Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Christian Arentz

[#16403] Transskriberingsassistanse søkes - Kvinnherads første kirkebok: 1669

Recommended Posts

Guest Christian Arentz

Er det noen gotisk-skrift kyndige her som kan ta en titt på den første kirkeboka til Kvinnherad - en av Norges eldste - og bidra med utfylling av de seksjonene jeg ikke har klart å tyde selv? Både original og transkript har ligget ute på SAB's hjemmesider (de gamle) i et par år, uten at det har kommet inn mer enn ett enkelt tillegssbidrag så langt. Det ville vært kjekt om i det minste de første sidene av kirkeboka snart kunne legges ut i sin helhet - f eks i Digitalpensjonatet -Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Ja, kanskje det går an å få istand tydingen av denne kirkeboka som dugnadsarbeide ? Det ville vært nok et skritt i retning av å få fortgang i arbedet med transskribering også av norske kirkebøker. Dere er herved invitert!P.S. Ovenstående filer kan kanskje tjene som enksempel på hvordan slikt arbeide kan organiseres, uten å legge for mye beslag på Digitalarkivets debattforum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Hei Christian!Jeg kan vel ikke hjelpe deg så mye, men kanskje bildet er for stort? På min (ok, jeg innrømmer det... ) litt elendige linje tar det fryktlig lang tid å laste bildet.De bildene som er på skiftene tar mye kortere tid. Når man først har de på maskinen, kan man jo forstørre dem og behandle dem slik man vil...Ellers håper jeg noen kan hjelpe deg med siste rest. Det er jo ikke altfor mye igjen!!Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Takk skal du ha, Torunn! Dette har vel noe med kvalitetssikring å gjøre, event. er standardene for innscanning forbedret i løpet av det siste året. La oss se om vi kan få noen kommentarer fra SAB som har scannet og lagt ut bildene for oss -Hilsen Christian

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Her må jeg ile til med svar: Nei, for all del, ikke reduser verken oppløsning eller størrelse! Her har vi for en gangs skyld bilder som ikke bare er godt leselige i utskrift, de kan til og med skrives ut atskillig forstørret uten at det går ut over lesbarheten. Og en god oppløsning er særlig viktig akkurat her fordi originalen er såpass dårlig. Hva angår nedlastningstid, er jo dette bare nødvendig én gang. Når filene først er i ens egen PC kan man studere dem i fred og ro. Så nei, la dem være som de er!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har tatt en kikk på den første siden og har noen forslag til endringer/tilføyelser. Jeg begynner linjenummereringen ved 'Anno 1633 ...':Linje 1: Ordet 'middag' flyttes til neste linje.Linje 3: Ordet 'af' skrives 'aff'. Datoen endres fra '1. Martii' til '14. Martii (Martij?)'Linje 5: Det er godt mulig at Hr. Otthe omtales som 'hederlige Mand', men det bør markeres at 'hederlige' er tolkning av en forkortelse.Linje 6: Her står det to-tre ord før 'hvilket' som jeg ikke klarer å tolke sikkert. Senere i samme linje: 'Guds' rettes til 'Gudz' og deretter følger ordet: 'medfølgende'. Resten blir uleselig på min skjerm.Linje 7: Du skriver: 'derpaa Stedet. Eftter forrettet'. Min tolkning: 'der paa Stedet haffver forrættet.' Deretter kommer 'Er saa ved Gudz ...'.Linje 15: Etter '27. Juni' kommer vel 'tidzdags natt der ...'.Linje 16: Linjen kan vel neppe begynne med 'sønns datter ...'. Kanskje står det 'første datter', 'yngste datter', 'yndige datter', 'dydige datter' e.l.Linje 17: '... optoc(?) till Gudz ... ære før(?) ...'Linje 18: '... at affvige(?)...'