Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Halvor Aaby

[#16514] Hr. Østen Baardsøn til Rakkestad, var han en Rosensverd

Recommended Posts

Guest Halvor Aaby

I boka 'Slegten Sverdrup' (1923), s 26, hevder S. H. Finne-Grønn at Hr. Østen Baardsen til Rakkestad førte Rosensværdenes våpen og at han muligens var sønn av Hr. Baard Rolfsen til Stange.Kaare Bjerke gjennomgår Rosensverd-slekta i NST XV, s 193-218. Han nevner også hr. Østen Bårdsen, men konkluderer nærmest med at Østen ikke er sønn til hr. Bård Rolvsen på Stange, iallfall ikke i ekteskap med Karine Tjøstelsdatter. Men påstanden om at Østen var sønn av hr. Bård på Stange er gjentatt av mange, f. eks. i Rakkestad bygdebok II (1989). Her er Bård riktig nok kalt Bård Østensen. Rakkestad bygdebok kan videre opplyse at seglet til Østen Bårdsen er å finne på prekestolen i Degernes kirke.Spørsmålet mitt er nå for det første om en ut fra seglet kan slå fast at Østen Baardsøn hørte til Rosensverd eller Østby-slekta, for det andre om det kan sies noe sikkert om hvem som var foreldra hans.Jeg vil ikke engang spørre om Østen Baardsøn var en etterkommer etter Haakon V Magnusson. Det spørsmålet ser ut til å bli grundig belyst i en annen debatt i dette forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hei ! Kanskje du har sett seglet til Østen og kan gi oss en beskrivelse av hva du ser i det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Jeg har dessverre ikke sett seglet. I Rakkestads historie II står et bilde av prekestolen, men den sida der seglet til Østen Baardsøn står, er ikke tydelig. Prekestolen fra Degernes kirke fra 1554 er visstnok den eldste i sitt slag i Norge. Den oppbevares nå ved Norsk Folkemuseum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Mulig kan et søk i billedbasen til Norsk Folkemuseum gi et treff?Forøvrig finnes det bla. mer litteraturhenvisninger på denne lenkeLenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Norsk Folkemuseum har søkeside som vedlagt. Søker man på prekestol, finnes mange treff. Kanskje kjenner du det igjen?LenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Nå finnes det normalt ikke segl på prekestoler. Der finner man derimot våpenskjold ol. Når Finne-Grønn oppgir et segl som sitt bevis - eller argument - må vi først finne et slikt segl. Jeg håper noen andre har sett det !?Selvsagt vil også våpnet på en prekestol være en fin kilde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det er vel denne prekestolen som må granskes. Klikk på bildet og opplysninger fremkommer.LenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Jeg har problemer med å få fram et stort bilde av prekestolen, jeg får bare et lite med bilde av en av evangelistene.På bildet av prekestolen som er gjengitt i Rakkestad bygdebok kan en tydelig se noe som jeg vil kalle et forstørra seglavtrykk. Men det gjelder en person med bumerke og initialene RS. Dersom hr. Østens våpen er framstilt på en liknende måte, er det kanskje ikke helt feil å kalle det et segl?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Et segl er et avtrykk som settes på et dokument, brev, pakke, sekk, en annen form for emballasje etc, som eiermerke eller ektshetsmerke (forsegling). På f eks altertavler eller prekestoler finnes ofte våpenbilder. Men segl - det har jeg til gode å se der!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det er ikke usannsynlig at en prest på den tiden har fått utført dette, og en eller annen bor vel nær NF for besiktigelse?'Prest Østen (Øystein) Baardsen, Rakkestad g.m. Ukjent. Barn: Dorothea Østensdtr., Rakkestad, g.m. Nils Bertelson, toller nevnt 1580. Barn: Øystein Nilsson, prest i Ringebu 1620-1652.'Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Det er mest sannsynlig at Finne-Grønn har sett våpenet til Østen Baardssøn på prekestolen fra Degernes kirke. Jeg kan sitere hva han skriver i Sverdrup-boka, s 26: 'Da denne mand (Østen) førte Rosensværd'ernes vaaben er der vel muligt at--'. På s. 464 i Rakkestad II av Aage Lunde står det: 'Østen førte seglet til den norske adelsfamilien Rosensverd og har antakelig hørt til denne slekten. Vi finner da også både seglet og initialene hans på den gamle prekestolen som han forærte Degernes kirke.' 