Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Frode Johansen

[#16265] Får du avslag på din henvendelse til Statsarkivet ?

Recommended Posts

Gjest Tore H Vigerust

Til innlegg 98 (OJ om en portal som skal dekke brukernes behov): En portal dekker ihvertfall ikke brukernes behov for åpningstider, digitalisering av arkivsaker eller til hjelp med å tyde vanskelig skrift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

En portal kan redusere mange av de skriftlige henvendelsene til SA/RA.Og etter hva en ser av starten av denne lange serien av meldinger, var tema 'Får du avslag på din henvendelse til Statsarkivet' Og det er noe helt annet en personlig fremmøte til lesesalen og dets åpningstid.Man må skille mellom ulike deler og holde seg til saken og ikke blande inn åpningstider, lønnsforhold etc etcKan du ikke gå tilbake og lese hva saken dreier seg om og ikke hva du ønsker at den skal dreie seg om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg har lest det første innlegget, men kan ennå ikke se hva som skulle være spørsmålet, hvis svaret var en (ny) portal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Nei, det er vel slik at pengene er viktigst. Og muligens i samme grad som alle dine andre forslag som ikke gir noe mer i det hele tatt :=))Forslag med Portal var veldig enkel. Her er tilstede en kombinasjon av personer som har tid, kunnskap og ressurser og som da kan være som avlastning for alle henvendelsene til SA/RA. Hvis man kan få flere til bruke de enkle løsningene først, så vil vi ha større mulighet for at de ansatte ved RA/SA letter kan konsetrere seg om de forhold som er vanskelig eller hvor kildene ikke er like lett tilgjengelige for almennheten.Jeg er sikker på at en rekke av de henvendelser som går til RA/SA er av karrakter at man kunne ha funnet dette selv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg etterlyser kommentarer til innlegg nr.96 i denne tråden. Takk til Sissil som observerte innnlegget. mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Spørsmålet er om det er rette stedet å stille dette spørsmålet.Jeg vil forslå at du lager et brev til DIS; et annen brev til Riksarkivaren som jo er sjefen her og ta opp hele problemstillingen.Når det gjelder DIS, så vil jo dette avhenge av den lokale innsatsen og du må huske på at innsatsen over hele linjen er frivillig og kan dermed ikke pålegges noen medlemmer.I hvilken grad tilsvarende kan pålegges de respektive SA, avhenger av det som finnes av regelverk og frivillighet blandt de ansatte. Dette tror jeg ikke er noe som kan diskuteres her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Innlegg nr. 106 burde vel være svar og beskjed god nok.Undres noe over grunnlaget for initieringen av temaet.Etter hva som forefinnes i Norge av tilgjenelige microkort osv., digitaliserte kilder osv. er man vel kommet meget langt i.f.t. f.eks. nabolandene.Er det en eller annen ane som man søker i en KB et annet sted i landet, er ikke ventetiden på et tilhørende microkort særlig lang. I tillegg har man bla. dette utmerkede forumet.I USA er vissnok endel biblotek 'stengt' for slektsforskere da de stiller umulige krav.Her i Norge har man observert personer komme løpende inn i SA'er å kreve umiddelbart svar. Det kan selvfølgelig være tilfelle om opplysninginnhenting som overskygger alt annet, men tenk litt over dem som er bak skranken.Selv har man aldri fått noe avvisning på noen relevant henvendelse, f.eks. spørsmål om mulig kilde forefinnes, til noen av SA'ene. Derfor må man igjen få henvise til mitt forruge innlegg.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Til Johansens innlegg 96 spørsmål 4: Flere statsarkiv har gitt bidrag til Digitalarkivet. Og alle statsarkivene har de siste årene bidratt til digitalisering av kilder (dels i andre fora enn DA, men digitalisering allikevel). Dette skal disse statsarkivene ha ros for.Jørgensen vil (innlegg 104) avlaste arkivverket med frivilling innsats. Altså tilførsel av gratis arbeidshjelp som skal supplere lønnede ansatte. Hvis etatens lønnsnivå (etter mitt forslag) i steden settes ned for de (20%) høyestlønnede, frigjøres lønnsmidler som kan brukes på andre. Dette mener Jørgensen er veldig feil, men å sette inn folk fullstendig uten lønn skulle altså være løsningen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

