Ole Povel sønn Helmen, som kom sammen med Goro fra Børmarken.MVH. Ole P.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Marthe dpt.11/2-1742 må vel være den Brian har som gift med Gunder Gundersen. Christen og Karj på Borremarchen fikk disse: Maria 22/5-1707, Siri 9/9-1708, Niels 1/1-1713 tvilling med Maria, og Anders 18/5-1721. Jeg gjentar, hvis det finnes et skifte etter Povel Olsen Bormarken og kona vil det gi litt mer fakta om barna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Thon

Først en liten kommentar til oppstillingene fra Brian Christensen, som er referert. Er enig med Ole om at det er noe som skurrer her. Det må bl.a. være noe feil med den Gunder Gundersen nr. 2 som er nevnt. Marthe dp 1742 ble antagelig gift (1) 1759 med Rolf Olsen bruker av Haslerud og seinere Skotterud. Hun ble g (2) som enke i Skotterud 12/5-1791 med den langt yngre soldat Hans Iversen (Myre?). De er på Skotterud i 1801.Så et par av Hans Myhres kommentarer som jeg slutter meg til. Det er lite feil å oppdage i Bjørkvikarkivet, men at noe er nevnt der er selvsagt ikke noe 'bevis'. De er imidlertid til stor hjelp pga. alle henvisningene til andre kilder. Hennes direkte avskrifter med henvisning til kirkebøkene oppfatter jeg som en sekundærkilde omtrent på linje med de tilsvarende opplysninger Hans har i sin dataregistrerte base. Begge bør suppleres med suppleres med kontroll i primærkildene. Hans' kommentar om ønskeligheten av å finne skifter i denne saken støtter jeg fullt ut.Så barna til Povel og Mari. Ut fra navneskikken mangler ei datter, Goro, født mellom 1732 og 1737. Dette kunne være hun som kom til Gamme. I sitt notat om Børmarken antyder Per Jacob Desserud at Rangdi dp 1739 kunne være feilskrift for Goro, og at det var denne som kom til Gamme. Et par ting støtter dette: Det ville stemme godt med Goros alder ved konfirmasjon, og Randi er ikke seinere nevnt i kirkebøkene. Men da burde det være en Goro nr 2 født 1732-37 og død 1737-39 (etter navneskikken). Han antyder samme type mulighet om Rangdi dp 1747 (og som heller ikke er nevnt seinere i kirkebøkene), at det kan være feil for Siri. I så fall mangler vel en Rangdi. Men hvor strengt ble navneskikken fulgt i denne familien? Eldste datter og sønn er moras foreldre. Det er vel etter boka siden de var de forrige brukerne på garden. Datter nr 2 er etter reglene oppkalt etter farmora. En sønn nr. 2 har så langt ikke vært framme i denne debatten, men Per Jacob har også en slik. Rangdi dp 16/6-1737 hadde en tvillingbror kalt Anders begravd samme dag som søstera ble døpt. Her blir oppkallingsforbindelsen tynnere (etter mormoras far?).Heldigvis er spørsmålet om nøyaktig hvilke år de mulige døtrene Goro og Siri ble født er ikke avgjørende. Det viktigste er om de hørte til i denne familien. Var på Hadeland Folkemuseum i går (og traff selvsagt Ole Gamme) og tittet igjennom gardpakka for Børmarken, og for sikkerhets skyld også den for Skjervum hvor Mari Christensdatter døde. Men, dessverre var ingen skifteavskrifter å finne. Heller ikke familienotatene om Siri Povelsdatter ga flere holdepunkter. En mulighet er også fadderlistene til barnebarna til Povel og Mari, men innslaget av slektninger blant faddere varierer ofte stort. Konklusjonen så langt: Goro og Siri er mulige/sannsynlige (stryk det som ikke passer) døtre i denne familien. Vi får fortsette jakten på kilder. Hilsen Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kvernhusvik

Jeg sier tusen takk for interessen, tror vel at 'min' Goro hører til her, men skulle jo gjerne hatt et vanntett holdepunkt. Nevner også at jeg har notert at Marie Kristensdtr ble introdusert i januar 1730, men jeg har ikke noe barn døpt.Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Thon

