Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Frode Johansen

[#16340] Hvorfor stoppet Redaktøren debatten omkring Statsarkivene?

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

Til Nedrebø: Du avsluttet debatten uten å gi noen mulighet for å imøtergå ditt innlegg.Det synes jeg ikke var en god ting. Du skriver i ditt innlegg at du ikke tror at brevet jeg skrev til Statsarkivene ville ha en god effekt.Det er din mening.Kan du begrunne den?Jeg har heller ikke fått noe svar på kjernen i mitt spørsmål om hvorvidt de andre arkivenne vil gå mer aktivt inn i digitalarkivet og besvare slektsforskeres spørsmål-slik SAB gjør i arkivforum.Det er ikke hyggelig å oppleve at en debatt 'overstyres' av redaktøren slik du gjorde nå. mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

En redaktørs første plikt er å beskytte folk mot seg selv!Debatten 16265 har totalt fått 133 innlegg. Den begynte med et tema, med et greit definert spørsmål, utmerket, men debatten kom etter hvert til å omfatte et konglomerat av innspill og avsporinger. Det er vår linje at man skal starte nye debatter når man introduserer nye tema.I debatt 16265 har redaktøren flere ganger vært nødt til å vurdere å gripe inn etter regelen om beskyttelse av personer mot seg selv.Redaktøren mener 133 innlegg om de temaene som er berørt her er tilstrekkelig. Det ble etter hvert mange gjentakelser og lite nytt. Redaktøren anmoder å få stoppet debatten. Redaktøren har muligheten til å fjerne den, men velger altså den mykeste varianten.Det står debattantene fritt å åpne nye debatter, hvilket altså nå er gjort.Om brevet til statsarkivene: Mitt utgangspunkt er å forsøke å drive Statsarkivet i Bergen og Digitalarkivet på en mest mulig effektiv måte, og til beste for alle brukergrupper som måtte kunne ønske å bruke oss. Vi har langsiktige strategier og mål. For at Digitalarkivet skal få utvikle seg og vokse, og bli det vi ser for oss det kan utvikle seg til, er vi avhengig av gode samarbeidsforhold, ikke minst innad i etaten.Å dele ut 'karakterbok' til institusjoner, eller enda verre å stille institusjoner opp mot hverandre, eller å forsøke å 'tvinge' noen til å bli positive til en sak, er etter min mening lite hensiktsmessig. Jeg har 30 års erfaring fra den etaten jeg jobber i.Jeg tror brevet vil kunne bli oppfattet som 'utidig', og jeg kan ikke se at det kan komme noe positivt ut av det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Fortsatt står spørsmålet i innlegg 1 i denne tråden ubesvart Yngve:'Jeg har heller ikke fått noe svar på kjernen i mitt spørsmål om hvorvidt de andre arkivenne vil gå mer aktivt inn i digitalarkivet og besvare slektsforskeres spørsmål-slik SAB gjør i arkivforum.'Vet du noe om det er noen fremdrift iså måte?mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Jeg har allerede fått en tilbakemelding fra Førstestatsarkivar i Hamar hvor han bl.a sier følgende Sitat:Når det gjelder Statsarkivet i Hamars prioriteringer, vises til Arkivverkets strategidokument for inneværende femårsperiode og etatens servicekontrakt som begge er utlagt på Arkivverkets hjemmesider.For øvrig er jeg enig med kollega Nedrebø i det han skriver i de tre siste avsnitt av sitt innlegg i brukerforum 28. juli 2003 kl. 12.33. Med hilsen Per-Øivind Sandberg statsarkivar Sitat slutt. mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Jeg ønsker å kiommentere følgende utsagn av Yngve Nedrebø:Sitat: 'Å dele ut 'karakterbok' til institusjoner, eller enda verre å stille institusjoner opp mot hverandre, eller å forsøke å 'tvinge' noen til å bli positive til en sak, er etter min mening lite hensiktsmessig.' Sitat slutt.Det rimer lite med dine tidligere utsagn i debatten-der du kommer inn på ytringsfriheten. Du tolker også tydeligvis mine innlegg som et forsøk på å sette institusjonene opp imot hverandre. Dette har ikke vært min hensikt. Det har heller ikke vært min hensikt å påtvinge noen noe som helst. Jeg synes etaten unnviker å svare direkte på spørsmål. mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Her er en av Nedrebø's uttalelser: Sitat- 'Forvaltningsorganet har selvsagt ikke rett til å styre ytringsretten, og kan selvsagt heller ikke styre klageretten.Jeg har - som statsarkivar i Bergen - ikke noe med å mene om klagene er berettiget eller ikke før jeg eventuelt får det forelagt som en formell klage. Mitt ansvar i denne diskusjonen er å informere. Og mitt ansvar er å ta inn over meg det som måtte komme av konstruktive innspill og forslag. Det er også mitt ansvar er å bringe den informasjonen videre i systemet.' Sitat slutt.Berører ikke dette de såørsmål jeg stiller?mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg mener spørsmålsstilleren har fått anledning til å ytre seg. Men Digitalarkivets debattforum er IKKE rette forum for å rette klager til institusjoner.Jeg har forsøkt å veilede og å vise hvilke rammer brukerservicen i Arkivverket skal ha.Du - og alle andre - har rett til å vurdere om dere har fått den servicen dere har krav på eller ikke. Men klager skal sendes dit de formelt hører hjemme, ikke publiseres i dette debattforumet!Skulle resultatet av disse debattene bli at Statsarkivet i Bergen må slutte med å svare på slektsspørsmål gjennom debattforumene, vil det være et OK resultat for deg? Dersom det blir fokusert for mye på 'ulikheter', vil det være lettere å nivellere ned enn opp!Jeg vedstår meg innholdet i sitatene du stiller opp, og jeg ser ikke at de er problematiske for at redaktøren må gi kjøreregler!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Selv finner man ingen grunn til å kommentere det korrekte, velmendende og kontante innlegget til Yngve Nedrebø.Men til Jan Frode Johansen som følger:I debatt / tema nr. 16265 har jeg tillatt meg å stille følgende spørsmål to ganger - til temainitierer uten å få svar.'Undres noe over grunnlaget for initieringen av temaet.'Eller m.a.o. dreier en utvidet digitalisering seg også om raskt å finne f.eks. etterslekter osv. som gratis tjeneste for andre?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Til Fjogstad:Jeg skjønner ikke utrykket' undres noe over initieringen av temaet'.Og kan du utdype følgende:Eller m.a.o. dreier en utvidet digitalisering seg også om raskt å finne f.eks. etterslekter osv. som gratis tjeneste for andre? ' Til Yngve Nedrebø: Jeg har ikke hatt til hensikt å klage. Jeg er veldig fornøyd med Digitalarkivet. Men jeg ønsket å rette fokus mot endel ulikheter. Jeg skjønner at jeg har beveget meg inn på et upopulært område og avslutter herved denne debatten. Jeg gidder ikke diskutere denne saken mer. Det er for mye ståk. Beklager at jeg i det hele tatt startet denne tråden-fjern den og glem denJan Frode

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Fra innlegg nr. 9 hentes:'Jeg skjønner ikke utrykket' undres noe over initieringen av temaet'.'Nå skjønner man det - via ditt svar til Yngve Nedrebø i samme innlegg, utdrag som følger:'Men jeg ønsket å rette fokus mot endel ulikheter'.Og videre fra innlegg nr. 9:'Og kan du utdype følgende:''Eller m.a.o. dreier en utvidet digitalisering seg også om raskt å finne f.eks. etterslekter osv. som gratis tjeneste for andre?'Svaret på det forrige medfører da at dette bortfaller.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.