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hjertelig takk for at dere har delt de nyttige erfaringene dere har gjort med meg.Og en spesiell takk til deg Knut, nå begynner det å løsne igjen!Egil Thee Danielsen sendte også et verdifullt bidrag ifjor:'Innledningsvis skal stå:In tribus linguis paenitetur - [han som stjeler denne boken,] vil måtte angre seg på tre språk (dvs på de tre hellige språk gresk, latin og hebraisk).'Derfor, en spesiell takk også til deg, Egil, for at du har delt dine latinkunnskaper med oss!Etter de siste bidragene kan derfor 1.-siden i kirkeboka transskriberes slik:Hic liber meus est Qvi rapit fur est Si litiget Christum non rapit ostum Si qvis furetur In tribus linguis paenitetur(pendetur,penchetur ?) Petia dedit Petris Petio sic nomine Petrus Petrus Hendrici meæ m. m.In Nomine Jesu1. Anno 1633 den 14. Martij paa en tirsdag ved 10 slæt før2. middag er Jeg Pitter Heneriksøn fød til denne syndige verden3. aff Erlige Ecte Forældre......1661 den 14. Martii blef Jeg4. ordineret udi Bergens Domkirke til det hæderlige prekeembede,5. nemlig att være den hederlige (tolkning) Mand Hr Otthis medtjener til Askevold,6......hvilket (em­bede) Jeg med Gudz medfølgende naade der paa stedet haffver forrættet i 3 aar7....och 13 Uger. Er saa ved Gudz.........8. Providens 1664 eftter Chi (Christi) byrd hindkommen (hit) til Kvindherred den9. 12. juni oc den l4de hujus (samme måned) fest (trolovet) med min kjæreste...10. och gudfryctig Sara Hans­datter. Den 10. juli samme aar stod11. vort Bryllop paa Malmanger. Herren forune os naade12. velsignelse udi vores Ecteschab och sammenbinde selff voris13. Kierlighed och Sanndrechtighed for Christi Schyld. 14. ....Døbefaderen var Hr. Rasmus....15. 1665 den 27. Juni tidzdags natt der ....16. første? datter Maren Pittersdatter født til denne verden. .......17. ...optoc(?) till Gudz...ære før(?) ............18. ...at affvige(?).........................19. Abaraham Jørgensøn: Provst over Søndhord(len).....20. ()Hans Tareldsøn....Thørritz Eeg..........21. och (...) ..Bertel datter ....Magdalena Galtung....datter? ....22. .....Magdele...Gud lade hende .....Den store utfordringen nå ligger i å 'dechiffrere' de siste 5-6 linjene på første side, slik at vi kan få avdekket flere faddere, spesielt Peter Henriksøns mor hom navnet hennes skulle finnes der.Jeg gjentar derfor lenken til det scannete bildet samt opprinnelig transskript påny, og håper på flere innspill!Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det blir vel ikke så lett å fylle ut hullene i teksten på side 1 uten bruk av mer avanserte analysemetoder (IR, UV, røntgen), men den latinske teksten er vi vel ikke helt ferdig med. Jeg ser at Egil Thee-Danielsen har sett på teksten. Selv om mine latinkunnskaper er langt mer beskjedne enn hans, vil jeg likevel driste meg til å komme med noen forslag til justeringer:Linje 1&2: Her står nok ganske riktig 'Hic liber meus est. Qvi rapit fur est' som betyr noe sånt som: 'Dette er min bok. Den som fjerner den, er en tyv'.Linje 3&4: Disse linjene leser jeg slik: 'Si diligit Christum non rapit istum' som betyr: 'Hvis man elsker Kristus, fjerner (stjeler) man den ikke'.Linje 5&6: 'Si qvis furetur in tribus lingvis pendetur'. Dette blir vel noe sånt som: 'Hvis man stjeler, skal man straffes (eg. henges) på tre språk'.Den siste setningen virker jo litt kryptisk, men må sees i sammenheng med ordspillet som følger: 'Petia dedit Petris Petio Petro?) sic nomine Petrus'. Jeg må imidlertid melde pass når det gjelder oversettelse av dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Vi var vel ikke helt ferdig med denne avskriften ennå. På side 2 og framover er det ikke på langt nær så mange feil og mangler, men allerede i første linje har det vel blitt en viktig feil?Linje 1: Datoen '2. Apr.' skal vel heller være '2. Avg.' slik at teksten skal leses: '1666 I dag 2. Avg/usti/ paa en tidzdag ad afften der'Nå var dessverre ikke 2. august 1666 på en tirsdag, men på en torsdag. Ettersom dette er skrevet inn i kirkeboka en god del senere (1670?), vil jeg vel kanskje tippe at den gode sogneprest her har husket litt feil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Enig, Knut. Også Otto Delphin Amundsen (Slekten Arentz, Oslo 1955) har 2. aug. 1666. Det beste ville nok vært å få noen på Stadsarkivet til å lese originalen under lys fra en Xenon-laser, som visstnok skal være det siste på området, evt. 'black-light' (UV).Det er forøvrig ikke bare denne datoen som har ukedager som ikke passer til den Gregorianske kalenderen. Men kanskje de passer til den 'gamle'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

ChristianJeg sendte deg (i privat e-post 24. august) forslag til noen korreksjoner på de tre første sidene. Fikk du disse? Vil det bli gjort endringer i avskriften på DAs sider: Lenke - eller skal jeg gjenta dem her i denne debatten?Elin Galtung Lihaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Til Elin: mange takk for mailen som jeg også har besvart direkte idag. Har ikke rukket å gå gjennom forslagebe dine enda, men foreslår at også andre kan få se dem, hvis det er OK for deg å gjenta dem her.Til Knut:Her er det jeg har notert meg etter ditt innlegg, som gjeldende latin pr. idag:Hic liber meus est Dette er min bok Qvi rapit fur est Den som fjerner den, er en tyv Si diligit Christum 'Hvis man elsker Kristus non rapit istum fjerner (stjeler) man den ikke Si qvis furetur Hvis man stjeler In tribus lingvis pendetur (paenitetur,penchetur?) skal man straffes (eg. henges) på tre språk Petia dedit Petris Petio (Petro?) sic nomine Petrus Petrus Hendrici meæ m. m. In Nomine Jesu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

ChristianJeg har i ettertid sett at noen av de tingene jeg nevnte i min private e-post til deg allerede har blitt påpekt av Knut Bryn ovenfor (innlegg 6 og 9).Her er noen ytterligere forslag til korreksjoner:s. 1, linje 15: '1665 den 27. Iuni paa en tidzdags natt der...'s. 2, linje 1: '1666 den 2. Avg. paa en tidzdag ad afften der...'s. 2, linje 13: '... min søster Grete...'s. 3, linje 5: 'Sognep..st til Ous,'s. 3, linje 8: 'velb. Luduig Rosencrantzis [genitiv, jf. Hr. Rasmusis i neste linje]...' (og det står ikke Baron foran Luduig)s. 3, nest siste linje: '... till ære os hendis...'Elin Galtung Lihaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Nå begynner side 2 å bli komplett, mens nederste del av s. 1 fortsatt er svært mangelfull. Her kommer status pr. idag, og nå tar jeg også med s. 3 som du Elin velvilligst har kastet deg over:1. Anno 1633 den 14. Martij paa en tirsdag ved 10 slæt før2. middag er Jeg Pitter Heneriksøn fød til denne syndige verden3. aff Erlige Ecte Forældre......1661 den 14. Martii blef Jeg4. ordineret udi Bergens Domkirke til det hæderlige prekeembede,5. nemlig att være den hederlige (tolkning) Mand Hr Otthis medtjener til Askevold,6......hvilket (em­bede) Jeg med Gudz medfølgende naade der paa stedet haffver forrættet i 3 aar7. och 13 Uger. Er saa ved Gudz.............................................8. Providens 1664 eftter Chi (Christi) byrd hindkommen (hit) til Kvindherred den9. 12. juni oc den l4de hujus (samme måned) fest (trolovet) med min kjæreste...10. och gudfryctig Sara Hans­datter. Den 10. juli samme aar stod11. vort Bryllop paa Malmanger. Herren forune os naade12. velsignelse udi vores Ecteschab och sammenbinde selff voris13. Kierlighed och Sanndrechtighed for Christi Schyld. 14. ....Døbefaderen var Hr. Rasmus....15. 