Jump to content
Arkivverket

[#16518] Rosenverd og Engelsviken


Guest Tore Granly

Recommended Posts

Guest Tore Granly

Siden Rosenverd er så 'i skuddet' nå, så tar jeg meg den friheten å spørre om en vurdering av dette. Jeg fant en link mellom Engelsviken og Rosenverd på en webside. Egentlig er dette noe som jeg hadde tenkt å få sjekket ut senere når tid og lyst var der, men hvorfor ikke nå.Linken skal være slik Sigurd Rolfsen Rosenverd (nr 9 i inlegg 1 tema 16490)Olav Sigurdsen Skinnerøy, gm Gunvor Torbjørnsdatter KihlNils Guttormsen Engelsviken (ca 1580-1655) g.m NN Olavsdatter SkinnerøyGunder NIlsen Engelsviken (1604-1688)Jeg har ingen kildehenvisning

Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Hei Tore!jeg har funnet et småskrift på Fredrikstad Bibliotek skrevet av cand. philol. Kaare Bjerke som heter 'Slekter på Engelsviken i eldre tid.'Der har han følgende opplysning på side 2 (3?)2a Gunder Nilsen Engelsviken hvor han gjennom Eli Olsdatter følger linjen 'opp til' Oluf Torsteinsen Gyllenhorn, gift med Åsa Ulfsdatter.Skal her prøve å få fram det han skriver, ( dette er forresten en fotnote i dette skrivet, som omhandler slekten på Engelsviken)Dette er hva som står i fotnoten*) Hennes forfedre kan føres tilbake til slekten Gyllenhorn på Ellinsgaard. ( Han henviser her da til navnet Eli Olsdatter som er nevnt i teksten over) 1. Oluf Torsteinsen Gyllenhorn, gift med Åsa Ulfsdattter. Han holdt skifte i 1433 med sine barn etter deres mor. ( Diplomatarium Novegicum; bind I, side 536) Åsa Ulfdotters foreldre Ulf Holmeirsson og Cecilia Jonsdatter nedstammet på forskjellige kanter fra Harald Hårfagre, bl. a. var Cecila Jonsdatters farfar Haftor Jonssøn, død 1319, på Sudreim på Romerike, gift med Håkon den Femtes datter Agnes. ( Se byrachef C.M. Munthes artikkel om 'Norske Slktsmerker' i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind I, side 336) 2. N.N. Olufsdatter Gyllenhorn, gift med Sigurd Sjøfarsen av slekten Handingmand eller Rosensverd. Han levde i 1430 og 1446. ( Mere om denne slekt finnes i daværende stud.jur. K. W. Engebretsens artikkel om 'Augberg, en bondeslekt med adlige aner' i Østfold Historielags Tidsskrift, bind I, side 204.). 3. Sjøfar Sigurdsen. Han nevnes i 1446. 4. Rolf Sjøfarsen. 5. Sigurd Rolfsen. 6. Valgerd Sigurdsdatter. Hun nevnes i et skifte 1556 om jordegods bl.a. i Østby i Skjeberg. Hennes far og farfar var da døde. Hun ble gift med Oluf Kår på Skråtorp i Råde. 7. Elling Olufsen Augeberg, Råde, død ca 1620. Han eide en part i Østby i Skjeberg. 8. Ole Ellingsen Strømnes, Råde.9. Eli Olsdatter, gift med Gunder Nilsen EngelsvikenDette er hva han har skrevet.Ellers i dokumentet går han igjennom slekten på Engelsviken. Jeg har iallefall ( NB! ikke verifisert !! ) en kobling til Eli og Gunder.Jeg har ikke notert noen dato for når dette er skrevet. Men han nevner i slutten av dokumentet, som er på ca 5 sider at 'Varden kan kontaktes'. Dette er kanskje et skrift som også har stått på trykk i noe som heter 'Varden'. Hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg det er Østfold Historielag som gir ut dette.Det som står over er altså tatt direkte fra dette dokumentet, og jeg har ingen anelser om dette er korrekt, om det har blitt motbevist senere, eller hva. Men ettersom du var interssert i Rosensverd og Engelsviken, syntes jeg det var greit å nevne!Torunn C

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Torunn: Så vidt jeg vet kan rekken din kuttes mellom nr. 6 og nr. 7. Oluf Kårs barn skal være av et annet ekteskap. Jeg husker ikke i farten hvor jeg leste det, men jeg tror det var i en utgave av NST.Tore: Jeg har også Engelsviken-aner, men har aldri sett linken du setter opp i innlegg 1. Det ser mistenkelig konstruert ut for meg, uten at jeg kan si det for sikkert.

Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Kenneth!Som sagt, så aner jeg ikke hvordan denne stemmer! :)Men det hadde vært kjekt å få 'ryddet' opp i denne rekken, dersom det ikke stemmer.Og i stedet få skikkelige referanser slik at man kan også lese litt selv!Dette dokumentet, som jeg henviser til i (2) av cand.philol Kaare Bjerke, ser det ut til at han har gjort en grundig jobb i forhold til Engelsvikslekten iallefall. Men jeg er jo en novise i å vurdere slike skrifter, så jeg vil absolutt ikke 'verifisere' noe jeg ikke aner stemmer.Jeg har notert ( et annet sted) at faren til Nils Guttormsen Engelsviken heter Guttorm Helgessøn. Dette mener jeg at jeg har fra en slektsbok av Rino Rådahl. Han omtaler iallefall Eli og Nils. ( men jeg husker ikke 100% så.... :) ) Torunn C

Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Kenneth!Hvis denne linken 'faller bort' vil da også Skjørtorp-grenen fra Rakkestad falle bort?Elling er oppgitt i blant annet Billings bok til å være gift med eline Skjørtorp.Torunn C

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Jeg er ikke så sikker på om slektsleddet mellom seks og syv kan strykes. Jeg holder også på å arbeider med denne slekten, og har prøvd å gå igjennom det jeg finner av litteratur. Så langt jeg kan se blir i alle fall Elling Olufsen sittende som eier av den parten i gården Østby som Valgerd Sigurdsdatter arvet i gården Østby. Jeg ville tro at det ville være litt merkelig hvis han skulle arve denne parten hvis han ikke var sønn av Valgerd Sigurdsdatter. Men det kan jo selvfølgelig være mulig.Elling står også oppført som eier av nordre Auberg, Skott på Eiker, et sted i Sigdal, i Opsal i Kråkstad, i Vik i Skjeberg, i Bærø i Hobøl, i Østby i Skjeberg, i Nes ødegård og i Berg i Eidsberg. Elling er også omtalt og trolig vært bosatt i Eiker.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Har forøvrig ikke hatt tid til å utforske Eline Pedersdatter Skjørtorp. Har bare hvem hennes foreldre er. Ville derfor være takknemlig hvis det er noen som sitter med utfyllende informasjon om dette.Lars

Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Lars!Jeg har notert at foreldrene er Peder Saxesøn og Ragnhild Tostensdatter. Foreldre til Peder Saxesøn: Saxe SmedsønForeldre til Ragnhild: Tosten Iversøn og Gunvor Rolfsdatter.Min kilde på dette er 'Billing-bøkene' som jeg har fått tilbakemelding på ikke er kanskje de beste, så jeg vet ikke noe om sannhetsgehalten i dette. ! :)Har også notert noe om ytterlige forfedre, men jeg tror at andre kanskje kan gi deg et bedre, mer verifiserbart svar på denne rekken!Torunn C

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Granly

Dette ser spennende ut. Som dere skjønner så er jeg egentlig helt blank. Men har dere flere kilder og tanker, så kom med det. Mange takk for innsatsen.Tore

Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Tore! har du sjekket NST sine bind ( går an å søke på nettet) om nyere forskning på dette området?Det blir jo etterhvert en del å søke på, men kanskje du finner noe der?Da er det jo litt enklere å tidfeste forskningen? :)Uansett, så synes jeg iallefall det er spennende hva du finner ut!Torunn C

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.