THV klarer å vri på alt som kan vris på. Det kan man jo konstatere, men det har man jo erfaring fra tidligere.Alle vet (også THV) at det fra frivillig hold ytes en kjempe innsats. Bl.a. er dette noe av den som bærer registreringsinnsatsen til DIS. Ingen av disse som gjør denne innsatsen har noen betaling eller blir rike av det.Jeg er ikke interessert i å diskutere de ansattes lønn i denne sammenheng, men ser på koordinering av den innsats som tusen av frivillig gjør denne hobbien, både med registrering og ellers ved å svare på utallige henvendelser i Digitalarkivet, i DISforum, i nyhetsgrupper og ellers hvor folk har samme interesse.At THV skal har et korstog mot avlønningen i RA/SA, får bli en sak for hans regning. Jeg føler han også bør kunne se at det finnes andre løsninger og ikke kun fokusere på at enkelte ansatte skal gå ned i lønn for å tilfredstille hans løsning.Prøv en annen innfallsvinkel :=))Se om ikke innsatsen til alle frivillige kan også bli enda bedre.Det er nesten som du har en holdning, som sier 'hvis ikke dere gjør som jeg sier, så kan dere sitte der, for jeg har bare et mål i livet og det er .... (vet ikke hva som er motivet)'Før nå THV kommenterer dette innlegget, kan det jo være en tanke å sette seg ned, lese igjennom mine innlegg, åpne øynene litt og se litt mer ut i horisonten. Lykke til med en ny horisont og nye tanker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Når man diskuterer denne luksusproblematikken (digitalisering), er det helt på sin rette plass bla. å ta med det generelle som er i Tore H. Vigerust's innlegg vedrørende midlenes fordeling - for om mulig å oppnå et bedre felles resultat.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn C Ludvigsen

Hei Knut!:)Hvorfor er digitalisering et luksusproblem? Er det ikke bare en naturlig utvikling?Har ikke lyst til å starte en massiv debatt.. selvom jeg kanskje gjør det likevel.Jeg har ikke lest alle innleggene dine, jeg bare så det siste (110) og tanken slo meg at for meg, som har brukt internett lenge, er digitalisering en naturlig utvikling.Det er for meg også en fordel, ettersom det kan ( hvis det gjøres på smarte måter) frigi mange ressurser. Men det er klart. Vi alle kan vel prøve å ta oss til det nærmeste arkivet, hvis vi er interessert i de orginale papirene.Jeg tror at mange flere vil bli interesserte i slektsforskning, jo mere som blir digitalisert. Mange ser det som naturlig å bruke nettet, tenk å måtte vente kanskje flere uker på notater fra Amerika...Uansett..Jeg synes det er TOPP at ting blir digitalisert. Leting kan ta kortere tid, Gamle papirer blir spart for at mange tar i papirene og tilgjengeligheten blir desto større.Men selvfølgelig:Når man har funnet saker som er digitalisert, kan det føre til større pågang å få se de orginale papirene...Hva sier Yngve, har man merket en større pågang på å få kopier av orginale papirer etter at ting blir digitalisert?Torunn C

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hei Otto Jørgensen, istedenfor å oppfordre meg til å overta dine egne horisonter og ideer, ville jeg isteden sette pris på om du kunne forklare nærmere hvordan denne portalen som du skriver om, er det rette svaret på Johansens spørsmål. Ett svar har du allerede gitt, nemlig at etaten skal tilføres nye personer som skal arbeide gratis. Hva ellers tenker du omkring portalen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Svar til Torunn innlegg nr.111.Jeg er helt enig med deg. Digitalisering er ikke et luksusproblem-men det innebærer store muligheter! Det har fremtiden foran seg og Yngve har tidligere i denne tråden sagt at det vil bli satset sterkt på¨dette område. Jeg skjønner ikke hvcorfor man stadig skal være så negative til nye ideer og forslag. Det virker nesten som om noen er redd for å høre ytringer i denne spalten.Dette burde jo være et utmerket sted å ta opp de spørsmål som jeg har gjort i denne tråden.De er ikke stillt i en ensidig 'kritisk' vinkling-men for å klargjøre hvorvidt og hvortdan de andre arkivene vil stille seg til å bli med i Digitalarkivet aktivt slik som SAB.Yngve-jeg spør deg-er det noe på gang? mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg lurer på mere omkring denne portalen til Otto Jørgensen: er denne portalen bare om en omskriving eller pseudonym for Digitalarkivet? Er det altså DA han har ment hele tiden når han skriver om portalen?Så til Torunn Ludvigsens innlegg 111: Spørsmålet 'har man merket en større pågang på å få kopier av orginale papirer etter at ting blir digitalisert?' er jo veldig søkt og ledende. Det en heller burde få undersøkt, er om ønsket om å bruke originalmateriale eller papirkopier av det samme, eller film av det samme, har opphørt etter at de er digitalisert og nettpublisert. Svaret er nei, men det er ganske sikkert (og dokumentasjon behøves sikkert ikke) at bruken av originaler og reproduksjoner har avtatt sterkt etter at disse er på internett.Det er vel ingen som tviler på nytten av digitaliserte kilder. Og mere av dette. Skal etaten intensivere digitaliseringen av kilder, må dette enten skje etter en omprioritering av økonomiske midler, altså etter en politisk prossess, eller ved økte midler, altså også gjennom en politisk prossess.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