1665 den 27. Iuni paa en tidzdags natt der ....16. første? datter Maren Pittersdatter født til denne verden. .......17...optoc(?) till Gudz...ære før(?) ..................................................18 ...at affvige(?)................................................19. Abaraham Jørgensøn: Provst over Søndhord(len).....20. ()Hans Tareldsøn....Thørritz Eeg..........21. och (...) ..Bertel datter ....Magdalena Galtung....datter? ....22.....Magdele...Gud lade hende ..... Side 1 forts. Datter nr. 2 og 3’s samt sønnens dåp: 1. 1666 den 2. Avg. paa en tidzdag ad afften der...2.......Er min lille datter Engel Pittersdatter3. fødd. hindis døbefader var min verfader H Hans Tha.....Ana ....4. Faderne vare velb. Ludvigh Rosenkrantz. Hr. Rasmus5. Pedersen af Strande(barm), min værbroder Poffvel Hansøn,6. Ane Pedersdatter paa Thysnæs...., min værsøster Margrete7. Hansdatter , och Elisabeth Hamner-Aas, Gud lade vor8. Lille opvoxe udi Alders visdom....9. 1668 den 20. Decemb. paa en Søndag bleff min10. Lille datter Birrethe Peters datter fød bleff forme­delstt11. Svaghed første Juledag døbt av mig selff. Fadderne12. vare Anders Axelsøn, Hans Engebrichtsøn, min Sl.13. Moder, min søster Grete och. Inger Eeg14. Døde faa dager effter fødselen nemlig paa Nytaars15. dag om morgenen ved 9 slætt udi hendes alders16. l3de dag. Gud forlene hende med alle Guds vdvalde17. en glædelig opstandelse for Chjsti schyld.18. 1670 den 24. Maj som indfalt paa 3die pintzedag er19. min lille Søn Hans Pittersøn fød til denne syndige verden...20. Hans døbefader var Hr. Rasmus Pedersøn, Sogneprest21. til Strandebarmen’s prestegield, Fadderne var Niels Resen22. Kongl. Majtt. Foget offuer Søndhordlen Jørgen Pedersøn23. Poul Hamner-aas. Velb. fru Karen Mouat, Elisabeth24. Galtung och Magdalena Rasmusdattr,.... Gud lade hannem25. tiltage, ligesom I alder saa och i Vijsdom yndeste oc naade baade26. hos Gud och mennischer. Side 2 Datter nr. 4’s dåp:1. 1671 den 28. des. på en Lørdag efterm ............2. var 3 bleff min lille datter Riborg fød til .....3. denne verden...Hennes døbefader var Hr. Ras-4. mus Pedersøn. Faddere vare Hr. Christopher5. Garmann Sognep. til Ous, Johan Frimand6. ombudzmand offuer Halsnøe Closter oc Hardanger7. Thommis Christensøn, Byschrifuer i Bergen, oc8. Michel Pedersøn Vlb. Luduig Rosencrantzis9. fuldmægtig, Magdalena Hr. Rasmusis...min søster ....10. Ane, Margaretha Hr. Jørgens paa Tysnæs, Elen11. Rasmus datter. Gud lade henne oppvoxe Gud12. till ære os hendis fattig forældre till glæde13. oc sig self til salighed for Chjsti schyld. AmenNye bidrag mottaes med takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Til Anette Skogseth Clausen, DA/SAB:Du skriver til tema 17813 idag 23.09.2004 14:07 (12):'Da er avskriftene lagt ut. Gå inn på skiftet til Niels Muus og klikk deg inn på de enkelte sidene, der vil du finne en lenke 'Avskrift' som gir deg et nytt vindu med avskriften.Vi har ikke mottatt ytterligere avskrifter av denne typen, men om noen ønsker å skrive av noen skifter, så må de gjerne gjøre det på samme måte som Torunn Cathrine Ludvigsen gjorde.Stor takk til alle som bidro!'Så til min oppfordring:Kanskje dere kan oppdatere den transkriberte teksten i lenken over (innlegg 1 i denne debatten), og erstatte den med den foreløpig siste versjonen, som gjengitt i innlegg 14?På denne måten kan arbeidet fortsettes på en bedre måte, med eventuelle nye bidrag basert på en direkte sammenlikning mellom originalteksten og den beviselig siste versjonen av det folk har foreslått hittil..Med vennlig hilsenChristian ArentzP.S Denne håndskriften byr fortsatt på rikelig med utfordringer, spesielt mot slutten av kirkebokas side 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Bare et par kommentarer til teksten i innlegg 14:S. 1 linje 5 - leser det som - den Sal: MandS.1 linje 6 og 7 er blitt sammenblandet:Linje 6: Voldz Prestegield huilket Jeg aff Gudz medfølgende .....Linje 7: och 13 uger(?) der paa Stedet hafver forrettet. Er saa ..Linje 8: ikke hindkommen, men - kommen hidLinje 16: foreslår - Voris datterLinje 17: foreslår - hinder optoc(?