Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Ofsdal

[#16466] Gårds/stedsnavnet Bærheim i Skoger

Recommended Posts

Guest Liv Ofsdal

Hei.Jeg er ute etter hvor Bærheim (evt. Borheim/Berheim) er i Skoger. Jeg finner det ikke som gårdsnavn i Skogerboken, men mulig det kan være et underbruk. I KB for Botne står dette stedet omtalt som fødested til Anna Karense Strand f. 9/10-1927. Hennes mor Jenny Anette f. Karlsdatter (f. 1888)har jeg også sett med Bærheim som etternavn, hun er antagelig fra dette stedet/gården. Jenny var gift med Johan Theodor Martinsen Strand (f.1882), og de hadde ikke mindre enn 15 barn. Håper noen kan hjelpe meg med dette navnet :) Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Steen Nilsen

Bærheim, gnr. 42, bnr. 12-13 i Skoger (nå Drammen)Hei Liv. Ble tilfeldig gjort kjent med denne debattsiden. Har i 2002/03 samlet en del opplysninger om slekta og vil gjennoppta dette i 'de mørke kvelder'. Jenny Annette Bærheim, først med etternavnet Karlsdatter, gift Strand, er min tante og har bodd på Bærheim. Anna Karense Strand har jeg ikke 'funnet' ennå. Min bestefar Karl/Carl Johansen/Johannessen, tok i tillegg etternavnet Bakke, så Bærheim, etter gården han bodde på.Har et par sider med historikk og noen navn angående Bærheim, samt en del navn i slekta.Vet ikke om dette kan vedlegges her. mvh Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Steen Nilsen

