Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne Pettersen

[#16415] Nils (Jacobsen?) på Ager. fra 1665- til sin død ca 1683

Recommended Posts

Guest Magne Pettersen

Nils Jacobsen er ved manntallet i 1665,opgitt til å være 46 år gammel, noe som skulle tilsi at han er født ca 1619. Er jeg på rett spor, vis jeg tror denne Nils er sønn av Jacob Nilsen Aker og hans kone Ingeborg ??Ved skiftet etter denne Nils Ager 26.09.1683 Er det nevnt 2 sønner ( Ole og Jacob) og 4 døtre (Maren, Else, Anne, Kirsten) som til sammen arver 24 pd i AkerSamt Nils sin bror Rasmus Ager er oxo nevnt. Er det noen som kjenner til navnet på Nils sin kone ??, i familysearch, har jeg funnet at han ble gift med en Jøran Torkildsdtr, er det rett ??, vis rett er hun en søster av Børger Torkildsen Skalpe ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Hei Magne. Du skriver ikke hvor denne Nils Jacobsen har bodd. Det som står der minner sterkt om Eiker. Her har jeg noe å bidra med. Jeg vil si ja til at han er sønn av Jacob på Aker i Øvre Eiker, som var gift med Ingeborg. Hvorvidt Ingeborg var mor til Nils, kan jeg ikke si noe sikkert om.Jeg vil her klippe noe fra en gammel kladd til en artikkel trykt i NST 'Kopperud på Eiker 1606' Hvis du kikker der så vil du finne mer om slekten. Jacob (Nielsen) Aker (sønn av Niels Torgeirsen Kolberg); Jacob er nevnt på Aker fra 1606-1628, og betalte fra skattelistens begynnelse alle skatter av gården. I tillegg betalte han 1 ort i leie av «Ide Setter, Liggendis wdj Kongenns Marck». I 1613 er det nevnt at Jacob hadde bevilget sin del av en halvpart i en sag i Skotselven, til lensherre Lorentz von Hadeln. Fra 1623-1626 er han nevnt som eier av 1 skippund 15 lispund i Aker. I 1624 er dette nevnt som odelsgods (jfr. odelsbyttet mellom Niels Torgeirsens enke, hennes sønner og Kongen i 1602). Siden hele gården var på 2 skippund 15 lispund, mangler vi altså 1 skippund. Av dette eide Jacobs bror Peder Nielsen nordre Darbo (senere Eknes) 10 lispund, mens Thøger Stokker i Røyken - nevnt fra 1623 - eide 5 lispund. Den resterende parten på 5 lispund har det dessverre ikke lykkes oss å finne ennå. Hvem denne Thøger Stokke var er også uvisst, men det er mulig at han kan ha vært gift med en søster av Jacob og Peder. Fra 1629-1641 er enken Ingeborg nevnt med 2 skippund 5 lispund i Aker, men allerede fra midten av 1630-årene er sønnen Niels Jacobsen nevnt i flere lister. Barn: a) Jørand Jacobsdatter, ca. 1606-1695. Gift med Børge Torkildsen Skalpe (N. Eiker), nevnt 1622-1660 - skifte 3. januar 1667. På nordre Rygg m/ underliggende Nordeng (N. Eiker) fra 1627. b) Kirsten Jacobsdatter, nevnt 1668-skifte 4. april 1693. Gift med Svend Lauritsen (Vinsvold?), nevnt 1637-1667. På Grøsland (Ø. Eiker), der han ved sogneprestmantallet 1665/1666 er nevnt som bruker av hele gården - 1 skippund. c) Ragnhild Jacobsdatter. Gift med Paul Lauritsen søndre Hobbelstad, nevnt 1647-1653. d) Niels Jacobsen, nevnt 1633-skifte 26. september 1683. Gift med Jørand Torkilsdatter Skalpe (søster av ovenfornevnte Børge Torkildsen Skalpe). Niels Aker er nevnt som skysskaffer i 1633. Fra 1642 er han nevnt med 2 ½ skippund i Aker og i 1647 med 2 skippund 15 lispund - dvs. hele gården. Den ble vel imidlertid delt mellom Niels og hans medarvinger et par år tidligere. På Aker, der han ved sogneprestmanntallet 1665/1666 er nevnt som bruker sammen med broren Rasmus` enke. (Ut fra den alderen som her er nevnt skulle Niels ha vært født ca. 1619. Dette er vel imidlertid noe snaut hvis han var skysskaffer allerede i 1633?) e) Rasmus Jacobsen, nevnt 1662. Rasmus må ha vært gift med en Siversdatter Narverud (N. Eiker). Han er nemlig nevnt på konas vegne da han møtte blant arvingene etter Siver Narverud, 14. juni 1659. Ved sogneprestmanntallet 1665/1666 brukte enken Aker sammen med mannens bror Niels Jacobsen. f) Hans Jacobsen, ca. 1620-1694 - skifte 12. september samme år. Gift 1. gang med enken Guri Olufsdatter søndre Daler.(Hun hadde 1. gang vært gift med Jacob (Syversen) søndre Daler fra Narverud). Gift 2. gang med Marthe Johannesdatter. På søndre Daler fra 1660. Ved sogneprestmanntallet er han nevnt som bruker av hele gården, dvs. 1 ½ skippund.Aker var en stor gård, men 24 pund, er vel mye, se teksten over fra NST. Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Hei Jan, og takk for svaerretSelvfølgfelig dereier det seg om Eiker, sorry at jeg glemte det :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.