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Takk for det, Arild!Etter dette bidraget blir status:Side 1:Hic liber meus est (Dette er min bok) Qvi rapit fur est (Den som fjerner den, er en tyv) Si diligit Christum (Hvis man elsker Kristus) Non rapit istum [fjerner (stjeler) man den ikke] Si qvis furetur (Hvis man stjeler) In tribus lingvis pendetur (paenitetur,penchetur?) [skal man straffes (eg. henges) på tre språk] Petia dedit Petris Petio (Petro?) sic nomine Petrus Petrus Hendrici meæ m. m. In Nomine Jesu 1. Anno 1633 den 14. Martij paa en tirsdag ved 10 slæt før2. middag er Jeg Pitter Heneriksøn fød til denne syndige verden3. aff Erlige Ecte Forældre......1661 den 14. Martii blef Jeg4. ordineret udi Bergens Domkirke til det hæderlige prekeembede,5. nemlig att være den Sal: Mand Hr Otthis medtjener til Askevold,6. Voldz Prestegield huilket (em­bede) Jeg aff Gudz medfølgende naade i 3 aar7. och 13 Uger(?) der paa Stedet hafver forrettet. Er saa ved Gudz.............................................8. Providens 1664 eftter Chi (Christi) byrd kommen hid til Kvindherred den9. 12. juni oc den l4de hujus (samme måned) fest (trolovet) med min kjæreste...10. och gudfryctig Sara Hans­datter. Den 10. juli samme aar stod11. vort Bryllop paa Malmanger. Herren forune os naade12. velsignelse udi vores Ecteschab och sammenbinde selff voris13. Kierlighed och Sanndrechtighed for Christi Schyld.14. ....Døbefaderen var Hr. Rasmus....15. 1665 den 27. Iuni paa en tidzdags natt der ....16. Voris (forslag) datter Maren Pittersdatter født til denne verden. .......17...hinder (forslag) optoc(?) till Gudz...ære før(?) ..................................................18 ...at affvige(?)................................................19. Abaraham Jørgensøn: Provst over Søndhord(len).....20. ()Hans Tareldsøn....Thørritz Eeg..........21. och (...) ..Bertel datter ....Magdalena Galtung....datter? ....22.....Magdele...Gud lade hende ..... Side 1 forts. Datter nr. 2 og 3’s samt sønnens dåp: Side 2:1. 1666 den 2. Avg. paa en tidzdag ad afften der...2.......Er min lille datter Engel Pittersdatter3. fødd. hindis døbefader var min verfader H Hans Tha.....Ana ....4. Faderne vare velb. Ludvigh Rosenkrantz. Hr. Rasmus5. Pedersen af Strande(barm), min værbroder Poffvel Hansøn,6. Ane Pedersdatter paa Thysnæs...., min værsøster Margrete7. Hansdatter , och Elisabeth Hamner-Aas, Gud lade vor8. Lille opvoxe udi Alders visdom....9. 1668 den 20. Decemb. paa en Søndag bleff min10. Lille datter Birrethe Peters datter fød bleff forme­delstt11. Svaghed første Juledag døbt av mig selff. Fadderne12. vare Anders Axelsøn, Hans Engebrichtsøn, min Sl.13. Moder, min søster Grete och. Inger Eeg14. Døde faa dager effter fødselen nemlig paa Nytaars15. dag om morgenen ved 9 slætt udi hendes alders16. l3de dag. Gud forlene hende med alle Guds vdvalde17. en glædelig opstandelse for Chjsti schyld.18. 1670 den 24. Maj som indfalt paa 3die pintzedag er19. min lille Søn Hans Pittersøn fød til denne syndige verden...20. Hans døbefader var Hr. Rasmus Pedersøn, Sogneprest21. til Strandebarmen’s prestegield, Fadderne var Niels Resen22. Kongl. Majtt. Foget offuer Søndhordlen Jørgen Pedersøn23. Poul Hamner-aas. Velb. fru Karen Mouat, Elisabeth24. Galtung och Magdalena Rasmusdattr,.... Gud lade hannem25. tiltage, ligesom I alder saa och i Vijsdom yndeste oc naade baade26. hos Gud och mennischer. Side 2 Datter nr. 4’s dåp: Side 3:1. 