Jump to content
Arkivverket

[#16483] Hva skiller arkivforum og brukerforum?


Guest Line Monica Grønvold

Recommended Posts

Guest Line Monica Grønvold

Jeg har trodd at arkivforum skulle gjelde arkivfaglige spørsmål/tema. Men listen over nyere innlegg viser at det også ligger konkrete forespørsler etter personer her - som jeg mener godt kunne vært rettet til brukerforumet... Hva er fasiten?

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Debattforumene er slik definert fra vår side:'Eit arkivforum som gjeld spørsmål om Digitalarkivet og om kjeldene/databasane me har, om arkivsaker generelt, eller spørsmål direkte til Statsarkivet i Bergen. Velj gruppe etter kven spørsmålet skal rettast til.Eit brukarforum for spørsmål der du vender deg til andre brukarar av Digitalarkivet. Det kan vera spørsmål om andre kjelder enn dei me har, etterlysing av personar, eller kva det måtte vere. Her har ikkje Digitalarkivet ansvar for å svara. Om det er etterlysninga av personar bør namn og prestegjeld/kommune eller anna geografisk avgrensing gå fram av tittelen, om mogeleg. Hugs også på å plassera innlegget under riktig fylke. Lar det seg ikkje plassera, vel gruppa 'Generelt'.'Det er ikke skarpe skiller, og det er brukerne som bestemmer hvor de setter inn et innlegg. Det hender vi flytter over innlegg, dersom vi blir bedt om det, eller vi føler at det vil fungere bedre i det andre forumet.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.