Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Thorud

[#16321] Innlegging av rettinger (korrektur) i 1865 FT

Recommended Posts

Guest Geir Thorud

Har lagt inn et par rettinger i FT 1865 Birid i Oppland.Etter at jeg har lagt inn rettingen kommer det fram en side som skal vise resultatet av rettingen. (Siden tilsvarer antakelig den som vises etter at man har skrevet et innlegg i debattene, der man kan velge om man vil gjøre rettinger.)Problemet er at denne siden forsvinner etter å ha blitt vist ca 1 sekund. Så havner man tilbake på startsiden for tellinga for prestegjeldet.Bruker IE 5.5Forørig hadde det vært nytting om man ved vanlig bruk av tellingen fikk et hint om at det er lagt inn en retting, eller snarere forslag til retting, uten at man må trykke på korrektur.Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Nå fungerer funksjonen fint hos oss og du blir tatt tilbake til der hvor du sist var i databasen før du la inn korrektur. Hvis det fremdeles ikke virker hos deg, bør du prøve med en oppdatering til en nyere nettleser.Tidligere var rettingsforslagene synlige i databasen etter at man hadde klikket på korrektur, men det fjernet vi ettersom det kan virke mer forvirrende enn oppklarende. Vi skal vurdere om vi skal legge inn et symbol eller ikon på de poster det er lagt inn korrektur på når en har klikket på Korrekturlenken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Jeg har ingen retting å legge inn, så jeg bør vel ikke teste ved å legge inn en 'test-retting', men det finnes vel kanskje 100.000 (i alle fall et stort tall) brukere av IE5.5 i Norge så man bør vel sjekke at ting virker med den - sidene er jo i seg selv enkle og burde ikke betinge nyere versjoner.Når jeg la inn rettingen (har ikke papirene for hånden så jeg finner ingen retting i farten) kom rettingen fram etter klikking på Korrekturlenken, så dette må dere ha fjernet etter at jeg la inn det første innlegget 26 juli ???Et icon e.l. blir bra, men må vises FØR man trykker Korrekturlenken, ellers er det ingen vits i det. De fleste kommer ikke en gang til å vite at denne funksjonaliteten finnes, de må få et synlig hint. Dette vil også være fin markedsføring av funksjonen slik at folk legger inn rettinger.Hvis folk blir forvirret må det være pga manglende forklaring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Problemet er som følgjer: systemet vårt for å finna ut om det finst forslag til korrektur er ikkje på langt nær så effektivt som søkesystemet. Skal me visa eit teikn på om det finnst forslag til korrektur kvar gong me viser ei side vil det få konsekvensar for hastighet. Det synest me ikkje det er verdt. Før me kan innføra ei slik ordning trengst det ein del utviklingsarbeid. Personleg er eg i tvil om det er her nytteverdien av utviklingsarbeid er størst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Hvordan er DA sine 'rettingslinjer' for å legge inn de endringene som blir sendt inn via korrektur/rettingsforslag?Jeg sendte inn ett par korrekturer i juli, og de rettingene ser jeg kun hvis jeg trykker på korrektur knappen. Men navnet (rettingen) som kommer frem er ikke søkbart.Skjer det en kvalitetskontroll på de endringsforslagene som blir sendt inn før de blir gjordt 'offentlige'?Det kan jo hende at korrekturen som blir sendt inn også er feil, for ikke å snakke om at noen kan 'sabotere' tellingen ved bevisst å sende inn feil data.Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Til innlegg 4: Jeg kjøper Jans tekniske argumenter. Standardsvaret om prioritering av utviklingsressursene er det umulig å diskutere for utenforstående.Det gjør intet om man etterhvert prøver å legge litt mere vekt på datakvalitet enn på kvantitet, noe en god korrektur-funksjonalitet vil bidra til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

De korrekturforslag som blir lagt inn til i DA sitt korrektursystem blir lagret i en egen fil. Når korrekturforslagene er blitt mange nok og vi har ressurser nok, vil vi gå gjennom forslagene. Vi legger ikke ut noen rettinger uten at vi er sikre på at de er kontrollert mot originalkilden. Ettersom originalkildene er spredd på ulike statsarkiv i landet vil det være svært ressurskrevende å gå gjennom korrekturforslagene, samtidig som det vil innebære en stor jobb å få de korrigerte databasene ut igjen på internett. Derfor lønner det seg å samle korrekturarbeidet i en stor bolk og ta det samlet. Foreløpig er det verken ressurser eller forslag nok til at vi går igang med en slik korrekturrunde.Databaser i Digitalpensjonatet har vi ikke rettigheter til og kan derfor ikke redigere dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Kloke ord fra Anette som i siste setning sier at 'Databaser i Digitalpensjonatet har vi ikke rettigheter til og kan derfor ikke redigere dem'. Spørsmålet blir da: Får rettighetshaverne til databaser i Digitalpensjonatet en melding fra dere når forslag til rettinger kommer inn? Eller er tankegangen at disse skal varsles direkte når man finner noe som (man mener) er feil i disse databasene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Vi hadde nok håpet at forslag til rettinger i databaser i Digitalpensjonatet gikk direkte til eieren av den aktuelle databasen. Samtidig regner vi med at en del eiere ikke mottar korrekturforslag, så vi tar høyde for at vi må varsle eieren av en database når vi går igjennom korrekturlisten.Vi ønsker ikke å varsle fortløpende ettersom det vil være tidkrevende både for eieren av databasen og oss hvis en og en feil skal undersøkes og evt. rettes opp for deretter å sendes til oss for utlegging. Det ville knapt blitt tid til nye utlegginger for oss og eieren ville nok ikke hatt så mye tid (eller lyst?) til å registrere andre databaser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Det hadde vært greit om noe av det som er skrevet over vedr rutiner og prioriteringer for korrektur/rettinger ble lagt ut, slik at man i det minste får vite det når man legger inn rettinger.Det Anette beskriver indikerer at det vil ta MANGE år før vi kan forvente noen løsning for kvalitetssikring/heving på dataene i DA. Det var dette med bevilgninger til DA da ..... Problemet er vel at man må trøkke på med kvantitet for å få opp bruken - for å få opp bevilgningene - for å få opp kvaliteten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.