1671 den 28. des. på en Lørdag efterm ............2. var 3 bleff min lille datter Riborg fød til .....3. denne verden...Hennes døbefader var Hr. Ras-4. mus Pedersøn. Faddere vare Hr. Christopher5. Garmann Sognep. til Ous, Johan Frimand6. ombudzmand offuer Halsnøe Closter oc Hardanger7. Thommis Christensøn, Byschrifuer i Bergen, oc8. Michel Pedersøn Vlb. Luduig Rosencrantzis9. fuldmægtig, Magdalena Hr. Rasmusis...min søster ....10. Ane, Margaretha Hr. Jørgens paa Tysnæs, Elen11. Rasmus datter. Gud lade henne oppvoxe Gud12. till ære os hendis fattig forældre till glæde13. oc sig self til salighed for Chjsti schyld. Amen Til SAB: Ovennevnte kan dermed erstatte Side 1, 2 og 3 i lenken.Til dere andre: Nye bidrag er fortsatt mer enn velkomne!Hilsen Christian

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Nå er denne teksten lagt ut og erstatter den gamle teksten. Samtidig har vi gjort avskriften tilgjengelig gjennom søking og i menysystemet på lik linje som andre internettsider/databaser.http://digitalarkivet.uib.no/da/kb12241669.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Ettersom jeg tok opp et spørsmål den 16. desember i år [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=35036&sok=&startnr=&antall=&spraak=>Lenke om hvorvidt de første tre sidene i denne kirkeboka kan ha vært ført så sent som etter 1700 da den Gregorianske kalenderen var innført, og presten tilsynelatende kan ha bommet på ukedagene i forhold til den gamle, Julianske kalenderen som rådet da hans barn ble døpt, vil jeg gjerne henlede på siste del av nevnte debatt:Ivar S. Ertesvåg (innlegg 9 der) og Berit Knudsen (innlegg 15 s.st.) kommer til samme konklusjon som deg, Knut (innlegg 9 over), at det muligvis skal stå:Side 2:1. 1666 den 2. Avg. paa en torsdag ad afften der... (istedenfor tidzdag)Alternativt har andre tidligere tolket teksten i kirkeboka til 2. Apr/Jun 1666. Kan en av disse være tirsdager i den Julianske kalenderen (for den som måtte ha Bauers bok for hånden)??Videre har Berit oppdaget at det ant. skal stå:18. 1670 den 24. Maj som indfalt paa 5te pintzedag er... (istedenfor 3die)Hun har også en viktig presisering av:Side 3:1. 1671 på en Lørdag efterm ...(uten det innskutte 'den 28. Dec.', som jo kun er påført i margen (senere?)Og ettersom det nå er mer enn 2 år siden vi startet dette transkriberingsarbeidet, og SAB inkluderte kirkeboka i Digitalpensjonatet i fjor, ville det vært kjekt om flere kunne trå til med nye tilføyelser der tekst mangler, spesielt nederst på side 1, men også hele sidene 5 og 6. Det ville også vært kjekt om noen latinkyndige ville gå løs på side 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

24. mai 1670 er da 3. pinsedag.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Til Christian (nr. 19), og de andre: Det eg sa i det andre temaet, var at 2. aug 1666 var ein torsdag. Kva som var rett skrifttolking sa eg ikkje noko om der.Men når eg ser på teksta, må framlegget vere: s. 2, linje 1: '1666 den 7 Avg: paa en tidzdag...'. Dersom vi ser på 2-tala her, ser dei ikkje ut som talet her. Dersom dei har nok som minner om ein sving først oppe, går han litt ned - ikkje opp som her. 7-tala, derimot, byrjar med ein liten sving; samanlikn t.d. årstalet 1670 litt lengre nede.Då stemmer dagen også, og presten er så godt som reinvaska. :-)Bauers kalaendar finn de på http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm (merk: jan/feb 1700: klikk på 1621 eller 1714)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.