'Norges kirker. Østfold II' av S. og H. Christie er oppgitt som kilde til dette avsnittet.Jeg må være enig med Tore i at på en prekestol kan en vente å finne et våpen, ikke et segl. Jeg er imidlertid i tvil om hva en skal kalle en figur som består av et bumerke og noen initialer på en skjoldliknende bakgrunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvis det på prekestolen befinner seg et maleri av et skjold, så er det nettopp det, altså et maleri av et skjold, uansett hva som er innholdet i skjoldet. Eller hvis det er hengt opp et originalt skjold et sted i kirken, så er det nettopp et originalt skjold. Ikke et segl. Prekestolen er da ikke beseglet?Men hovedsaken var hva som var innholdet i våpnet, enten våpnet fremstilles i et maleri, settes i et skjold i eller utenfor et maleri, eller settes i skjold i et segl. Er innholdet er bumerke, så er det ikke en heraldisk figur. Det såkalte rosensverd-våpnet, et navn som er oppfunnet i by tid (ingen personer het nemlig Rosensverd, navnet Rosensverd er kun et påfunn i ettertid for å forklare hva vi med det blotte øye kan se i skjoldet). Østby-ættens våpen (i skjoldet, f eks plassert i et segl) består av en avklippet rosebusk med to stilker eller grener, en til venstre og en til høyre, ytterst på hver stilk er det en sjubladet rose (noen ganger med avvikende blad-tall), foran (dels bak) busken er det plassert to korslagte sverd, sverdene hviler mot rosebusken, dels er sverdene plassert foran busken, dels bak. Sverdene er som regel utstyrt med portepé og klinge. I maling er tinkturene røse roser, de øvrige gjenstandene naturfarget.Dette er en beskrivelse av Østby-ættens våpen, altså rosensverd-våpnet. Hvis skjoldet i Degernes-kirke inneholder noe annet enn dette, BORTFALLER begrunnelsen for at herr Østen Bårdssønn førte Rosensverd-våpnet i Degernes kirke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Vedrørende: Prekestolen fra Degernes kirke fra 1554 som oppbevares ved Norsk Folkemuseum.Er der noen som har vurdert denne prekestolen, hvorvidt det er et segl eller et våpen?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Nå har jeg sett på prekestolen. Det viser seg dessverre at Østen Baardsøn ikke har noe våpen i skjoldet på prekestolen, men bare et bumerke. Det blir noe tilsvarende som det som er avbilda i Rakkestad-boka.Jeg skal prøve å beskrive skjoldet til Østen noe nærmere. Skjoldet har teglrød bunnfarge. Initialene ØB er tydelige. Bumerket er ikke lett å beskrive skriftlig, men øverst har det en figur som likner et firetall, nederst flere skråttstilte streker. Skjoldet henger i et grønn tre med tjukke greiner. Det er festa i et rødt bånd. Under skjoldet kan en finne de grønne røttene til treet.De to andre skjolda er ganske tilsvarende. Det ene har initialene PM. Det henger i ei vannrett grein og har et bumerke som har litt til felles med ØB sitt. Under skjoldet er det ei nitakka stjerne.Det siste, med initialer RS er avbilda i Rakkestadboka. Dette henger også i ei vannrett grein og har et liknende bumerke som de andre. Dette merket har et kors nederst. Under skjoldet er noen tegn som uten spesiell god fantasi kan leses som 1774, men det betyr kanskje noe annet.Jeg har ikke sett at noen har kommet med forslag til hvem som skjuler seg bak RS og PM, men det bør være folk som er forholdsvis kjent.Konklusjonen må altså være at det ikke er noe som støtter påstanden om at Østen førte Rosensverdenes våpen. Jeg lurer fortsatt på hvor Finne-Grønn har funnet at dette var Østen Baardsøn sitt våpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Takk for undersøkelsen !Da er vi like langt, eller like kort: vi kan ikke bekrefte at herr Østen tilhørte slekten Rosensverd (våpen med korslagte sverd hvilende mot en trestamme med utstående stilker, som bærer roser), en slekt som like gjerne kan kalles Østby-ætten ol.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.