Heisan, der fikk jeg det limt inn. Dette er noe jeg har skrevet ned etter hvert som brikkene har falt på plass. Det kan tenkes at Jenny og mann bodde en stund på gården før de flyttet til sitt eget sted.Kort historikk om gården Bærheim.Gården har i dag ca. 12 mål dyrkbar jord. I tillegg er det ca. 1,5 mål tomt på haugen der husene står. Gården har et eldre våningshus, oppført rundt 1920, bruttoareal ca. 48 m2 i 1 ½ etasje, med jordkjeller under 1/3 av huset og steinmurer. Det finnes også et redskapshus/uthus, oppført i 1968, areal 42 m2.Min oldefar, Johannes Evensen, ser ut til å ha kjøpt et eller annet av eiendommen/drevet den. Dette ut fra ”Nedenfor omhandlede slekt, Karl Johannessen, folketellingen 1900, om hans mor og ut fra punkt 2, dokumentasjoner.”I 1905 fikk min bestefar, Karl Johansen, skjøter på 2 andeler, Bærheim og Jægersborg, nåværende gnr. 42, bnr. 12 og 13. Bestefars navn er forskjellig skrevet i ulike dokument. Karl med K og C, samt Johansen, Johannesen, Johannessen.Den 9. april 1948 overdro min bestemor, Maren Bærheim, eiendommen Bærheim, Jægersborg gnr 41 bnr. 12 og 13 i Skoger til min mor, Thordis Helene Steen Nilsen. Bestemor hadde da sittet i uskiftet bo fra 1934.Den 27. november 1974 overdro min mor, Thordis Helene Steen Nilsen, eiendommen til meg. Mor hadde da sittet i uskiftet bo fra 1961. For min overtagelse og deretter, se eget avsnitt.Jeg er eneste barn til mor.Jeg ble gift med Liv Berit Thorvaldsen den 2. mars 1974. Vi har 2 barn, Kethleen Therese, født 30. mai 1975, og Heidi Merete, født 29. mars 1978.Nedenfor omhandlede slekt.Oldefar, Johannes Evensen, født 1803 i Drammen. I folketellingen av 1865 for Skoger står han som huseier og snekker, oppført på Bakkeskogen, Matrikkel 85d, 88a, gift med Johanne Andreasdtr. Bestefar, Karl Johansen, født 1864 i Skoger. Tok først i tillegg etternavnet Bakke (Karl Johannessen Bakke), så rundt 1900 etternavnet Bærheim. (Karl Johannessen Bærheim.)Bestemor, Maren Lovise Gulliksdatter, ble født i 1868 i Hoff. Kona (?) og de 5 første barna til Karl står her oppført med etternavnet Karlsdatter, Karlson på sønnen. På deres gravsteiner og med det jeg altid har trodd, har de hatt etternavnet Bærheim.I folketellingen av 1900 for Skoger står det at familien bor på Bakke, gårdsnr. Under 42, bnr. 4. Her står videre om Johanne Andreasdtr. Bakke, oldefar Johannes Evensen sin kone: ”Paa grund av alderdom næsten blind. Eier stedet, men hendes søn bruker det for hende og fører tilsyn med hende.”Karl og Maren giftet seg i 1886 og deres barn var:Georg Karlsen Bærheim f (?) d (?) Jenny Annette Bærheim f 6. oktober 1888 d 17. november 1952 Karoline Bærheim f 27. juli 1892 d (?) Borghild Bærheim f 8. mai 1894 d 12. juli 1991 Anna Olivia Bærheim f 14. mai 1896 d 23 juni 1988 Birgitte Bærheim f 29. juni 1899 d (?) Ingrid Bærheim f 28. desember 1904 d 17. april 1928 Hulda Sofie Bærheim f 23. april 1906 d 15. september 1986 Bjarne Bærheim f 15. april 1908 d (?) Ruth Elevine Bærheim f 27. september 1911 d 3. mars 1999 Asta Cecilie Bærheim f 19. oktober 1914 d 4. februar 1993 Thordis Helene Bærheim f 19. oktober 1914 d 29. mars 2003Mim mor, Thordis Helene Steen Nilsen, født 1914, i kirkeboka med pikenavn Bærheim. Mor hevdet at oldefar er født her”. (På gården?)Meg, Tore Steen Nilsen, født 1. mars 1952.Dokumentasjon.(De eldste dokumentene er noe mor har hatt liggende hjemme på Bærheim og som jeg har funnet her.)1. 26. oktober, 1861: Et nesten uleselig skjøte datert 26. oktober, 1861. (Må tydes.)2. 25.august 1864: En ”lapp” hvor det står: ”Johannes Evensen Bakkeskoven eller Oddevald har for kjøpet av Bakkeskoven ved Avition (?) 25.8.64 at betale” (?) Så følger en oppramsing over noen år som ser ut til å være innbetalte terminer for kjøpet.3. 3.mars 1869: Min oldefar, Johannes Evensen – født 1803 i Drammen, fikk den 3.3.1869 utstedt et arvefeste (???) brev fra Nils Gregersen, eier av Lerpe i Skoger. Dokumentet omhandler Bakkeskogen og lister opp 1 ½ side med vilkår. (Gammelt dokument, må nok bruke en god stund for gjennomlesning.)4. 31. mai 1869: Et 5 siders offentlig dokument, No 5, med påtrykt år 1871, nummerert 3564. Dokumentet omhandler Bakkeskogen og ser ut til å ha noenlunde samme ordlyd som det over. Her ser jeg at Johannes Evensen Oddevald, eller hans sønn, skal betale 100 riksdaler, pluss noen andre vilkår, for et jordstykke. Dokumentet er undertegnet; Lerpe den 31. mai 1869. Så følger flere påtegninger, avsluttet 27. februar 1876.5. 5. juni 1905: 2 skjøter undertegnet 3. juni 1905, tinglyst 5. juni 1905, til min bestefar, Karl Johansen, med tilhørende skyldelingsbrev som omtaler grenselinjer, datert 1. april 1905.1. Fra gården Bakke i Skoger, gnr. 42 bnr. 9 av Skyld 4 Mark og 50 Øre er det solgt ut en avpart av 14 Øre. Avparten er gitt navnet Bærheim og fått bnr. 12. Som anmerkning 2. Kjendelse, thl. 4/12-76 ang. tjenestehusets holdelse. Skjøtet er undertegnet av Edvard Skryseth.2. Fra gården Bakkeskougen i Skoger, gnr. 42 bnr. 4 av Skyld 1,98 er det solgt ut en avpart av 20 Øre. Avparten er gitt navnet Jægersborg og fått bnr. 13. Som anmerkning 1. Kjendelse, thl. 4/12-1876 ang. tjenestehusets holdelse. Skjøtet er undertegnet av Wilhelm Mohn.6. 8. Januar 1814: En Brandtakstforsikring over bygninger tilhørende Karl Johannessen på gården Bærheim for Jægersgård, gnr. 42 bnr. 12.7. 8. juni 1936: Fra Kongeriket Norges Hypotekbank til fru Maren Johansen Bærheim, hvor det står at de frafaller sin pant i parsell 12 av skyld 14 øre som i sin tid ble utskilt fra bankens eiendom Bakke 42/9 i Skoger.8. Skogerboka 1931: Se omtale av gårdene Bakke og Lerpe, sider 306-319. Om bruk 4 står bl.a.:” er en skogsparsell og er ikke bebygd, men der har i 1700 årene vært en husmann der. Stedet kaltes opprinnelig Bakkedal (nu Bakkeskogen) og blev i 1865 skilt ut fra bruk nr. 3. Eiendommen har siden fulgt eierene av Lerpe …….og har gått i en meget livelig handel. Den har 1.92 marks skyld.”Om bruk nr. 9 står det bl.a.: ”Gunnar Thorkildsen Bøhlum, som i 1869 hadde ervervet bruk nr. 3, kjøpte i 1876 for 3.200 spd. Også bruk nr. 9, og siden har disse vært forent og eies nu av Georg Skryseth.Kun gårder over 50 øre skrevet om i Skogerboka, Bærheim var til sammen på 34 øre.mvh tsnilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei Tore!Takk for et artig innlegg. Skogerboken er svært mangelfull. Ditt eksempel på mindre bruk som ikke er kommet med er dessverre ikke enestående. Historikken du har samlet kan kanskje danne grunnlag for en artikkel på noen få sider.En slik artikkel kan trykkes f. eks i Gjallarhorn (Medlemsblad for Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag). En annen mulighet er Genealogen (Medlemsblad for Norsk slektshistorisk forening).Papirene fra midten av 1800-tallet bør vel kunne la seg transkribere og du har kanskje noen gamle fotografier av dine nære aner som kan benyttes som illustrasjoner?mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Steen Nilsen