Den introduksjonen var jo en ny sak. Kan det ha vært et barn til begravd som udøpt? Disse kommentarene er dels i egen interesse også, ikke minst den følgende høyttenkning, som har med spørsmålet om hvem Povel Olsens hustru var. Den oversikten over barna til Christen Henriksen og Kari Andersdtr som Hans har lagt inn, gjør det kanskje nærliggende, som Brian Christensen kan se ut til å ha gjort, å velge Mari(a) dp 1707 som Povel Olsens hustru, den andre Maria er jo for ung. Men denne Mari døde 9 dager gammel. Mari ser for øvrig ut til å være tvilling. Bjørkvik har broren Christen Christensen d 8 timer gammel, bg 5. s e Påske 1707, samme dag som søstera ble døpt. Per Jacob Desserud (PJD) har samme barnet ført som jente ved navn Kari, men for øvrig samme detaljer. Om de øvrige barna har Bjørkvik og PJD sammenfallende opplysninger:Siri dp 1713 bg 1714. Nils dp 1713 gift 1735 med Damø/Dammei Olsdtr f 1712 på Forten, datter av Ole Endresøn og Kari Amundsdtr (hun fra Nes). Nils og Damø var ved Forten, Børmarken og til sist Smedsrud. Nils tvillingsøster Mari bg 1714. Deretter kommer en udøpt datter, bg 1718, 8 timer. Til sist Anders dp 1721 bg 1721, 3 uker.Ingen Povel-hustru her altså. Christen Henriksen var gift tre ganger, og det var skifte etter de to første hustruene i 1694 og 1700. Et av barna som er nevnt i skiftene kunne være en mulig Mari ut fra navnet: Marthe, 7 år i 1694, kalt Maritte i 1700. Men hun er for gammel, og iflg. PJD gift i 1719 med enkemannen Ole Amundsen (Dælinmarken). Da kan det neppe være andre løsninger enn den PJD antyder, at Povels hustru er født mellom 1700 og 1707 da kirkebøkene tar til. Helst er hun kanskje den eldste dattera i Christen H's 3. ekteskap og derfor kalt Mari etter hans forrige hustru, som skikken var. Det stemmer sånn passe med alderen ved begravelsen. Men hvorfor ble så en ny Mari døpt i 1707? Var den første sykelig da, og dette var en ekstra forsikring for å føre navnet videre. Eller kanskje var forholdet det motsatte? Det ser ut til at vi også trenger et skifte her for å fastslå hvem som var mora til Mari Christensdtr. Inntil noe slikt foreligger, har jeg valgt ikke å registrere noen mor av henne blant mine aner.Det skal også (PJD) ha vært ei datter, Kari, i denne familien, antagelig også født før 1707. Ved skifte 1741-42 etter Torger, sønn i Christen H's andre ekteskap, kalles denne Kari for avdødes halvsøster. Nå skal jeg slutte! Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Thon

Hei Leif. Glemte å si at Per Jacob Desserud sendte sitt Børmarkennotat til meg og andre i går med spørsmål om noen kunne videresende det til deg. Hvis du sender meg din e-mailadresse til gthon@online.no skal jeg oversende det. PJD har reist på ferie.Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Thon

Jeg nevnte at Mari(a) Povelsdatter var blant mine aner. Det er også hennes søster Anne. Da Anne Povelsd og Erik Henningsen i Drøvdal hadde sin andre datter Mari til dåpen 16 s e Trin 1755, var Goro Povelsdatter Bormarchen blant fadderne. To år senere var også broren Christen fadder samme sted. Da Marthe, første barnet til Maria Povelsdatter og Lars Andersen i Grymyr ble døpt skjærtorsdag 1765, var både Christen Povelsen Børmarken og Goro Povelsdtr Game faddere. Goro var muligens og fadder for deres 3. barn, også kalt Marthe, 1. pinsedag 1771. Men her ble det for mye 'grøt' til at jeg tør si det sikkert. Da Siri Povelsd og Lars Hansen fra Skjervum døpte sitt trolig 1. barn, Hans, 3. s i Faste (tror jeg det står) 1770, var Christen Povelsen Bormarken og Goro Povelsd Gamme faddere.Goros og Siris tilhørighet i den omtalte familien begynner vel nå å gå seg til. Men 'hvem de er', dvs. når de ble født, er fortsatt et åpent spørsmål. Hilsen Gunnar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kvernhusvik

Jeg har ikke fått gått igjennom alle, men av faddere til barna til Iver og Goro så finner jeg Kristen Børmarken som fadder til Nils døpt 28 aug 1757, Kristen Børmarken og Maria Povelsdtr Børmarken er faddere til Mari døpt 10 jan 1762, Siri Povelsdtr Børmarken er fadder til Povel døpt 28 sep 1766, Siri er også fadder til Kari døpt 26 feb 1769. Jeg sier meg enig i at familietilhørigheten er det nok ingen tvil om som sådan. Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.