til (112)Hva er det hovedanliggende problemet nevnt i første melding av inititivtaker til dette spørsmål.Det er enkelt: Noen svarer og noen svarer ikke. Det kan være mange tanker om hvorfor. Men det kan også tenkes at antall henvendelser er for kompliserte og for mange. Og hvis man kan redusere volumet ved at man kan få svar på mange spørsmål som er mer relevante ved å utnytte de ressursene som er tilstede på nettet, så kan jeg ikke se at det er noe problem.Problemet er at det i dag er mange steder å henvende seg får å få svar og for mange, spesielt de som er nye, finner ikke noe felles sted hvor folk er tilstede.Det eneste stedet som er alment tilgjengelig for alle er nyhetsgruppene. For mange er nå SAB blitt en ny nisjekanal.Hvis alle, både de som vet og ikke vet, hadde vist sin tilstedeværelse der i nyhetsgruppene, så hadde mange av de fokuserte prolemer vært løst.I stedet finner man opp nytt krutt for hver gang og evig diskuterer uten å benytte seg av de muligheter som finnes.I tillegg er det jo lett, når man vet at noen er meget velvillige (SAB) å utnytte dette maksimalt.Jeg har ikke noen 100%-løsning men lønnsreduksjoer og kritikk overfor de som er i Arkiverket er i hverfall ikke riktige vegen å gå.Jeg tror nå at jeg med dette legger ned pennen for dette tema.Vil man ikke, så vil man ikke; et godt og gammelt ordspråk.Skal bli spennende om THV en gang i fremtiden når frem med å redusere lønnen til de ansatte for å nå sitt mål. Lykke til !!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Otto Jørgensen, som har ivret for en ny portal i flere innlegg, legger nå et slør over hele idéen, og det kan jo være like greit.Mitt forslag om 1 eller 2% redusert lønn for dem som har så mye lønn at de kommer innenfor innslaget av toppskatt (som er 360.000), er selvfølgelig en vanskelig sak. Men hvis ikke etatens budsjett (160 millioner + intekter fra andre kilder enn KD) kan økes, så er etatens ledelse nødt til å omprioritere.Otto Jørgensen har forresten et underlig politisk syn, der innlegg om økonomi som han liker, er greit, mens innlegg om økonomi som han er uenig i, ikke skal komme til uttrykk. Og har har et underlig menneskesyn, når han i innlegg 77 uttrykker det som meget beklagelig at høytlønnede (over 360.000) skal ned i lønn, mens han i senere innlegg ivrer for at de uløste arbeidsoppgavene til etaten isteden skal løses av ulønnede personer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Otto:En ny portal blir bare en av mange som allerede finnes på nettet.Å redusere 'trøkket' på arkivtjenestene kan nok være nødvendig, personalet har jo publikumstjenesten som en forholdsvis liten del av sine arbeidsoppgaver,Det er dessuten unødvendig at 'alle' skal slå opp alt selv. Forby innelgg som sier: Slå det opp selv !Mange av oss har også lang veg til bibliotek og arkiv.Er det ikke slik at dette forumet er laget for å dele informasjon mellom de spesielt interesserte FØR man må gå til arkivene ? Er det ikke nettop det vi er ute etter ?Problemet blir kanskje å få de erfarne til å gidde å fortsette med den utmerkede jobben de gjør som vegledere slik som det gjøres her på forumet.Da bør kanskje tonen dempes noe i diskusjonene ?Tore: jeg beundrer din argumentasjoneglede men må den tas så langt ut ?; o} Knut F

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Nei, jeg behøver ikke dra det så langt. Forøvrig er jeg spent på å lese hva 'bommen' min skulle bestå i, som Nedrebø nevnte men ikke nærmere drøftet i innlegg 52.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn Cathrine Ludvigsen