Hei igjen!Spørsmålet ditt ble vist ikke helt besvart. Bærheim har nå adressen Lerpeveien 367 og ligger på østsiden av (gamle) E18, skiltet 'Lerpe' (avkjørsel like ved forhenværende Skoger stasjon). Huset ligger som første hus på en topp etter passering av Leirelven, som ligger i et dalsøkk og deler Sande/Drammen et stykke her. mvh TSNilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Ofsdal

Hei....tusen takk for utfyllende svar....hadde nesten glemt hele innlegget, jeg :) Johan Teodor M. Strand (gift med Jenny Anette Karlsdtr. Bærheim) var min svigermors onkel. Så flott med så mye historikk rundt bruket Bærheim og slektsforhold! Jeg har lagt ut slekt på nett, her finner du Jenny Anette: Lenke Dette gjelder altså min manns slekt, men jeg har sjøl også endel slekt i Skoger.At Skogerboken er svært mangelfull, er jeg helt enig i. Og...det værste er, at det for noen år siden ble samlet inn masse nytt stoff til en revidert utgave som bare har blitt borte! Jeg har fått kjøpt meg Skogerboken, jeg har sjøl slekt tilknyttet Øvre Knive; min farfar vokste opp der.Det at gården Bærheim har gnr. 42...vil det si at det er et underbruk av Bakke?Her er min mail-adresse hvis du vil ta kontakt direkte, Tore: livos at bigfoot.com (du erstatter selvfølgelig 'at' med alfakrøll)Mvh Liv Ofsdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Tore: Håper ikke du ble skremt av mitt forslag av å lage en liten artikkel ut av det du har funnet. Det er nemlig godt stoff det du holder på med. Om ønskelig kan jeg ta kontakt direkte per e-post om du kan opplyse din adresse.Liv: Jeg har også aner på Øvre Knive, men dette er på fra ca. 1680 - ca. 1760. Det er også skrevet en artikkel om Halvor T. som var en jordeiende bonde og hadde Øvre Knive fra 1622 - ca. 1660 (Odd Arne Helleberg: 'Kven var Halvor Knive frå Skoger?', Gjallarhorn nr. 23 (1999), s. 128-130).mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Ofsdal

HeiAre: Mine aner kom til Øvre Knive først i 1844, da min tippoldefar Olaus Blichfeldt kjøpte gården. Jeg vet ikke hvem han kjøpte gården av. Gården er fortsatt i familiens eie. :)Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei.I følge Skogerboken side 263 så var det i 1840 gården kom i familiens Blichfeldt's eie. Den første eier fra den slekten var Hans Blichfeldt. Olaus Blichfeldt som var født i Lardal i 1809 , var bror til den forannevnte Hans.Olaus var først foretningsmann i Drammen og derpå gårdbruker på Holm i Hurum. I 1857 kjøpte han gården Ø. Knive, hvor han døde i 1889. Han ble gift i 1843 med Ingeborg Ambrosia Trulsdatter fra Eik i Lier, født 1823 død 1869. De hadde 9 barn hvorav de 7 eldste var født i Hurum.Jeg tror det er Ramstad som er eiere i dag. Jeg bor ikke så langt unna.mvhTormod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Ofsdal

Hei Tormod. Det er ikke bare Skogerboken som er utgangspunkt for meg når det gjelder slekten Blichfeldt. Når det gjelder bygdebøker er de ofte ganske upresise, og det gjelder sikkert Skogerboken også. Jeg ser hva som står der, men også hva som står i boka 'Slekten Blichfeldt' skrevet av Ragnar Blichfeldt utgitt i 1969, (den er altså utgitt nesten 40 år etter Skogerboken). Jeg regner den boka for mer presis når det gjelder omtalte slekt. Der står det følgende: 'Olaus Blichfeldt hadde vært økonomisk interressert i Øvre Knive helt fra 1840 og at han allerede i 1844 står nevnt som eier av gården.' Det står også at broren Hans senere igjen står som eier.Når det gjelder nåværende eier av Øvre Knive så er de etterkommere etter Blichfeldt selv om de ikke bærer dette slektsnavnet.Mvh Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei Liv.Hvem som har rett i når og hvem av brødrene kjøpte gården vet jeg ikke. Jeg bare refererte det som stod i Skogerboken . Det kan være feil opplysninger der som i mange andre bøker.Går vi inn på 1865 tellingen så er Olaus eier.Dog skal nevnes at deres 7 eldste barn er alle født og døpt i Hurum. Den eldste Jørgine Marie var 23 år i 1865 , den syvende Johan Edward 10 år.Deres neste barn , nr. 8 ifølge 1865 tellingen , Otto Ideus Alfred , 8 år er født og døpt i Skoger.Fortsatt i følge 1865 tellingen så bor ikke Hans Blikfeldt i Skoger ved den tellingen.Ha en fortsatt fin dag.mvhTormod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.