(114) Beklager hvis du syntes det spørsmålet var ledende, men det var stilet til Yngve Nederbø :0)Grunnen til at jeg spurte, er hvis det er en dramatisk økning, (Hvis det nå er det....) kanskje det er dette som gjør at de andre statsarkiv ikke ønsker å digitalisere, fordi man da kanskje tror at pågangen blir altfor stor, og at det da 'går utover andre, mer viktige oppgaver'?Det virker som om det prioriteres ulikt på de ulike stedene.Uansett!Fint at du er enig med meg Jan Frode. Du fikk vel kanskje mer enn det du spurte om? :)Det er flere som har etterlyst det, men jeg sier det også! Fint om noen fra de andre statsarkivene enn Bergen kunne komme med innspill. Hvis man kom med de mest irriterende spørsmålene de vet om her, kanskje de kan bli unngått i fremtiden? Dessuten så hadde det vært interessant å høre hvordan de opplever pågangen og de andre temane som er tatt opp her.Så til slutt (114) : Det var ikke meningen å være sarkastisk! Det er bare glitrende å være engasjert, men som sagt, så ville jeg bare høre hva Yngve N. hadde erfart.Torunn C

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Først en noe forsinket (p.g.a. fisketur) forklaring (for å rette opp misstolkningen i innlegg nr. 111 og 113) på den av meg valgte anvendelse av beskrivelsen 'luksusproblem' relatert i.f.m. digitalisering, som følgende:I dette ligger intet annet enn en liten henvisning til den kravmentalitet som i noen tilfelle kan observerses - man ser ut til å forvente at digitalt svarmateriale finnes umiddelbart.Etter å ha anvendt digitalisering (les EDB) siden tidlig i syttitallet, ser man flere mulige fremskritt i f.eks. slektforskningen (3-4 dim. slektsprogram og kanskje en tilhørende 'slektsrotrenskermaskin'), samt en mer rasjonell form for digitalisering (innbefattet ev. ressursomfordeling).Rundt om arbeider iherdige entusiaster med å tyde KB'er, f.eks. i regi av DIS. De har gjerne valgt et sogn hvor de får noe 'gratis' for egne aner, men de kan slite fælt med tydningsarbeidet, som vi alle etterhvert kan slå opp i gratis.Dem som bare stiller spørsmål om er det svar digitalt kjappt - har de utført noe lignende og/eller er de klar over tidsomfanget som ligger bak dagens digitalisering?Kjernespørsmålet har man gitt i innlegg nr. 107: Undres noe over grunnlaget for initieringen av temaet.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn Cathrine Ludvigsen

Kanskje vi ikke har definert digitalisering godt nok? ;)Du nevner i (120) at det er mange som legger ned mye arbeid med å gjøre kirkebøker tilgjengelige i databaser ( meg inkludert snart, har meldt meg som transkriberer! Og oppfordrer alle til å gjøre det samme). Og det er sant, de som kommer etter, får mye gratis!Men det jeg mener med digitalisering, er kanskje noe annet? ( eller noe mer enn akkurat det å lage databaser, transkriberinger...) I Sverige har man f.eks. Genline, som scanner inn kirkebøksidene, og så kan man tyde selv.Det er en form for digitalisering som er på samme måte som mikrofilm, fische men som bare bruker litt mer moderne metoder. Man må jo fortsatt tyde skriften selv. Fordelen med å digitalisere f.eks. kirkbøkene på denne måten, inneholder alle fordelene til det som er på mikrokort, fische, men gir også mange nye fordeler : Slipper å bruke et spesielt apparat, man kan brenne en cd med de kirkebøkene man er interessert i, og slipper å bestille opptil 100 filmer ( tilsvarende kort).Og kanskje man får i noen tilfeller litt bedre kvalitet også?I Sverige har man også ( ettersom jeg er en ivrig bruker av Anbytarforum) en god del CD-samlinger. Som CD-emigranten, Soldatregisteret, Sveriges Dødbok o.s.v.Det er vel bare muligheten for å kunne bruke PC, som mange er kjent med og foretrekke å bruke, evt. Internett, som er der 24 timer i døgnet, sålenge Serveren ikke går ned, man ønsker velkommen.Da slipper man å være avhengig av at man har en tilmålt tid på en lesesal, et bibliotek som kanskje har en liten kapasitet til tider. Jeg tror ( og håper) at de fleste som har engsjert seg i denne diskusjonen her ikke har lyst til å 'snylte' på andre. Man gir noe selv tilbake etterhvert, men det er ikke så enkelt for nybegynnere å gi så mye! ;)Men det var et sidespor...Uansett.. Jeg tror vel vi er delvis på samme side, Knut!Jeg bare stusset litt over at du kalte det et luksusproblem! Som jeg skrev, jeg tror bare det er en naturlig utvikling, og jeg tror at alle som er i arkiver helst skulle hatt alt materiale 'i går' ...Torunn C

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn C Ludvigsen

Til 114 igjen. Jeg lest vistnok ikke innlegget ditt godt nok.. Beklager...Du skriver at ' men det er gnaske sikkert ( og dokumentasjon behøves sikkert ikk) at bruken av orginaler og reproduksjoner har avtatt sterkt etter at disse er på Internett'Dette stusser jeg litt over, fordi jeg på en måte ikke antok at det var tilfelle! ;)Begrunnelsen er: Jeg antok at man hadde visse sperringer (tekniske løsninger som gjorde det umulig å laste ned bilder fra nettet) på det man legger ut digitalisert ( som f.eks. skifter o.l.) Men det har man altså ikke?Det var iallefall nytt for meg! Og kjempeflott.. Og da er det vel liten vits i å ha kopier av orginalene, hvis man ikke da har en elendig printer, som ikke akkurat tåler det meste.. Dessuten.. det spørsmålet du stiller, etter å ha omtalt det jeg spurte om, ('Det en heller burde få undersøkt, er om ønsket om å bruke orginalmateriale eller papirkopier av det samme, eller film av det samme, har opphørt etter at de er digitalisert og nettpublisert.' ) Er ikke det jeg spør om?(men det var et sidespor! :) Trenger ikke å besvares, da jeg ikke har lyst til å bli en 'flisespikker'... )Uansett..Jeg har lest igjennom alle innleggene, og jeg synes faktisk innlegg nummer 66 traff spikeren på hodet!Sissel, starter du en konto? ;)Hvis man tok denne saken opp i media, så hadde det kanskje skjedd noe med de ansvarlige politikerene?For det er vel ikke de som arbeider i Arkivenes feil at de har lite ressurser? Det er vel de bevilgende myndigheter! Og en god styring etterpå iallefall.Men jeg synes det er en liten 'skandale' at f.eks. et såpass 'sentralt' prosjekt som scanning av kirkebøker må utsettes fordi budsjetter er for små... Det er iallefall veldig synd! Torunn C

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Hadde ikke tenkt å komme med noe innlegg, men siden det var direkte kommentarer til meg, så mine kommentarer:Til (116 og 117) Det er riktig at det er mange portaler i dag, men hvorfor det? Hvorfor ikke samle kreftene til et par og få steder? Det trenger ikke være en 'helt ny' portal? Hva med mer effektiv bruk av nyhetsgruppene som er tilgjengelig for alle. Hvorfor stiller ikke alle opp der? Hvorfor stilles ikke spørsmålene der og hvorfor kommer ikke svarene der?Det kan jo de svare som ikke har stillet sprømålene der og de som aldri har vær på en nyhetsgruppe og der har gitt si bidrag til løsning?Få høre om fraværet i de fora som finnes tilgjengelig for alle?Og hvis man skal lage en ny portal, så står det som et samlende punkt som er statning for alle de andre som finnes. Vi har i dag GENRESS under DIS som samler en rekke kilder, ikke bare fra Digitalarkivet, men også en rekke andre kilder. Men stadig så lages det nye samlinger av kilder, som angis som unike, når det meste allerede er dekket opp. Og kommer det nye, hvorfor ikke gi et tips til DIS, slik at det nye innarbeides?Hvorfor ikke tilsvarende for å stille spørsmål. Og i mitt forslag lenger oppe, har jeg også listet opp en rekke organisasjoner som bør kunne bidra.Jeg legger ikke slør over noe. Det står på trykk under innlegg (83) og jeg har ikke gått ilbake for noe. Forslaget omfatter ikke bare de organisasjoner som er nevnt. Det er sikkert andre som bidra, hvis nå da ikke egoismen tar overhand.Problemet i dag er at for mange sprer seg over for mange steder. 'Alle med respekt for seg og sin organisasjon skal ha sitt eget'? Er man ikke snar kommet over egostatiet og kan begynne med enda mer samarbeid+

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Vi må bare innse at internett antakelig fungerer etter de samme prinsippene som March-Olsens Søplekassemodell, og ta konsekvensen av dette. Lenke; o} Knut F

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.